De zich links wanenden plaveien de weg naar de hel

Het Observatorium

Normaliseert de VRT vanaf nu extreemrechtse complottheorieën?

Op zondag 12 juni was het kersvers voorzittersduo van Groen te gast in De Zevende Dag. Nadia Naji en Jeremie Vaneeckhout werden er geïnterviewd door Lieven Verstraete die hen maatschappelijke issues voorlegde, netjes verpakt in extreemrechtse framing en discours

Ik beken: normaal kijk ik niet naar de Zevende Dag. Er komen teveel politici aan het woord en die liegen teveel. Neen, niet elke politicus liegt altijd, maar de intellectuele oneerlijkheid spat er zo van af. Af en toe verplicht ik mezelf om toch nog eens de beproeving te doorstaan. Het fragment waar Het Observatorium het over heeft heb ik niet gezien. Ik ga dus verder op wat Het Observatorium vertelt.

Misschien wordt het tijd om ook Het Observatorium op mijn lijstje van te mijden media te zetten.

Ik ben er zeker van dat Observatorianen het goed bedoelen. Maar even zeker is dat ze ideologisch blind zijn en daardoor afzakken naar domheid. Als je omwille van je ideologie weigert om problemen te zien, kàn je de werkelijkheid niet meer intelligent benaderen.

Lang geleden was ik felle verdediger van de multiculturele samenleving. In principe ben ik dat nog altijd: de ontmoeting met anderen en met andere culturen kàn een verrijking zijn. Zonder die ontmoeting is er ook geen ik.

Ontmoeting vraagt openheid en bereidheid tot kwetsbaarheid. 

Ondertussen zie ik de werkelijkheid en de problemen voor de samenleving die de multiculturaliteit met zich meebrengt.

De zich links wanenden hebben de neiging om die problemen toe te schrijven aan het gebrek aan openheid van het eigen volk.

Het gebrek aan openheid bij de nieuwkomers mag niet in rekening gebracht worden.

Nu is de ontmoeting met de andere natuurlijk ook altijd een uitdaging en vraagt ze een inspanning. Dat geldt zowel voor de autochtonen als voor de allochtonen.

Die inspanning wordt groter naarmate de andere anders is.

Een aantal mensen, zowel autochtonen als allochtonen zijn bekwaam om de opdracht tot openheid aan te kunnen. Maar het is duidelijk dat een aantal mensen in beide groepen dat niet kunnen.

In mijn ogen getuigt de houding van de “open” elite tegenover deze “onverdraagzamen” van een misplaatste arrogantie en onbeschrijfelijke minachting voor de zwakke.

Als oprecht linkse mens ben ik begaan met de zwakkeren. Ik probeer hen te begrijpen. Dat betekent niet dat ik alles moet goedkeuren wat ze zeggen en doen, maar als ik hen niet begrijp is er geen weg naar een oplossing. De zich links wanenden zijn dat contact met de zwakkeren verloren en vervallen in een triestig elitarisme.

Als ik Het Observatorium goed begrepen heb is het extreem-rechtse praat als iemand het een probleem vindt  “… dat er meer mensen met een migratie-achtergrond komen wonen en hun eigen plek opeisen”. Welnu, dat is géén extreem-rechtse praat. Het vaststellen van problemen die het gevolg zijn van de vestiging van migranten heeft niets te maken met extreem-rechts. Het wordt pas extreem-rechts als die migranten dan als mensen worden aangevallen omdat ze zich daar zijn komen vestigen. Het is vlaams blok praat als die mensen als de schuldigen van het probleem worden voorgesteld. Het wordt pas een probleem als die migranten vijanden worden.

Inderdaad: dat is de triestige perversie die het vlaams blok verkondigt: het probleem wordt gebruikt om afkeer en haat tegenover mensen te verspreiden.

En dus ja: niet die mensen zijn het probleem, maar wat er gebeurt is wél een probleem: de vestiging van een kritische massa aan “anderen”.

Ik ga hier niet uitzoeken wanneer een massa kritisch wordt, maar de vaststelling van de problemen wijst in de richting van een kritische massa.

Een van de duidelijkste aanwijzingen van het probleem bestaat in het feit dat zowel bij migranten als bij autochtonen er een sterke neiging is om zich ruimtelijk te concentreren om op die manier het aantal contacten te beperken.

Nogmaals: er zijn zeker mensen die deze contacten aankunnen, maar ik wil de mensen die dat niet kunnen, niet zo maar afschilderen als verwerpelijke fascisten. Misschien verspreiden de zich links wanenden wel evenzeer haat tegen die zwakkeren in onze samenleving.

Dàt is de verschrikkelijke fout die de Observatorianen maken: omdat het vlaams blok haat verspreidt door misbruik te maken van de problemen, ontkennen ze de problemen. Dit is verschrikkelijke dom want hierdoor versterken ze het vlaams blok.

En nu moet ik komen met oplossingen voor de problemen.

Welnu, ik heb ze niet. Dat kan aan mijn eigen domheid liggen. Maar ik denk dat ze er gewoon niet zijn.

De diepere oorzaak ligt bij de beperking van de mogelijkheid tot ontmoeting bij mensen. Nu kan je duizend maal herhalen dat mensen sterker moeten zijn… daardoor worden ze niet sterker. 

Ik geloof in de positieve evolutie van de mensheid. Mensen zullen sterker worden en meer bekwaam tot ontmoeting. Maar dat is een proces van zeer lange adem dat verloopt met vallen en opstaan. Soms is er vooruitgang, soms achteruitgang. Ik geloof dat de vooruitgang finaal groter is dan de achteruitgang. En ik geloof dat wij actief kunnen bijdragen aan de groei. Extreem-rechts draagt actief bij tot de achteruitgang. Maar de zich links wanenden dragen niets bij aan de vooruitgang, integendeel: doordat ze extreem-rechts versterken, vertragen ze de vooruitgang. Op dit ogenblik zitten we duidelijk in een fase van achteruitgang.

Samenvattend kan je stellen dat de multiculturele samenleving voor problemen zorgt waarvoor er geen fundamentele oplossing is, gewoon omdat de mensheid er niet klaar voor is.

Anders dan het vlaams blok denk ik dat het niet mogelijk is om die multiculturele samenleving terug te draaien. Als je de migranten als mensen ziet, is dat gewoon onaanvaardbaar.

Op dit ogenblik is onze samenleving nog leefbaar mét die problemen. Maar ik ben er wél van overtuigd dat verdere groei van het multiculturele karakter tot situaties zal leiden die onbeheersbaar worden. Concreet gezegd: verdere groei zal extreem-rechts versterken en leiden tot een samenleving die wij echt niet willen.

De zich links wanenden dragen een verpletterende verantwoordelijkheid. Met hun arrogante narcistische goedheid plaveien ze de weg naar de hel.

 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *