Ze weten het beter, meneer !

Doorbraak

Wido Bourel

Groene gemeenteraad Straatsburg verbiedt kruisbeelden op kerstmarkt

Kerstmarkt is ‘seculiere en republikeinse organisatie’

Als onze vertegenwoordigers des volks in Europa bij hun maandelijkse verblijf in Straatsburg de kerstmarkt bezoeken, moeten ze vanaf dit jaar rekening houden met het nieuwe reglement. De groene gemeenteraad heeft beslist de verkoop van allerlei producten op de kerstmarkt te verbieden. Tot grote woede van handelaars en inwoners die protesteren tegen deze verregaande inmenging. Het begin van een afbraakpolitiek die moet leiden naar de verdwijning van de kerstmarkt?

Je kan de groene ziekte omschrijven als betweterij die geperverteerd wordt door een onweerstaanbare drang om de eigen mening of visie op te leggen.

Dat opleggen kan gaan van manipulatie door beloning of straf; tot wettelijke dwang, desnoods met politiegeweld tot uitvoer te brengen.

De hele heisa baadt in een sfeer van hypocrisie rond democratie: het interesseert een groene geen bal of hij gedragen wordt door een samenleving of gemeenschap. Hij weet het beter dan de domme massa en als hij schijndemocratisch zijn wil kan opleggen zal de groene het niet laten. “Ze weten het beter, meneer !” verder lezen

Vrolijk weer naar school !

Knack

Pieter Van den Bossche

Leraar Latijn, Grieks en filosofie

‘Leerkrachten verdienen meer vertrouwen dan achterdocht, ook wanneer het allemaal even minder vlot loopt’

‘Lesgeven is en blijft de mooiste job ter wereld, maar vraagt bloed, zweet, soms tranen en steevast tonnen geduld’, schrijft leerkracht Pieter Van den Bossche, die het na bijna twintig jaar in het vak tijd vindt om enkele puntjes op de i te zetten

Ik vind dat mooi: de manier waarop deze leraar spreekt over zijn collega’s en over zijn leerlingen.

Om de een of andere onnaspeurlijke reden staan mijn mijn beste vrienden in het onderwijs en het is opvallend hoe snel die over hun job beginnen als ze onder mekaar zijn. Neen, die laten hun werk niet los als ze de schoolpoort achter zich dicht trekken. Die mensen zijn intens geëngageerd. Even opvallend is hun bekommernis om hun leerlingen.

Maar ze zijn niet (meer) gelukkig in hun onderwijs. Ze hebben het gevoelen dat ze vechten tegen de bierkaai. “Vrolijk weer naar school !” verder lezen

Armoede en ons onderwijs

Knack

Mieke Van Houtte, Mathijs Lamberigts

‘Compenseren van armoede behoort tot de kerntaken van onderwijs’

Mieke Van Houtte en Mathijs Lamberigts, beiden lid van de KVAB, pleiten ervoor dat nog meer middelen naar onderwijs gaan om de gevolgen van armoede voor jonge mensen beter op te vangen

Mieke  Van Houtte en Mathijs Lamberigts menen het goed. Het siert hen dat ze begaan zijn met de kinderen die omwille van hun thuissituatie problemen hebben op school.

Ze durven iets zeggen wat nogal wat zich links wanenden op alle tonen uit beeld willen houden: dat deze leerlingen het peil van ons onderwijs omlaag halen…

Ze geven een mooi overzicht van de problemen die zich stellen.

Ze willen middelen om er iets aan te doen.

En dan stopt het. “Armoede en ons onderwijs” verder lezen