Ons onderwijs en innerlijke leegte

Dwarsliggers

Leer leerlingen te denken, niet wat ze moeten denken

Laten we even in rustiger waters vissen. Het onderwijs is overigens te belangrijk om grote woorden te gebruiken. Onze Dwarsligger en tevens schooldirecteur had een nieuwjaarswens: Ik vraag daarom aan de beleidsmensen en vooral de koepels die meer met hun marktaandeel dan met de leerlingen en hun leerkrachten bezig zijn, om stabiliteit voor het onderwijzend personeel

Het onderwijsprobleem is complex. Wie slechts één vinger heeft om op de wonde te leggen, heeft er veel te weinig. Lees verder “Ons onderwijs en innerlijke leegte”

De waanzin van geweld en oorlog. Voor radicaal pacifisme.

Streven

Branko Milanović

Hopeloosheid?

Dat de toestand in de wereld nu slechter is dan ooit sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog is geen buitensporige, noch een originele uitspraak. We balanceren op de rand van een kernoorlog, en er zijn niet veel woorden nodig om mensen ervan te overtuigen dat dit zo is

Vrolijk word je niet van deze tekst van Branko Milanovic.

Als ik vrolijk wil zijn, moet ik oogkleppen opzetten en niet verder kijken dan mijn nabije omgeving. Daar zie ik natuurlijk ook wel mensen die mekaar pijn doen, maar toch ook veel goeds. En ik zie mensen die ontroerend hun best doen, zodat je ze kan vergeven als ze mislukken. Lees verder “De waanzin van geweld en oorlog. Voor radicaal pacifisme.”

Over Europa en leegte

Dwarsliggers

Serge Desouter

Europa is me dierbaar gebleven

Europa was ooit de bakermat van het Christendom. Vatikaanstad is de zetel van de katholieke kerk. Overleeft de christelijke cultuur het wegdeemsteren van het katholieke geloof in Europa

Zoals zo dikwijls  ben ik het eens en toch ook oneens Natuurlijk ben ik het er mee eens dat Europa gevormd is door het christendom van de katholieke, later ook de protestantse kerk(en). Lees verder “Over Europa en leegte”

Weg met 4 stippen

Komt jouw kind ook thuis met de boodschap van de 4 stippen ? Het kan niet anders of ook jij bent al op TV overvallen door slecht articulerende kinderen die overtuigend herhalen hoe belangrijk 4 stippen op je hand wel niet zijn.

Ik haat ze, die vier stippen !

Wie me nu de vraag stelt of ik dan niet tegen pesten ben, kan een dreun op zijn domme kop krijgen.

Natuurlijk ben ik tegen pesten. Lees verder “Weg met 4 stippen”

Waarom mensen op het werk tijd verspillen

Business AM

Xavier Verellen

Een ongemakkelijke waarheid: Waarom we op het werk met de helft van het personeel verder kunnen

De grote techbedrijven hebben dit jaar al 47.000 ontslagen aangekondigd. Ook 2022 was al een bloedbad. Het is een interessante case omdat we vandaag alleen maar horen spreken over personeelstekorten. Ondertussen blijven al deze diensten wel draaien. Heel wat werknemers en managers zullen begrijpelijk zeggen dat dit komt omdat alle last op de schouders van de overblijvers wordt geladen. Maar zou het misschien kunnen dat we met zijn allen extreem inefficiënt zijn geworden? De cijfers geven het alvast aan.

En ik die dacht dat er in de privé zo efficiënt gewerkt wordt. Althans, dat heb ik liberalen toch altijd horen vertellen.

Maar ik moet het hier niet hebben over de tegenstelling privé – overheid.

Er zit een zinnetje in dit verhaal dat me intrigeert: mensen die direct onder hem werken, zeggen dat ze nog nooit zo geïnspireerd zijn geweest.

We moeten natuurlijk dat “direct onder hem” niet uit het oog verliezen. Blijkbaar is Musk een begaafd motivator. Lees verder “Waarom mensen op het werk tijd verspillen”

Het onderwijsprobleem is een beschavingsprobleem

Sampol

Dirk Van Damme

Onderwijs (z)onder dwang. De leerplicht naar 16 jaar?

Er is geen enkele reden om de 40ste verjaardag van de leerplichtwet te vieren. De leerplichtverlenging was een vergissing. Laat ons die rechtzetten en de leerplicht op 16 jaar zetten

Om te beginnen: zelfs in het beroepsonderwijs dat nu gericht is op rechtstreekse voorbereiding op werk, mogen dat werk en de kansen op de arbeidsmarkt niet het enige doel zijn van het onderwijs.

Anders gesteld: een jongere die de school verlaat moet niet per se “geschikt” zijn voor een bepaalde job. Voor mij is dat een principe. Wie het niet principieel wil zien, moet beseffen dat het zelfs niet meer mogelijk is dat ons onderwijs zo maar jongeren aflevert die dadelijk in een job kunnen stappen: scholen kunnen onmogelijk de technologische vernieuwingen bijhouden die in de bedrijven plaats vinden.  Lees verder “Het onderwijsprobleem is een beschavingsprobleem”

Ze weten het beter, meneer !

Doorbraak

Wido Bourel

Groene gemeenteraad Straatsburg verbiedt kruisbeelden op kerstmarkt

Kerstmarkt is ‘seculiere en republikeinse organisatie’

Als onze vertegenwoordigers des volks in Europa bij hun maandelijkse verblijf in Straatsburg de kerstmarkt bezoeken, moeten ze vanaf dit jaar rekening houden met het nieuwe reglement. De groene gemeenteraad heeft beslist de verkoop van allerlei producten op de kerstmarkt te verbieden. Tot grote woede van handelaars en inwoners die protesteren tegen deze verregaande inmenging. Het begin van een afbraakpolitiek die moet leiden naar de verdwijning van de kerstmarkt?

Je kan de groene ziekte omschrijven als betweterij die geperverteerd wordt door een onweerstaanbare drang om de eigen mening of visie op te leggen.

Dat opleggen kan gaan van manipulatie door beloning of straf; tot wettelijke dwang, desnoods met politiegeweld tot uitvoer te brengen.

De hele heisa baadt in een sfeer van hypocrisie rond democratie: het interesseert een groene geen bal of hij gedragen wordt door een samenleving of gemeenschap. Hij weet het beter dan de domme massa en als hij schijndemocratisch zijn wil kan opleggen zal de groene het niet laten. Lees verder “Ze weten het beter, meneer !”

Vrolijk weer naar school !

Knack

Pieter Van den Bossche

Leraar Latijn, Grieks en filosofie

‘Leerkrachten verdienen meer vertrouwen dan achterdocht, ook wanneer het allemaal even minder vlot loopt’

‘Lesgeven is en blijft de mooiste job ter wereld, maar vraagt bloed, zweet, soms tranen en steevast tonnen geduld’, schrijft leerkracht Pieter Van den Bossche, die het na bijna twintig jaar in het vak tijd vindt om enkele puntjes op de i te zetten

Ik vind dat mooi: de manier waarop deze leraar spreekt over zijn collega’s en over zijn leerlingen.

Om de een of andere onnaspeurlijke reden staan mijn mijn beste vrienden in het onderwijs en het is opvallend hoe snel die over hun job beginnen als ze onder mekaar zijn. Neen, die laten hun werk niet los als ze de schoolpoort achter zich dicht trekken. Die mensen zijn intens geëngageerd. Even opvallend is hun bekommernis om hun leerlingen.

Maar ze zijn niet (meer) gelukkig in hun onderwijs. Ze hebben het gevoelen dat ze vechten tegen de bierkaai. Lees verder “Vrolijk weer naar school !”

Armoede en ons onderwijs

Knack

Mieke Van Houtte, Mathijs Lamberigts

‘Compenseren van armoede behoort tot de kerntaken van onderwijs’

Mieke Van Houtte en Mathijs Lamberigts, beiden lid van de KVAB, pleiten ervoor dat nog meer middelen naar onderwijs gaan om de gevolgen van armoede voor jonge mensen beter op te vangen

Mieke  Van Houtte en Mathijs Lamberigts menen het goed. Het siert hen dat ze begaan zijn met de kinderen die omwille van hun thuissituatie problemen hebben op school.

Ze durven iets zeggen wat nogal wat zich links wanenden op alle tonen uit beeld willen houden: dat deze leerlingen het peil van ons onderwijs omlaag halen…

Ze geven een mooi overzicht van de problemen die zich stellen.

Ze willen middelen om er iets aan te doen.

En dan stopt het. Lees verder “Armoede en ons onderwijs”