Opvolger gevraagd van de vredesmars van 1983 tegen de raketten

Business AM

Bart Van Craeynest

Sombere economische vooruitzichten

Met het Europese consumentenvertrouwen op het laagste niveau ooit, de Duitse industrie die hard onderuit gaat en spectaculair stijgende gasprijzen zijn de economische vooruitzichten voor de komende maanden opmerkelijk somber. En ook op politiek vlak wordt het moeilijk

Bart Van Craeynest is hoofdeconoom bij Voka. Dat roept op tot wantrouwen. In het tweede deel van zijn betoog komt de aap uit zijn mouw: hij wapent Voka al voor de strijd tegen de vakbonden die deze herfst geprogrammeerd staat. Dat doet hij door de toestand van de economie zo zwart mogelijk af te schilderen zodat de vakbonden geen poot hebben om op te staan.

Dat belet niet dat de toestand van de economie ook écht dramatisch is.

Het grappige van het verhaal is dat de economen van de vakbonden dat even goed weten als Van Craeynest en even goed weten als hij dat de concurrentiepositie van Vlaanderen moeilijker wordt en straffe vakbondseisen dus zinloos. Of liever: de eisen zijn niet zinloos, want ze horen bij de show die de vakbonden en Voka gaan opvoeren.  Lees verder “Opvolger gevraagd van de vredesmars van 1983 tegen de raketten”

Waarom ligt de activering van de werkzaamheid bij de overheid ?

Minerva

Maarten Hermans

Ziekmakende arbeid maakt langdurig ziek

Het viseren en bestraffen van langdurige zieken verhult dat het beleid zelf mee de instroom in langdurige ziekte organiseert

Laat het duidelijk zijn: ik ga volledig mee in het verhaal van Maarten Hermans. Toch heb ik zo ’n vermoeden dat hij een karikatuur maakt van de op til staande maatregelen van de regering. Dat verandert niets aan het feit dat hij fundamenteel gelijk heeft.

Maar hij moet me eerst wel eens zeggen of ook hij wil dat 80% van de mensen aan ’t werk is. Ik wil niet te lastig doen en nog niet vragen hoe hij dat dan wil bereiken.

Alleen: als hij pleit voor een samenleving waarin mensen op hun zestigste op pensioen gaan en de werkzaamheidsgraad 63% (Wallonië) is, dan past die samenleving niet in het kapitalistische systeem. En dus zal die samenleving er niet komen. Lees verder “Waarom ligt de activering van de werkzaamheid bij de overheid ?”

Hoe links zichzelf verraadt

LSP

Loonwet wegstaken. Noodplan voor koopkracht afdwingen

De werkenden en hun gezinnen trekken het niet meer. We gaan gebukt onder de inflatie. Waar de regeringen en alle instellingen van de staat erg snel kunnen zijn om banken te redden of de economie open te houden tijdens een pandemie, tonen ze geen enkele zin van urgentie als het over onze koopkracht gaat.

Gisteren had ik het over de loonwet en hoe door de concurrentie die de motor is van het kapitalistische systeem de politiek niet anders kan dan de loonstijging beperken omdat “onze” bedrijven moeten concurreren met de Duitse en onze lonen dus niet mogen uitstijgen boven de Duitse.

Als onze bedrijven de concurrentiestrijd met de Duitse verliezen, gaan ze failliet en worden onze werkmensen werkloos. 

Ik volg hier de argumentatie van de ondernemers. Binnen het kapitalistische systeem is die juist. Lees verder “Hoe links zichzelf verraadt”