Hoe links zichzelf verraadt

LSP

Loonwet wegstaken. Noodplan voor koopkracht afdwingen

De werkenden en hun gezinnen trekken het niet meer. We gaan gebukt onder de inflatie. Waar de regeringen en alle instellingen van de staat erg snel kunnen zijn om banken te redden of de economie open te houden tijdens een pandemie, tonen ze geen enkele zin van urgentie als het over onze koopkracht gaat.

Gisteren had ik het over de loonwet en hoe door de concurrentie die de motor is van het kapitalistische systeem de politiek niet anders kan dan de loonstijging beperken omdat “onze” bedrijven moeten concurreren met de Duitse en onze lonen dus niet mogen uitstijgen boven de Duitse.

Als onze bedrijven de concurrentiestrijd met de Duitse verliezen, gaan ze failliet en worden onze werkmensen werkloos. 

Ik volg hier de argumentatie van de ondernemers. Binnen het kapitalistische systeem is die juist.

Binnen het systeem heeft LSP ongelijk als het zo maar stijging van lonen bepleit.

Van mij mag LSP hogere lonen eisen – ik ben voor hogere lonen ! – maar misschien zou het toch ook even de dwaasheid van die concurrentie kunnen aangeven. In feite komt die concurrentie hier op neer:

Bij ons: de lonen mogen niet stijgen, want de Duitse stijgen niet.

Maar in Duitsland hoor je precies hetzelfde: de lonen mogen niet stijgen, want de belgische stijgen niet.

Ja, zo kan ik het ook.

Eigenlijk is daar een simpele oplossing voor: de belgische arbeiders vormen één front met de Duitse. Stakingen voor hoger loon in belgië gaan samen met stakingen in Duitsland…

De arbeidersbeweging wordt eindelijk internationaal…

Waarom eigenlijk gebeurt dat niet ?

Er is een Europees Vakverbond, een koepelorganisatie van vakbonden op Europees niveau. Die organisatie telt 83 leden uit 36 landen en daarnaast 12 Europese syndicale vakcentrales. Ze vertegenwoordigt ongeveer 60 miljoen leden. De hoofdzetel ligt in Brussel. (Wikipedia) Zowel het ABVV als het ACV en de liberale vakbond zijn lid.

Wat doet dat Europees Vakverbond eigenlijk ?

Om invloed uit te oefenen op het Europese beleid vertegenwoordigt het Europees Vakverbond alle nationale vakbonden door te lobbyen bij verschillende organen van de Europese Unie zoals de Europese Commissie, het Europees Parlement de Raad van de Europese Unie en de Voorzitter van de EU. Ook heeft het ETUC zitting in het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC).

Ik vind dat mooi: de actie van dat vakverbond speelt zich af in de pluche salons van de rijken.

Maar een Europese staking organiseren is nog nooit gelukt. Dat heeft dat verbond ook nog nooit geprobeerd. Greta en Anuna hebben het op dat vlak beter gedaan dan Cortebeeck en De Leeuw.

Rudy De Leeuw, daarvoor voorzitter van het ABVV was voorzitter van het Europees Vakverbond van 2015 tot 2018. Tegelijkertijd ( ! ) was hij ook vicevoorzitter van het Internationaal Vakverbond dat wereldwijd “opereert”.

Laat me het zeggen zoals het is: de top van de vakbonden is gewoon verkocht aan het kapitaal.

Dat geldt overigens ook voor de ex-voorzitter van het ACV, Luc Cortebeeck.

Die nam totaal onverwacht ontslag als voorzitter van het ACV. De gewone leden vroegen zich af waarom. De top wist het natuurlijk wel: het Arcoschandaal stond op uitbarsten en Lukske verkoos de rol van rat die het schip tijdig verlaat. Dat verlies van job bracht Lukske niet bij de VDAB want hij was toch al collega van Rudi De Leeuw als vice-voorzitter en later ook nog voorzitter van het Internationaal Vakverbond.

De Leeuw en Cortebeeck waren tussendoor ook nog regent van de Nationale Bank. Voorwaar: de belgische vakbonden hebben veel macht.

Dat Internationaal Vakverbond (IVV) vertegenwoordigt 168 miljoen werknemers verenigd in 304 syndicale organisaties verspreid over 154 landen.

Het IVV werkt nauw samen met de Internationale Arbeidsorganisatie en heeft een consultatief statuut bij de Economische en Sociale Raad bij de Verenigde Naties en gespecialiseerde organisaties als UNESCO, FAO… Het IVV onderhoudt contacten met het IMF, de Wereldbank en de Wereldhandelsorganisatie. Voor wie het niet weet: het IMF, de Wereldbank en de Wereldhandelsorganisatie staan bekend om hun verdediging van de gewone werkmens – grapje ! Overigens heeft nooit iemand enig spoor van invloed vanwege het Internationaal Vakverbond gevonden in de werking van het IMF, Wereldbank of Wereldhandelsorganisatie.

Laat het duidelijk zijn: de top van de vakbonden is verkocht aan het grootkapitaal.

Ondertussen krijgt het hogere kader van het ABVV loonopslag via een bedrijfswagen. Of hoe de vakbond zelf de financiering van de sociale zekerheid onderuit haalt.

Geen slecht woord over de gewone militant.

Maar de top heeft de vakbond gedegradeerd tot een instrument om de massa kalm te houden. Af en toe organiseren ze een staking of betoging om stoom af te laten. Na de betoging gaan de mensen tevreden terug naar huis: we waren toch met velen, en we hebben het eens goed gezegd. Daarna doet het kapitaal een toegevingkje en de gemoederen zijn weer bedaard; de onrust gekanaliseerd.

Ondertussen hebben de politici zelfs de vakbond niet meer nodig om de mensen te sussen: ze komen zelf met allerlei steunmaatregelen, de ene al wat opvallender dan de andere, want de mensen moesten eens gaan begrijpen dat de hele rotzooi waar we nu inzitten met de inflatie, de groeiende armoede… niet zo maar veroorzaakt is door een waanzinnige Poetin, maar dat armoede en ook oorlog inherent zijn aan het systeem.

Ondertussen hoor ik ook van de partijen die zichzelf als echt links voorstellen niets over organisatie van de werkenden over de landsgrenzen heen. Ook zij blijven wat morrelen in de marge met hun voorstellen voor rijkentaksen.

Ik ben voor rijkentaksen. Maar als het daarmee stopt blijft het pleisteren op een houten been.

Of denken die linkse partijen misschien dat ze door Gramsci-gewijze de mensen voor hen te laten stemmen, aan de macht kunnen komen en dan hun linkse idealen kunnen opleggen ?

Dat is de weg van de politiek.

Welnu, het kapitalisme krijg je niet weg via de politiek.

De enige manier is internationale bewustwording van de waanzin van het kapitalisme.Daarvoor heb je zelfs geen politieke partijen nodig.

 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *