Over Joden en kapitalisten bij de vuil Jeanetten

Michael Freilich (N-VA): “Carnavalisten Aalst geen antisemitische bedoelingen”

Michael Freilich, de Joodse N-VA-kandidaat voor de Kamer in Antwerpen, vraagt de burgemeester van Aalst (eveneens N-VA) om begrip voor de gevoeligheden binnen de Joodse gemeenschap na de praalwagen met Joodse karikaturen op Aalst Carnaval. “Spotten, beledigen en kwetsen mag”,vindt Freilich. “Maar de vraag is: moet het ook?”

De karikaturen in Aalst roepen herinneringen op aan karikaturen die de nazi’s gebruikten om de Duitse bevolking mentaal klaar te maken voor de jodenvervolging. Bij mij werden die herinneringen niet opgeroepen, want ik ben geen Jood. Maar ik heb er alle begrip voor dat dit bij de Joden wél herinneringen oproept, en dat die pijn doen. Freilich heeft dus gelijk als hij om begrip vraagt. Dat is de Joodse kant.

Er is ook de kant van de Aalsterse karnavalisten. Ik ben er van overtuigd dat die mensen niet de bedoeling hadden om aan te zetten tot jodenvervolging. Tevens gaat het volgens hen zelf niet echt om Joden die op geld belust zouden zijn, zoals het artikel stelt, maar om gierige Joden. Dat is niet hetzelfde. De karnavalsvereniging had het financieel moeilijk, en laste een “sabbatsjaar” in (mag de verwijzing naar de Joodse sabbat nu wél ?), maakte geen nieuwe wagen en poppen, maar gebruikte bestaande poppen die ze in een nieuw kleedje stak. Enkel jaren geleden werden dezelfde poppen gebruikt om kruisvaarders uit te beelden. In feit betrokken de karnavalisten dus de poppen op zichzelf door zichzelf af te schilderen als gierige Joden. Ze hadden zich ook kunnen voordoen als gierige Hollanders of Schotten. Dat relativeert de hele zaak. Maar ik begrijp dus dat het voor de Joden moeilijker ligt dan voor de Hollanders.  Ook al omdat Hollanders écht gierig zijn, en dus eigenlijk niets te reclameren hebben.

Maar ben ook ik, als niet Jood, verplicht om het moeilijk te vinden ? Het is niet omdat ik de Joodse gevoeligheid begrijp dat ik ze zelf ook voel. Mijn begrip kan mij er hoogstens toe brengen om te proberen om mijn Joodse vrienden geen pijn te doen. En ja, ik ben de eerste om te zeggen dat je anderen geen pijn moet doen. Behalve natuurlijk als ze het verdienen, zoals het braaksel van Laeken. Karnaval is  een aparte situatie waarbij losbandigheid moét. En in die losbandigheid worden dan ook fatsoensnormen en gevoeligheden los gelaten. Moet dat één maal per jaar kunnen ?

Vanwaar komt die losbandigheid bij karnaval ? Er is natuurlijk de psychologie van de mens die zich nog eens wil laten gaan voor een periode van streng vasten begint. Maar er is meer. Karnaval is een feest van gewone mensen, van mensen die heel het jaar door in de pas moeten lopen. Ja, baas ! Neen, baas ! Ja meneer pastoor !… Bij karnaval mogen die mensen voor even los uit het keurslijf en de spot drijven met de mensen die hen in dat keurslijf steken. Karnaval is eigenlijk een “omkeringsfeest”. De omkering meester/slaaf en ook man/vrouw. Want de vrouw was de mindere van de man. Vandaar dan ook het hele tietengedoe van de vuil Jeanetten. Karnaval is een uitlaatklep die door de bazen wordt geduld omdat het eigenlijk ongevaarlijk is.

Dan stelt zich de vraag of de Joden bij die bazen moeten/mogen gerekend worden. Het antwoord is evident neen. Ja, in de wereld van de banken spelen de Joodse Rothschilds en Goldman Sachs een hoofdrol. En er zijn zeker nog al wat rijke Joden. En net als alle rijken zijn die niet rijk geworden door hard te werken. Maar er lopen veel meer arme Joden rond. Dus, neen, de Joden zijn als zodanig geen onderdrukkers of profiteurs van het werk van anderen. Voor dat hoofdstuk moet je bij de kapitalisten zijn. Ik denk dus dat de Joodse karikatuur eigenlijk niet thuis hoort in de karnavalssfeer. Dat wordt natuurlijk anders als de Joden in Aalst ook de attributen van bankiers zouden meegekregen hebben. Want dan gaat het niet meer over “de Joden”, maar over Joodse bankiers. Waarmee dan weet gezegd is dat er ook niet-Joodse bankiers zijn. Ik zou dan ook van de Aalstenaars verwachten dat ze ook die zouden aanpakken. Dan vallen alle problemen weg.

De échte schande ligt bij de Unesco, een orgaan van de Verenigde Naties, en dus corrupt, en bij de Europese Commissie, beiden in dienst van het kapitaal. Voor de agressieve veroordeling door die twee verdedigers van het profitariaat zie ik twee mogelijke redenen.

Een eerste reden begint bij de vraag of er in het Aalsters karnaval ook de spot werd gedreven met “de” moslims, mohammed, allah ? Ik weet het dus niet. Maar nog niet zo lang geleden was dat wel het geval en werd daar serieus wat heibel rond gemaakt. Op dit ogenblik zijn er heel wat spotters in ons land die met àlles (durven) spotten, maar niet met de islam. Gezien de smeerlapperij van het Marrakeshpact dat eigenlijk massale immigratie aanmoedigde in functie van de wet van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, en het feit dat die migratie onvermijdelijk vooral uit moslimhoek moet komen, proberen de VN op alle mogelijke manieren de moslims er van te overtuigen dat ze bij ons welkom zijn, en dat ze dus niet moeten beducht zijn voor beledigingen van de profeet. Maar als de Unesco die beledigingen van de profeet wil veroordelen, moet ze het ook doen met de beledigingen van, bijvoorbeeld, de Joden. Uiteraard is de holocaust daar een sterk middel voor. Misschien moeten de Joden er toch eens over nadenken of het wel in orde is dat de holocaust systematisch wordt geïnstrumentaliseerd. Deze eerste reden lijkt zelfs mij misschien wat ver gezocht, maar in de wereld van de topcriminelen is alles mogelijk.

Een tweede reden kan natuurlijk zijn dat het groot kapitaal effectief in handen van Joden is, en dat via de aanval op de Joden, ook dit grootkapitaal zich gekwetst voelt, en dat via de Europese Commissie en de Unesco aanklaagt. Maar dit lijkt me nog veel verder gezocht, want het grootkapitaal, Joods of niet, geraakt niet van streek door een wagen in de stoet van Aalst. Zoals ik al zei: karnaval is slechts mogelijk als het ongevaarlijk blijft voor de machthebbers.

 

 

 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *