De vergelijking met het lichaam

1 Kor 12, 12-30

12 Het menselijke lichaam vormt met zijn vele ledematen een geheel; alle ledematen, hoe vele ook, maken tezamen een lichaam uit. Zo is het ook met de Christus. 13 Wij allen, Joden en heidenen, slaven en vrijen, zijn immers in de kracht van een en dezelfde Geest door de doop een enkel lichaam geworden en allen werden wij gedrenkt met een Geest. 14 Een lichaam bestaat nu eenmaal niet uit een lid, maar uit vele leden. 15 Veronderstel dat de voet zegt: “Omdat ik geen hand ben, behoor ik niet tot het lichaam,” behoort hij daarom niet tot het lichaam? 16 En veronderstel dat het oor zegt: “Omdat ik geen oog ben, behoor ik niet tot het lichaam,” behoort het daarom niet tot het lichaam? 17 Als het hele lichaam oog was, waar bleef dan het gehoor? Als het helemaal gehoor was, waar bleef de reuk? 18 In werkelijkheid echter heeft God de ledematen en organen elk afzonderlijk hun plaats in het lichaam aangewezen, zoals Hij het gewild heeft. 19 Als zij alle samen een lid vormden, waar bleef dan het lichaam? 20 In feite echter zijn er vele ledematen, maar slechts een lichaam. 21 Het oog kan niet tot de hand zeggen: “Ik heb je niet nodig,” en evenmin het hoofd tot de voeten: “Ik heb je niet nodig.” 22 Nog sterker, juist die delen van het lichaam die het zwakst schijnen te zijn, zijn onmisbaar. 23 En die wij beschouwen als minder eerbaar, omgeven wij met groter eer. Onze minder edele ledematen worden met groter kiesheid behandeld; 24 de andere hebben dat niet nodig. God heeft het lichaam zo samengesteld, dat Hij aan het mindere meer eer gaf, 25 opdat er in het lichaam geen verdeeldheid zou zijn en de ledematen eendrachtig voor elkaar zouden zorgen. 26 Wanneer een lid lijdt, delen alle ledematen in het lijden; wordt een lid geëerd, alle delen in de vreugde. 27 Welnu, gij zijt het lichaam van Christus, en ieder van u is een lid van dit lichaam. 28 Nu heeft God in de kerk allerlei mensen aangesteld, ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars; voorts zijn er wonderkrachten, dan gaven van genezing, hulpbetoon, bestuur en velerlei taal. 29 Zijn soms allen apostelen, allen profeten, allen leraars, allen wonderdoeners? 30 Hebben allen gaven van genezing? Spreken allen in vervoering? Kunnen allen uitleg geven? 31 Gij moet naar de hoogste gaven streven. Maar eerst wijs ik u een weg die verheven is boven alles.

Daar kan Marx nog een lesje van leren ! “De vergelijking met het lichaam” verder lezen

Activisten betalen de vervuilers

MO*

Hans Wetzels

Een oligarchenbank in een oligarchenland

‘Monstervervuilers’ in Oekraïne krijgen miljoenenleningen, ondanks strenge milieuwetgeving

De European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) raakt steeds weer in opspraak. Dat toont dit verhaal van de bouw van een nieuwe vervuilende houtfabriek in Oekraïne. ‘Hoe kan de EU ons land milieueisen opleggen, terwijl Europese banken miljoenenleningen verstrekken aan monstervervuilers?’

De toestanden die hier worden aangeklaagd worden gefinancierd door Europees belastinggeld. Jouw en mijn geld. Het geld van de milieu-activisten.

Hiermee is alles al gezegd over het milieu-activisme waartoe ik opgeroepen wordt om er aan mee te doen: het heeft totaal geen impact op wat er toe doet.

Ik kan enthousiast staan te pissen onder de douche, mijn laatste spaargeld aanspreken om gedwongen een elektrische auto te kopen en weigeren om nog melk te drinken omdat koeien scheten laten…  Alles wat alle belgen samen individueel kunnen doen op een jaar tijd om het klimaat en milieu te redden wordt elders in de wereld op één dag terug teniet gedaan door één enkele grote vervuiler.

In belgië zijn de vijf grootste vervuilers: Engie-Electrabel (klant van het advocatenkantoor van Tinne ? ), Total, Arcelor Mittal, BASF, ExxonMobil (bron: de PVDA) Samen stoten ze ongeveer evenveel CO2 de lucht in als alle belgische huishoudens samen… Dat zijn dan bedrijven in een land dat filters belangrijk vindt. Waar ben ik eigenlijk mee bezig als ik met mijn fiets door regen en wind ploeter om de planeet te redden ?

Ik moet de wetenschappers geloven ? Welnu die vertellen me dat zonder China en Rusland het klimaat niet te redden valt. Maar Poetin en Xi Jinping vinden het zelfs niet de moeite waard om even acte de présence te geven in Glasgow. Ze vinden het verloren tijd en moeite. Als de vervuilers waar het om gaat het verloren tijd en moeite vinden, is het ook verloren tijd en moeite en blabla. Greta heeft al veel onnozele praat verkocht. Maar hier heeft ze wel gelijk. “Activisten betalen de vervuilers” verder lezen

Het falen van onze samenleving

Doorbraak

Karel Van Butsel

Iedereen verdacht?

Pleidooi voor meer vertrouwen

Jazeker, er zijn positieve ‘blijvertjes’ ten gevolge van de coronacrisis. Maar ook gevaren. Positieve zaken als thuiswerk, aandacht voor gezondheidszorg, onderwijs en erkenning van het belang van sociaal leven, mogen niet ondergesneeuwd raken door een aantal totalitaire trekjes van de overheid, gevoed door een algemeen heersend wantrouwen tegenover haar burgers

Van Butsel heeft gelijk. Groot gelijk. Ik heb het er in eerdere blogs al over gehad: de aanpak van corona is fundamenteel fout.

Exponent van deze aanpak is Marc Van Ranst, een cynicus die met misprijzen neerkijkt op de gewone man en er van uit gaat dat die niets begrijpt, niet van goede wil is, en enkel het goede zal doen als hij er toe gedwongen wordt.

Natuurlijk gaat de aversie tegen Van Ranst veel te ver, maar ik ben er van overtuigd dat de mensen zijn cynisme en wantrouwen aanvoelen en dat dààr de echte reden ligt voor de opstand tegen zijn figuur en meer algemeen opstanden zoals Boum Boum. Als je het handelen van de mensen oppervlakkig bekijkt, dan zie je dat ze in opstand komen tegen wat ze overdreven maatregelen noemen, maar de dieper liggende echte oorzaak is het wantrouwen van de overheid. En inderdaad: hoe wil je dat een bevolking haar overheid vertrouwt als ze zelf gewantrouwd wordt. “Het falen van onze samenleving” verder lezen

Pinksteren / Dag van de poelier.

Vandaag ontvangen de apostelen de Heilige Geest. Voor sommigen onder ons is een gewone geest al een hele prestatie. Maar niet voor de apostelen, want die zitten daar in Jerusalem in een lokaaltje boven een café partij te vergaderen om de toekomstige strategie te bespreken en een goed glas wijn te drinken. De overgrote meerderheid is conservatief en wil zich enkel richten tot het gekende kiespubliek en zeker niet beschuldigd worden van antisemitisme. 

Maar dan ontstaat er plots gedruis en vurige activisten dringen het lokaal binnen en anders dan we gewoon zijn van actiegroepen maken ze niet enkel kabaal, maar hebben ook argumenten. En, oh wonder, ze slagen er in om de bekrompen geesten te ontkrampen. Daar kan Anuna nog wat van leren. Met overgrote meerderheid van stemmen wordt beslist dat de Joods nationalistische partij een volkspartij zal worden. Maar niet van één volk, maar van alle volkeren ! En zo ontstaat de eerste globalistische wereldorganisatie. Gelukkig waren er toen nog geen alcohol controles. (Gesponsord door de IVV/IVV – In Vino Veritas / Internationale Vereniging van Vinologen.) “Pinksteren / Dag van de poelier.” verder lezen

Hoe lossen we het probleem van de armoede op ?

Minerva

Matthias Somers

Wat is: leven in armoede?

Meer dan vierhonderdduizend kinderen in België groeien op in armoede. Wat betekent leven in armoede? Voor elk kind, voor elke ouder zal de ervaring anders zijn. Geen enkele ervaring kan in de plaats treden van een andere. Dit is hoe ik het als kind heb meegemaakt — en waarom het kinderbijslagballonnetje van Connor Rousseau zo slecht viel

Het voorstel van Conner Rousseau, waarvan hier sprake, wil de kinderbijslag afschaffen en vervangen door echt gratis onderwijs, gratis kinderopvang, gratis gezonde maaltijden op school… Of althans – want Conner is een gehaaid ventje –  hij wil daarover het gesprek aangaan.

Somers geeft een goede beschrijving van armoede. Als hij zegt dat armoede er in bestaat dat iemand niet genoeg inkomen heeft om te kunnen deelnemen aan de samenleving, is dat een correcte bepaling.

En ja, het probleem is het meest schrijnend bij de armoede van mensen die full time werken, en toch niet genoeg verdienen.

Bij alleenstaanden is dit het duidelijkst: onze samenleving is helemaal gericht op “gezins”vormen waarin twee mensen gaan werken.

Somers hamert op de structurele oorzaken van deze armoede. Hij heeft gelijk. Tegelijkertijd zet hij zich af tegen iedereen die het durft hebben over persoonlijke verantwoordelijkheid.

Ik denk dat mijn sociale ingesteldheid en activisme tegen het kapitalisme als de uiteindelijke structurele oorzaak waar Somers het over heeft, me toch niet mag beletten om ook persoonlijke verantwoordelijkheid in het spel te betrekken. Wie deze persoonlijke verantwoordelijkheid ontkent, schendt evenzeer de menselijke waardigheid als wie de schuld enkel bij het individu legt. “Hoe lossen we het probleem van de armoede op ?” verder lezen

De normalisering van radicaal-rechts

Sampol

Léonie de Jonge

‘De normalisering van radicaal-rechts’

Donald Trump is binnenkort weg, maar zijn nalatenschap is groot. De Amerikaanse president zorgde voor de normalisering van het radicaal-rechtse gedachtegoed, aldus Nederlands populismekenner Léonie de Jonge. “Tweet na tweet zijn de grenzen verschoven.”

Citaat uit bovenstaand artikel: “Populistische partijen hebben wel vaker een sterke, charismatische leider die zelf niet zo heel gewoon is, maar wel het idee kan vertolken dat hij de spreekbuis is van de stille meerderheid.” Tiens, hoe komt het dat ik plots moet denken aan twee jonge veelbelovende belgische politici ? Moet ik hun namen nog noemen ? Conner en Raoul ? Populistisch links ?

Mag ik het mezelf gemakkelijk maken om vandaag mijn 1000 woorden te halen en citeren uit een artikel waarbij ik op 15 december al commentaar heb gegeven ? “De normalisering van radicaal-rechts” verder lezen

Opleiden op de werkvloer en schoolplicht vanaf 3 jaar

VRTNU

Brigitte Vermeersch

Bedrijven tevreden over het opleiden van leerlingen op de werkvloer

Bedrijven zijn tevreden over het systeem van alternerend leren, waarbij leerlingen deels op de werkvloer en deels op school leren. Dat blijkt uit een bevraging van het HIVA-instituut van de KULeuven bij 1300 bedrijven.

De leerplicht tot 18 jaar is het werk van Daniël Coens, vader van de huidige CD&V-voorzitter. Hij was daar fier op en noemde het zijn grootste verwezenlijking.

Ik denk dat die Daniël Coens echt wel sociaal bevlogen was. Zijn inzet voor de drie b’s basisonderwijs, beroepsonderwijs, bijzonder onderwijs is daar een bewijs van. Maar in de vorm waarin Coens die invoerde is de leerplicht tot 18 jaar een miskleun. Wikipedia schrijft daarover: “Uiteindelijk werd de leerplicht door de wet van 29 juni 1983 verlengd tot 18 jaar. Op die manier probeerde men jongeren van de straat en uit de werkloosheid te houden.[1] En het was een serieuze besparingsoperatie, twee jaar lang kwamen er geen werklozen bij op de arbeidsmarkt.”  Dat die verlenging van de leerplicht in tijden van grote werkloosheid een besparing is op het budget van de werkloosheidsuitkeringen is een feit. Maar die besparing wordt natuurlijk teniet gedaan door de meer-uitgave in het onderwijs dat een kwart uit de hele Vlaamse begroting hapt. “Opleiden op de werkvloer en schoolplicht vanaf 3 jaar” verder lezen

Botsende beschavingen of het geopolitieke spel ?

nrc.nl

Beatrice de Graaf

Botsende beschavingen of een sultan in het nauw

Wat zouden H.L. Wesseling en J.L. Heldring geschreven hebben over de strijd tussen Frankrijk en islamitische landen

Botsende beschaving of geopolitiek ? Waarom niet beide ?

Natuurlijk speelt de geopolitiek een beslissende rol bij het uitbreken van een oorlog. Alle oorlogen van de laatste tientallen jaren gingen over olie, over de pijpleidingen die die olie over de wereld moesten vervoeren en over de munt waarin die olie verhandeld wordt. Bijvoorbeeld: de doorslaggevende factor om de tweede Irakoorlog te beginnen was het voornemen van Sadam Hoessein om zijn olie niet meer te verhandelen in Amerikaanse dollars, maar in Chinese yen. Dat zou voor de Amerikaanse economie een geweldige klap geweest zijn en dus onaanvaardbaar. “Botsende beschavingen of het geopolitieke spel ?” verder lezen

God heeft geen baard !

Logia

Willy Bombeek

‘Voor wie stemt God in de Amerikaanse presidentsverkiezingen?’

Hoe komt het dat partijpolitieke programma’s in België zo goed als niets zeggen over godsdienst? In de Verenigde Staten moet de eerste politicus die niets zegt over God nog geboren worden.

Laat me maar dadelijk beginnen met de titel van dit artikel. Voor wie stemt God ? God stemt niet. De verkiezingen in de VS interesseren hem geen barst. Overigens geldt dat ook voor de verkiezingen elders in de wereld; en bij uitbreiding: voor alles wat er op deze planeet gebeurt. Lang geleden, ergens in de tijd van het Aards Paradijs heeft God zijn handen van deze wereld afgetrokken. Het is natuurlijk mogelijk dat hij van hierboven nog af en toe een blik werpt op deze planeet. Maar het kan niet anders dan dat hij dan in tranen uitbarst en zich voorneemt om nooit meer te kijken. Hoeveel mega-anna al doet de mens alsof hij probeert om van Gods schepping iets fatsoenlijks te maken ? Zelfs de meest vasthoudende God met de langste eeuwigheid voor zich, kan niet anders dan moedeloos de hoop opgegeven hebben. Het had zo mooi kunnen zijn, maar de mens heeft de boel grondig verkloot. En er is geen enkel teken dat er ooit beterschap zal komen. Als je de liefdevolle God van de christenen als een persoon wil voorstellen, is het enige mogelijke beeld dat van een wenende God. Misschien moeten we ons God voorstellen zoals op het beroemde schilderij de Schreeuw van Evrard Munch.  “God heeft geen baard !” verder lezen

Van belgië, vazal van de VS, naar de wereld van de macht.

Uitpers

Willy Van Damme

Chemische Wapens–België steunt censuur

Het dossier van de chemische wapens en de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OVCW) blijft voor beroering zorgen. En ditmaal toonde België daarbij zijn waar gezicht, die van vazal van de VS en van oorlogvoerende partij tegen Syrië

Als een jonge Turk tegen zijn vrouwelijke leerkracht kan zeggen: “pas op, ik weet je wonen”, waarom zou een Amerikaans topdiplomaat dat dan ook niet kunnen doen tegen een hoge ambtenaar die niet naar zijn pijpen wil dansen ?

Gewone mensen hebben de neiging om op te kijken naar “hooggeplaatsten”. Ze denken dat die mensen wel van aard uit een zekere voornaamheid zullen bezitten. Als je die hooggeplaatsten dan ook in het openbaar bezig hoort, komt er geen onvertogen woord over hun lippen. Als in het belgische parlement iemand “godverdomme” zegt, wordt zij in de pers daarop aangesproken. Dat past niet in het chique halfrond. Maar als je die hooggeplaatsten bezig hoort als ze een pint op hebben, schrik je van een woordenschat zo goor als je aan de toog in het volkscafé niet tegenkomt. De straatwerker wiens bilspleet triestig ogend te voorschijn komt als hij een riooldeksel opraapt, is voornamer dan de man in maatpak met grijzende haren die als het hem uitkomt grote ervaring en wijsheid kan uitstralen. Moet ik over Weinstein of Willy Claes beginnen ? Alhoewel, Willy Claes heeft nooit wijsheid uitgestraald. “Van belgië, vazal van de VS, naar de wereld van de macht.” verder lezen