Wereldproblemen vragen een wereldregering

Knack

Belga

Wereldwijd stevenen we af op nieuw crisistijdperk, waarschuwen vredesonderzoekers

Een gevaarlijk samenspel van milieu- en veiligheidscrisissen vormt een complex risico voor de wereldvrede en luidt een nieuw tijdperk van onvoorspelbare risico’s in, waar onze beleidsmakers niet voldoende op zijn voorbereid. Dat zeggen onderzoekers van het in Stockholm gevestigde vredesonderzoeksinstituut SIPRI maandag.

Je moet geen helderziende zijn om te kunnen voorspellen dat de toekomst op korte en middellange termijn er niet goed uit ziet.

In de vorige eeuw is de armoede en ongelijkheid in de wereld lange tijd als het voornaamste grote wereldprobleem gezien. Hierbij moeten we wel goed beseffen dat het gaat over het zicht op de wereld vanuit ons rijk westers standpunt. “Wereldproblemen vragen een wereldregering” verder lezen

Over zionisten en Hamas

De Wereld Morgen

Saïd Bouamama

Wat gebeurt er in Jeruzalem? Achtergrond bij het ‘religieus’ geweld

Elk jaar is er in de periode van de Ramadan een toename van zionistische provocaties en geweld te zien in Palestina. Die worden door de mainstream media ofwel verzwegen ofwel geframed als een eeuwig religieus conflict tussen joden en moslims. Het doel van die provocaties is tweevoudig: Palestijnen verjagen en de status van de heilige plaatsen wijzigen. Tekst en uitleg door Saïd Bouamama

Dit is natuurlijk Palestijnse propaganda.

Een deel van de werkelijkheid wordt verzwegen: ook vanwege de Palestijnen zijn er provocaties. Want elke gewonde of dode Palestijn als gevolg van Israëlisch optreden is koren op de molen van Hamas om de haat tegen Israël aan te wakkeren.

Bij een conflict moet je niet beginnen met je af te vragen wie de goede en wie de slechte is. Bij een conflict zijn er altijd minstens twee kanten en heiligen bestaan niet. “Over zionisten en Hamas” verder lezen

Hokjesdenken en zelfkennis

Dwarsliggers

Pjotrs Dwarsliggers

Paaswens 17 april 2022

Zondag vieren we Pasen. Een christelijke hoogdag die wel heel erg lijdt onder de gewelddadige actualiteit in Oekraïne en vele andere plaatsen.

Niettemin wensen we u Zalige Paasdagen samen met allen die u dierbaar zijn,

En tijd om ons te bezinnen over de actualiteit.

Dit is geen Nieuwsbrief en ook geen Lezerstrommel. Het gaat enkel over een belangrijke vraag die ons bekommert: Is het nog mogelijk om bijdragen te schrijven die beoordeeld worden op de kwaliteit van de tekst, zonder dat de auteur a priori geklasseerd wordt als Links of Rechts, als Havik of Duif, als Vriend of Vijand?

Als ik er de tijd voor neem, vind ik misschien wel een verband tussen Pasen en het zoeken naar waarheid, maar dat is hier nu niet de bedoeling. Het gaat er gewoon om dat Pjotr gelijk heeft: de mensen hebben een onbedaarlijke neiging om je in een hokje te steken, en als dat hokje niet hun eigen hokje is, mag je vertellen wat ze wil: ze zijn er tegen. “Hokjesdenken en zelfkennis” verder lezen

Vooruit denkt dat het links is. Over de kerntaken van de staat.

Sampol

Thijs Verbeurgt

Het kerntakendebat is een links thema

Iedere keer weer eindigt een kerntakendebat in minder overheid, minder bescherming, minder rechten, minder solidariteit. Tijd dat we dit debat als progressieven terugnemen

Thijs Verbeurgt is een socialist en dus heeft hij het nog niet goed begrepen. Hij blijft gevangen in een kapitalistisch kader en dus kan het niet anders of hij mist consequenties en blijft steken in halfslachtigheid.

Hij maakt hier een lijstje van wat volgens hem de kerntaken van de overheid moeten zijn en weet al op voorhand dat de liberalen zullen zeggen: “Ja, alles dus”. Natuurlijk zullen ze dat zeggen, en ze hebben gelijk. In de kern van de zaak blijft Thijs zitten met een overheid die de facto heel het leven van de mensen organiseert.

Ik ben anarchist. De mensen die nu aan chaos en bommengordels denken, moeten even googlen.

Voor mij moet de overheid zo weinig mogelijk doen. “Vooruit denkt dat het links is. Over de kerntaken van de staat.” verder lezen

Zien

Je ziet elkaar beter met het hart.

Waar het echt omgaat is met het blote oog niet te zien.

Saint – Exupery in de kleine prins.

Probeer je eens in te beelden dat je blind geboren bent.

Je zou niet weten wat een huis is, want je zou het nooit hebben gezien.

Maar als je wat geluk hebt, weet je wel wat een thuis is. “Zien” verder lezen

De vergelijking met het lichaam

1 Kor 12, 12-30

12 Het menselijke lichaam vormt met zijn vele ledematen een geheel; alle ledematen, hoe vele ook, maken tezamen een lichaam uit. Zo is het ook met de Christus. 13 Wij allen, Joden en heidenen, slaven en vrijen, zijn immers in de kracht van een en dezelfde Geest door de doop een enkel lichaam geworden en allen werden wij gedrenkt met een Geest. 14 Een lichaam bestaat nu eenmaal niet uit een lid, maar uit vele leden. 15 Veronderstel dat de voet zegt: “Omdat ik geen hand ben, behoor ik niet tot het lichaam,” behoort hij daarom niet tot het lichaam? 16 En veronderstel dat het oor zegt: “Omdat ik geen oog ben, behoor ik niet tot het lichaam,” behoort het daarom niet tot het lichaam? 17 Als het hele lichaam oog was, waar bleef dan het gehoor? Als het helemaal gehoor was, waar bleef de reuk? 18 In werkelijkheid echter heeft God de ledematen en organen elk afzonderlijk hun plaats in het lichaam aangewezen, zoals Hij het gewild heeft. 19 Als zij alle samen een lid vormden, waar bleef dan het lichaam? 20 In feite echter zijn er vele ledematen, maar slechts een lichaam. 21 Het oog kan niet tot de hand zeggen: “Ik heb je niet nodig,” en evenmin het hoofd tot de voeten: “Ik heb je niet nodig.” 22 Nog sterker, juist die delen van het lichaam die het zwakst schijnen te zijn, zijn onmisbaar. 23 En die wij beschouwen als minder eerbaar, omgeven wij met groter eer. Onze minder edele ledematen worden met groter kiesheid behandeld; 24 de andere hebben dat niet nodig. God heeft het lichaam zo samengesteld, dat Hij aan het mindere meer eer gaf, 25 opdat er in het lichaam geen verdeeldheid zou zijn en de ledematen eendrachtig voor elkaar zouden zorgen. 26 Wanneer een lid lijdt, delen alle ledematen in het lijden; wordt een lid geëerd, alle delen in de vreugde. 27 Welnu, gij zijt het lichaam van Christus, en ieder van u is een lid van dit lichaam. 28 Nu heeft God in de kerk allerlei mensen aangesteld, ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars; voorts zijn er wonderkrachten, dan gaven van genezing, hulpbetoon, bestuur en velerlei taal. 29 Zijn soms allen apostelen, allen profeten, allen leraars, allen wonderdoeners? 30 Hebben allen gaven van genezing? Spreken allen in vervoering? Kunnen allen uitleg geven? 31 Gij moet naar de hoogste gaven streven. Maar eerst wijs ik u een weg die verheven is boven alles.

Daar kan Marx nog een lesje van leren ! “De vergelijking met het lichaam” verder lezen

Activisten betalen de vervuilers

MO*

Hans Wetzels

Een oligarchenbank in een oligarchenland

‘Monstervervuilers’ in Oekraïne krijgen miljoenenleningen, ondanks strenge milieuwetgeving

De European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) raakt steeds weer in opspraak. Dat toont dit verhaal van de bouw van een nieuwe vervuilende houtfabriek in Oekraïne. ‘Hoe kan de EU ons land milieueisen opleggen, terwijl Europese banken miljoenenleningen verstrekken aan monstervervuilers?’

De toestanden die hier worden aangeklaagd worden gefinancierd door Europees belastinggeld. Jouw en mijn geld. Het geld van de milieu-activisten.

Hiermee is alles al gezegd over het milieu-activisme waartoe ik opgeroepen wordt om er aan mee te doen: het heeft totaal geen impact op wat er toe doet.

Ik kan enthousiast staan te pissen onder de douche, mijn laatste spaargeld aanspreken om gedwongen een elektrische auto te kopen en weigeren om nog melk te drinken omdat koeien scheten laten…  Alles wat alle belgen samen individueel kunnen doen op een jaar tijd om het klimaat en milieu te redden wordt elders in de wereld op één dag terug teniet gedaan door één enkele grote vervuiler.

In belgië zijn de vijf grootste vervuilers: Engie-Electrabel (klant van het advocatenkantoor van Tinne ? ), Total, Arcelor Mittal, BASF, ExxonMobil (bron: de PVDA) Samen stoten ze ongeveer evenveel CO2 de lucht in als alle belgische huishoudens samen… Dat zijn dan bedrijven in een land dat filters belangrijk vindt. Waar ben ik eigenlijk mee bezig als ik met mijn fiets door regen en wind ploeter om de planeet te redden ?

Ik moet de wetenschappers geloven ? Welnu die vertellen me dat zonder China en Rusland het klimaat niet te redden valt. Maar Poetin en Xi Jinping vinden het zelfs niet de moeite waard om even acte de présence te geven in Glasgow. Ze vinden het verloren tijd en moeite. Als de vervuilers waar het om gaat het verloren tijd en moeite vinden, is het ook verloren tijd en moeite en blabla. Greta heeft al veel onnozele praat verkocht. Maar hier heeft ze wel gelijk. “Activisten betalen de vervuilers” verder lezen

Het falen van onze samenleving

Doorbraak

Karel Van Butsel

Iedereen verdacht?

Pleidooi voor meer vertrouwen

Jazeker, er zijn positieve ‘blijvertjes’ ten gevolge van de coronacrisis. Maar ook gevaren. Positieve zaken als thuiswerk, aandacht voor gezondheidszorg, onderwijs en erkenning van het belang van sociaal leven, mogen niet ondergesneeuwd raken door een aantal totalitaire trekjes van de overheid, gevoed door een algemeen heersend wantrouwen tegenover haar burgers

Van Butsel heeft gelijk. Groot gelijk. Ik heb het er in eerdere blogs al over gehad: de aanpak van corona is fundamenteel fout.

Exponent van deze aanpak is Marc Van Ranst, een cynicus die met misprijzen neerkijkt op de gewone man en er van uit gaat dat die niets begrijpt, niet van goede wil is, en enkel het goede zal doen als hij er toe gedwongen wordt.

Natuurlijk gaat de aversie tegen Van Ranst veel te ver, maar ik ben er van overtuigd dat de mensen zijn cynisme en wantrouwen aanvoelen en dat dààr de echte reden ligt voor de opstand tegen zijn figuur en meer algemeen opstanden zoals Boum Boum. Als je het handelen van de mensen oppervlakkig bekijkt, dan zie je dat ze in opstand komen tegen wat ze overdreven maatregelen noemen, maar de dieper liggende echte oorzaak is het wantrouwen van de overheid. En inderdaad: hoe wil je dat een bevolking haar overheid vertrouwt als ze zelf gewantrouwd wordt. “Het falen van onze samenleving” verder lezen