Tussendoortjes

Het VRT Nieuws Journaal van do. 6 juni 2024 19u.

Kijk er zelf naar ! Maar ik word er zo kwaad van.

Alles wat de VTT brengt over D-day in Normandië is propaganda, bedoeld om onze bevolking voor te bereiden op de oorlog met Rusland. Uiteraard loopt die uit op de oorlog met China. Kortom: de derde wereldoorlog.

De hypocrisie van de wereldleiders daar is stuitend.

Nogmaals: ik wil het hier niet verder uitleggen. Kijk zelf vanuit de bril die ik je hier aanreik.

Wij maakten een virtuele AI-vriend: “Als ik een romantische relatie wil, moet ik 20 dollar per maand betalen”

Chatrobots zijn hoeren: ze zijn je vriend omdat je ze betaalt. Wie wil zo iemand als vriend ? Wat zegt dit over een samenleving ? Onze samenleving ?

Gerecht roept nabestaanden van Bende van Nijvel samen

Als je de historie van het onderzoek naar de bende van Nijvel overloopt is het overduidelijk dat een enorme macht dat onderzoek heeft geboycot. In belgië is er slechts één macht die daarvoor in aanmerking komt: het koningshuis.

Ik heb nu een aantal tussenkomsten van Alexander De Croo gezien in verkiezingsdebatten, onder andere in een debat bij Gert Verhulst.

Indrukwekkend hoe goed die De Croo kan liegen.

Bestaan hemel en hel, en zijn ze beloning en straf ?

In mijn blog van vorige zondag mediteerde ik even over een tekst uit de Apocalyps van Johannes waarin hij voorspelt: “… de lafhartigen, de trouwelozen, de verdorvenen, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de afgodendienaars en alle leugenaars, hun deel is in de poel die brandt van vuur en zwavel …”

In mijn commentaar daarop stelde ik dat “… De ondergang is niet het gevolg van Gods straffende aanwezigheid, maar van zijn afwezigheid …” Lees verder “Bestaan hemel en hel, en zijn ze beloning en straf ?”

Gender

Het Nieuwblad

Vrouwen raken nog steeds bitter weinig tot bij een STEM-job, terwijl er zeker voordelen aan hangen: “Je kan tussen de 4.000 en de 8.000 euro verdienen”

Potentiële kandidaten voor het volgen van een STEM-richting op een event van Dasgeniaal in het bijzijn van premier Alexander De Croo — © Yvan Put

Meisjes vinden de weg naar wetenschaps- en technologie richtingen nog steeds minder goed dan jongens. Ondanks verschillende doelstellingen en campagnes is er op tien jaar slechts een zeer trage evolutie meetbaar.

Kijk om te beginnen eens naar de foto. Zou het toeval zijn dat vooraan in het centrum vrouwen met een hoofddoek oververtegenwoordigd zijn ?

Neen, ik wil hier geen discussie over de hoofddoek beginnen. Daarvoor is de zaak te complex. Voor de goede verstaander: hiermee geef ik aan dat de onvoorwaardelijke verdedigers van de hoofddoek dom zijn. Net zoals de onvoorwaardelijke tegenstanders. Lees verder “Gender”

Gaan we naar een Derde Wereldoorlog ?

Het Laatste Nieuws

“Het alternatief is dat we naar een Derde Wereldoorlog wandelen”: PVDA-voorzitter tegen militaire steun aan Oekraïne

PVDA-voorzitter Raoul Hedebouw is geen voorstander van nog meer militaire steun aan Oekraïne. “Als het economische steun is, kan ik daarmee leven. Maar niet met ­militaire steun”, zegt hij in een interview met ‘De Tijd’. Het PVDA-standpunt over de Russische invasie lokt wel vaker kritiek uit.

Iemand vraagt me wat te denken over deze uitspraak van Hedebouw. 

Allereerst: Hedebouw is niet mijn vriend. De PVDA is niet mijn partij.

Maar als het over Oekraïne gaat, is de PVDA de enige partij met een redelijk standpunt. Lees verder “Gaan we naar een Derde Wereldoorlog ?”

Overgave


de Bezieling

Erik Borgman

De Geest niet hinderen

Ze kenden elkaar eigenlijk alleen van naam. Maar toen Erik Galle en Erik Borgman elkaar echt ontmoetten, onthulde zich een grote onderlinge affiniteit, al oriënteren ze zich op verschillende tradities in de kerk: Galle staat in de monastieke traditie, Borgman in de dominicaanse; de ene is spiritueel auteur en kunstenaar, de ander is een systematisch theoloog. Erik Borgman verkent de verwantschap en wat die volgens hem zegt

Genade, een moeilijk begrip in theologie en spiritualiteit.

Dikwijls wordt genade gezien als kracht: “God, geef me de kracht om …” Dat is genade duidelijk niet. Wie gelooft, werkt niet vanuit kracht, maar vanuit overgave. Lees verder “Overgave”

Vrije meningsuiting

Op Doorbraak heeft Ignace Vandewalle het over de vrije meningsuiting.

Uiteraard komen dan autoritaire regimes zoals dat in Rusland, China … ter sprake. Oorlogsstokers maken van elke gelegenheid gebruik om het vijandbeeld tot leven te brengen.

Ik denk niet dat ik het fijn zou vinden om in Rusland te leven. Van de andere kant zou het me niet verwonderen als een meerderheid van geboren en getogen Russen niét zo’n probleem hebben met die onvrijheid in meningsuiting.

Maar ik ben het er dus wel mee eens dat het in Rusland beter kan.

Samen echter met de kritiek op Rusland (en China …) wordt het beeld opgehangen van het “vrije” Westen met wél vrije meningsuiting.

En daar word ik kwaad om.

Want wat betekent vrije meningsuiting als er geen vrije mening is ?

Die is er niet in het vrije Westen.

Natuurlijk wordt mijn mening niet juridisch opgelegd.

Maar er is wel een constante hersenspoeling aan de gang, uitgaande van de overheid met de reguliere media als middel.

Hersenspoeling is een vorm van onvrijheid.

Het ergste is nog dat die hersenspoeling door velen zelfs niet als zodanig wordt herkend. Dan wordt het manipulatie.

Manipulatie is iets anders dan proberen iemand te overtuigen.

Ze werkt met boodschappen en beelden die inspelen op emoties en door herhaling kracht krijgen.

Ja, we zijn vrij om te denken wat we willen over héél veel.

Maar na de Tweede Wereldoorlog is er angst gewekt voor “de Rus”. “De Russen komen” was de titel van een bestseller.

Die angst was de manipulatieve factor die de koude oorlog mogelijk maakte.

Voor mijn part stel je dat aan de andere kant van het Ijzeren Gordijn hetzelfde gebeurde.

Maar ondertussen is het wel duidelijk dat die koude oorlog door de VS gewild was en met opzet in stand werd gehouden.

De koude oorlog was het middel om de Amerikaanse wereldhegemonie in stand te houden. De Amerikanen zijn als de dood voor een Europa, verenigd van Oeral tot Gibraltar. Dat Europa zou de VS op alle vlakken, overvleugelen. Door het samengaan van de onmetelijke bodemrijkdom (zowel landbouw als ertsen) met de West-Europese scholing en technologische ontwikkeling zou de Europese economie véél sterker worden dan de Amerikaanse. Die sterke Europese economie zou samengaan met militaire macht.

En dus pratikeerde de VS het aloude principe: “divide et impera”, “verdeel en heers”.

Kijk naar onze media en politiek na de Tweede Wereldoorlog en je herkent de propaganda, de herhaalde boodschappen in de media, de beeldvorming van een vijand.

Je herkent de manipulatie.

En dezelfden die de vrije mening afbraken, zongen de lof van onze vrije menings-uiting.

Natuurlijk wordt niet iedereen even fel gegrepen door de manipulatie. Er zijn mensen die zich toch een eigen mening blijven vormen. Maar zolang de massa volgelingen groot genoeg blijft, is dat voor de machthebbers geen probleem.

En de dag dat een groot aantal mensen zich toch aan de manipulatie ontworstelt, trekken de machthebbers zich van hun mening niets aan. Die mensen mogen hun mening uiten en daarmee stopt hun vrijheid.

Het mooiste voorbeeld hiervan is de rakettenbetoging  in 1983 in Brussel. Met meer dan 400.000 deelnemers is het de grootste betoging ooit in belgië. Maar Wilfried Martens, toen premier, heeft er zich niets van aangetrokken. Het parlement werd buitenspel gezet en de raketten zijn er gekomen en staan er nog.

Na de betoging zijn alle machtsfactoren in belgië tot de orde geroepen en is een andere manipulatie in gang geschoten: die waarbij de mensen het gevoelen van onmacht wordt gegeven.

Het gevoelen van onmacht maakt het psychologisch moeilijk/onmogelijk om tot macht te komen.

Natuurlijk zijn we op vele vlakken wel echt of toch min of meer vrij.

Maar als het om de geopolitieke belangen van de VS gaat wordt die vrijheid genoeg ingeperkt om van ons slaafse dienaars van de VS te maken.

En die VS leidt ons recht naar de Derde Wereldoorlog.

Van Quickenborne maakt een wet

Van Quickenborne maakt een wet.

Daartegen rijst verzet.

Als Van Quickenborne’s wet effectief wordt, zal het verzet tegen die wet onmogelijk worden.

De vakbonden staan op hun achterste poten. Ze hebben gelijk.

Ondertussen stellen we vast dat zowat overal in Europa het overheidsverzet tegen het volksverzet feller wordt.

In feite gaat het gewoon samen met de “kloof tussen burger en politiek”.

In de Standaard stelt Veerle Verheyen van het ACV: “… De verklaring voor die aandoening ligt bij de economische machtsverhoudingen: de macht van de financiële markten en de multinationals groeit, waardoor regeringen binnen steeds smallere sociale marges werken. Onze democratie staat al even onder druk…” (1)

Haar analyse is juist.

Een topeconoom als De Grauwe klaagt aan dat de invloed van het grootkapitaal in de belgische politiek veel te groot is. 

Een land als belgië heeft ooit sterke socialistische partijen en invloedrijke vakbonden gekend. Toch zijn die partijen en vakbonden er niet in geslaagd om de verkapitalisering tegen te gaan. 

Integendeel: de vakbonden zijn zelf grootkapitalisten geworden. Denk aan Arco en de Boerenbond.

Waarom moeten de socialisten en vakbonden dit ondergaan ?

De trouwe partijsoldaten van de SP, SP-a, nu Vooruit, hebben het nog niet begrepen: Vooruit is sociaal, maar niet socialistisch.

Ideologisch verschilt het Conner niet van De Croot.

Zich links wanenden eisen dat de energie-steunmaatregelen voor behoevenden worden voortgezet. Steun van de overheid voor de armen is sociaal, maar niet socialistisch: het is liefdadigheid door de overheid.

Het is mogelijk dat het Conner écht sociaal geïnspireerd is. De Croot is dat niet: voor hem is het een manier om het kapitaal te dienen: de steun aan de minder bedeelden houdt de massa kalm en werkzaam (de werkzaamheidsgraad moet omhoog !) en het geld voor die steun komt zelfs niet van het kapitaal, maar van de werkers … De Croot is een volksverlakker.

Ondertussen stapelt het kapitaal zich op. Steeds meer bij steeds minderen.

Hoe kan iemand er verwonderd over zijn dat het kapitaal een veel te grote invloed heeft op de politiek en dat de macht van de financiële markten en multinationals groeit ?

In het kapitalisme ligt de macht bij het kapitaal (daarvoor heet het het kapitalisme). Als het kapitaal groeit, groeit zijn macht.

De trouwe partijsoldaten van de PVDA kwijlen bij de idee dat de partij er zou in slagen om door te drukken dat ook de kapitalisten zouden moeten bijdragen aan steunmaatregelen. Haal het geld waar het is ! Dat is toch niet meer dan rechtvaardig ?

Daarmee is de PVDA de facto verveld van een communistische naar een socialistische partij: ze doet wat vroeger de PS deed.

Eigenlijk doet ook de PVDA aan volksverlakkerij: de leiding wéét dat je geen geld kan halen bij het kapitaal. Als de macht van het kapitaal overweegt in de politiek, hoe kan je dan het kapitaal verplichten tot om het even wat ?

En zelfs als het kapitaal verplicht zou kunnen worden; of zelfs als de kapitalisten zoals sommigen, vrijwillig zouden bijdragen aan zorg voor armen (het patronaat !) (2), wordt daardoor de macht van het kapitaal niet gebroken. Integendeel.

De PVDA wil de Woeste (3) van Daens verplichten om worsten uit te delen.

Nu laten we iemand rijk worden en proberen dan het geld weer uit zijn zakken te halen om behoeftigen te steunen.

Waarom moet die steun via de rijken passeren ?

Waarom een omweg als rechtstreeks ook kan ?

Neen, in het kapitalisme kan het niét.

En zo is het volksverzet gedoemd om te mislukken omdat het zich richt op concrete doelen: pensioenleeftijd, energiepremies, migratielast, een hoofddoek … noem maar op. Het kapitaal/de overheid kan zo nodig wat toegevingen doen, maar de macht van het kapitaal blijft intact. Daardoor wordt onze sociale zekerheid langzaam (dan breekt het lijntje niet), maar zeker afgebroken en onze democratie meer en meer een lege doos.

Wij mogen kiezen wie de belangen van het kapitaal gaat behartigen. Het verschil tussen “socialisten” en “liberalen” is gewoon dat de socialisten wat meer kruimels van de tafels van de rijken willen laten vallen.

Eigenlijk maakt het zelfs niet meer uit of Van Quickenborne zijn wet er door krijgt.

(1) https://www.standaard.be/cnt/dmf20230725_96923674

(2) Patronaat: van het Frans “patronage”: behoeden, bevoogden. In de tijd van Daens deelden de vrouwen van rijken soep uit aan de armen en vingen hun kinderen op om hen ‘zondags een vorm van christelijke opvoeding te geven. Dit is de oorsprong van de christelijke jeugdbeweging Chiro.

(3) Woeste: kapitalist, voorzitter van de Katholieke Partij (voorloper van de CD&V) in de tijd van Daens. In verkiezingstijd deelde hij worsten uit aan gewone mensen.

De koninklijke zurk

De koninklijke zurk zit tien jaar op de troon.

Ik weet wel niet wat het woord zurk betekent, maar het past bij de kont van de zittende. In de gesubsidieerde media wordt hij alom geprezen. De onbenullige meute zingt alleluia. 

Het omgekochte journaille wéét natuurlijk dat de lofzang op de zurk bij de meute de steun aan het profitariële instituut vergroot en mensen doet denken dat De Croot eerlijk is als hij “Tous unis” krijst . De zich links wanenden lopen achter de rattenvangers van de PVDA aan die het deuntje van de solidariteit pijpt en daarmee de zurkige tot oprichting brengt. Lees verder “De koninklijke zurk”