De misdadige onnozelheid van een spoedarts

Doorbraak

Politiek correcte besnijdenis

Moet alles gerelativeerd kunnen worden? Wat wij in onze cultuur belangrijk vinden moet dat principieel op gelijke voet geplaatst worden met wat daar elders over wordt gedacht? Moeten we van een volstrekte gelijkwaardigheid tussen culturen uitgaan en ons hoeden voor elk superioriteitsgevoel van onze kant?

Luckas Vandertaelen heeft gelijk. De zogenaamde vrouwen”besnijdenis” is een verminking, enkel ingegeven door mannelijke suprematie die de vrouw als bezit beschouwt en daarom niet wil dat ze geniet van seks. Vrouwen zijn er voor de behoefte van de man. Dat aspect “bezit” wordt duidelijker in de verdergaande besnijdenis, waarbij niet enkel de clitoris wordt weggenomen, maar ook de schaamlippen worden dichtgenaaid om er maar zeker van te zijn dat de vrouw geen seks heeft gehad voor ze wordt afgeleverd aan de man die haar kocht. Welke man wil er nu een occasie ?

Dat iemand die zich links noemt dat soort praktijken verdedigt, is onbegrijpelijk en kan inderdaad enkel verklaard worden door ideologische blindheid. Dat die blindheid ook toeslaat bij hoog opgeleiden is verontrustend. Nog erger is het dat het een vrouw is die in deze zaak zo blind is. Maar ja, ik gebruik niet voor niets de term “nep linkse politiek correcte nuttige idioten”. Noem ik nu de pvda nep links ? Is die niet extreem links ? In ieder geval zie ik op dit ogenblik weinig van dat linkse in de handelwijze van de pvda. De partij is enkel bezig met verkiezingsopportunisme en bereid haar ziel te verkopen voor een zetel meer die tenslotte niets nuttigs bijdraagt wegens onbeduidend. 

Vandertaelen klaagt terecht de denkfout aan die door de politiek correcte cultuurbarbaren altijd opnieuw wordt gemaakt: vermits wij zelf ook boter op het hoofd hebben, moeten we onze mond houden als anderen boter op hun hoofd stapelen. Dat lijkt op het eerste zicht redelijk. De redenering zou kloppen als de niet genoeg te misprijzen Eggermont zou zeggen dat we de besnijdenis van vrouwen bij, laat ons zeggen, moslims, niet mogen aanklagen omdat we ook in onze cultuur aan zulke besnijdenis doen. Maar dat doen we niet. Ja, het is waar dat er bij ons wantoestanden zijn die er toe leiden dat meisjes onder druk van schoonheidsidealen om rare dingen komen vragen bij de gynaecoloog. Maar ik zou van een pvda-er verwachten dat ze gaat zoeken naar de oorzaak van die druk. En als je daar op doordenkt kom je uit bij de reclame en de commercialisatie van het begrip schoonheid. En tenslotte bij het kapitalisme dat niet zonder commercialisatie kan. Het heeft zowat alles vercommerialiseerd, van cultuur, tot sport, tot ontspanning in het algemeen (de pretparken !), wetenschappelijk onderzoek enz. Maar neen, een nep extreem-linkse geraakt niet verder dan een oerdom cultuurrelativisme.

Eigenlijk zijn cultuurrelativisten cultuurbarbaren. Want als alle culturen gelijk zijn, zijn ook alle opvattingen van goed en kwaad gelijk. En als iemand het recht heeft om te vinden dat een eremoord goed is, waar haal ik dan nog het recht om eremoorden af te keuren ? Of nog: als je het cultuurrelativisme doortrekt wordt een rechtstaat onmogelijk. Je vervalt dan in een soort primitief tribalisme: iedereen leeft in een eigen stam met eigen regels, en de andere stammen hebben zich daar niet mee te moeien. Dan is er slechts één oplossing: iedere stam leeft op zijn eigen grondgebied. Laat ons overal muren bouwen om conflicten tussen stammen te vermijden !

En dus klaag ik de vrouwenverminking aan. Maar waar Vandertaelen vrolijk langs de dwaasheid en misdadigheid van onze vercommercialiseerde schoonheidsidealen heen fietst, wil ik ook die aanklagen. Want ook die zijn een aantasting van de menselijke waardigheid en een oorzaak van veel ongelukkigen. Voor mij is dat een element van de vervreemding die eigen is aan het kapitalisme.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *