Van Ypersele, mijn vriend !

De Wereld Morgen

27 aanbevelingen Panel Klimaat en Duurzaamheid voor volgende regering

Op vraag van Youth for Climate brachten Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck en voormalig IPCC-vice-voorzitter Jean-Pascal van Ypersele een panel van meer dan 90 wetenschappers samen. Zij stellen nu hun rapport voor. Daarin ondermeer 27 krachtige aanbevelingen voor een beter klimaat- en duurzaamheidsbeleid.

Het zal sommige lezers van mijn blog verbazen, maar ik ben het inhoudelijk grotendeels eens met de 27 aanbevelingen van de wetenschappers. Ik ben zelfs bereid om het geheel als geheel te steunen. 

Uiteraard ben ik het niet eens met de bijzondere klimaatwet, want als ik het goed begrijp gaat het dan over een grondwetswijziging die in feite een herfederalisering is, terwijl ik radicaal voor de afschaffing van het belgische niveau ben. Dat belgische niveau is totaal overbodig, ook al omdat heel het document waardeloos is als het niet op tenminste het Europese niveau wordt getild. Ik zit dus te wachten tot de klimaatbeweging zich niet meer richt op de belgische, maar op de Europese politiek. Dat wil niet zeggen dat wij niets moeten doen, maar we moeten wel beseffen dat het niets uithaalt zolang het niveau nationaal is. Zolang de klimaatbeweging zich in verkiezingstijd enkel op belgië richt, zal ik haar ervan verdenken in dienst te staan van vorst en vaderland, en dus, wellicht onbedoeld, ook van het belgische grootkapitaal. Dat de wetenschappers zelf over de verkiezingstijd spreken is een teken dat ze zich bewust zijn van het probleem, maar hun opmerking dat de omslag er niet zal komen met de nieuwe regering, is niet terzake. Ook dit rapport beïnvloedt de verkiezingsuitslag. En dat is dwaas, want de tegenstelling tussen, bijvoorbeeld de visie van De Wever en Almaci op de aanpak van het milieu-en klimaatprobleem zal in de politieke praktijk onvermijdelijk door mekaar lopen. Wie zijn stemgedrag laat bepalen door het klimaat-of klimaatprobleem zit naast de kwestie. 

Belangrijker is dat de wetenschappers het niet hebben over twee voorwaarden die absoluut moeten vervuld worden om de droom waar te maken: het afschaffen van de concurrentie en winstbejag, en daarmee samengaande het verbod op reclame.

De wetenschappers zeggen zelf dat we onze economie moeten herdenken. En ze pleiten tegen een ongebreidelde groei-economie. Maar, voor mij onbegrijpelijk: ze wijten die groei-economie aan de Europese Commissie en het Lissabon-akkoord. Welnu, de Europese Commissie kàn niet anders dan inzetten op groei omdat groei, precies door de concurrentie tot de essentie van het systeem hoort. Wie binnen het systeem niet mee-groeit, wordt weggeconcurreerd. En concurrentie op zich kan niet anders dan leiden tot ongebreidelde groei: omwille van de concurrentie moét de kapitalist zoveel mogelijk produceren op zo korte tijd. Is er een betere omschrijving van het groei-principe mogelijk ? Als het er op aankomt, blijven de wetenschappers op de vlakte. En zo wordt een document waar ik het fundamenteel mee eens ben, gewoon blabla.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *