Maatregelen ? Ja ! Misschien ? Maar niet omdat het IPCC het zegt.

Uitpers

Ronnie De Fossé

De ultieme waarschuwing: nu actie, of de hel

“Laatste Klimaatrapport” bijzonder alarmerend

Al twintig jaar hoor ik dat het vijf voor twaalf is. Maar nu echt.

Ronnie De Fossé” denkt niet genoeg door.

Hij zegt dat de wetenschappers goed werk hebben geleverd, maar dat de politieke instanties die de rapporten schrijven in de fout zijn gegaan. Lees verder “Maatregelen ? Ja ! Misschien ? Maar niet omdat het IPCC het zegt.”

Verminderen !

MO*

IPS

Enkel een krimp van de mobiliteit kan tot drastische daling CO2-uitstoot leiden

Transportsector kan volgens wetenschappers enkel vergroenen met minder

Enkel minder transport kan de CO2-uitstoot van de transportsector drastisch naar beneden halen, stelt een nieuwe studie door onderzoekers van de Universiteit van Valladolid in Spanje. Een vergroening van onze mobiliteit kan pas lukken als er minder eindige grondstoffen opgesoupeerd worden en de groei van de sector aan banden wordt gelegd

Nog altijd heeft niemand me kunnen overtuigen dat CO2 zéker de (hoofd)schuldige is van het klimaatprobleem. Het is niet omdat een bende verkochte wetenschappers dat beweren en dat die bewering door de al even verkochte media ons door de strot wordt geramd, met daarbij beroep op pedofiele instincten voor een Greta en Anuna, dat ik het moet geloven. Ik lees even goed van even goede wetenschappers dat scheikundig gezien de CO2 er zelfs niets mee kàn te maken hebben. Lees verder “Verminderen !”

Neen, de Green Deal wordt niet gekelderd door de mislukking van de COP’s van Parijs of Montreal

Knack

Hans Van Scharen

‘Hoe de Europese Green Deal langzaam gekelderd wordt’

‘Terwijl in Montreal een internationaal akkoord gesloten werd over de bescherming van de biodiversiteit, werd in Brussel de wetgeving die de halvering van het pesticidengebruik moest regelen, deels teruggeschroefd’, schrijven Hans Van Schaeren en Helmut Burtscher-Schaden. ‘En dat terwijl het zware gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in de landbouw samenhangt met het verlies van biodiversiteit.

Soms overkomt het me dat ik vriendelijk wil zijn. Zoals bijvoorbeeld nu – voor even. En dus wil ik aannemen dat Hans Van Scharen het goed meent.

Als ik zijn betoog lees, dan ben ik het eigenlijk wel met hem eens. 

Maar natuurlijk, als ik het betoog van Pekka Personen, de hoofdman van de vergiftigende boerenlobby zou lezen, zou ik het daar ook wel mee eens zijn. Dat is zo tegenwoordig: je weet het niet meer en ondertussen zijn we zover dat zelfs de grootste – of misschien wel zeker de grootste – idealist bereid is om te liegen om gelijk te krijgen. Lees verder “Neen, de Green Deal wordt niet gekelderd door de mislukking van de COP’s van Parijs of Montreal”

COP27: de 27ste mislukking !

Gisteren morgen in de Ochtend op VRT 1: “Europees Milieuagentschap over klimaatakkoord: “Uit wetenschappelijk perspectief is dit bijzonder ontgoochelend”.

Aan dat wetenschappelijke wil ik niet meer veel woorden vuil maken. Ja, natuurlijk zijn nogal wat wetenschappers overtuigd van de wetenschappelijke juistheid van de klimaatrapporten van het IPCC. Maar als ik de wetenschapper van dienst hoor zeggen dat de wetenschap kristalhelder is, dan vraag ik toestemming om te grinniken. Ik wil aannemen dat het voor deze wetenschapper kristalhelder is, maar de wetenschap kan per definitie niet kristalhelder zijn, en al zeker de klimaatwetenschap niet die nog in haar kinderschoenen staat en een onderwerp behandelt waarin kristalhelderheid gewoon onmogelijk is. Lees verder “COP27: de 27ste mislukking !”

De zoveelste klimaattop

Knack

Yelter Bollen

‘Komen rijke landen hun beloftes na? Vooruitblik op een klimaattop onder hoogspanning’

Van 7 tot 18 november vindt de jaarlijkse klimaattop plaats, ditmaal in Egypte. De vorige top, COP26 in Glasgow, kreeg de stempel van ‘springplank’ –  nu moet er gesprongen worden, schrijft Yelter Bollen van Bond Beter Leefmilieu. ‘Als landen al hun klimaatplannen uitvoeren, stevenen we volgens de VN nog steeds af op een opwarming van 2,4°C in plaats van 2.8°C. De internationale respons moét dus sterker. Dat minister Demir weigert om in deze context de top bij te wonen, is dan ook moeilijk te vatten.

Yelter Bollen is waarschijnlijk een goed maar enigszins dom mens. Ik ben er zeker van dat hij het goed bedoelt, en misschien juist daarom slaat hij verschrikkelijk naast de bal. Neen, als ik het woord “dom” gebruik, bedoel ik daarmee niet dat ik twijfel aan zijn intellectuele vermogens, maar zeker tegenwoordig worden bij nogal wat mensen die vermogens uitgeschakeld of gericht op zaken naast de kwestie. Lees verder “De zoveelste klimaattop”

Over het klimaat, trappist en heimat

Oikos

Dirk Holemans

Zorgen voor onze groene heimat

Bruno Latour inspireerde ontelbaar veel mensen. De vorige week overleden Franse filosoof wist ook het denken van Dirk Holemans overhoop te halen. Net dat gaf Holemans de kans om de puzzelstukken in elkaar te laten passen

Dàt is wat ik waardeer in Dirk Holemans: hij slaagt er in om zijn milieu- en klimaatactivisme te gronden (om in de terminologie te blijven).

En, belangrijk, hij brengt niet enkel een verhaal dat draait rond angst voor onheil, maar ook een verhaal dat wegen zoekt naar heil. Heil is dieper dan oplossing.

Of nog: het gaat bij hem niet enkel om de mens, maar om de mens als deel van een groter geheel: de natuur. Met daarbij het intrigerende besef dat het geheel meer is dan de som van de delen. Lees verder “Over het klimaat, trappist en heimat”

Het IPCC liegt

Dwarsliggers

CO2 is een zegen voor de mensheid en niet de baarlijke duivel

Stel even dat u politicus bent en een beleid voert op basis van een leugen en dat u dank zij voortschrijdend inzicht tot het besef komt dat het bedrog is. Zal u dan kiezen voor een ander beleid of uit gemakzucht bijven kiezen voor de gemakkelijkste weg: die van de bedrogen meerderheid?

Er zijn mensen die enkel mijn blog lezen, en niet het artikel dat aanleiding is voor mijn blog. Het streelt mijn ijdelheid.

Maar vandaag moet ik je toch vragen om echt het artikel van de Dwarsligger te lezen. Het is misschien wel lang, maar daarom zal ik mijn blog kort houden.

De Dwarsligger heeft gelijk in zijn visie op wetenschap. Daarover kan er geen twijfel zijn. Lees verder “Het IPCC liegt”

Neen, de klimaatcrisis gaat niet zo maar over de natuur !

MO*

Gie Goris

Klimaatcrisis, koloniale uitbuiting en inheemse kennis Hoe keren we de klimaatcrisis?

‘We moeten het niet over de natuur hebben’ Om de klimaatcrisis op te lossen hebben we wetenschap nodig, maar ook andere ecologische kennis. Kan inheemse kennis ons uit de brand, de storm, de droogte en de overstroming halen? MO* sprak erover met Achille Mbembe, Amitav Ghosh en Krushil Watene

Eerst: ik ben het fundamenteel eens met de visie van Achille Bbembe en consoorten: de mensheid moet naar een andere relatie met de planeet.

Voor mijn part koppel je daar aan vast dat de mensheid ook enkel in die andere relatie met de planeet een nieuwe relatie zal ontwikkelen van de mensen onderling.

Voor wie in termen van anti-kapitalisme wil denken: een alternatief voor het kapitalisme is slechts mogelijk met een nieuwe mens. Lees verder “Neen, de klimaatcrisis gaat niet zo maar over de natuur !”

Van Ypersele maakt het klimaat kapot

De Dagelijkse Standaard (NL)

Hans Labohm

Controverse rond kandidatuur Jean-Pascal van Ypersele voor voorzitterschap VN–klimaatpanel

Jean-Pascal van Ypersele is geen neutrale wetenschapper maar een ‘radicale ecologistische militant’, die zich te zeer vereenzelvigd met de opvattingen van de milieubeweging

Van Ypersele was kandidaat-voorzitter van het IPCC. Vergelijk het met De Croot die een hoge positie ambieerde en daarom in de kont kroop van Macron. Zo kruipt Van Ypersele in de kont van het IPCC en verdedigt het door dik en dun. De belgische staat heeft zijn kandidatuur gesteund, maar van Ypersele heeft het niet gehaald. Dat is een goede zaak. Niet omdat het beter is voor het IPCC, want dat is een verkocht instituut – daar kàn het niet beter – maar omdat ik er van geniet als een leugenaar, bedrieger, manipulator… als Van Ypersele in het zand bijt. Lees verder “Van Ypersele maakt het klimaat kapot”

Wat zit er achter de klimaat- en energiepaniek ?

Dwarsliggers

De Standaard en de VRT zijn Groentjes, letterlijk én figuurlijk Waaneer (onder andere) de DS en de VRT het aandurven om hun groene ideologie te verdedigen vallen ze al snel door de mand. Dat is de voornaamste reden waarom elk debat geweigerd wordt

De Dwarsliggers zijn nogal liberaal, pro-kapitalisme, of in ieder geval niet tegen. Ik kan ze dus niet zo maar mijn vrienden noemen.

Maar ze zijn wel intellectueel eerlijk en wetenschappelijk onderlegd. En dus heb ik respect voor hen.

In dit artikel lees je drie zaken: 

Eén: de hele heisa rond het klimaat is wetenschappelijk niet onderbouwd.

Twee: de VRT en de Standaard spelen een spel van manipulatie van de bevolking mee.

Drie: Groen is een ideologie. Lees verder “Wat zit er achter de klimaat- en energiepaniek ?”