Van Ypersele maakt het klimaat kapot

De Dagelijkse Standaard (NL)

Hans Labohm

Controverse rond kandidatuur Jean-Pascal van Ypersele voor voorzitterschap VN–klimaatpanel

Jean-Pascal van Ypersele is geen neutrale wetenschapper maar een ‘radicale ecologistische militant’, die zich te zeer vereenzelvigd met de opvattingen van de milieubeweging

Van Ypersele was kandidaat-voorzitter van het IPCC. Vergelijk het met De Croot die een hoge positie ambieerde en daarom in de kont kroop van Macron. Zo kruipt Van Ypersele in de kont van het IPCC en verdedigt het door dik en dun. De belgische staat heeft zijn kandidatuur gesteund, maar van Ypersele heeft het niet gehaald. Dat is een goede zaak. Niet omdat het beter is voor het IPCC, want dat is een verkocht instituut – daar kàn het niet beter – maar omdat ik er van geniet als een leugenaar, bedrieger, manipulator… als Van Ypersele in het zand bijt. “Van Ypersele maakt het klimaat kapot” verder lezen

Wat zit er achter de klimaat- en energiepaniek ?

Dwarsliggers

De Standaard en de VRT zijn Groentjes, letterlijk én figuurlijk Waaneer (onder andere) de DS en de VRT het aandurven om hun groene ideologie te verdedigen vallen ze al snel door de mand. Dat is de voornaamste reden waarom elk debat geweigerd wordt

De Dwarsliggers zijn nogal liberaal, pro-kapitalisme, of in ieder geval niet tegen. Ik kan ze dus niet zo maar mijn vrienden noemen.

Maar ze zijn wel intellectueel eerlijk en wetenschappelijk onderlegd. En dus heb ik respect voor hen.

In dit artikel lees je drie zaken: 

Eén: de hele heisa rond het klimaat is wetenschappelijk niet onderbouwd.

Twee: de VRT en de Standaard spelen een spel van manipulatie van de bevolking mee.

Drie: Groen is een ideologie. “Wat zit er achter de klimaat- en energiepaniek ?” verder lezen

There is something rotten in het klimaatland

Business AM

Mick Van Loon

Subsidies van overheden ten voordele van de fossiele brandstofsector zijn verdubbeld – terwijl al in 2009 werd beslist om ze af te schaffen

Volgens een analyse van het Internationaal Energieagentschap (IEA) hebben overheden wereldwijd hun subsidies ten voordele van de fossiele brandstofsector in 2021 verdubbeld. Dat cijfer zal voor dit jaar nog hoger liggen, want ondanks de enorme winsten van fossiele brandstofbedrijven, proberen regeringen hun burgers te beschermen tegen stijgende energieprijzen. Maar het wordt zo wel heel moeilijk om strijd te voeren tegen de klimaatverandering

Twee zaken moeten ons aan het denken zetten.

Ten eerste – ik heb het eerder al gesteld: zolang er winst te rapen valt bij de ontginning van fossiele brandstoffen zal binnen het kapitalisme die ontginning niet stoppen.

Een systeem dat essentieel gericht is op winst kàn kansen op winst niet laten liggen. Op dit ogenblik stijgt de ontginning van fossiele brandstoffen, daar waar ze voor het klimaat zou moeten dalen.

Twee: tegelijkertijd worden die fossiele brandstoffen door de overheden massaal gesubsidieerd: meer dan 500 miljard per jaar. “There is something rotten in het klimaatland” verder lezen

Een oplossing voor de klimaatshift ?

Oikos

Dirk Holemans

Wie en wat blokkeert de klimaatshift?

Is er geen draagvlak voor de klimaatshift? Creëer dat draagvlak dan, schrijft Dirk ­Holemans

Dirk Holemans is een verstandig man. 

Nogal wat mensen weten er wel alles van, maar als je goed luistert, zeveren ze gewoon na wat anderen hen hebben voorgekauwd. En die anderen weten het ook niet.

Als iemand Anuna bejubelt of als een serieus fenomeen beschouwt, heeft hij er bij mij gelegen. Als ik goed gezind ben zal ik beleefd blijven.

De mensen die een nobelprijs willen voor Greta Thunberg moeten ze opsluiten. Ofwel zijn ze geestesziek, ofwel zijn ze beroepsbedriegers.

Maar als Dirk spreekt, wil ik luisteren. “Een oplossing voor de klimaatshift ?” verder lezen

Over het klimaat en wat er toe doet

Knack

Jan Mertens

‘Vooral geen vragen stellen bij de rijken?

Techno-optimisten lijden aan een pijnlijke vorm van therapeutische hardnekkigheid’ De klimaatcrisis lijkt andermaal onze vakantiepret te verstoren, schrijft Jan Mertens van Oikos. ‘Net wanneer we weg willen van het normale duwt de nieuwe normaliteit ons met de neus op de feiten.

Ja, ik hou wel van die Jan Mertens.

Het siert hem dat hij zowel bekommerd is om onze klimatologische leefomstandigheden als om het lot van de minderbedeelden in deze wereld.

Als het over het klimaat gaat krijg ik wel de reactie dat ik een scepticus ben. Sommige kwaadwilligen beschouwen me als een ontkenner.

Laat het duidelijk zijn: ik ontken niets. Ik zie wat we meemaken en ik vind het niet normaal. En geen haar op mijn hoofd denkt er aan om te ontkennen dat de mens een rol speelt in dat verhaal. “Over het klimaat en wat er toe doet” verder lezen

Over de droge Po, het klimaat en veel vragen

Dwarsliggers

Over droogtes en dreigend watertekort

Een vakman uit ons netwerk schreef een korte tekst over het dreigend tekort aan water. Periodes van droogte en regen komen nu eenmaal voor in de geschiedenis. Ze worden gecatalogeerd in diverse klassen: droog, heel droog, extreem droog etc…idem voor regen etc

Het is niet mijn fout dat ik in herhaling val. Ik kan er ook niets aan doen dat het klimaat altijd opnieuw door zowat de hele meute ter sprake wordt gebracht.

Nu ook weer in Italië. De Po staat droog en natuurlijk maakt de huidige premier van dat land, een notoir financieel misdadiger, Draghi, daarvan misbruik om te stellen dat “het nu toch wel duidelijk is dat de aarde opwarmt”. “Over de droge Po, het klimaat en veel vragen” verder lezen

Klimaatwetenschappers zijn zoals de getuigen van Jehova: er valt niet mee te praten

Dwarsliggers

Dovemansgesprek met een klimaatwetenschapper

Tijdens een bijeenkomst begin deze maand kwam een Gentse burgerlijk ingenieur spreken over de energietransitie. Hij begon zijn toespraak met de bedenking dat er wel enkele maar iedereen in de zaal burgerlijk ingenieur was en zijn voordracht daarom geen te technische uiteenzetting zou worden. Dat werd het ook niet

Zelfs als als het waar is dat er een klimaatopwarming bezig is, en de CO2 de grote boosdoener is, worden we bedrogen door het IPCC.

Dat is al langer duidelijk, maar dit artikel van een Dwarsligger bevestigt het nog maar eens.

Of moet ik herinneren aan Michael Mann, klimaatwetenschapper aan de UCL en bedenker van de hockeystick grafie waar ook de Dwarsligger het over heeft.

Die Mann heeft van de UCL recent nog een eredoctoraat gekregen.  “Klimaatwetenschappers zijn zoals de getuigen van Jehova: er valt niet mee te praten” verder lezen

Het Europees parlement kiest de kant van de rijken. Ook als het over het klimaat gaat.

Minerva

Louise Hoon & Karel Pype

Viseer de blauwe pakken, niet de gele hesjes

In het Europees Parlement liep woensdagmiddag een cruciale stemming over de Europese klimaat­plannen uit op chaos en teleurstelling. Dat was geen verrassing. Vooraf circuleerden honderden amendementen en compromissen, waarachter zich wankele en wisselende ­coalities van parlementsleden schaarden

De bewonderenswaardig optimistische auteurs van dit artikel op Minerva eindigen met hoop. Ijdele hoop. De hoop van de drenkeling die in de verte een strohalmpje ziet en denkt dat hij zover nog kan zwemmen.

Zelfs als morgen alle voorstellen van de klimaatactivisten door het parlement worden goedgekeurd, zal dat in de praktijk niets veranderen. Het zal een schijnoperatie zijn en als het er op aankomt zullen de achterpoortjes wijd open staan.

Het is duidelijk dat de “industrie” – zeg maar: het kapitaal – totaal niet bezig is met het klimaatprobleem op zich. De rijken zijn enkel bezig met de vraag hoe ze de klimaatpaniek bij mensen kunnen gebruiken om er nog rijker van te worden. “Het Europees parlement kiest de kant van de rijken. Ook als het over het klimaat gaat.” verder lezen

Het ecofascisme, overbevolking en milieu

Het Observatorium

Het ecofascisme en de milieubeweging

De moordpartij in Buffalo toont aan dat extreemrechts de klimaatcrisis steeds meer misbruikt. De milieubeweging kan niet langer stil blijven over het ecofascisme.

Er wringt me iets in dit verhaal van de antifascisten.

Wijzen mijn woorden op sympathie voor het fascisme van mijn kant ? De lezers van mijn blog weten wel beter en ze zijn ook te slim, maar als ik dit op facebook zou schrijven zouden “zich links wanenden” me dadelijk in het hokje van het vlaams blok duwen.

Natuurlijk ben ik anti fascisme. Maar dat wil nog niet zeggen dat ik het eens moet zijn met alles wat andere antifascisten uit hun pen sleuren.

Het wringt me dus dat in dit artikel naadloos wordt overgegaan van overbevolking naar migratie.

Nogal wat zich links wanende klimaatactivisten weigeren de overbevolking te erkennen als (mede)oorzaak van het probleem, precies omdat ze overbevolking verbinden met migratie. “Het ecofascisme, overbevolking en milieu” verder lezen

Groei is juist wél de wortel van het kwaad

Knack

Maarten Boudry, wetenschapsfilosoof

‘Waarom de Club van Rome nog steeds ongelijk heeft’

‘Dit is de echte les die we moeten trekken uit het jubileum van Grenzen aan de groei: de bezorgdheden van de Club Van Rome waren terecht, maar hun oplossingen rampzalig’, schrijft Maarten Boudry. ‘Groei is niet de wortel van het kwaad, maar juist de oplossing.

In de filosofische wereld van Gent lachen ze met de ondraaglijke lichtheid van filosoof Boudry en denken met heimwee terug aan de tijd van Leo Apostel en Jaap Kruithof. Sommigen tellen daar ook Vermeersch nog bij, maar dat is een vergissing.

Ik ben geen specialist van de Club van Rome en ook niet zinnens om het te worden. Ik denk hier dus na over de kritiek die Boudry er op geeft.

Het rapport van Rome zou voorwaardelijke voorspellingen hebben gedaan: … als we de groei niet snel en drastisch beteugelen, dan…

Ik hou niet van wetenschappelijke voorspellingen. Je kan ze enkel doen op basis van de gekende toestand. Je kan dan stellen dat als die toestand voortduurt… dit of dat zal volgen, maar je kan nooit weten of er geen nieuwe elementen zullen opduiken die je voorspelling waardeloos of op zijn minst minder waar maken. “Groei is juist wél de wortel van het kwaad” verder lezen