Groei is juist wél de wortel van het kwaad

Knack

Maarten Boudry, wetenschapsfilosoof

‘Waarom de Club van Rome nog steeds ongelijk heeft’

‘Dit is de echte les die we moeten trekken uit het jubileum van Grenzen aan de groei: de bezorgdheden van de Club Van Rome waren terecht, maar hun oplossingen rampzalig’, schrijft Maarten Boudry. ‘Groei is niet de wortel van het kwaad, maar juist de oplossing.

In de filosofische wereld van Gent lachen ze met de ondraaglijke lichtheid van filosoof Boudry en denken met heimwee terug aan de tijd van Leo Apostel en Jaap Kruithof. Sommigen tellen daar ook Vermeersch nog bij, maar dat is een vergissing.

Ik ben geen specialist van de Club van Rome en ook niet zinnens om het te worden. Ik denk hier dus na over de kritiek die Boudry er op geeft.

Het rapport van Rome zou voorwaardelijke voorspellingen hebben gedaan: … als we de groei niet snel en drastisch beteugelen, dan…

Ik hou niet van wetenschappelijke voorspellingen. Je kan ze enkel doen op basis van de gekende toestand. Je kan dan stellen dat als die toestand voortduurt… dit of dat zal volgen, maar je kan nooit weten of er geen nieuwe elementen zullen opduiken die je voorspelling waardeloos of op zijn minst minder waar maken. “Groei is juist wél de wortel van het kwaad” verder lezen

Nog maar eens de misdadige onnozelheid van de VN

IPS

VN: WE STEVENEN AF OP MEER DAN ÉÉN GROTE RAMP PER DAG

Het aantal rampen waarbij menselijke activiteiten aan de basis liggen, neemt sterk toe over de hele wereld. Klimaatverandering en ontoereikende risicoanalyses door beleidsmakers zijn de grote boosdoeners, volgens een nieuw VN-rapport

Als de VN iets zegt, word ik wantrouwig. Ook als het van onderdelen van de VN komt zoals de Unesco en de Wereldgezondheidsorganisatie. Want ook de Wereldbank en het IMF zijn onderdelen van de VS en zij zijn verwordingen van het ergste kapitalisme, pure verdedigers van de belangen van de rijken. Ik kan niet geloven dat in dat gezelschap de Unesco en de Wereldgezondheidsorganisatie niét kapitalistisch geïnspireerd zijn en en dus finaal in dienst staan van de rijken. “Nog maar eens de misdadige onnozelheid van de VN” verder lezen

Klimaat en oorlog. Het ziet er niet zo goed uit.

Business AM

Olivier Daelen

“Waterstof is twee keer zo’n krachtig broeikasgas als eerder gedacht”

Waterstof, door sommigen beschouwd als een van de pijlers van de energietransitie, zou de planeet veel meer opwarmen dan eerder werd gedacht. Dit is de conclusie van een nieuwe studie die door de Britse regering is gepubliceerd

Herinner je je nog de eerste jaren van het Anuna-verschijnsel ? Het was al CO2 wat de klok sloeg. CO2 was de grote boosdoener, oorzaak van de nakende ramp van jarenlang vijf na twaalf. Dat was overvloedig wetenschappelijk bewezen door alle wetenschappers ter wereld, enkele abnormalen uitgezonderd. “Klimaat en oorlog. Het ziet er niet zo goed uit.” verder lezen

Pissen onder de douche is niet winstgevend genoeg

Grenzeloos

Ian Angus

Bankiers liegen over financiering van fossiele brandstoffen

Ondanks beloftes om te bezuinigen, steken ’s werelds grootste banken triljoenen in olie, gas en steenkool

Als je dit leest, besef je hoe belachelijk Anuna en haar grootouders voor het klimaat zijn. Ze proberen ons schuld aan te praten om een probleem op te lossen dat we niet kunnen oplossen omdat de mensen die de macht hebben het niet willen oplossen. Op die mensen met macht hebben wij geen enkele invloed. “Pissen onder de douche is niet winstgevend genoeg” verder lezen

Nog maar eens het klimaat. En nog maar eens de vragen.

Oikos

Dirk Holemans

Het is genoeg geweest

Het nieuwste, alweer dramatische klimaatrapport vestigt de aandacht op wat we (misschien graag) dreigen te vergeten: het ligt ook bij ons. Als de mens sneller zegt dat hij genoeg heeft, schrijft Dirk Holemans, kan dat een wezenlijk verschil maken

Blogs schrijven over het klimaat doe ik niet graag. Er is te veel wat ik niet weet en dus moet ik vertrouwen op de kant van waar de informatie komt. En dat doe ik niet. Het IPCC is onderdeel van de Verenigde Naties, iets zoals het IMF en de Wereldbank… of nog: de Verenigde Naties zijn puur liberaal en kapitalistisch denkend. Dat betekent dat ze altijd op een of andere manier de winst van de rijken willen veilig stellen. Dat is geen goede basis voor vertrouwen.

Als ik ergens een klimaatwetenschapper aan het woord hoor, moet ik telkens opnieuw vaststellen dat hij verwijst naar het IPCC. Ondertussen weten we dat het IPCC bepaalde rapporten niet vrijgeeft en dat klimaatwetenschappers die het niet eens zijn worden bedreigd, ontslagen, gebroodroofd. “Nog maar eens het klimaat. En nog maar eens de vragen.” verder lezen

Neen, natuurbehoud is niet zomaar een kwestie van eigenbelang

MO*

Tine Hens

Welke woorden hebben we voor de wereld die we delen? Natuurbehoud is een kwestie van gezond eigenbelang

Omdat we als mens deel uitmaken van de levende wereld om ons heen, hebben we natuur nodig om mens te zijn, geluk te vinden en gezond te blijven. Met De wereld die we delen schreef Tine Hens voor de Maand van de Filosofie een essay over onze verbondenheid met schimmels, bacteriën, salamanders, roodborstjes, bomen en over hoe deze planeet een democratie van soorten is en geen tirannie van één soort verdraagt. Dit is een fragment uit het boekje

Dit wordt een zeer korte blog want veel heb ik niet toe te voegen. Ik ben het eens met Tine Hens. Alhoewel.

Het begint al met de titel. Die is fout, want hij zegt het tegenovergestelde van wat Tine bedoelt.

Neen, het gaat niét om gezond eigenbelang. Het gaat om eenheid met wat ons overstijgt; om het besef dat we zijn opgenomen in een niet te bevatten geheel.

Eigenlijk beschrijft Tine hier een basis-element van religie. Niet van godsdienst, want die twee vallen niet samen. Misschien toch even verduidelijken. “Neen, natuurbehoud is niet zomaar een kwestie van eigenbelang” verder lezen

De oorsprong van onze klimaatcrisis

Sampol

Wouter Ryckbosch

De oorsprong van onze klimaatcrisis

Er woedt fel debat over de wortels van de klimaatcrisis. Want wie de ultieme oorsprong kan excaveren, kan ook boosdoeners identificeren, en wie weet zelfs oplossingen formuleren

Rykbosch brengt interessante informatie die het klimaatdebat opentrekt. Het is verfrissend om over het klimaat te lezen zonder dat CO2 wordt vernoemd.

Maar ik ga het natuurlijk wél over CO2 hebben, want ik begin echt te denken dat we het niét over CO2 moeten hebben; dat CO2 een verzinsel is van een kapitalistische instelling (UNO) om het kapitalisme te redden.

Want dat is wat de kapitalisten met Ursula von op kop ons wijsmaken met de Green Deal: het kapitalisme kan de CO2 uitschakelen en dus het probleem oplossen. Niet dus.

Ik ben het eens met het verzet van Bloch tegen de idolatrie van de verre oorsprong. Ook die is bedoeld om het kapitalisme uit de wind te zetten: als het klimaatprobleem is ontstaan in verre tijden, lang voor het kapitalisme bestond, heeft het kapitalisme op zich niets te maken met het probleem… “De oorsprong van onze klimaatcrisis” verder lezen

Groene investeringen ?

Trends

Europese Commissie wil gas en kernenergie aanmerken als groene investeringen

Investeringen in gas en kernenergie krijgen, als het van de Europese Commissie afhangt, een groen label, mits aan een aantal voorwaarden is voldaan. Dat blijkt uit een voorstel dat aan de lidstaten is overgemaakt

Groene investeringen, wat zijn dat eigenlijk ?

Gaat het om het klimaat en de CO2 uitstoot ?

Als je daar ja op antwoordt zijn ook onze huidige kerncentrales perfect groene investeringen en is gas totaal niet groen.

Als je een probleem als het kernafval er bij neemt, zijn de kerncentrales van nu niet groen.

Gaat het enkel om het klimaat of ook over de meer algemene belasting van de mens op de natuur ?

Ik wil hier niet in een semantische discussie vervallen, maar het standpunt van de Europese commissie maakt duidelijk dat ze eigenlijk niet weet wat groen is. Ze mengt verschillende problemen door mekaar. Maar als zij de term groen wil gebruiken, mij niet gelaten.

Laat het duidelijk zijn dat groen gaat over de belasting van de mens op onze aarde en dat het klimaatprobleem daar een onderdeel van is, of liever: een van de problemen die ontstaan door deze menselijke belasting. Een voorbeeld van een ander probleem is bodem-en watervervuiling, zoals door PFOS bij 3M.

Mag de mens de aarde belasten ?

Elk levend wezen belast de aarde. “Groene investeringen ?” verder lezen

Wat moet een linkse met het klimaatprobleem ?

Grenzeloos

Herman Michiel

Een alternatief voor het neoliberaal klimaatbeleid

De meeste commentatoren beschouwen de voorbije klimaatconferentie COP26 in Glasgow in mindere of meerdere mate als een mislukking. De conferentie had de concrete invulling moeten zijn van het klimaatakkoord van Parijs (2015), en had het vertrouwen moeten versterken dat de klimaatopwarming tegen 2050 de 1,5°C niet zou overschrijden. Glasgow is echter grotendeels tot verklaringen en intenties beperkt gebleven

Herman Michiel slaat de spijker op de kop: de top in Glasgow leert het: de klimaattransitie is niet aan de gang.

Stop nu even met je dwaas geraas en laat dit tot je doordringen: de klimaattransitie is niet aan de gang !

Waar is de wakkere burger dan mee bezig als hij pist onder de douche en in weer en wind met zijn fietsje met vallen en opstaan het vlakke land doorkruist, eigendom van Jacques Brel ?

En: hoe is het eigenlijk mogelijk dat zoveel burgers er van overtuigd zijn geworden dat die klimaattransitie nodig is ? Vergis je hierbij niet: de mensen die in de feiten de klimaattransitie verraden, zijn dezelfden als zij die ons voorhouden dat die transitie nodig is en ons een schuldgevoelen aanpraten als we zelf niet enthousiast onze pis ophouden tot het douche-tijd is.

Ja, ik weet natuurlijk ook wel dat de overgrote meerderheid van de klimaat-activisten het oprecht meent. Dat geldt misschien zelfs voor Anuna. Maar waar halen zij hun informatie en wie stuurt hen zonder dat zij dat beseffen ?

Klinkt dat raar ? Mag ik er dan op wijzen dat het IPCC waarop alles steunt, een kapitalistisch, liberale organisatie is van het zelfde kaliber als het IMF of de Wereldbank. Geen enkele linkse heeft een goed woord over voor dat IMF of die Wereldbank, maar als het over het IPCC gaat, is plots alles groene koek en ei. Nochtans is het IPCC onderdeel van dezelfde vereniging als het IMF en de Wereldbank. “Wat moet een linkse met het klimaatprobleem ?” verder lezen

De waarheid in dienst van een Brave New World

Dwarsliggers

Een denkoefening over de politieke en maatschappelijke evolutie

Onlangs werd ik uitgenodigd voor een spreekbeurt over de actualiteit en vooral hoe we naar de huidige maatschappelijke situatie evolueerden. Voor veel toehoorders is die verwarrend, frustrerend ja zelfs beangstigend. Laten we beginnen met de evolutie om aansluitend – aan de hand van concrete voorbeelden – de huidige situatie in beeld te brengen

De denkoefening van de Dwarsligger vraagt wat meer inspanning van de gemiddelde niet al te slimme lezer zoals ik, maar is wel de moeite waard.

Wat te denken van de informatie over het klimaat ?

Rechtuit gezegd: ik weet het niet. Hét grote probleem voor mij is dat ik van de ene kant er niet naast kan dat er véél wetenschappers overtuigd zijn van de juistheid van de IPCC rapporten. Néén, niet alle wetenschappers, maar toch zeker een beduidend aantal. Kan ik die wetenschappers zo maar opzij schuiven ? 

Van de andere kant krijg ik van deze wetenschappers nooit een informatie zoals die van de Dwarsligger. Ze herhalen altijd maar dezelfde mantra’s, maar ik krijg bij hen geen wetenschappelijke  gronding.

Nu mogen die wetenschappers van mij denken dat ik die wetenschappelijke rapporten toch niet kan lezen, maar ik zou toch wat meer willen horen dan: “CO2 is een broeikasgas en de stijging van CO2 veroorzaakt dus opwarming van de aarde”. Controleer jezelf: geraak jij veel verder dan dit soort zinnetjes ?

Wat er ook van zij: na dit artikel op Dwarsliggers zit ik te wachten op een wetenschapper die de beweringen van deze Dwarsligger weerlegt.

Het einde van het betoog van de Dwarsligger is opmerkelijk: er is geen conclusie…

Ik weet niet wat de Dwarsligger weerhoudt om een conclusie te trekken. Maar ik vind het een heikele zaak. Noteer dus maar in hoofdletters dat ik er nog lang niet uit ben, en u mijn oefening geef voor wat ze nu waard is, met de mogelijkheid dat ik morgen iets anders beweer. “De waarheid in dienst van een Brave New World” verder lezen