De co2 kàn niets te maken hebben met de opwarming.

Doorbraak

Luc Nijs

Jan Tinbergen en de klimaatwaarzeggers

Enkele nuchtere econometrische lessen van alweer een tijdje geleden Voor wie Jan niet kent: Jan Tinbergen was een Nederlands wiskundige en fysicus. Redelijk vroeg in zijn loopbaan ging hij die wetenschappelijke aanpak toepassen op economische, bedrijfsmatige, sociale en maatschappelijke problemen. Hij was daarmee de grondlegger van de econometrie. Voor zijn bijdrage ontving hij in 1969 de eerste Nobelprijs (de prijs van de Zweedse Rijksbank) voor de economie

Ja, ik hoor het de klimaatgelovigen al roepen: Nijs is een knecht van de fossiele brandstoffen industrie ! Ik weet niet of het waar is. Maar stel dat het zo is. Ja, dan moeten we zijn bijdrage zeer kritisch lezen. Ik doe dat met àlle artikels die ik lees. Maar nu dus speciaal. En ik daag jullie uit om hetzelfde te doen. Maar dat hij verbonden is met de fossiele brandstofindustrie mag me er niet toe leiden om zo maar alles wat hij zegt fout te vinden. 

Maar ook met mijn kritische instelling vind ik geen beweringen waarvan ik zo maar kan zeggen dat ze vals zijn. Maar dat alle beweringen op zich juist zijn, betekent nog niet dat de samenhang er van automatisch correct is. Dus toch nog oppassen.

Alvast interessant is dat hij ons een goed inzicht geeft in de econometrie. Blijkbaar is dat een discipline die hij goed kent. 

Maar kan je de econometrie zo maar vergelijken met de klimaatwetenschap ? Mij lijkt Nijs daar goede argumenten voor aan te brengen.

Het gaat er om dat je met statistiek principieel geen oorzakelijke verbanden kan aantonen. Je kan enkel aantonen dat er een relevant verband is. Als het ene gebeurt, gebeurt ook het andere. Maar dat betekent nog niet dat het ene oorzaak is van het andere, want misschien is er iets anders dat beiden veroorzaakt. Als je echt alle elementen die meespelen in het model zou kunnen inbrengen zou je de waarschijnlijkheid van een oorzakelijk verband kunnen aantonen, maar meer ook niet. In de complexiteit van het klimaat en met de klimaatwetenschap nog in haar kinderschoenen, is het gewoon onmogelijk dat àlle factoren gekend zijn. Het feit dat het IPCC zijn eigen rapporten al een paar keer heeft moeten bijsturen, moet in dat kader gezien worden.

Natuurlijk kan je model voorspellende waarde hebben, ook zonder oorzakelijk verband. Als twee dingen altijd samen voorkomen, kan je voorspellen dat het ene zal gebeuren, als het andere gebeurt. Maar nogmaals: dat is géén oorzakelijk verband. 

Als je de waarschijnlijkheid van een oorzakelijk verband hebt aangetoond, kan je in de wetenschap onderzoek gaan doen naar die oorzaak.

Voor zover voorstanders van de klimaathetze al wetenschappelijk onderbouwde informatie geven, heb ik nog nergens zien aantonen dat er een oorzakelijk verband is tussen de stijging van de CEO2 en de opwarming van de aarde. Laat ons aannemen dat er is aangetoond dat ze beiden samen voorkomen, dan is daarmee niet bewezen dat CEO2 de oorzaak is. Als ik nu aanneem dat de waarschijnlijkheid is aangetoond, dan zou het model moeten aangevuld worden met het resultaat van wetenschappelijk onderzoek (fysca, scheikunde) dat het verband aantoont. Bij mijn weten komt dat wetenschappelijk onderzoek niet voor in de IPCC knoeiboel. In tegenstelling daarmee heb ik wél populariserende wetenschappelijk artikels gelezen die aantonen dat het gewoon niet mogelijk is dat de CEO2 iets te maken heeft met de opwarming. Ik ben niet genoeg onderlegd om te oordelen of dit al dan niet waar is. Dus daag ik de wél onderlegden onder jullie uit om dat artikel te lezen. Ik heb het ook al besproken in mijn blog van 23 maart .   De wet van Lambert Beer

Is het zinvol om de middenklasse te te verarmen (want het is altijd de middenklasse die het gelag betaalt) op basis van een model dat geen wetenschappelijke waarde heeft ?

Maar er is meer.

Nijs heeft gelijk dat consensus in de wetenschap geen waarde heeft. Galileï stond alleen tegen de consensus van de andere wetenschappers. Hetzelfde gold voor Einstein. De consensus is een vals gezagsargument. Waarom gebruikt het IPCC dat dan ? Als Nijs gelijk heeft als hij zelfs die consensus als niet bestaande bestempelt, wordt het wel heel gortig en wordt het duidelijk dat het IPCC met opzet de boel belazert.

Ik ben een mens van goede wil, en wil dus de deur openzetten voor de mogelijkheid dat de mensen van het IPCC idealisten zijn, die zo overtuigd zijn van hun mening dat ze bereid zijn om te liegen om die verkocht te krijgen. Maar geloof jij dat ? Ik niet. We worden grandioos belogen en bedrogen. En als ze er het emotionele bijhalen (de toekomst van onze kinderen, moeder aarde), wordt het pure manipulatie. Het probleem met manipulatie bestaat er in dat die gemanipuleerden echt overtuigd zijn van hun waarheid, maar niet beseffen dat ze gemanipuleerd worden. Het emotionele in de manipulatie leidt ook tot emotionele, agressieve, reacties tegen de mensen die hen tegenspreken. Maar om in de sfeer te blijven: dat emoties en manipulatie samen voorkomen, betekent nog niet dat elke emotionaliteit het gevolg is van manipulatie.

Ondertussen ben ik er van overtuigd dat manipulatie een van de voornaamste wereldproblemen is geworden. Ik kan jullie enkel oproepen om alert te zijn, en wat aan introspectie te doen over jullie motieven, met de vraag vanwaar ze komen. Belangrijk hierin is ook de vraag of ik nog opensta voor tegenargumenten. Als dat niet zo is, heb ik een probleem. Of liever: jullie hebben een probleem.

 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *