Bedenksel op zondag. Quo vadis ? Het gaat niet over de cinema !

Kerknet

Geert Lesage

2de jaarrapport katholieke Kerk in België: ‘Kerk in Meer vrouwen dan mannen en meer leken dan priesters werken in de katholieke Kerk in België.

Ontdek meer opmerkelijke cijfers in het jaarrapport 2019.

55 procent van de medewerkers in de Kerk is vrouw

er zijn meer benoemde leken dan benoemde priesters

147.659 vrijwilligers zetten zich in 

20 procent van de 2.260 bedienaars van de eredienst komt uit het buitenland

Broederlijk Delen en Caritas International halen 13 miljoen euro o

Ja, ik weet het: de katholieke kerk is geen seksie onderwerp. Oei, ik bega zonder opzet een woordspeling. Maar ik laat ze toch staan.

Eerlijk gezegd: ik heb een haat-liefde verhouding met de kerk. Die liefde is misschien wel wat overdreven.

Wie was het ook al weer die gezegd heeft: de katholieke kerk is de hoer van de geschiedenis ? De uitdrukking is natuurlijk terecht, want de kerk heeft aangepapt met zowat elke machthebber die haar in zijn bed wou. 

Katholieken zien het feit dat de kerk het al zo lang uithoudt – ze is waarschijnlijk de oudste bestaande organisatie – als een teken van haar waarde. Daar kan je toch wel aan twijfelen. 

Op dit ogenblik ontdoet de kerk zich meer en meer van haar banden met machthebbers, en dat gaat samen met serieuze neergang. Ik beweer niet dat er in de kerk geen bisschoppen meer zijn die aanpappen met de rijken. Zeker in Latijns Amerika loop nog van dat gespuis rond. En de Spaanse kerk heeft zich nog altijd niet echt losgemaakt van de dictator – vriendje van Hitler en Mussolini – en oorlogsmisdadiger Franco. Ik zwijg dan nog over een door en door hypocriete kliek gefrusteerden in het Vaticaan. Er zijn er daar ook die niet gefrustreerd zijn, maar die zijn nog hypocrieter. Maar zeker de huidige paus laat toch een nieuwe wind waaien. Dat die Vaticaanse kliek tegengas geeft, lijkt tot nu toe niet echt zwaarwegend effect te hebben. Maar het zou me toch niet verwonderen dat deze paus een plots schielijk overlijden niet zal overleven. Hij zou niet de eerste zijn die. Ik ken Vaticaankenners die er van overtuigd zijn dat  Johannes Paulus II vergiftigd is. De motieven hiervoor zouden zijn dat hij wilde terugkomen op de encycliek “Humanae vitae”, van Paus Paulus VI waarin deze elke vorm van geboortebeperking behalve periodieke onthouding afwees. En vooral: Johannes Paulus I wilde grote kuis houden in het Vaticaanse bankwezen dat door en door corrupt was. Denk hierbij ook aan “Gods bankier” Calvi die vermoord werd aangetroffen onder een Londense brug. Ja, natuurlijk zijn dat complottheorieën. Maar complottheorieën die zich in het Vaticaan afspelen, zijn altijd waar.

De kerk is niet gesticht door Jezus – die heeft niets gesticht – maar door apostelen met als hoofdman Petrus. Die Petrus heeft Jezus vier maal verraden. Drie maal in de nacht van de veroordeling van Jezus door Pilatus ( Het verhaal van de haan die drie maal kraaide.En een vierde maal toen Petrus al bisschop van Rome was in de tijd van de vervolgingen door Nero. Hij wilde dan Rome ontvluchten, maar kwam toen Jezus tegen en vroeg Hem: “Quo vadis ?”  Waarna Petrus terugkeerde naar Rome om er het martelaarschap op te nemen.

Het zijn allemaal verhalen die misschien/waarschijnlijk/zeker niet waar gebeurd zijn. Maar ze zeggen wel iets over de kerk, die net zoals haar stichter, niet vies is geweest van een snuif verraad van Jezus.

Maar tegelijkertijd is die kerk er wel in geslaagd om op een of andere manier toch de blijde boodschap van Jezus doorheen de eeuwen levend te houden.

En nu verliest die kerk meer en meer terrein. Ik ben daar blij om. Gelukkig hoor ik niets meer over vrouwen die willen priester worden. Het heeft geen zin: het priesterschap moet zo snel mogelijk verdwijnen. En gelukkig lopen onze kerken leeg, want ze zaten vol met  conservatieve bourgeois huichelaars. Als de kerk er niet in slaagt om opnieuw échte gelovigen aan te spreken, is ze het ook niet waard om verder te bestaan.

Luther heeft ooit een zuivering van de kerk op gang willen brengen. Dat heeft geleid tot het protestantisme. Voor hem was ook Franciscus van Assisië ook al op dat terrein actief geweest. Ja ! De Franciscus waarnaar de huidige paus zich genoemd heeft. Misschien komt het toch nog goed met die kerk ! 

 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *