De Dictator van Vaticaan subsidieert de katholieke scholen

Knack

Nederlands rapport over moskeeën ziet buitenlandse aansturing: ‘Wie betaalt, bepaalt’

Een aantal Nederlandse moskeeën, moskeescholen en andere islamitische organisaties wordt bekostigd en aangestuurd vanuit de Golfstaten en Turkije. Daardoor krijgen antidemocratische ideeën vat op Nederlandse moslims, concludeert een commissie van het Nederlandse parlement

Ja, ik weet het, voor linksen zit ik in het rechtse hokje van de islamofoben. Ik hoor ze bij dit artikel al roepen dat dit niet over de islam gaat, want dat er vele islams zijn. Wel, ik wil daar nu wel even in meegaan: dit artikel gaat niet over de islam. Waarover gaat het dan wel ? Over een van de vele islams ? Willen mijn islamofiele vrienden dan even aangeven over welke islam zij het hebben ? Ik wil hen helpen en het voor het gemak over drie vormen van islam hebben.

Ten eerste de islam zoals vele moslims die belijden en die gekenmerkt wordt door het feit dat die moslims de koran niet kennen en wat traditionele gebruiken in ere houden. Ze staan ideologisch zwak en proberen gewoon onbewust) wat identiteit te behouden. Ten tweede: de moslims die pogen om een islam te ontwerpen die past in de samenleving waarin de moslims zich nu en hier bevinden. Een voorloper daarin is imam Khalid Benhaddhou. Ik heb respect voor die man, maar in zijn boek “Is dit nu de islam”, lees ik veel goede voornemens en oproepen tot dialoog, maar als het inhoudelijk over die nieuwe islam gaat blijft het beestje zeer mager. Ik denk wel dat we Benhaddou tijd moeten geven en steunen. 

De derde islam is dan die waarover dit artikel het heeft: fundamentalistisch, salafistisch, antidemocratisch en niet verenigbaar met onze waarden. Let op: ik heb het niet over de terroristische islam, maar over de zogenaamd geweldloze islam; al is dat geweld nooit ver weg als het over intimidatie gaat van geloofsgenoten die het niet zo nauw nemen met de ware leer.

Welnu, deze derde islam moet met alle mogelijke middelen bestreden worden. Wie de besluiten van dit Nederlandse rapport (de toestand bij ons is zeker vergelijkbaar) leest, kan niet anders dan ernstig verontrust worden.

Er zijn twee elementen: ten eerste: islamitische staten vinden het normaal dat ze een relatief groot gedeelte van de  bevolking van andere niet-islamitische staten ideologisch sturen en hebben daar veel geld voor over. Nu zullen daar voor een aantal idioten wel religieuze motieven in meespelen. Maar denk je nu echt dat Erdogan miljoenen uitgeeft om belgische moslims te redden van het hellevuur door hen in het ware geloof te houden ? Zoals zo dikwijls in de geschiedenis wordt religie misbruikt voor politieke motieven. Die zullen zeker binnenlands zijn: de belgische Turken zijn door hun (normale) identiteitsproblemen vatbaar voor het Turkse nationalisme waar Erdogan voor staat, en dus een hulp om verkiezingen te winnen. Maar ik ben er van overtuigd dat er ook imperialistische motieven zijn. Tenslotte heeft Erdogan de Duitse Turken toch opgeroepen om veel kinderen op de Duitse wereld te zetten om ooit de macht over te nemen. In feit komt zijn oproep er op neer dat hij een burgeroorlog voorbereidt. Mijn islamofiele vrienden weigeren dit soort zaken te zien, maar kijk naar de geschiedenis en je ziet voortdurend dit soort gebeurtenissen, zowel vroeger als nu. Soms ligt de breuklijn in het nationalisme, soms in de religie, maar op dit ogenblik is er Ukraïne, Syrië, Jemen, Israël, India, Irak, Afghanistan… Wie denkt dat dat allemaal ver weg is, wil ik er aan herinneren dat bij ons de koningskwestie ei zo na tot een burgeroorlog heeft geleid; dat er in de aanloop naar het nazisme een burgeroorlog heeft gewoed tussen communisten en fascisten in Duitsland; en dat Vlaams Blokkers er zich op voorbereiden in militaire trainingskampen. Nog niet zo lang geleden, toen er nog legerdienst was vond je bij de belgische para-commando’s zowel leden van de Vlaamse Militanten Orde als van Amada die door de partij waren gestuurd. Als er mensen zijn die zich er op voorbereiden, is de kans groot dat het er ook van komt. Overal gaan linkse stemmen op die waarschuwen dat onze democratie in gevaar is. Raar dat die linkse stemmen het gevaar uit salafistische hoek niet willen zien.

Ten tweede stelt dit Nederlandse rapport dat inderdaad antidemocratische ideeën vat krijgen op de moslimbevolking. Met andere woorden: het geld is goed besteed en de radikale islam groeit. Ik kan dat niet bewijzen en vrienden die nog al wat contacten hebben met moslims ontkennen het, maar ik vind het gevaarlijk om in dit soort zaken voort te gaan op persoonlijke ervaringen. Ik kan daar andere ervaringen tegenover stellen. Kan iemand me een studie bezorgen die daarover duidelijkheid brengt ? Ik wil niet beweren dat er op dit ogenblik in het gewone dagelijkse leven veel vrouwen de nikab dragen. Maar het zijn er in ieder geval meer dan een tijdje geleden. Ik hoop nu dat niemand van jullie zal opwerpen dat de nikab niet noodzakelijk een teken van radikalisatie is, want dan vallen mijn sokken af. 

Dat is het rare in de houding van mijn islamofiele vrienden: van de ene kant zeggen ze dat er véél islams zijn; van de andere kant willen ze slechts één islam zien: de islam waarmee ze geen problemen hebben. Voor mij is dit een soort van ideologische blindheid die te maken heeft met afkeer van partijen die kritisch zijn voor de islam. `

Links blijft de fout maken dat het iets afkeurt en bestrijdt omdat het vlaams blok of de n-va het zegt, ook al is het correct. Ik geef je een voorbeeld waarvan de linkse haren recht gaan staan: eigen volk eerst ! Denk er maar eens over na: de slogan is juist. Dat is het sluwe en smerige van het blok: het weet dat de overgrote meerderheid van de mensen die slogan (terecht) juist vinden en dat die mensen zich dus afkeren van de partijen die die slogan aanvallen… 

Het vlaams blok en de n-va staan kritisch tegenover de islam, en dus is links pro en ontwikkelt allerlei redeneringen om dat pro te staven. Door dit gedrag is het vlaams blok groot geworden, en wordt de islam steeds gevaarlijker.

 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *