Tijd om de islam te zien zoals hij is

Doorbraak

Lieven Van Mele

Open brief aan de moslimwereld… en het Westen

Abdennour Bidar (1971-) is een Franse filosoof en essayist van Marokkaanse afkomst langs vaders kant, en van een tot de islam bekeerde Française aan moeders kant. Hij is lid van het Observatoire de la laïcité, en sinds 2016 inspecteur bij het Franse ministerie voor Onderwijs. En ja, jarenlang had hij een programma op de radiozender France Culture. Hij staat een liberale islam voor, in de Franstalige literatuur meestal aangeduid met de ietwat gebrekkige term ‘l’Islam des Lumières’

Als ik zo iets zou schrijven, zou ik de hele zich links en progressief wanende meute over me heen krijgen. Ik zou beschuldigd worden van islamofobie, zowat de ergste misdaad die een mens tegenwoordig kan begaan. Ik zou in het hok van het vlaams blok worden gestoken.

Gelukkig is het moeilijk om Abdennour Bidar in dat hok te steken.

En zo hoor je het ook eens van een ander. Van iemand die de islam door en door kent. En die wél het verband legt tussen de islam en overheersing, en geweld. “Tijd om de islam te zien zoals hij is” verder lezen

Ik ben niet begonnen ! Maar toch maar weer: de hoofddoek.

MO*

Marijn Sillis

In gesprek met Samira Azabar en Ida Dequeecker over 15 jaar BOEH! (Baas Over Eigen Hoofd)

Hoofddoekenverbod: ‘Onder het mom van neutraliteit worden vrouwen gediscrimineerd’

In 2007 zag de feministische organisatie BOEH! (Baas Over Eigen Hoofd) het levenslicht. Al vijftien jaar gaat BOEH! de strijd aan met overheden, scholen en organisaties die meisjes en vrouwen met een hoofddoek uitsluiten. Ida Dequeecker en Samira Azabar schreven een boek over de geschiedenis van de organisatie

Wat een geleuter, intellectueel gevormde mensen onwaardig. Dit is een opeenstapeling van gekleurde probleemstellingen, kromme redeneringen, vooroordelen en door fanatisme gedreven  gebrek aan nuancering, nodig voor de zoektocht naar de waarheid.

Ik ben er niet opnieuw over begonnen. Over de hoofddoek. “Zij zijn begonnen !” “Ik ben niet begonnen ! Maar toch maar weer: de hoofddoek.” verder lezen

Jezuïeten in Molenbeek

Ignis

Mard Desmet SJ  

Waarom openen de jezuïeten in de Lage Landen een nieuwe school in Brussel?

De Egied Van Broeckhovenschool opent over ruim een jaar in het Brusselse Molenbeek. Regionaal overste van de jezuïeten Marc Desmet spreekt van een innoverende ‘jezuïetenschool’, in een wijk gekenmerkt door lage inkomens en hoge werkloosheid

Jullie kennen mijn mening over de islam. Ik heb het dan over de islam zoals die zich hier nu bij ons voornamelijk voordoet. Die islam is niet in overeenstemming te brengen met onze waarden en cultuur. 

Het gaat om een geheel van opvattingen over goed en kwaad. Die opvattingen worden in een samenleving vertaald in wetten en voorschriften. De islamitische opvattingen van goed en kwaad botsen met onze wetgeving. De islam is een bedreiging voor de rechtstaat. “Jezuïeten in Molenbeek” verder lezen

Is er discriminatie in onze opvang van vluchtelingen ?

MO*

Waarom is de steun voor de ene vluchteling groter dan voor de andere?

Elk leven, van elke vluchteling, telt. Dat is de basis van internationale solidariteit

Waarom is de steun voor de ene vluchteling groter dan voor de andere? Waarom werden voor Oekraïne meer middelen beloofd dan voor Jemen? Omdat structureel racisme, helaas en vaak onbewust, in Europa nog steeds bestaat, stelt MO*ontwikkelaar Tracy Tansia. ‘Elk leven telt, ongeacht huidskleur, religie en nabijheid. Dat is de basis van internationale solidariteit.

In principe ben ik het natuurlijk eens met Tracy Tansia.

Verschillende behandeling op basis van ras, huidskleur, gender, religie… kàn natuurlijk niet.

Evenzeer is het niet te ontkennen dat dit soort discriminatie bestaat.

Maar het is wel niet zo simpel.

Laat me beginnen met een basisgegeven: alles wat vreemd is maakt ons ongerust; behalve in toeristische of exotische context waarin het vreemde “onschadelijk” is gemaakt. Dat is een normale menselijke reflex. Hoe vreemder, hoe moeilijker benadering en omgang. 

Maar is het racisme of discriminatie op basis van ras, huidskleur, gender, religie ? Het gaat niet om dat ras, huidskleur… maar om dat vreemde. “Is er discriminatie in onze opvang van vluchtelingen ?” verder lezen

De islam, de moslims en wij

Business AM

Waarom moslims bezorgd zijn over het EU-presidentschap van Frankrijk

Sinds 1 januari heeft Frankrijk het presidentschap van de Europese Unie in handen. Die rol wisselt elke zes maanden tussen de lidstaten, en houdt in dat het voorzittend land de continuïteit in de Europese Raad moet vrijwaren. Het presidentschap van Frankrijk kan echter slecht nieuws betekenen voor moslims in alle EU-lidstaten

Allereerst: het is voor mij onaanvaardbaar om dé moslim te vereenzelvigen met de islam. Kritiek op de islam is dus niet per definitie kritiek op moslims. De overgrote meerderheid van gelovigen, van welke godsdienst ook, beleven hun geloof niet radicaal. Die beleving kent een gradatie met evenveel graden als er  gelovigen zijn. Zo is het bijvoorbeeld voor vele deugdzame moslimouders een pijn dat hun kinderen niet zo gelovig leven.

Hier speelt ook de vrije mening en meningsuiting. Zelfs een fascist heeft recht op zijn mening en om die te uiten. Het is aan antifascisten om daar adequaat op te reageren, en dat gaat dan over inhoudelijke reactie en niet over bestrijding van de fascistische mens. Zolang die mens geen strafbare daden stelt, mag je hem als mens niet aanvallen. Wat geldt voor fascisten, geldt ook voor moslims. Laat hierbij duidelijk zijn dat ik een vastberaden tegenstander ben, zowel van het fascisme als van de islam. “De islam, de moslims en wij” verder lezen

Respect voor Khalid Benhaddou

Doorbraak

Alexander van der Meer

De coronacrisis kweekt slaapkamerterroristen

Onder het motto ‘blijf in je land en dood de mensen daar’.

Het westen kreeg met een nieuwe vorm van islamitisch terrorisme te maken, sinds ISIS nagenoeg is opgedoekt en we van Al Qaeda weinig meer vernemen. Al zou dat laatste dankzij de Taliban spoedig kunnen veranderen. De terroristen van Parijs in 2015 werden nog persoonlijk door ISIS gerekruteerd en bewapend. Tegenwoordig zijn het eerder jonge mannen die op internet zijn opgestookt en geradicaliseerd

Als ik dit lees word ik kwaad. Jij niet ? Ok, je kan zeggen: maak je niet druk, je kan er toch niets aan doen. Wel, ik kan met je meegaan en proberen om niet te lijden onder mijn woede, maar er niets aan doen ?

Ik geef toe dat ik persoonlijk er niet veel kan aan doen wat dadelijk effectief is. Maar ik kan wel mijn afschuw uitspreken en zo anderen versterken in hun afschuw en samen kunnen we een draagvlak vormen voor de politiek om er iets aan te doen.

Want dààr schort het schoentje. Ik beweer niet dat de politiek niéts doet. Maar als er in belgië twee partijen in de regering zitten die weigeren om de werkelijkheid te zien; die de islam op alle mogelijke manieren verdedigen; die andere politiekers die er wél iets willen aan doen zo veel mogelijk tegenwerken… dan kunnen onze stemmen die andere politiekers wel de steun bieden die ze nodig hebben om de Groenen en Ecolo uit te schakelen.

Neen, ik beweer niet dat de Groenen en Ecolo de jihadisten rechtstreeks beschermen. Maar ze pamperen wel de voedingsbodem voor dat jihadisme.

De pamperaars proberen te ontkennen dat de islam de voedingsbodem is. De overgrote meerderheid van de moslims pleegt toch geen aanslagen ? Neen, natuurlijk niet. Voor dat soort geweld heb je een bepaalde persoonlijkheidsstructuur nodig en gelukkig hebben de meeste mensen die persoonlijkheidskenmerken niet. “Respect voor Khalid Benhaddou” verder lezen

Nooit meer oorlog !

Knack

Vlinks streeft naar een sociaal, rechtvaardig en inclusief Vlaanderen met maximale autonomie.

Edi Clijsters

‘Harten en geesten van lokale bevolking verover je niet met een militaire bezetting’

‘Deze fase in de ‘oorlog tegen het terrorisme’ is in elk geval uitgedraaid op een beschamende nederlaag’, schrijft Edi Clijsters van Vlinks over de terugtrekking van de Amerikanen uit Afghanistan

Edi Clijsters heeft groot gelijk in zijn vernietigende kritiek op de Amerikaanse politiek. Of liever: op de politiek van het Amerikaanse grootkapitaal. 

De nadruk op dat grootkapitaal is belangrijk om inzicht te verwerven en een visie te ontwikkelen op een oplossing.

Laat me aansluiten bij Clijsters: geen enkele oorlog die de Amerikanen ooit hebben gevoerd had als echte bedoeling: bevrijding, democratie, mensenrechten… Als die oorlogen als bevrijdend werden voorgesteld was het bedrog en manipulatie. Alle oorlogen dienden slechts één zaak: de belangen van het grootkapitaal.

Clijsters heeft dan opnieuw gelijk als hij zogenaamd links aanvalt dat in die Amerikaanse valselijke retoriek is mee gestapt: wat zich bij ons al dan niet oprecht links denkt is een sullige, onbekwame bende nuttige idioten.

Ik ben dus echt wel tevreden met de Amerikaanse nederlaag. Hiep, hiep, hiep, hoera !

Laat ik hiermee het Afghaanse volk in de steek ? Neen toch ? Het Afghaanse volk moest van de Amerikanen niets hebben. Het wil leven volgens de sharia. Ik gun de Afghaanse vrouwen die hebben genoten van hun vrijheid in de Amerikaanse invloedssfeer, hun “geluk”. Maar laat ons eerlijk zijn: het ging om een zeer kleine groep, dicht bij de Amerikanen, vooral bestaande uit rijk volk, Afghaanse kapitalisten. “Nooit meer oorlog !” verder lezen

Diversiteit als probleem

MO*

Naima Charkaoui

‘We vertrekken nog altijd van homogeniteit als norm’

Diversiteit als uitdaging?

Diversiteit een uitdaging noemen, toont aan hoezeer er nog altijd met een witte bril naar het onderwerp wordt gekeken, schrijft columniste Naima Charkaoui. ‘Dat heel wat jongeren hun talenten niet kunnen ontplooien komt niet zozeer door “hun” diversiteit, maar wel door de onaangepastheid van ons onderwijs en andere maatschappelijke instituties.

Het is zo ontmoedigend. Een ontwikkelde jonge vrouw met een vriendelijke blik die zulke nonsens uitkraamt.

Wel, als diversiteit naar mensen verwijst, is Charkaoui een groot probleem.

Charkaoui wijst naar de problemen die “wij” hebben met ons aan te passen aan de diversiteit. Ze verwijst totaal niet naar de problemen die “zij” hebben met de diversiteit. Daarmee laat ze de mensen in de steek die ze beweert te verdedigen. Dat is op zich al verschrikkelijk. 

Maar ze heeft natuurlijk ook gelijk: er is een probleem met ons onderwijs. Charkaoui is universitair gediplomeerd. Welnu, als onze universiteiten gediplomeerden afleveren met zulk gebrek aan echt denkvermogen is er inderdaad een probleem met onze universiteiten, en bij uitbreiding met heel ons onderwijs.

Het kan natuurlijk ook zijn dat het probleem niet bij het onderricht zelf ligt, maar bij de blijkbaar mentale onmogelijkheid om het te snappen. Dan ligt het probleem bij het feit dat de universiteit die mensen toch nog diploma’s aflevert.

Ja, ik ben er nu mee aan ’t spotten en draaf door. Maar misschien maakt het toch iets duidelijk. “Diversiteit als probleem” verder lezen

Bart De Wever schrijft een boek. Samen met Khalid Benhaddou. Of andersom.

Nieuw deze Week

Botsen de beschavingen ?

Twintig jaar na de terroristische aanslagen van 9/11 staat Botsen de beschavingen? stil bij de maatschappelijke polarisatie die sindsdien stevig escaleerde. Bart De Wever gaat samen met Khalid Benhaddou op zoek naar een antwoord op de vraag of beschavingen botsen. En als ze dan botsen, is er dan toch nog toekomstperspectief?

Iedereen verwijst nu weer naar “De botsing der beschavingen” van Samuel P. Huntington, waarin hij stelde dat in de 21e eeuw de conflicten zich vooral tussen culturen in plaats van tussen ideologieën zouden afspelen.

Laat nu toch al duidelijk zijn dat dat woordje “vooral”, belangrijk is. Want geen enkele oorlog in de twintigste eeuw is een botsing van beschavingen, maar allemaal – behalve misschien Libië in 2011 – het gevolg van het Amerikaanse imperialisme.

Die botsing is natuurlijk wel een feit. Er is vanuit de islam-wereld onmiskenbaar een offensief aan de gang. Daarin is het terrorisme de duidelijkste factor. Maar belangrijker nog dan het terrorisme, lijkt me wat zich afspeelt in onze multiculturele samenleving. Ook hier is die botsing der beschavingen bezig en ook hier gaat het om islamitisch imperialisme.  

Allereerst kan je onmogelijk stellen dat “onze” Joods-Grieks-christelijke cultuur nu/hier harmonisch samenleeft met de islamitische. En je moet al een geboren ideologisch blinde zijn om te durven beweren dat “wij” de agressor zijn tegen de islam.  “Onze” cultuur zit in het defensief. Mensen die beweren dat de conflicten in onze samenleving het resultaat zijn van “onze” islamofobie moeten naar heropvoedingskampen waarin ze leren vrij te denken. “Bart De Wever schrijft een boek. Samen met Khalid Benhaddou. Of andersom.” verder lezen

De wereld zit niet goed in mekaar

Uitpers

Freddy De Pauw

Erdogan lonkt naar Taliban

De Turkse president Recip Erdogan was er na 15 augustus als de kippen bij om graantjes mee te pikken van de Taliban zege. Hij wou van twee ruiven eten: aan de ene kant namen Turkse troepen uitgebreid deel aan de Navo-missie, aan de andere kant bood Ankara snel economische samenwerking aan

Wordt het niet tijd dat Europa Erdogan ontmaskert ? Hoe is het mogelijk dat er nog altijd Europese leiders zijn die er voor pleiten dat Turkije zou toetreden tot de Europese Unie ? Als er al sprake zou kunnen zijn van zo ’n toetreding, dan is ze in ieder geval onbespreekbaar zolang Erdogan of gelijke figuren er de plak zwaaien.

Is het niet grappig dat op dit ogenblik de Europese top eigenlijk hoopt dat Hongarije de Unie zou verlaten en er alles aan doet om Orban zo te pesten dat hij er zelf uitstapt (Europa kan Hongarije er juridisch niet uitsmijten) en Turkije voor sommigen welkom zou zijn ?

Neen, ik heb niets tegen de Turkse mens. De gewone Turk in de straat, zowel ginder als hier, is ook maar een mens die probeert te overleven en een beetje gelukkig te zijn in een wereld die dat erg moeilijk en voor velen gewoon onmogelijk maakt.

Maar Erdogan is geen gewone mens. Hij is een fanatieke moslim met ambities om het Islamitische Ottomaanse rijk (zo veel mogelijk) te herstellen en daar voor zijn voor hem alle middelen goed, tot en met de opbouw van een vijfde colonne in Europa. 

Neen, ik denk niet dat Erdogan probeert de emigratie van Turken naar Europa te bevorderen. Maar hij probeert wel de al aanwezige Turken zo te bewerken dat ze zullen marcheren als ze vanuit Turkije het bevel krijgen. In Beringen oefenen Turkse kinderen al in het marcheren onder een Turkse vlag. “De wereld zit niet goed in mekaar” verder lezen