De islam, de moslims en wij

Business AM

Waarom moslims bezorgd zijn over het EU-presidentschap van Frankrijk

Sinds 1 januari heeft Frankrijk het presidentschap van de Europese Unie in handen. Die rol wisselt elke zes maanden tussen de lidstaten, en houdt in dat het voorzittend land de continuïteit in de Europese Raad moet vrijwaren. Het presidentschap van Frankrijk kan echter slecht nieuws betekenen voor moslims in alle EU-lidstaten

Allereerst: het is voor mij onaanvaardbaar om dé moslim te vereenzelvigen met de islam. Kritiek op de islam is dus niet per definitie kritiek op moslims. De overgrote meerderheid van gelovigen, van welke godsdienst ook, beleven hun geloof niet radicaal. Die beleving kent een gradatie met evenveel graden als er  gelovigen zijn. Zo is het bijvoorbeeld voor vele deugdzame moslimouders een pijn dat hun kinderen niet zo gelovig leven.

Hier speelt ook de vrije mening en meningsuiting. Zelfs een fascist heeft recht op zijn mening en om die te uiten. Het is aan antifascisten om daar adequaat op te reageren, en dat gaat dan over inhoudelijke reactie en niet over bestrijding van de fascistische mens. Zolang die mens geen strafbare daden stelt, mag je hem als mens niet aanvallen. Wat geldt voor fascisten, geldt ook voor moslims. Laat hierbij duidelijk zijn dat ik een vastberaden tegenstander ben, zowel van het fascisme als van de islam. “De islam, de moslims en wij” verder lezen

Respect voor Khalid Benhaddou

Doorbraak

Alexander van der Meer

De coronacrisis kweekt slaapkamerterroristen

Onder het motto ‘blijf in je land en dood de mensen daar’.

Het westen kreeg met een nieuwe vorm van islamitisch terrorisme te maken, sinds ISIS nagenoeg is opgedoekt en we van Al Qaeda weinig meer vernemen. Al zou dat laatste dankzij de Taliban spoedig kunnen veranderen. De terroristen van Parijs in 2015 werden nog persoonlijk door ISIS gerekruteerd en bewapend. Tegenwoordig zijn het eerder jonge mannen die op internet zijn opgestookt en geradicaliseerd

Als ik dit lees word ik kwaad. Jij niet ? Ok, je kan zeggen: maak je niet druk, je kan er toch niets aan doen. Wel, ik kan met je meegaan en proberen om niet te lijden onder mijn woede, maar er niets aan doen ?

Ik geef toe dat ik persoonlijk er niet veel kan aan doen wat dadelijk effectief is. Maar ik kan wel mijn afschuw uitspreken en zo anderen versterken in hun afschuw en samen kunnen we een draagvlak vormen voor de politiek om er iets aan te doen.

Want dààr schort het schoentje. Ik beweer niet dat de politiek niéts doet. Maar als er in belgië twee partijen in de regering zitten die weigeren om de werkelijkheid te zien; die de islam op alle mogelijke manieren verdedigen; die andere politiekers die er wél iets willen aan doen zo veel mogelijk tegenwerken… dan kunnen onze stemmen die andere politiekers wel de steun bieden die ze nodig hebben om de Groenen en Ecolo uit te schakelen.

Neen, ik beweer niet dat de Groenen en Ecolo de jihadisten rechtstreeks beschermen. Maar ze pamperen wel de voedingsbodem voor dat jihadisme.

De pamperaars proberen te ontkennen dat de islam de voedingsbodem is. De overgrote meerderheid van de moslims pleegt toch geen aanslagen ? Neen, natuurlijk niet. Voor dat soort geweld heb je een bepaalde persoonlijkheidsstructuur nodig en gelukkig hebben de meeste mensen die persoonlijkheidskenmerken niet. “Respect voor Khalid Benhaddou” verder lezen

Nooit meer oorlog !

Knack

Vlinks streeft naar een sociaal, rechtvaardig en inclusief Vlaanderen met maximale autonomie.

Edi Clijsters

‘Harten en geesten van lokale bevolking verover je niet met een militaire bezetting’

‘Deze fase in de ‘oorlog tegen het terrorisme’ is in elk geval uitgedraaid op een beschamende nederlaag’, schrijft Edi Clijsters van Vlinks over de terugtrekking van de Amerikanen uit Afghanistan

Edi Clijsters heeft groot gelijk in zijn vernietigende kritiek op de Amerikaanse politiek. Of liever: op de politiek van het Amerikaanse grootkapitaal. 

De nadruk op dat grootkapitaal is belangrijk om inzicht te verwerven en een visie te ontwikkelen op een oplossing.

Laat me aansluiten bij Clijsters: geen enkele oorlog die de Amerikanen ooit hebben gevoerd had als echte bedoeling: bevrijding, democratie, mensenrechten… Als die oorlogen als bevrijdend werden voorgesteld was het bedrog en manipulatie. Alle oorlogen dienden slechts één zaak: de belangen van het grootkapitaal.

Clijsters heeft dan opnieuw gelijk als hij zogenaamd links aanvalt dat in die Amerikaanse valselijke retoriek is mee gestapt: wat zich bij ons al dan niet oprecht links denkt is een sullige, onbekwame bende nuttige idioten.

Ik ben dus echt wel tevreden met de Amerikaanse nederlaag. Hiep, hiep, hiep, hoera !

Laat ik hiermee het Afghaanse volk in de steek ? Neen toch ? Het Afghaanse volk moest van de Amerikanen niets hebben. Het wil leven volgens de sharia. Ik gun de Afghaanse vrouwen die hebben genoten van hun vrijheid in de Amerikaanse invloedssfeer, hun “geluk”. Maar laat ons eerlijk zijn: het ging om een zeer kleine groep, dicht bij de Amerikanen, vooral bestaande uit rijk volk, Afghaanse kapitalisten. “Nooit meer oorlog !” verder lezen

Diversiteit als probleem

MO*

Naima Charkaoui

‘We vertrekken nog altijd van homogeniteit als norm’

Diversiteit als uitdaging?

Diversiteit een uitdaging noemen, toont aan hoezeer er nog altijd met een witte bril naar het onderwerp wordt gekeken, schrijft columniste Naima Charkaoui. ‘Dat heel wat jongeren hun talenten niet kunnen ontplooien komt niet zozeer door “hun” diversiteit, maar wel door de onaangepastheid van ons onderwijs en andere maatschappelijke instituties.

Het is zo ontmoedigend. Een ontwikkelde jonge vrouw met een vriendelijke blik die zulke nonsens uitkraamt.

Wel, als diversiteit naar mensen verwijst, is Charkaoui een groot probleem.

Charkaoui wijst naar de problemen die “wij” hebben met ons aan te passen aan de diversiteit. Ze verwijst totaal niet naar de problemen die “zij” hebben met de diversiteit. Daarmee laat ze de mensen in de steek die ze beweert te verdedigen. Dat is op zich al verschrikkelijk. 

Maar ze heeft natuurlijk ook gelijk: er is een probleem met ons onderwijs. Charkaoui is universitair gediplomeerd. Welnu, als onze universiteiten gediplomeerden afleveren met zulk gebrek aan echt denkvermogen is er inderdaad een probleem met onze universiteiten, en bij uitbreiding met heel ons onderwijs.

Het kan natuurlijk ook zijn dat het probleem niet bij het onderricht zelf ligt, maar bij de blijkbaar mentale onmogelijkheid om het te snappen. Dan ligt het probleem bij het feit dat de universiteit die mensen toch nog diploma’s aflevert.

Ja, ik ben er nu mee aan ’t spotten en draaf door. Maar misschien maakt het toch iets duidelijk. “Diversiteit als probleem” verder lezen

Bart De Wever schrijft een boek. Samen met Khalid Benhaddou. Of andersom.

Nieuw deze Week

Botsen de beschavingen ?

Twintig jaar na de terroristische aanslagen van 9/11 staat Botsen de beschavingen? stil bij de maatschappelijke polarisatie die sindsdien stevig escaleerde. Bart De Wever gaat samen met Khalid Benhaddou op zoek naar een antwoord op de vraag of beschavingen botsen. En als ze dan botsen, is er dan toch nog toekomstperspectief?

Iedereen verwijst nu weer naar “De botsing der beschavingen” van Samuel P. Huntington, waarin hij stelde dat in de 21e eeuw de conflicten zich vooral tussen culturen in plaats van tussen ideologieën zouden afspelen.

Laat nu toch al duidelijk zijn dat dat woordje “vooral”, belangrijk is. Want geen enkele oorlog in de twintigste eeuw is een botsing van beschavingen, maar allemaal – behalve misschien Libië in 2011 – het gevolg van het Amerikaanse imperialisme.

Die botsing is natuurlijk wel een feit. Er is vanuit de islam-wereld onmiskenbaar een offensief aan de gang. Daarin is het terrorisme de duidelijkste factor. Maar belangrijker nog dan het terrorisme, lijkt me wat zich afspeelt in onze multiculturele samenleving. Ook hier is die botsing der beschavingen bezig en ook hier gaat het om islamitisch imperialisme.  

Allereerst kan je onmogelijk stellen dat “onze” Joods-Grieks-christelijke cultuur nu/hier harmonisch samenleeft met de islamitische. En je moet al een geboren ideologisch blinde zijn om te durven beweren dat “wij” de agressor zijn tegen de islam.  “Onze” cultuur zit in het defensief. Mensen die beweren dat de conflicten in onze samenleving het resultaat zijn van “onze” islamofobie moeten naar heropvoedingskampen waarin ze leren vrij te denken. “Bart De Wever schrijft een boek. Samen met Khalid Benhaddou. Of andersom.” verder lezen

De wereld zit niet goed in mekaar

Uitpers

Freddy De Pauw

Erdogan lonkt naar Taliban

De Turkse president Recip Erdogan was er na 15 augustus als de kippen bij om graantjes mee te pikken van de Taliban zege. Hij wou van twee ruiven eten: aan de ene kant namen Turkse troepen uitgebreid deel aan de Navo-missie, aan de andere kant bood Ankara snel economische samenwerking aan

Wordt het niet tijd dat Europa Erdogan ontmaskert ? Hoe is het mogelijk dat er nog altijd Europese leiders zijn die er voor pleiten dat Turkije zou toetreden tot de Europese Unie ? Als er al sprake zou kunnen zijn van zo ’n toetreding, dan is ze in ieder geval onbespreekbaar zolang Erdogan of gelijke figuren er de plak zwaaien.

Is het niet grappig dat op dit ogenblik de Europese top eigenlijk hoopt dat Hongarije de Unie zou verlaten en er alles aan doet om Orban zo te pesten dat hij er zelf uitstapt (Europa kan Hongarije er juridisch niet uitsmijten) en Turkije voor sommigen welkom zou zijn ?

Neen, ik heb niets tegen de Turkse mens. De gewone Turk in de straat, zowel ginder als hier, is ook maar een mens die probeert te overleven en een beetje gelukkig te zijn in een wereld die dat erg moeilijk en voor velen gewoon onmogelijk maakt.

Maar Erdogan is geen gewone mens. Hij is een fanatieke moslim met ambities om het Islamitische Ottomaanse rijk (zo veel mogelijk) te herstellen en daar voor zijn voor hem alle middelen goed, tot en met de opbouw van een vijfde colonne in Europa. 

Neen, ik denk niet dat Erdogan probeert de emigratie van Turken naar Europa te bevorderen. Maar hij probeert wel de al aanwezige Turken zo te bewerken dat ze zullen marcheren als ze vanuit Turkije het bevel krijgen. In Beringen oefenen Turkse kinderen al in het marcheren onder een Turkse vlag. “De wereld zit niet goed in mekaar” verder lezen

De Taliban is onder ons

Het Laatste Nieuws

Antwerpse politie verhoogt waakzaamheid na machtsovername van taliban in Afghanistan: “Dit conflict mag niet geïmporteerd worden”

De politie van Antwerpen houdt extra toezicht in buurten waar Antwerpse Afghanen samenkomen nu de taliban de macht overgenomen hebben in Afghanistan. Eén van die plaatsen is het centrum van Khatme Nubuwwat in de Biekorfstraat. Burgemeester De Wever (N-VA) vraagt dat OCAD, bevoegd voor dreigingsanalyse, snel een rapport maakt over de aanwezigheid van gevaarlijke talibanaanhangers. In Antwerpen wonen ruim 8.000 Afghanen

Als je dit leest, vraag je je toch af waar we mee bezig zijn ?

Is het voor jou denkbaar dat we deze jihadronselaars en extreem-islamitische figuren hun gang laten gaan ?

Nochtans: dat hebben we gedaan. We hebben ze zelfs gesubsidieerd. Jaren lang. In naam van… ja van wat eigenlijk ?

Als ik kritiek geef op de kernideeën van de islam zoals je die terug vindt in de heilige geschriften word ik uitgemaakt voor islamofoob. 

Het ergste is nog dat deze jihadbeweging is geïnfiltreerd in de belgische politiek.

Hussain Syed Riaz is een militant van de Pakistaanse jihadbeweging Khatme Nubuwwat – ja die met haar centrum in de Antwerpse Biekorfstraat – en persoonlijk bevriend met de leiders van die beweging. Van 2013 tot november 2014 zat hij voor Groen in de Antwerpse districtsraad. Hij kwam in 2014 ook op de Antwerpse lijst van Groen voor de federale verkiezingen.

Waarom doet dit me weer denken aan mevrouw Haouach die door Ecolo werd benoemd tot regeringscommissaris bij het “Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen “ en het gepast vond om te verkondigen dat een gewijzigde demografische toestand (lees: een beduidende stijging van het aantal moslims) zou kunnen leiden tot het afschaffen van de scheiding van Kerk en Staat ? “De Taliban is onder ons” verder lezen

Mensenlevens gered door de repatriëring van 10 kinderen en zes moeders

MO*

Judit Neurink

Ook België haalt 10 kinderen en 6 moeders terug uit Irak

‘IS-leden uit het Westen repatriëren kan mensenlevens redden’

De repatriëring van IS-vrouwen en -kinderen naar het Westen lijkt in een stroomversnelling te komen. Hoe belangrijk dat is, illustreert de aanslag die een jong Iraaks IS-lid onlangs pleegde in Bagdad, zegt journaliste en MO*medewerkster Judit Neurink. ‘IS-leden aan hun lot overlaten in de klauwen van extremisten, zet heel veel mensenlevens op het spel.’

(Extreem) Rechts wil er niet van weten; maar is er toch niet veel te zeggen voor het terughalen van kinderen uit de IS kampen ?

Als antwoord op de houding van extreem-rechts legt de regering de nadruk op het voordeel voor ons: als die moeders met hun kinderen in de wildernis verdwijnen, is er niemand die hen controleert en kan niemand hen tegenhouden om terug naar hier te komen en aanslagen te plegen. Daarom zou het beter zijn voor onze veiligheid om die vrouwen naar hier te halen, te berechten, en in de gevangenis te steken.

Dat klinkt goed, maar zeker in de belgische context is het bedrog. “Mensenlevens gered door de repatriëring van 10 kinderen en zes moeders” verder lezen

De geneugten van de multiculturele samenleving

Knack

Redactie Knack

Bart Somers (Open VLD): ‘Ik wil segregatie doorbreken’

In gesprek met De Zondagspreekt Vlaams minister voor Samenleven en Binnenlands bestuur Bart Somers (Open VLD) zich uit over diversiteit in de samenleving en de mogelijke afschaffing van de opkomstplicht bij de lokale verkiezingen. ‘Ik pas voor een maatschappij waarin we naast elkaar leven.

Sta me toe even te gaan zitten, bevangen door ontroering om zoveel goede wil en menselijkheid van een politieker, een liberaal dan nog wel.

En ja dus: Somers heeft gelijk. Natuurlijk heeft hij gelijk. Wie wil er nu segregatie ? 

En toch: ik ken mensen die voorstander van segregatie zijn. Je kan ze ontmoeten (of liever vast stellen dat ze je niet willen ontmoeten) in moskeeën en bij nogal wat leraren islamitische godsdienst.

Daar zal Somers toch een oplossing voor moeten vinden. Hij vermeldt dit aspect van het probleem niet. Ik hoop dat dat dit niet is omdat  hij het niet wil zien.

Van de andere kant ben ik blij dat hij al ziet dat die gettovorming al bezig is, of ze nu al dan niet bewust gewild is.

Somers heeft het terecht over de menselijke factor waarbij getto’s zeker niet bijdragen tot menselijke ontwikkeling.

Maar er is een probleem dat hem als politieker zeker zou moeten bezig houden, en dat is het probleem dat getto’s stellen voor de rechtstaat.

Allereerst toch iets over het begrip getto.

Een getto is een stadswijk die voor het overgrote deel wordt bewoond door mensen van dezelfde etnische, religieuze of raciale groep. Een getto kan ontstaan door de eigen wil van die groep, maar het kan ook dat die mensen door de overheid worden gedwongen in een getto samen te leven. “De geneugten van de multiculturele samenleving” verder lezen

Haouach, nog erger dan gedacht

De Wereld Morgen

Thomas Decreus

De haatcampagne tegen Haouach is een nieuw dieptepunt

Het ontslag van Ihsane Haouach bewijst hoe sterk doordrongen de politiek is van racisme en islamofobie

Kijk, daar heb je De kreut weer, de commentator die zonder argumenten de ene belachelijke dwaasheid na de andere debiteert.

Wat denk je van: “… bewijst hoe sterk doordrongen de politiek is van racisme en islamofobie…” terwijl Haouach door diezelfde politiek werd benoemd tot regeringsvertegenwoordiger ?

De kreut zegt dat Haouach werd gepakt op wie ze was, wat ze aan had, op haar achtergrond, haar geloof. Welnu, Haouach is benoemd zoals ze was, met wat ze aan had, mét hoofddoek mét haar achtergrond.

Zelfs na haar uitspraak over de scheiding van kerk en staat heeft de politiek haar niet ontslagen.

De kreut zevert er maar wat op los. Meer nog: hij liegt.

De kreut beweert dat de woorden van Haouach systematisch en moedwillig verkeerd werden geïnterpreteerd. 

Maar wat heeft Haouach precies gezegd ? Ze heeft haar uitspraak in het Frans gedaan. Vertalingen kunnen bedriegen. Dus ga ik naar de oorspronkelijke Franse tekst. Ik vind twee versies. Als ik het goed begrepen heb is dit de oorspronkelijke:  “Haouach, nog erger dan gedacht” verder lezen