De Verenigde Naties: volksbedrog

Uitpers

Francine Mestrum

Trump, Davos en ‘wij, de volken…’

Ik denk dat het ergens rond de eeuwwisseling moet zijn geweest, of misschien al veel eerder. In het Europees Parlement kon ik maandelijks luisteren naar de harde maar goed gestructureerde speeches van het uiterst rechtse Front National tegen het ‘mondialisme’, hun versie van wat meer en meer de globalisering of de mondialisering ging heten. Hun discours ging uiteraard over nationale trots, over het kwaad van internationale handel, tégen migratie, tegen Europese samenwerking

Francine Mestrum vertelt een ontluisterend verhaal over de internationale organisaties. Alhoewel: je kan iets slechts ontluisteren als het luister heeft gehad. Voor mij is dit verhaal dus niet ontluisterend. Voor rechtsen is het ook niet ontluisterend, want zij worden bevestigd in de luister die ze de VN en aanhangsels toedichten. Het is wel ontluisterend voor de linkse naïevelingen die geloofden dat de VN de wereld ging verbeteren. Alsof je binnen het kapitalisme de wereld kan verbeteren. 

Binnen het kapitalisme kan je soms hier en daar wat meer kruimels van de tafels van de rijken laten vallen (onze sociale zekerheid), en geen haar op mijn hoofd dat er aan denkt om te ontkennen dat dit voor vele mensen belangrijk is. Ik ben daar dus voor. Maar het verbetert enkel de situatie van een wereldwijd gezien nogal klein aantal mensen, maar niet de wereld. En maak je geen illusies: het zal niet lang meer duren. Het kapitalisme zit in een fase waarin er geen kruimels meer te rapen vallen. De afbraak van onze sociale zekerheid is bezig en zal gestaag verder gaan. Het tempo van die afbraak wordt enkel bepaald door de bekommernis van de kapitalisten om een massale opstand der horden te voorkomen. Langzaam aan, dan breekt het lijntje niet.

Op dit ogenblik zie ik in de belgische politiek niets gebeuren wat ook maar enigszins bezig is met de verbetering van de wereld, doch enkel wat achterhoedegevechten om de afbraak van de sociale zekerheid wat meer te vertragen. Het netto minimumpensioen van 1500 euro is daar een voorbeeld van. En het is nog maar de vraag of het er zal komen. De rechtse partijen, de sp-a op kop heeft de eis overgenomen, maar dat is de slimheid van de rechtsen: ze nemen de eisen van links over en doen dan juist alsof ze die verwezenlijken, terwijl ze ze helemaal afzwakken. En de bevolking is gepaaid.

Ja maar zeggen de goedgelovige linksen dan: de VN, met in de hoofdrol de veiligheidsraad, heeft toch maar oorlogen voorkomen. Welnu de VN heeft de VS totaal niet belet om de oorlogen te voeren die de VS nodig achtten. Maar de VN heeft toch de grote oorlog tussen Sovjet-Rusland en de VS voorkomen ? Neen, dus: de Russen waren militair niet sterk genoeg om die oorlog te voeren. Ik weet van militaire rapporten die aantoonden dat, bijvoorbeeld, de Russische tanks waar de Europeanen zo ’n schrik van hadden, totaal niet in staat waren om echt op Europees grondgebied door te dringen. De Russen konden niet, en de Amerikanen hadden de oorlog niet nodig: ze wisten dat ze de Sovjet Unie economisch op de knieën konden krijgen. De militaire wedloop speelde daarin een grote rol. 

Nog altijd kom ik linksen tegen die enthousiast vertellen over de grote betoging tegen “de raketten”. Voor het gemak vergeten ze dat die betoging totaal niets heeft uitgehaald. Maar ze beseffen ook niet dat die raketten er zelfs niet gekomen zijn vanuit puur militaire overwegingen, maar een economisch wapen waren: die raketten verplichtten de Russen om meer geld in bewapening te investeren dan ze eigenlijk beschikbaar hadden. Naast de kuiperijen van de Poolse narcist paus Johannes Paulus, zijn de raketten de ultieme factor geweest die hebben geleid tot het (economisch) instorten van de Sovjet Unie. Reagan heeft het zelf gezegd.

Op facebook ben ik linksen tegen gekomen die toejuichten dat  de miljardairs Bill Gates en Warren Buffet een groot deel van hun fortuin investeren in “goede doelen”. Hoe dwaas kan je zijn: iedere cent die ze aan een goed doel schenken, brengt hun op een of andere manier twee centen op. Tegelijkertijd is het, zoals Francine Mestrum terecht zegt, de bedoeling van de filantropen om de macht te grijpen. Ze hebben al de macht in het reguliere economische circuit. Door hun filantropie grijpen ze ook de macht in de zogenaamde sociale sector. En nog erger: ze grijpen ook de macht in de geesten van de mensen die zich inzetten in die sociale sector, zoals het enthousiasme van mijn linkse vriend op facebook aantoont. 

Sta me toe om het op Vlaamse schaal aanschouwelijk te maken. Fernand Huts heeft een Foundation op cultureel gebied. Dat geeft hem macht in de cultuursector. Veronderstel dat Huts ook een sociale stichting zou oprichten die, bijvoorbeeld scholen zou sponsoren, dan zou hij onvermijdelijk ook invloed krijgen op wat er in die scholen gebeurt; op de visie op opvoeding; op, bijvoorbeeld, het geschiedenisonderwijs. In ieder geval zou in die scholen een ietwat kritisch geluid over het kapitalisme vakkundig gesmoord worden. Officieel zou dat natuurlijk nooit toegegeven worden. Maar “wiens brood met eet, diens woord men spreekt”, niet waar ?

Ben ik dan tegen internationale organisaties ? Natuurlijk niet. De globalisering is een onomkeerbaar feit, wat de op-sluit-nationalisten daar ook over denken. Hoe meer de technologie van media en mogelijkheden tot connectie ontwikkeld geraken, hoe meer de wereld nood zal hebben aan een zo beperkt mogelijk, maar wel efficiënt wereld-orgaan. Maar – en daar vergist Mestrum zich – dat orgaan is binnen het kapitalisme  niet mogelijk, omdat het samenwerking als basis zou moeten hebben, en het kapitalisme de concurrentie cultiveert, en enkel tot samenwerking komt als die de macht vergroot waardoor anderen kunnen worden verslagen.

Ik vertrouw de VN voor geen cent. Maar de strijd moet niet gevoerd worden tegen de VN of de Navo, maar tegen het kapitalisme als systeem. Op dit ogenblik is dat een strijd om de geesten. In belgië is er op dit ogenblik geen enkele partij die deze strijd voert.

 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *