Europa op de rand van de afgrond (2)

(Vervolg van mijn blog van gisteren)

Wat ik in mijn blogs schrijf heeft niets te maken met propaganda. Het vertrekt gewoon vanuit enkele basisideeën, gebaseerd op wat we sinds de Tweede Wereldoorlog hebben gezien van de VS. 

Ten eerste: de wil van de VS om de rest van de wereld te domineren met daarbij geen schroom om wapengeweld te gebruiken. Denk daarbij aan de vele oorlogen die de VS heeft gevoerd voor olie, grondstoffen … tegen landen die geen enkele militaire bedreiging vormden. Soms, zoals in Irak, werd in de Amerikaanse propaganda wel verwezen naar militaire dreiging, maar die bleek later regelrechte leugen, zoals generaal Powell openlijk heeft moeten toegeven. Lees verder “Europa op de rand van de afgrond (2)”

Europa op de rand van de afgrond (1)

Nieuwsblad

Macron en Scholz verdedigen Oekraïense aanvallen in Rusland, Poetin dreigt met “zware gevolgen”

De Franse president Emmanuel Macron oordeelt dat Oekraïne in staat moet zijn om de militaire bases uit te schakelen vanwaaruit Rusland raketten op Oekraïens grondgebied afvuurt. Dat heeft hij dinsdag gezegd tijdens een persconferentie aan de zijde van de Duitse bondskanselier Olaf Scholz, in het kasteel van Meseberg bij Berlijn

Weten Macron en Scholz niet dat ze met vuur spelen ?

Natuurlijk weten ze het, maar het kan hen niet schelen, want ze weten ook dat de echte oorlog met Rusland onvermijdelijk is. De VS hebben beslist dat die oorlog er komt en dus zal hij er komen. Europa wordt het slachtoffer, maar daar is gewoon niet aan te ontsnappen. Ook dat weten Macron en Scholz en dus hebben ze beslist om het Amerikaanse spel mee te spelen. De keuze tussen de pest en de cholera. Lees verder “Europa op de rand van de afgrond (1)”

Georgië

Voor wie tot de domme massa behoort, wil ik het nog wel eens uitleggen.

Oekraïne was de facto deel van Rusland. Herinner je je dat de Sovjet Unie een verzameling was van republieken. Je kan dit vergelijken met het huidige Europa al hadden die republieken tijdens het Sovjet tijdperk natuurlijk minder onafhankelijkheid dan de landen in Europa. 

Bij de implosie van de Sovjet Unie kregen die landen aan de buitengrenzen meer onafhankelijkheid, maar bleven wel in de Russische invloedssfeer. Eén op de vier Oekraïners heeft Russisch als moedertaal. Lees verder “Georgië”

De waanzin van een politicoloog

De Standaard

Hendrik Vos

Begrip hebben voor Poetin is foute boel

Katlijn Malfliet schreef onlangs in deze krant dat we het plan moeten laten varen om Oekraïne in de westerse invloedssfeer te brengen. Hendrik Vos legt uit waarom dat een dwaalpad is

Het is om te huilen: de onzin die ons door onze reguliere media door de strot wordt geramd over Oekraïne, Poetin, de oorlogsdreiging vanuit Rusland … 

Ook figuren zoals Hendrik Vos en Ignaas Devisch uit de stal van de omlaag gevallen Gentse Menswetenschappen doen enthousiast mee.

In Oekraïne is alles begonnen bij de Maidanrevolutie in 2014. 

Tot dan was Oekraïne een land in de Russische invloedssfeer en als zodanig geen bedreiging voor Rusland.

Op Maidan veranderde alles: Oekraïne ging over naar de Amerikaanse invloedssfeer en werd een militaire bedreiging voor Rusland. Door de ligging van Oekraïne zouden Amerikaanse militaire installaties zowel de Krim (met een groot gedeelte van de Russische vloot), als Moskou, onverdedigbaar maken.

Poetin kon niet anders dan daar ingrijpen.

Die Maidanrevolutie was georganiseerd door de CIA.

Neen, ik beweer niet dat Poetin géén rol heeft gespeeld. Ook de Russische geheime dienst heeft geprobeerd om Maidan naar zijn hand te zetten. Alleen heeft de CIA de strijd gewonnen.

Voor wie het nog niet begrepen heeft: spontane volksopstanden zijn uitermate zeldzaam. Een volksopstand is zowat altijd uitgelokt en op gang gebracht en wordt altijd geleid. In die leiding heb je dan de openbare figuren die meestal handpoppen zijn terwijl de echte leiders zich zorgvuldig gedeisd houden.

Als er al eens een spontane opstand uitbreekt, wordt die al heel snel door machtsspelers ge-accapereerd.

Dat er altijd wel een basis voor zo ’n volksopstand moet zijn, (de enorme corruptie in Oekraïne) verandert niets aan het feit dat het opstandige volk finaal door machtshebbers wordt gebruikt.

In Oekraïne heeft Poetin twee maal zijn hand overspeeld.

De eerste maal toen hij in puur machtsdenken dacht via Janoekovytsj Oekraïne in zijn invloedssfeer te kunnen houden. De tweede maal toen hij er van overtuigd was dat hij Oekraïne kon terugwinnen in een korte, snelle militaire operatie.

Ondertussen benadrukken onze reguliere media dat de Oekraïners het recht hebben om onafhankelijk te kiezen voor de vleespotten van het decadente Europa.

Maar als je naar het verloop van de Maidanrevolutie kijkt, zie je dat er van een onafhankelijke keuze dus geen sprake is geweest.

Onze regulier media beklemtonen ook graag dat extreem-rechts bij ons nogal gecharmeerd is door Poetin. Dat draagt bij tot de demonisering van de Russische leider.

Maar die media verzwijgen zorgvuldig dat de CIA op Maidan beroep heeft gedaan op Oekraïens extreem -rechts, opvolgers van genocide op de Joodse Oekraïense bevolking tijdens de tweede wereldoorlog

Die extreem-rechtse milities hebben na Maidan – en nog voor de Russische inval – een culturele zuivering en terreur gepleegd tegen de Russisch sprekende Oekraïners, een groot deel van de Oekraïense bevolking.

Kort na Maidan, in tempore non suspectu hebben onze media daarvan bericht. Nu zijn ze het vergeten. Het pas niet in de Amerikaanse propaganda.

Wel passend in die Amerikaanse propaganda zijn berichten over Poetin die tegenstanders uit vensters zou werpen. 

Natuurlijk doet Poetin dat. Ik heb geen enkele sympathie voor Poetin.

En neen, ik zou niet graag in Rusland wonen. Zelfs ik ben genoeg geïndoctrineerd door de VS propaganda sinds de Tweede Wereldoorlog om Rusland als een grijs onaangenaam land en de Russen als een triestig onvrij volk te zien.

Maar daar gaat het niet om.

Wat hebben de defenestraties door Poetin te maken met de oorlog in Oekraïne ?

Gaan die defenestraties verdwijnenen als de Oekraïners hun oorlog winnen ? Neen toch ?

De overwinning van  Oekraïne zal totaal niets veranderen aan de rotzooi van Poetin.

Of moeten wij uit eerlijke verontwaardiging over de onvrijheid Rusland binnen vallen om daar de vensters te sluiten ?

Ja, wij zullen Rusland binnenvallen, maar niet om er vrijheid te brengen, maar wel om er dood en vernieling te brengen die de Amerikanen nodig hebben om te kunnen winnen in de Indische Oceaan tegen China.

Het hoort bij de manipulatie om een bevolking zo ver te krijgen dat ze het aanvaardt om naar de oorlog te trekken. Als je de vijand en de leider van de vijand kan afschilderen als de baarlijke duivel, krijg je de domme massa gemakkelijker verzoend met de gewenste oorlog zodat ze bereid is om vermindering van welstand (de nieuwe miljarden, nodig voor onze defensie) te aanvaarden en zich gewillig naar het slachtveld te laten leiden om daar afgeslacht te worden ter verrijking van de rijken.

Dat intellectuelen als een Hendrik Vos en Ignaas Devisch daaraan meewerken is schandelijk.

Zij werken mee aan de mentale voorbereiding van de derde wereldoorlog.

Voor wie het geopolitieke plaatje nog niet begrepen heeft:

Amerika verliest de economische machtsstrijd tegen China en daarmee de dominantie over de wereld. Dat is voor de Amerikanen onaanvaardbaar. Als ze economisch niet kunnen winnen, rest enkel de militaire strijd. Daartoe is al lang geleden in de VS beslist, al zeker onder Obama, waarschijnlijk vroeger.

Om de oorlog in het Oosten te kunnen winnen hebben de Amerikanen een tweede front nodig in het Westen waarbij de grootste bondgenoot van China wordt aangevallen vanuit Europa.

De oorlog in Oekraïne is een voorbereiding van die aanval, bedoeld om het Russische leger en de Russische economie te verzwakken. Daarom worden de wapenleveringen aan Zelensky zo gedoseerd dat de oorlog blijft duren: noch Zelensky, noch Poetin kan winnen. Als, zoals nu, de Russen de bovenhand hebben, krijgen de Oekraïners genoeg wapens om stand te houden, maar niet genoeg om te kunnen winnen. Dat zeggen ook “onze” militaire experts.

De Oekraïners zijn de nuttige idioten die hun leven geven in dienst van de Amerikaanse rijken.

Onze media en zogenaamde intellectuelen werken er aan mee om ook ons tot zulke idioten te degraderen

door dagelijkse berichten over de Russische dreiging. Stilaan wordt ook China meer in dat bad getrokken. De bedoeling is duidelijk: als het zo ver is, is onze bevolking er van overtuigd dat wij ons moeten verdedigen en dus bereid om naar het slagveld te trekken. Dat niet de Russen maar wij de échte aanvallers zijn, zal dan niemand meer geloven.

 

De waanzin van de oorlogslogica

De Standaard

Caroline De Gruyter

De westerse buitengrenzen zijn in gevaar, we staan erbij en kijken ernaar

In Oekraïne, het Midden-Oosten en Taiwan wordt de sterkte van onze westerse buitengrenzen getest, schrijft Caroline De Gruyter. De aftakeling van veel grote rijken begon met het verlies van voorposten, laat dat een waarschuwing zijn.

Het artikel van deze mediamisdadigster is betalend. Geef er geen geld aan uit. Overigens is het ook verloren tijd om De Standaard te lezen. 

Ik voel me verplicht om er toch iets over te zeggen omdat ik in mijn blogs de rotzooi wil ontmaskeren die op ons wordt afgescheten door de reguliere media. Lees verder “De waanzin van de oorlogslogica”

belgië Moet zich toch kunnen verdedigen ?

Het Belang van Limburg

Timmie van Diepen

“Ons land blijft zich gedragen als een eiland waaraan de boze wereld voorbijgaat

Dit artikel is betalend, maar zijn geld niet waard.

Ik kan het heel eenvoudig samenvatten: belgië besteed veel te weinig geld aan zijn leger.

Argumenten daarvoor brengt van Diepen niet, behalve dat er elders in de wereld oorlog wordt gevoerd en andere landen wél meer bijdragen aan de Navo. Lees verder “belgië Moet zich toch kunnen verdedigen ?”

Frère Jacques

De facto zijn we in oorlog. Als je massaal wapens levert en manschappen opleidt die rechtstreeks worden ingezet op het slachtveld, neem je deel aan de oorlog.

Alleen mogen we dat van onze machthebbers nog niet weten.

Ondertussen wordt met de dag duidelijker dat we naar een escalatie gaan en onze betrokkenheid totaal zal worden.

De media – in dienst van die machthebbers – zijn er volop mee bezig om ons daarop mentaal voor te bereiden, zodat we die escalatie zullen aanvaarden en  dus ook dat “onze jongens” mee moeten naar de slachtpartij. Dan zal het onvermijdelijk zijn dat de oorlog ook op ons grondgebied zal uitgevochten worden. Alvast raketten zullen zeker onze kant op komen.

Bij die voorbereiding hoort ook de demonisering van de vijand – Poetin.

Navalny is daarbij natuurlijk een interessant item.

Die demonisering past in de strategie waarbij de schuld van de oorlog bij “de vijand” zal worden gelegd.

Nochtans: Poetin heeft geen enkel belang bij een oorlog met de rest van Europa.

Maar de Amerikanen hebben wél belang bij een oorlog met Poetin als voorbereiding op hun oorlog met China.

Ondertussen kom ik overal mensen tegen die geloven wat de media – in dienst van de machthebbers – hen wijs maken.

Als ik probeer hen wakker te schudden, willen ze me niet horen.

Raar, want ik doe toch niets anders dan pleiten voor vrede ? 

Een vrede die enkel mogelijk is als we uit de oorlogslogica stappen.

De mensen wìllen het niet weten.

Later zullen ze zeggen: “Wir haben es nicht gewusst !”

Als er nog iets te zeggen vàlt. 

Gelukkig Nieuw Jaar !

Het Nieuwsblad

Farid El Mabrouk

Hoe Vlaams Belang de schandaalsfeer maar niet krijgt afgeschud: “Dit toont duidelijk een patroon”

Vlaams Belang krijgt de schandaalsfeer rond partijgenoten die hand-en-spandiensten aan China verleenden maar niet afgeschud. Terwijl de partij haar Kamerlid Steven Creyelman dinsdag nog fervent verdedigde, moet de voorzitter van de commissie Legeraankopen nu toch ontslag nemen

Het is wel zondag, maar vandaag toch geen religieus geïnspireerde blog.

  1. Wie me kent wéét dat ik geen aanhanger ben van het Vlaams Blok. Merk op dat ik in al mijn geschriften altijd vermijd om de term Vlaams Belang te gebruiken. Voor mij blijft het het Vlaams Blok, veroordeeld voor racisme, waarbij het woord Blok wijst op het nazistische karakter van die partij. Van Grieken mag charme-offensieven lanceren zoveel hij wil: de basis ideologie van het Vlaams Blok is het nazisme. Ik ben geen aanhanger van het nazisme.

Lees verder “Gelukkig Nieuw Jaar !”

Si vis pacem, para bellum

de Standaard

Joren Vermeersch

Wie vrede wil, moet voorbereid zijn op oorlog

Kenners van Romeinse ­geschiedenis zullen zich deze beroemde slagzin ­herinneren: si vis pacem, para bellum. Ze werd in de late 4de eeuw na Christus neergepend door ene Publius Flavius Vegetius Renatus in het boek De Re Militari (‘Over militaire zaken’). In die paar woorden vervatte de auteur een ijzeren wet, die vandaag nog even relevant is als toen: een staat zal maar duurzame vrede kennen zolang ze bereid en ­capabel is om die vrede met militaire middelen te verdedigen. Dat vereist dat staten ook in vredestijd voorbereid moeten zijn op oorlog

Joren Vermeersch is jurist, historicus en auteur. Hij is eerste opvolger voor de N-VA voor de Kamer, West-Vlaanderen, en schrijft in eigen naam. 

Joren Vermeersch is net als Theo Francken een reden om niet op de N-VA te stemmen. Lees verder “Si vis pacem, para bellum”