De energiefactuur

VRT NWS

Deze vrouw ziet haar energiefactuur stijgen van 400 naar 1.289 euro per maand: “Dit is onbetaalbaar”

Voor sommige mensen lopen de forse stijgingen van de energieprijzen echt uit de hand. Dat is onder meer het geval bij Kris Van Eeckhout. Zij ziet haar voorschotfactuur stijgen van 400 naar 1.289 euro per maand, zo vertelt ze bij “De inspecteur” op Radio 2. “Dat is toch onbetaalbaar?”

Ok, dit is een extreem voorbeeld, maar dat er een probleem is, is wel duidelijk. Anders zou de hele politieke wereld niet op zijn kop staan. Politiekers hebben niet de gewoonte om problemen aan te pakken als ze niet bestaan.

Ondertussen is heel de discussie totaal irrelevant.

Iedereen is het er over eens dat er dadelijk iets moet gebeuren. En dan komen natuurlijk de ballonnetjes. Daling van de BTW, de energiecheques… En vermits het om “dadelijk” gaat, wordt er ook bijgezegd dat het om voorlopig moet gaan.

Maar iedereen is het er ook over eens dat de prijsstijgingen nog niet gedaan zijn. Ze zullen nog verder oplopen. Gaan ze dan de BTW nog verder verlagen of de cheques wat zwaarder maken ?

De prijzen zullen niet enkel nog verder oplopen, maar er is geen enkel vooruitzicht dat ze op korte termijn ook weer gaan dalen… 

Zeker de geopolitieke spanningen met Rusland maken het zeer onwaarschijnlijk dat de gasprijs nog zal dalen. Mooi toch dat in deze tijd van absurd stijgende gasprijzen, Tinne volop inzet op gas. Nog mooier wordt het als je bedenkt dat de kans elke dag groter wordt dat Poetin de kraan helemaal dicht draait.

En dan komtTinne in Terzake en maakt zich daar belachelijk, want Jonathan Holslag countert haar met het grootste gemak. Tinne mag blij zijn dat die Jonathan een vriendelijke mens is, want hij heeft haar nog gespaard.  “De energiefactuur” verder lezen

Het kapitalisme het minste kwaad ?

Uitpers

Antoine Uytterhaeghe

Grote eensgezindheid voor 770 miljard militaire uitgaven.

Met een overweldigende meerderheid van 88 tegen 11 stemde de Amerikaanse Senaat het grootste militaire budget in de geschiedenis, bijna $770miljard. Ongeveer $25 miljard meer dan wat de regering Biden had gevraagd. Het Huis van Afgevaardigden had eerder met een vergelijkbare meerderheid van 363-70 dit budget goedgekeurd. Het gaat nu naar het Witte Huis voor de handtekening van president Joe Biden. Gewoon ter vergelijking: in 2020 kwam volgens Sipri het militair budget van Rusland uit op 61,7 miljard dollar, d.i. 8% van dit nieuwste VS budget

Is het nog wel nodig dat ik hier een commentaar bij schrijf ?

Van bij de aanstelling van Biden heb ik tegen alle linkse euforie in aangegeven dat Biden een oorlogspresident zou zijn. Zijn hele voorgeschiedenis wijst daarop. Als je daarbij zag dat hij zich vooral omringde met “experten” die als haviken bekend stonden en/of verbonden waren of belangen hadden met het militair-industrieel complex, was het wel duidelijk.

Ook van bij zijn aanstelling heeft Biden dadelijk aangegeven dat hij de troepen uit Afghanistan wilde terugtrekken om alle middelen beschikbaar te hebben voor de strijd tegen China.

Wat dat militair-industrieel complex betreft: al de opperbevelhebber van de geallieerden, generaal Eisenhower, later president, heeft daar tegen gewaarschuwd. 

Wie zich afvraagt wie de echte machthebbers zijn op deze planeet, moet bij dat Amerikaanse militair-industrieel complex zijn. De namen van deze pathologische misdadigers komen niet in de media. Ze zijn er niet op uit om beroemd te zijn. Machtswellust is wat hen drijft. En voor wie nog in de democratie gelooft: die machthebbers zijn op geen enkel vlak verkozen en leggen aan niemand verantwoording af. “Het kapitalisme het minste kwaad ?” verder lezen

Er is een oorlog in de maak. Dat hoort nu eenmaal bij het systeem.

Grenzeloos

Wapens voor Oekraïne

Sinds jaren zijn de NAVO en NAVO-lidstaten Oekraïne aan het bewapenen. Die evolutie zit nu in een stroomversnelling, en Duitsland komt onder toenemende druk om hierin mee te stappen. Robert Habeck (Grünen), de nieuwe Duitse minister van Economische Zaken, pleit daar al langer voor

Haal er een landkaart bij en je ziet dadelijk het strategisch belang van Oekraïne voor de Russen. 

Het Krim-schiereiland huisvest de enige belangrijke Russische haven. Die haven is voor de Russen van levensbelang, gewoon op commercieel vlak, maar ook militair omdat de Russische Zwarte Zeevloot er gelegerd is. Onder de Zwarte Zee loopt de alternatieve South Stream aardgaspijpleiding die door de Zwarte Zeevloot wordt beschermd.

Het is ondenkbaar dat de Russen de Krim opgeven. Het is even ondenkbaar dat ze aanvaarden dat Oekraïne toetreedt tot de Navo.

Geen enkel antiraketsysteem kan raketaanvallen vanuit Oekraïne op Moskou onderscheppen. Als die raketten in Oekraïne zouden geïnstalleerd worden, kan Poetin even goed dadelijk de nederlaag toegeven en Rusland onder Amerikaanse voogdij laten plaatsen.

Alhoewel Oekraïne officieel niet tot de Navo is toegetreden, betekent de levering van wapentuig die in het artikel op Grenzeloos wordt beschreven, dat de Navo Oekraïne de facto reeds als militair bondgenoot beschouwt. Het is wachten op de kleine stap te ver in die wapenleveringen die de Russen zal verplichten om militair in te grijpen.

Poetin heeft dit met zoveel woorden aan de wereld duidelijk gemaakt: een toetreding van Oekraïne tot de Navo is voor Rusland totaal onaanvaardbaar. “Er is een oorlog in de maak. Dat hoort nu eenmaal bij het systeem.” verder lezen

Zijn we beter af met de Amerikanen dan met de Chinezen ?

MO*

Chin Lin Pang

Het inspirerende verhaal van Zhou Quan

De bioscoop van het hart en het licht

De voormalige Chinese stand-up comedian Zhou Quan startte enkele jaren geleden in de stad Kunming een cinemaproject om het culturele leven van blinden en slechtzienden te verrijken. Volgens columniste Ching Lin Pang een sociaal initiatief dat aanstekelijk werkt

In mijn blog van gisteren had ik het over het toenemende conflict tussen de VS en China en mijn overtuiging dat dit onvermijdelijk tot een nieuwe grote oorlog zal leiden.

Daarbij kwam ik tot de vraag: “Wat is het ergste: leven in het Amerikaanse kapitalisme of leven in een wereld, gedomineerd door het Chinese communisme ?”

In een eerste spontane reflex kies ik dan toch voor “ons” systeem en niet voor het Chinese.

Maar op welke basis doe ik die keuze ?

Wat weet ik eigenlijk over het leven in China ? En uit welke bronnen komt mijn weten ?

Als je daarover begint na te denken, besef je dat die spontane keuze nergens op slaat, want je hebt totaal geen objectieve informatie over een van je keuzemogelijkheden.

Via via ken ik iemand “van bij ons” die door zijn werk in China is terecht gekomen, daar met een Chinese getrouwd is en zich er gevestigd heeft. Die mens voelt zich daar goed.

Is hij een objectieve bron ?

Zou het kunnen dat hij als expat van allerlei voordelen geniet die negatieve elementen in het Chinese systeem voor hem wegnemen ?

Is hij wel vrij om hier te zeggen wat hij wil ? Alvast in zijn sporadische publicaties kan je daaraan twijfelen, want in hoeverre worden de uitspraken van expats in buitenlandse media door de Chinese overheden gecontroleerd ? Het is opvallend hoe hij zich in persoonlijke gesprekken toch wat op de vlakte houdt als er (kritische) vragen worden gesteld over de toestand in China. “Zijn we beter af met de Amerikanen dan met de Chinezen ?” verder lezen

De democratie als excuus voor agressie

De Wereld Morgen

Marc Vandepitte

Joe Biden en de verkrachting van democratie

De Koude Oorlog is de grootste ideologische propaganda uit de moderne wereldgeschiedenis. In de meer dan veertigjarige propagandaslag vormden mensenrechten en democratie de twee hoofdcampagnes. Met de top voor democratie grijpt president Biden terug naar die (k)oude oorlogsretoriek. Wie dacht dat de wereldvrede beter gediend zou zijn met Biden dan met Trump zou wel eens bedrogen kunnen uitkomen

Bij het aantreden van Biden steeg onze linkerzijde op naar euforische hoogtes. De zoveelste illustratie van de ideologische en intellectuele leegt die huidig links bij ons kenmerkt. Maar daar wil ik nu niet op ingaan.

In toepassing van mijn geniale gave om tien jaar voor te zijn op de rest van de mensheid heb ik toen dadelijk gewaarschuwd dat Biden wel eens veel gevaarlijker zou kunnen zijn dan Trump. Nu veel genialiteit was daar eigenlijk niet voor nodig. Wie een beetje de berichtgeving volgde kreeg alle gegevens om Biden te zien als een havik en oorlogsstoker. En het was duidelijk dat hij al van bij de eerste dag van zijn aantreden begonnen was met de voorbereiding van zijn orgastische droom: de oorlog met China. 

Mijn linkse vrienden echter deden wat ze de laatste tijd altijd doen: ze weigerden te zien wat niet in hun failliete ideologische kraam past.

Maar daar wil ik nu niet op ingaan.

Tenslotte gaat het niet zo maar om Biden. Want die door esthetische chirurgie opgeblazen ballon drijft op de wind van het Amerikaans militair-industrieel complex. Voor wie dichter bij huis wil blijven: tel bij die Amerikaanse wapenindustrie ook maar onze Fabrique Nationale d’ Armes de Guerre de Herstal, volledig eigendom van het Waalse gewest. Maar daar wil ik nu niet op ingaan. “De democratie als excuus voor agressie” verder lezen

De waarheid in dienst van een Brave New World

Dwarsliggers

Een denkoefening over de politieke en maatschappelijke evolutie

Onlangs werd ik uitgenodigd voor een spreekbeurt over de actualiteit en vooral hoe we naar de huidige maatschappelijke situatie evolueerden. Voor veel toehoorders is die verwarrend, frustrerend ja zelfs beangstigend. Laten we beginnen met de evolutie om aansluitend – aan de hand van concrete voorbeelden – de huidige situatie in beeld te brengen

De denkoefening van de Dwarsligger vraagt wat meer inspanning van de gemiddelde niet al te slimme lezer zoals ik, maar is wel de moeite waard.

Wat te denken van de informatie over het klimaat ?

Rechtuit gezegd: ik weet het niet. Hét grote probleem voor mij is dat ik van de ene kant er niet naast kan dat er véél wetenschappers overtuigd zijn van de juistheid van de IPCC rapporten. Néén, niet alle wetenschappers, maar toch zeker een beduidend aantal. Kan ik die wetenschappers zo maar opzij schuiven ? 

Van de andere kant krijg ik van deze wetenschappers nooit een informatie zoals die van de Dwarsligger. Ze herhalen altijd maar dezelfde mantra’s, maar ik krijg bij hen geen wetenschappelijke  gronding.

Nu mogen die wetenschappers van mij denken dat ik die wetenschappelijke rapporten toch niet kan lezen, maar ik zou toch wat meer willen horen dan: “CO2 is een broeikasgas en de stijging van CO2 veroorzaakt dus opwarming van de aarde”. Controleer jezelf: geraak jij veel verder dan dit soort zinnetjes ?

Wat er ook van zij: na dit artikel op Dwarsliggers zit ik te wachten op een wetenschapper die de beweringen van deze Dwarsligger weerlegt.

Het einde van het betoog van de Dwarsligger is opmerkelijk: er is geen conclusie…

Ik weet niet wat de Dwarsligger weerhoudt om een conclusie te trekken. Maar ik vind het een heikele zaak. Noteer dus maar in hoofdletters dat ik er nog lang niet uit ben, en u mijn oefening geef voor wat ze nu waard is, met de mogelijkheid dat ik morgen iets anders beweer. “De waarheid in dienst van een Brave New World” verder lezen

Cuba, een voorbeeld !

Uitpers

Coördinatie Opheffing Blokkade tegen Cuba

Belgische banken boycotten Cuba

Belgische banken zoals ING en BNP-Paribas-Fortis blijven weigeren om geld naar Cuba over te schrijven, een inbreuk op het vrij (financieel) verkeer in de internationale handel. Daarmee gaan zij in tegen de Europese  en Belgische wetgeving die verbiedt gevolg te geven aan de VS-sanctiewetten tegen Cuba (Europese Verordening 2271/96). Maar hiervan trekken deze banken zich niets aan. De Europese regelgeving en de talrijke veroordelingen door Europa van de VS-blokkade tegen Cuba hebben geen effect. Deze situatie is onaanvaardbaar

Rik Van Cauwelaert is zeker de slimste waarnemer van de belgische politiek. En, raar maar waar: dikwijls ben ik het met hem eens. Vergeleken met de niet genoeg te misprijzen Walter Zinzen die door de VRT samen met hem wordt opgevoerd is Van Cauwelaert een genie. Maar als het over Cuba gaat, geeft Van Cauwelaert niet thuis. Cuba wordt door hem afgedaan als een linkse dictatuur – laat ons daar verder geen woorden aan vuil maken.

Hoor ook jij tot die dwazen die over een aantal zaken zelfs niet meer willen nadenken, gewoon omdat ze in hun vaste hokje zitten. Punt aan de lijn ?

En dus ja: Cuba is een dictatuur.

Er is een verkozen parlement, maar slechts één politieke partij die er op moet toezien dat de verworvenheden van de revolutie behouden blijven. De communistische partij waakt er over dat Cuba geen kapitalistisch land wordt. Formeel is dat een dictatuur.

Maar mag ik even de vraag stellen hoe het zit met onze democratie ?

Denk je nu echt dat onze, zogenaamd echte democratie, zal toestaan dat belgië een communistisch land wordt ? “Cuba, een voorbeeld !” verder lezen

Wapenstilstand ? Wil er iemand opstaan om de vierde wereldoorlog te vermijden ?

Uitpers

Georges Spriet

Gevaarlijke spiraal van vijandigheid tegenover China

Australië, Het United Kingdom en de USA (Aukus) verrasten menigeen met hun militair partnerschap van 15 september 2021

Inderdaad: onze media hebben in hun berichtgeving over Aukus zo weinig mogelijk het gevaar voor de wereldvrede onderlijnd, maar zo veel mogelijk de aandacht gevestigd op iets van ondergeschikt belang: de afgesprongen duikboten deal tussen Frankrijk en Australië.

De aandachtige waarnemer vraagt zich af waarom onze media dat doen ? Mogen we (nog) niet weten waar Biden eigenlijk mee bezig is ?

Ook verdwenen in de plooien van de berichtgeving dadelijk na de verkiezing van Biden is zijn verklaring dat hij alle Amerikaanse troepen uit het buitenland wil terugtrekken. Ze kosten te veel geld. Biden vindt dat dat geld beter kan besteed worden aan de voorbereiding van de oorlog met China. Dàt is de enige echte reden voor de terugtrekking uit Afghanistan. 

Neen, dat is geen interpretatie van een of andere journalist, maar het zijn de woorden van Biden zelf. Merk op dat het hier niet (meer) om een economische oorlog met China gaat, maar om een militaire. “Wapenstilstand ? Wil er iemand opstaan om de vierde wereldoorlog te vermijden ?” verder lezen

Wat is er aan de hand in Polen ?

Doorbraak

Lode Goukens

Poolse rechters oordelen helemaal niet anti-EU-recht

Reactie EU op Pools arrest schadelijker voor EU dan arrest zelf

Het Pools Grondwettelijk Hof oordeelde dat de voorrang van het EU-recht op het Poolse nationale recht niet altijd grondwettelijk is. Het Grondwettelijk Hof verwierp dus de voorrang van het EU-recht indien de EU haar bevoegheidsgrenzen overschrijdt

Als je dit artikel van Goukens op Doorbraak leest, krijg je toch een ander beeld over wat er gaande is tussen Europa en Polen. Het zet aan het denken: gaat het wel écht om de LBTQIA+ rechten ? Als ik dat afkortingswoord lees, schiet ik altijd in een lach. Iedere maand komt er wel een letter bij. Als we niet oppassen is binnenkort ieder van ons er op een of andere manier in opgenomen. Maar daar is dus een oplossing voor gevonden: die + op het einde staat voor alle ‘soorten” die er vroeg of laat nog zouden kunnen bijkomen. Vooruitziende mensen die LBTQIA mensen. Wil voor de rest opmerken dat ik geen enkel probleem heb met andersgeaarden dan ik. Echt niet !

Maar terug naar de Polen.

Iedere dag krijgen we wel ergens een bericht over – of commentaar op de misdadige schending van de mensenrechten in Polen. Die schending wordt terecht aangeklaagd. Maar ik geloof nooit dat het de Europese Commissie daarom te doen is. Die Commissie is slechts in één zaak geïnteresseerd: de kapitalistische economische belangen. Als de Ursula von’s, Michels… het over vrijheid, gelijkheid, mensenrechten… hebben, liegen ze. Altijd.  “Wat is er aan de hand in Polen ?” verder lezen

Over geopolitiek, oorlog en Wallonië

Uitpers

Freddy De Pauw

Wat na de Franse colère ?

Parijs buit alle toegestane diplomatieke geplogenheden uit om zijn woede te uiten, het voelt zich door goede bongenoten verraden en vernederd. Die woede is te begrijpen: Joe Biden (VS), Scott Morrrison (Australië) en Boris Johnson (Verenigd Koninkrijk) hebben voor de neus van de Fransen, met president Emmanuel Macron in de buurt, de nieuwe Angelsaksische alliantie Aukus voor de Indo-Pacific bedisseld

Jongens toch, zeg het toch gewoon zoals het is: Biden heeft beslist: er komt een oorlog met China. Alle ontkennende retoriek daarrond is leugen.

Voor die oorlog rekent hij niet op Europa. Voor China zelf heeft hij Europa blijkbaar niet nodig. Zijn militairen zullen de zaak al hebben bestudeerd: het verenigde wapenarsenaal van de VS, Canada, Australië, India, Japan… moet het aankunnen.

Er is natuurlijk nog het probleem Rusland.

Rusland is normaal een bondgenoot van China, maar blijkbaar bestaat er nog hoop dat het zich afzijdig zou kunnen houden van de oorlog met de Chinezen. Als je ziet hoe Merkel Poetin opvrijt, weet je genoeg. Dat Biden Merkel toelaat om die nieuwe gaspijplijn Nordstream 2 af te werken, heeft niets te maken met een afscheidscadeau zoals Freddy De Pauw schrijft. In die wereld worden zulke cadeau’s niet gegeven. De afwerking van die gaspijpleiding, versterkt gewoon Merkels positie in haar vrijage met Poetin, met de bedoeling om Poetin zo ver te brengen dat hij China in de steek laat.

Nu is dat natuurlijk geen evidentie. Want Europa zit in de Navo en is dus door het verdrag verplicht om de VS te steunen in de oorlog met China. De VS hebben Europa weliswaar niet nodig, maar hulp is natuurlijk welkom. Als Europa actief gaat meevechten tegen China, kàn Poetin dan nog zijn Chinese bondgenoot in de steek laten ? “Over geopolitiek, oorlog en Wallonië” verder lezen