Europa, schoothondje van het corrupte Amerika

Uitpers

Eric van de Beek

Magnitskywet: EU ondermijnt Strafhof Den Haag

Voor het eerst in haar geschiedenis staat de EU op het punt een Amerikaanse wet te importeren, de Magnitsky Act. Deze wordt gepresenteerd als middel om de mensenrechten te bevorderen, maar dreigt ingezet te worden voor geopolitieke spelletjes en plaatst politici op de stoel van de rechter. De Nederlandse parlementariërs Sjoerd Sjoerdsma en Pieter Omtzigt hebben een schimmige rol gespeeld in de lobby voor de zogenaamde mensenrechtenwet

Magnitskywet ? Ik had er nooit van gehoord, maar dit verhaal is niet verrassend. Het hoort gewoon bij hoe onze wereld in mekaar zit. Eigenlijk kan je dat simpel samenvatten en zelfs een klein kind begrijpt het: de rijken hebben de macht en gebruiken die schaamteloos om zich nog meer te verrijken.

Gewone mensen stellen zich de vraag: wat is goed en wat is kwaad ? En normale mensen proberen dan goed te zijn. Dat lukt soms, dikwijls niet. Omdat het te dikwijls mislukt kunnen sommigen zich dan in de zwakheid installeren en het opgeven. Maar de vraag naar goed en kwaad leeft wel in de wereld van de gewone mensen. Dat is niet zo bij de rijken. Goed of kwaad interesseert hen niet. Ze zijn slimmer en weten hoe de wereld in mekaar zit en dat die wereld niet draait rond goed of kwaad – die vraag is voor de onnozelaars – maar dat de wereld draait rond geld en macht. Rijken zijn geen normale mensen. Het zijn psychopaten. Onze wereld wordt geregeerd door psychopaten. Het kapitalisme is het koninkrijk van de menselijke slechtheid, die zelfs niet meer als zodanig wordt herkend.

Ik had bijna geschreven: gelukkig zijn die psychopaten in de minderheid. Maar daar is niets gelukkigs aan want de meerderheid laat zich door de rijken manipuleren en is er van overtuigd dat het misschien niet ok is, maar dat het niet anders kan. Zo aanvaardt en bevestigt ze haar eigen triestig lot. Dat gaat zover dat iemand die probeert om de muren, die de manipulatie in het denken en voelen opwerpt, te doorbreken, als extremist en dus te mijden wordt weggezet en vakkundig geneutraliseerd.

Ja, hier, in onze tijd en onze streken kunnen een aantal mensen nog zeggen dat ze het eigenlijk toch niet zo slecht hebben. En tevredenheid is een mooie deugd. Maar als je naar de planeet in haar geheel kijkt zie je dat de overgrote meerderheid van de mensheid in miserie leeft. De tevreden mens van hier die dit niet ziet of niet wil zien, faalt in medemenselijkheid en is medeschuldig.

Ja, dat zijn straffe woorden en ik moet die nuanceren. Het is belangrijk om menselijke zwakheid te begrijpen en mensen daar niet zo maar op te pakken.

Ik denk dat we begrip moeten opbrengen voor, bijvoorbeeld, een kleine zelfstandige die een eigen zaakje opstart en daar al zijn aandacht en energie voor nodig heeft. Die mens gaat slapen en staat op met concrete problemen waar geweldig veel van afhangt. Dat zo iemand bezig zou zijn met de wereldproblemen zou verwonderlijk zijn.

En toch is de onverschilligheid van de massa onverdraaglijk.

Er is nu zoveel te doen over de nieuwe regering. Wel, eigenlijk interesseert het me geen snars of het nu paars, geel, paars-geel, geel-groen-rood of Strawinsky is. Wat het ook is, het verschil ligt enkel in details. Dat nu heel belgië zich fixeert op die details is van een ontstellende kleinheid.

Ja, ik weet het: het verschil tussen netto of bruto als het over pensioenen gaat, is voor de betrokken mensen belangrijk. Maar het is een zaak die in een groter plaatje past. En je zou van leidinggevenden mogen verwachten dat ze dat groter plaatje blijven zien, en dan ook het grotere plaatje waarin dat eerste grotere plaatje past. Welnu, ergens onderweg stopt de aandacht en zien ze het volgende grotere plaatje niet meer. En zo blijft de rotzooi in stand gehouden.

Dat de leidinggevenden de rotzooi in stand houden is natuurlijk niet enkel het gevolg van kortzichtigheid, maar ook bewuste medeplichtigheid.

Die medeplichtigheid spruit gedeeltelijk voort uit een wet die geldt voor omgaan met macht: hoe korter iemand bij de macht komt, hoe meer hij zal streven naar macht. Je kan die wet ook toepassen op rijkdom: hoe rijker iemand wordt, hoe rijker hij wil worden. In toepassing van die wet gaat de leidinggevende en (aankomende) rijke aan de kant van de macht en de rijken staan. Alle macht corrumpeert.

Dat geldt extreem voor politieke macht.

Breng ik hier nu diepe inzichten ? Neen, toch, ik beschouw mezelf echt niet als een diep denker en als er al wat diepgang zit in mijn betoog is het te danken aan dingen die ik gelezen heb van anderen. Maar waarom wordt hier dan zo weinig rekening mee gehouden en gepoogd om dammen op te werpen tegen dit proces ?

Het antwoord is simpel: de mensen die die dammen zouden moeten en kunnen opwerpen zitten zelf in het proces. Dat er niets wordt gedaan tegen het streven naar altijd meer macht en rijkdom is juist toepassing van de wet over omgaan met macht.

En zo moet ik nog maar eens terugkomen op een Van Brempt en Petra De Sutter (nieuwe minister ! ), groenen ( !!! ), die enthousiast zijn over Ursula von der Leyen, boegbeeld van die corrupte klasse die nu ook de Magnitskywet in Europa gaat invoeren en daardoor Europa nog meer vasthecht aan het corrupte Amerika, boegbeeld van het kapitalisme.

Toch ook nog even aandacht voor de rol van de reguliere media: TV en kranten. Ze zijn allemaal in handen van – of onder invloed van de kapitalistische machthebbers. Ken jij één TV-zender of krant die zelfs maar een beetje links is ?

Tenslotte: uit het slot van het artikel van Eric van de Beek blijkt duidelijk wat ik al lang vermoedde: ook Amnesty International en Human Rights zijn gecorrumpeerd. Zelfs die kan je niet meer geloven.

Ben ik nu pessimistisch ? Neen, want mijn zoon is op weg naar de top en zal de wereld veranderen.

Krijg ik als christen nu toch geen déjà vu: Jezus, zoon van God, was ook op weg naar de top (de Hemelvaart), maar onderweg moest hij via het kruis. Gelukkig ben ik god niet.

 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *