Gezinsbegeleiding in een multiculturele samenleving

Knack

‘Gezinsbeleid en hulpverlening zijn nog niet voldoende op maat van toenemende diversiteit in de samenleving’

‘Gezinnen in België waren nog nooit zo divers als vandaag, maar die groeiende superdiversiteit weerspiegelt zich nog onvoldoende in het gezinsbeleid en de hulpverlening’, schrijven gezinswetenschappers  Dirk Geldof, Kaat Van Acker, Gianni Loosveldt en Kathleen Emmery van de Odisee Hogeschool. Hun boek  Gezinnen na migratie. Hulpverlening en gezinsbeleid in een superdiverse samenleving’, verschijnt deze week, naar aanleiding van de Internationale Dag van het Gezin van de Verenigde Naties.

Deze gezinswetenschappers hebben natuurlijk gelijk: hulpverlening en gezinsbeleid zijn inderdaad niet aangepast aan de multiculturele samenleving. De multiculturele samenleving is een feit. We kunnen ze niet terugdraaien. Zodus…

Misschien mag je van zo ‘n studie niet verwachten dat ze ook de toer op gaat van kritiek op de multiculturaliteit. Maar toch: als ze het probleem echt wil doorgronden, kan ze de negatieve invloed van de multiculturaliteit niet negeren. “Gezinsbegeleiding in een multiculturele samenleving” verder lezen

Privacy, een reëel en groeiend probleem

Business AM

Floris Cup

“Dit document is het meest angstaanjagende dat ik ooit heb gezien”: nieuw plan Europa doet privacy-experts het ergste vrezen

De Europese Commissie heeft vandaag een nieuw plan onthuld om online platforms te verplichten om het delen van seksueel misbruik op het internet op te sporen en te melden. Het voorstel zou techbedrijven echter dwingen om actief privéberichten en content van gebruikers te scannen op beelden van mogelijk seksueel kindermisbruik. Deskundigen op het gebied van privacy zeggen dat de regelgeving tot een invasief toezichtregime in Europa zal leiden

“Ja maar, ik heb niets te verbergen…” zegde mijn maat aan de toog in een discussie over al die camera’s. Ik heb toen maar gezwegen omdat ik wist dat hij op zijn werk een speciale medewerkster had. Zijn vrouw stond er bij, en ik vermoed dat hij zijn uitspraak deed, speciaal voor haar.

Ik wil maar zeggen: dat “Ja maar… “ klinkt goed, maar slaat nergens op, want zelfs als ik niets te verbergen heb, wil ik toch niet dat iedereen alles weet. Of kàn weten.  “Privacy, een reëel en groeiend probleem” verder lezen

Radicaal-rechts xenofoob ? Ja ! En dan ?

Sampol

Annelien De Dijn

Radicaal-rechts: niet anti-elitair, wel xenofoob

Het succes van radicaal-rechtse partijen heeft weinig te maken met een backlash tegen de technocratisering van de politiek, maar eerder met de heropleving van een conservatief nationalisme

Annelien De Dijn hoort bij het links-feministisch leutervolkje. Dat volkje heeft een idee. Dat mag. Maar als die idee er toe leidt dat delen van de werkelijkheid buiten het gezichtsveld verdwijnen, is er iets mis.

Ik weet niet of Annelien gelijk heeft als ze stelt dat er geen kloof is tussen bevolking en politiek. Ik denk dat die kloof er wél is, precies omdat de politiek, ook de liberale in een keurslijf van politiek correct denken zit, voor sommigen economisch rechts, maar voor allen ethisch links. De bevolking zit niet in dat keurslijf.  “Radicaal-rechts xenofoob ? Ja ! En dan ?” verder lezen

Jezuïeten in Molenbeek

Ignis

Mard Desmet SJ  

Waarom openen de jezuïeten in de Lage Landen een nieuwe school in Brussel?

De Egied Van Broeckhovenschool opent over ruim een jaar in het Brusselse Molenbeek. Regionaal overste van de jezuïeten Marc Desmet spreekt van een innoverende ‘jezuïetenschool’, in een wijk gekenmerkt door lage inkomens en hoge werkloosheid

Jullie kennen mijn mening over de islam. Ik heb het dan over de islam zoals die zich hier nu bij ons voornamelijk voordoet. Die islam is niet in overeenstemming te brengen met onze waarden en cultuur. 

Het gaat om een geheel van opvattingen over goed en kwaad. Die opvattingen worden in een samenleving vertaald in wetten en voorschriften. De islamitische opvattingen van goed en kwaad botsen met onze wetgeving. De islam is een bedreiging voor de rechtstaat. “Jezuïeten in Molenbeek” verder lezen

Digitale centrale bankmunten, een sluipende ontmenselijking

Business AM

Jeremy Van der Haegen

De financiële revolutie die alles dreigt te veranderen maar volledig onder de radar blijft

Zeker 90 centrale banken experimenteren volop met digitale centrale bankmunten, ofwel CBDC’s. Deze elektronische vorm van fiduciair geld zal een enorme impact op al onze levens hebben

Enkele dagen geleden heb ik Jeremy Van der Haegen fel aangevallen omdat hij propaganda verpakte in een zogenaamd informatief artikel. Vandaag moet ik hem prijzen omdat hij me informatie brengt die belangwekkend is en daar ook duiding bij geeft. Dat is dan natuurlijk het cynische verschil: met deze duiding ben ik het eens. Met zijn duiding in het vorige artikel niet.

Het is niet de taak van Jeremy om op Business AM dieper in te gaan op die duiding. Ik mag het hier wel. Sta me toe daar bij op te merken dat een blog dan weer niet de geëigende plaats is om bij die duiding volledigheid te betrachten. Ik ben er zelfs niet toe in staat.

Dit bericht over deze munt wil ik kaderen bij andere gebeurtenissen van deze tijd. “Digitale centrale bankmunten, een sluipende ontmenselijking” verder lezen

De groene perversie van stok en wortel

Knack

Tobias Leenaert

‘Wanneer worst of hamburger worden bedreigd, gaat de rede overboord’

Consulent, activist en oprichter Ethisch Vegetarisch Alternatief (EVA)

Als het over vlees gaat, is het kot altijd te klein, schrijft Tobias Leenaert naar aanleiding van de poeha rond de veranderde regels rond vegetarische voeding tijdens de komende Gentse Feesten

Van mij mag Tobias Leenaert stront vreten. Hij mag daar reclame voor maken. Hij mag verkondigen dat het de enige manier is om de planeet, de mensheid en zwart gat nr 10 te redden. Dat mag zelfs nog waar zijn. Maar als hij mijn gedrag begint te sturen richting stront vreten, word ik kwaad.

Kijk, zelf eet ik weinig vlees. Het gaat me niet om dat vlees. Het gaat om de fascistische trekjes van groen dat het normaal vindt om gedragingen van mensen te sturen. Tobias kan beweren dat vrij zijn van de misdadige neiging om vlees te eten, vrijheid is. Maar het gedrag van andere mensen sturen is onvrijheid. “De groene perversie van stok en wortel” verder lezen

Afghanen op de vlucht. In wat voor wereld leven wij ?

MO*

Tine Danckaers

Wat na de gruweltocht?

De Afghanen waar Turkije niet van wil weten

Afghanen vluchten voor de Taliban, als ze kunnen. Maar in Turkije botsen ze tegen muren, aan alle kanten: ze kunnen niet verder, ze kunnen niet terug en ze mogen er niet blijven. MO*journaliste Tine Danckaers trok naar Turkije en documenteerde de impasse waarin Afghaanse vluchtelingen daar zitten

Hoe kan een mens onberoerd blijven bij deze verhalen ? Neen, ik jank niet, maar eigenlijk is het om te janken.

Het allerergste is de hopeloosheid. Dat iemand met honger en een verstuikte voet moet rond strompelen in een onherbergzaam landschap is erg. Maar dat zijn weg naar nergens leidt is onverdraaglijk.

Of nog: mensen zitten ontheemd, zonder thuis of familie met levensgevaar in de grootste miserie… en er is geen oplossing.

Nu mogen van mij mensen die dit verhaal lezen daarin een aansporing vinden om staatssecretaris Mahdi aan te vallen en de Vlamingen beschuldigen van racisme, vreemdelingenhaat, islamofobie en fascistische hardheid… Maar die Afghaanse sukkelaars naar hier halen is geen optie. Emotie en ratio botsen hier. “Afghanen op de vlucht. In wat voor wereld leven wij ?” verder lezen

De onzin van ons onderwijs

De Wereld Morgen

Jeroen Permentier

Vlaamse toetsen verschralen het onderwijs

In één van haar adviezen vraagt de Commissie Brinckman, een panel dat op vraag van onderwijsminister Weyts nadacht over onderwijskwaliteit, om van gestandaardiseerde toetsen gebruik te maken om de leerprestaties te verhogen. Uit de toelichting bij dit advies blijkt dat de commissie grotendeels aansluit bij de Vlaamse toetsen die vanaf het schooljaar 2023-2024 ingevoerd worden. Dat kan betekenen dat de onderwijsinhoud verschraalt, en dat de scholen autonomie verliezen

Misschien wel het voornaamste zinnetje in dit overigens goed artikel van Jeroen Permentier is: “PISA kijkt naar onderwijs als middel om een economie te versterken.”

Daarmee mag je van mij dat Pisa-gedoe en die Brinckman commissie in de vuilbak kieperen.

Ja, natuurlijk is de economie belangrijk. De beschikbaarheid van goederen is noodzakelijk voor overleven en comfort. Er moét dus geproduceerd worden, handel gedreven en diensten verleend worden. Maar het is niet omdat iets noodzakelijk is, dat het ook het belangrijkste of meest waardevolle is. Zonder bakstenen bouw je geen huis. Maar niet de bakstenen zijn het belangrijkste, maar het huis.

En ja, dus de economie is noodzakelijk voor een goed leven, maar ze garandeert het goede leven niet. Er zijn weinig landen met zoveel zelfmoorden als het zeer welvarende Vlaanderen.

Ik zeg dus niet dat ons onderwijs niét moet voorbereiden op functioneren in het economisch gebeuren. Maar dé hoofdtaak van ons onderwijs is de vorming van onze jonge mensen in voorbereiding van het goede leven. “De onzin van ons onderwijs” verder lezen

Een neonazi voorzitter van een Vlaamse denktank

Doorbraak

Boudewijn Bouckaert

Waarom 17 (!) Afrikaanse landen de Russische agressie niet veroordelen

En waarom we ontwikkelingssamenwerking ook moeten afstemmen op eigenbelang

Op 2 maart keurde de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties een resolutie goed die de Russische agressie tegen Oekraïne veroordeelde en de onmiddellijke terugtrekking van de Russische troepen beval. Niet dat dit voor Poetin enig verschil zal maken. Aan de resolutie kan geen uitvoerende militaire kracht gegeven worden. Dat kan alleen bij eenparige beslissing van de Veiligheidsraad en daarin heeft Rusland een vetorecht

Boudewijn Bouckaert is onder andere voorzitter van de liberale denktank Libera! Dat gedrocht stelt zichzelf voor als:

Libera! is een partijonafhankelijke Vlaamse denktank die zich inzet voor de waarden van een vrije samenleving. Hierbij wordt vooral nadruk gelegd op de bescherming en promotie van het private eigendomsrecht.

Jan Jambon is lid van de adviesraad.

In dit artikel ontpopt de Vlaamse verdediger van het private eigendomsrecht zich als een regelrechte racist die de oorlog predikt tussen de blanke mens en zijn superieure waarden, en de gekleurde rest van de wereld. Voor het gemak wordt nu even de Russische blanke mens bij de onwaardige immorele kleurwereld gerekend. “Een neonazi voorzitter van een Vlaamse denktank” verder lezen

Het geweten: geen recht, maar een plicht !

Doorbraak

Mark Geleyn

Ideologieën willen niet weten van gewetensvrijheid

Zijn Kwaad en Geweten overbodige termen geworden?

Een hele tijd dachten velen dat geweten en gewetensvrijheid oubollige concepten uit een vroeger tijdperk waren. Concepten die op zolder waren opgeborgen, samen met het kinderspeelgoed en de postuurkes van vroeger

Geleyn snijdt een interessant thema aan. Het is op zich interessant, maar ook omdat het aansluit bij andere thema’s zoals de groeiende greep van de overheid op haar burgers, of het nieuwe totalitarisme waar Doorbraak het in een ander artikel over heeft. Het gaat dan over het nieuwe totalitarisme, het “door Hannah Arendt opgeroepen dystopische toekomstbeeld dat na de val van het nazisme en het stalinisme er een nieuw soort totalitarisme zou oprijzen, geleid door saaie bureaucraten en technocraten…”

Denk daarbij aan bepaalde (niet alle) beperkingen die ons zijn opgelegd in de coronacrisis, maar ook in de plannen voor een nieuw soort Europees paspoort, en vooral de hersenspoeling die we nu ondergaan rond de oorlog in Oekraïne.

Overal worden databanken aan mekaar gekoppeld waardoor de greep van de overheid op de burger alsmaar groter wordt. “Het geweten: geen recht, maar een plicht !” verder lezen