Ja, ik ben een racist en geen ge-maar !

LSP

Daar komt hij! Daar is hij… De zwartepietendiscussie

Vorige week was er nogmaals ophef naar aanleiding van de zwartepietendiscussie. De communicatieverantwoordelijke van basketbalploeg Okapi Aalst reageerde verontwaardigd nadat een speler van Antwerp Giants blackfaces onder de cheerleaders “totaal fout” noemde. De man stelde: “In Aalst doen we niet mee met de hysterie van een extreme, kleine minderheidsgroep. Die zever ben ik kotsbeu.

Je moet het kunnen: aan de verdedigers van Zwarte Piet verwijten dat ze zich beter met belangrijke zaken zouden bezig houden, zoals stijgende energieprijzen en werkdruk… terwijl je zelf het vuur aan de lont hebt gestoken door Zwarte Piet aan te vallen. Als die energieprijzen, werkdruk, onbetaalbaar wonen… dan toch zo belangrijk zijn, hou je dan niet bezig met een onnozelheid zoals Zwarte Piet.

Ja natuurlijk is de strijd tegen racisme belangrijk. Maar een zwarte Zwarte Piet is geen racisme: geen enkele zwarte heeft er nadeel van; wordt er door gediscrimineerd… Het gaat enkel over zwarte mensen die bij alle zwart dat ze tegenkomen aan het kolonialisme denken en zich gekwetst voelen. Misschien moeten ze zichzelf wit wassen, want gewoon al door in de spiegel te kijken, beginnen de oude kwetsuren van hun voorouders weer pijn te doen.

Ik zeg dit nu spottend, en voor de oprechte tegenstander van racisme kan dit onaanvaardbaar lijken, maar denk er toch maar eens over na. “Ja, ik ben een racist en geen ge-maar !” verder lezen

Naar de diepere ondergrond van de antivaccinbetoging

MO*

Sarah Hurtes, Ottavia Spaggiari, Issy Thompson

De antivaccinatielobby in Europa

Hoe de invloed van een kleine minderheid antivaxers langzaam doorsijpelt

De antivaccinatiebeweging vormt een onwaarschijnlijk spectrum van uiteenlopende online groepen: kritische ouders uit de middenklasse, uiterst linkse anarchisten, uiterst rechtse onruststokers en alles daartussenin. Maar daarachter schuilt een complex netwerk dat, over de grenzen heen, samenwerkt om de boodschap te verspreiden. Agressiever, beter gecoördineerd en effectiever dan ooit

De vrouw die zondag, toevallig (?) , voor het VRT journaal op de corona mars in BXL werd geïnterviewd is niemand minder dan Heidrun Van Moeseke (ex kandidaat VB, ex praesis NSV, kampleidster Kerlinen Vlaams Nationalistisch  Jeugdverbond) . 

In de Afspraak van vorige maandag, de dag na de betoging der hopelozen, officieel antivaccinationeel, voerde de VRT een meisje op, Sarah Melis als de organisator van deze betoging. Om de een of andere reden moest ik aan Anuna denken.

Ondertussen had ik al begrepen dat het vlaams blok massaal voor deze betoging had opgeroepen, en mijn geniaal slecht karakter bedacht dat  Van Grieken dan toch niet zo ’n meesterstrateeg was als ik dacht, want anders zou hij zelf zo ’n meisje hebben ingehuurd om de boel op stang te jagen. 

Als ik Van Grieken was…

Wat verneem ik nu: deze Sarah Melis is lid van een clubje, Feniks, dat aanschuurt tegen Schild en Vrienden van Dries Van Langenhoven !

Ik mag dan wel geniaal zijn, maar Van Grieken heb ik toch onderschat ! De VRT presteert het om dat meisje aan het woord te laten zonder de minste informatie over haar achtergrond. “Naar de diepere ondergrond van de antivaccinbetoging” verder lezen

De illegalen en het verraad van links

Knack

Ludo Abicht

‘Van dekolonisering gesproken: als het in Vlaanderen lukte, kan het zowat overal slagen’

Het besef ‘dat we zelf het slachtoffer van onderdrukking en achterstelling geweest zijn, maar dat onze overgrootouders, grootouders en ouders zich met succes daartegen verzet hebben’, moet maken dat we aan de zijde gaan staan ‘van nieuwe groepen van onderdrukten en gediscrimineerden’. Dat argumenteert Ludo Abicht van Vlinks

Ludo Abicht is altijd de moeite waard. Dat betekent niet dat je het met hem eens moet zijn. Maar hij is eerlijk en zet je aan tot denken. En zijn richting is ook de mijne, al zou ik niet durven beweren dat ik slim genoeg ben om zijn richting helemaal te bevatten.

Abicht is lid van Vlinks: Vlaams en Links. Ik denk niet dat het mogelijk is om te overdrijven in het benadrukken van de sociale en emanciperende oorsprong en kracht van de Vlaamse beweging. Wie dat sociale en emanciperende vergeet, heeft niet het recht om zich tot de Vlaamse beweging te rekenen. Misschien moeten een aantal Vlamingen die ijveren voor een onafhankelijk Vlaanderen daar eens over nadenken: Vlaanderen zal pas onafhankelijk zijn als het links zal zijn: sociaal, met aandacht voor de versterking van de zwakken, en gericht op de wereld, bondgenoot van iedereen die onrecht bestrijdt.

Abicht heeft het over bevrijding van kolonialisme, vergelijkbaar met de Vlaamse strijd. Merk daarbij op dat de “onderdrukte” die strijd zélf moet voeren. Niemand kan strijden in naam van een ander. 

De strijd om vrijheid kan je niet vergelijken met een voetbalmatch waarbij de spelers strijden in naam van de supporters die zich dan overwinnaar voelen. Supporters kunnen na een match roepen: “Wij hebben gewonnen !” Dat soort nep-euforie van de zwakken is in het kader van voetbalonnozelheid onschuldig. In het echte leven leidt het tot slavernij. “De illegalen en het verraad van links” verder lezen

De schande van belgisch nep links

Doorbraak

Pieter Bauwens

Waarom is er geen migratie-alarmisme?

Het ene alarmisme is het andere niet. Voor het klimaat moet alles wijken, het is dringend. Maar komen we niet eerder in een problematische gefragmenteerde conflictsamenleving terecht vooraleer het water ons aan de lippen staat? Maatregelen waarvoor alles moet wijken, die komen er niet. Als migratie ter sprake komt is de Apocalyps nog veraf. Hoe lang blijft migratie-negationisme de norm

Gisteren had ik het naar aanleiding van de toestand in Brusselse scholen over de multiculturele samenleving. Ik stelde daarbij ook dat je het probleem van die Brusselse scholen ook moet uitbreiden over gans ons onderwijs.

Uiteraard hangt de multiculturele samenleving samen met de migratie.

Ik denk niet dat ik veel “linkse” vrienden ga tegenkomen die me tegenspreken als ik, zoals gisteren, stel dat de “moeilijke” kinderen in die scholen, ongelukkige kinderen zijn.

Voor rechts is het gewoon krapuul. Maar al ben ik de eerste om op persoonlijke verantwoordelijkheid te wijzen, hier gaat het op de eerste plaats over slachtoffers. Soms zijn situaties zo schrijnend en stellen ze de mensen voor zo ’n overweldigend. moeilijke situaties dat de persoonlijke verantwoordelijkheid (gedeeltelijk) wordt uitgeschakeld. Als het daarbij ook nog over kinderen en pubers gaat, is de reactie van rechts gewoon benedenmenselijk. Niet die kinderen zijn het krapuul, maar de extreem-rechtse reactie is wel krapuleus. 

En neen dus: niet iedereen is even sterk en niet iedereen is een held. Iedereen heeft er recht op om geen held te zijn. Misschien moet iemand eens het verband onderzoeken tussen de huidige rage van films met buitenaardse helden en buitenaardse krachten, en de toestand in onze samenleving… “De schande van belgisch nep links” verder lezen

De school, beeld van de samenleving

De Morgen

Lenthe Goossens

lerares filosofie en rooms-katholieke godsdienst verbonden aan het T.I. Don Bosco Brussel.

Noodkreet uit Brussel: is leerplicht tot achttien voor ons publiek nog wenselijk?

Ik geef les in het secundair onderwijs in een welgestelde gemeente in Brussel. Mijn leerlingen komen niet uit deze gemeente, wel uit Molenbeek en andere gemeenten die niet echt als ‘rijk’ staan aangeschreven

Ja, nu hoor je het ook eens van een andere, zeker onverdachte bron. Niets van racisme of islamofobie of andere woke-toestanden. Gewoon de realiteit. Die realiteit is er niet enkel in dat speciale ‘Brusselse, Molenbeekse…” schoolgebied, maar ondertussen zowat overal, alleen minder extreem. Het is dé reden van het lerarentekort. De leerkrachten die er zijn haken er op af, en de leerlingen die het meemaken, willen zeker geen leerkracht worden.

En de zogenaamd weldenkende “linkse” politiek correcte wereld weigert het te zien, te erkennen, te benoemen en zelfs maar na te denken over mogelijkheden tot oplossing, want dan komt hun ideologie in het vizier. Het betekent gewoon het faillissement van de multiculturele samenleving. Ondertussen ziet de “gewone” man, die veel minder ideologisch denkt, het wel en vlucht weg naar het vlaams blok…

Maar ook los daarvan ben ik tientallen jaren geleden al tot het inzicht gekomen dat ons onderwijs tot achttien jaar pure nonsens is. Het is ingevoerd door Daniël Coens, de vader van de huidige voorzitter van de CD&V die er oneindig fier over was. Fier over een lege doos, die wél de werkloosheidscijfers deed dalen, maar tegelijkertijd ook het peil van het onderwijs, zeker in de hogere graden van het secundair onderwijs. Ook heel wat “autochtone” leerlingen uit een “normaal” milieu zijn niet gemaakt om op schoolbanken te zitten. Nu zijn ze verplicht om dat wel te doen. Je krijgt dan een klas met een aantal uitgebluste leerlingen. Als je als leerkracht geluk hebt, zijn die nog braaf en zitten daar maar kalm uitgeblust te zijn zonder lastig te doen. Maar het werkt voor niemand motiverend en haalt sowieso het leerpeil omlaag, al was het maar omdat diezelfde linkse idioten eisen dat iedereen de school verlaat met een diploma. “De school, beeld van de samenleving” verder lezen

De toestand is hopeloos en dus is het tijd voor actie

Grenzeloos

Diverse organisaties

Antikapitalistisch blok bij de klimaatmars op 6 november

Op zaterdag 6 november vindt in Amsterdam de klimaatmars 2021 plaats, georganiseerd door een brede coalitie van maatschappelijke organisaties en bewegingen. Terwijl politici in Glasgow bijeenkomen op de 26e COP (VN-klimaatconferentie), gaan wij opnieuw de straat op om onze eis voor mondiale klimaatrechtvaardigheid luid en duidelijk te laten horen

Laat het duidelijk zijn dat ik het fundamenteel eens ben met de visie van deze “diverse organisaties”.

Toch zal ik niet mee marcheren. Het is om te lachen, maar ik marcheer nu eenmaal niet graag. Nooit graag gedaan. En mee marcheren is al helemaal niet mijn ding. In heel dat samen gemarcheer ontstaat een soort bubbel waarin een mens de neiging krijgt om ook braaf mee te gaan dénken. En voor je het weet ben je met stenen aan ‘t smijten, terwijl je dat eigenlijk helemaal niet wil… Als ik goed gezind ben heb ik medelijden met de enthousiast krijsende massa’s die de oproepen van de priester met de megafoon beantwoorden met de aangeleerde goed klinkende en voor de rest niets zeggende versjes uit de vespers van de heilige maagd Anuna. Als ik slecht gezind ben, walg ik er van.

Altijd walg ik van de zogenaamde “leiders” van de zogenaamde massabeweging, want ze degraderen mensen tot volgelingen. Met volgelingen kan je misschien een veldslag winnen, zeker als je ze voorop  laat lopen en voortdrijft. Maar je kan er geen gezonde samenleving mee bouwen. Dat betekent ook dat je met die leiders altijd verzandt in het soort samenleving dat een vrij mens niet wil. “De toestand is hopeloos en dus is het tijd voor actie” verder lezen

Migratie, een kans ?

MO*

Walter Zinzen

Het kortzichtige “migratiebeleid” van Sammy Mahdi

‘Bekijk migratie als een kans, niet als een probleem

Het migratiebeleid van Sammy Mahdi is even kortzichtig als de “war on drugs”, schrijft Walter Zinzen. Want net zoals met drugs lukt het niet om migratie tegen te houden. Dat wordt elke dag opnieuw bewezen. Het échte antwoord? Maak migreren legaal. Bovendien valt er dan ook voor mensensmokkelaars niets meer te verdienen

Mamma, hij doet het weer ! 

Wie ? 

Die domme Zinzen !

Maar Zinzen is toch niet dom ?

Als hij niet dom is, is hij toch zeker ziek. In zijn hoofd…

Neen, we moeten Zinzen niet het zwijgen opleggen. Vrije meningsuiting is heilig. Maar moeten we de man niet even in bescherming nemen tegen zichzelf en een behandeling opleggen ? Psychiatrische ingreep tegen ideologische blindheid; doorknippen van bepaalde hersenverbindingen die in de knoop liggen en informatiedoorstroming belemmeren… ?

Natuurlijk is niet alles wat hij vertelt pure dwaasheid. Zijn verhaal over het drugsbeleid is op zijn minst het overdenken waard. Op dit ogenblik zou ik geneigd zijn om hem te volgen in de idee van een legalisering van drugs met productie en verkoop in handen van de staat. Ik weet niet of het praktisch mogelijk is, maar laat ons het onderzoeken. “Migratie, een kans ?” verder lezen

Coca Cola in het Amazonewoud

In het Amazonewoud wonen stammen. Het stamhoofd heeft het recht om onder de meisjes zijn keuze te maken en te bepalen wie een van zijn vrouwen zal worden. Hij krijgt dat recht omdat hij sterkere spieren en een steviger piemel heeft dan de andere mannen. Het is een kwestie van macht. Zijn keuze wordt bepaald door de kans op vruchtbaarheid van de meisjes. Hij kijkt daarvoor naar de verhouding tussen hun lende en bekken.

Antropologen hebben aan die stamhoofden foto’s van vrouwen van alle rassen en formaten voorgelegd. Telkens halen ze er de vrouwen uit met de verhoudingen van Marylin Monroe. Ook de Kennedy’s hadden een voorkeur voor die maten.

Die stamhoofden worden me door groene vrienden als verdedigers van de planeet voorgeschoteld. Ah ja, want ze kunnen zo mooi praten over moeder aarde. Het zijn verdomme perverten die hun moeder zouden neuken als ze op Marylin zou lijken. Neen, ik heb het nu niet over mijn groene vrienden. Die vallen meer op het type Anuna. “Coca Cola in het Amazonewoud” verder lezen

Het lerarentekort

De rechtbank op school

Mijn zoon Peter (vandaag heb ik een zoon die Peter heet) zit op het laatste jaar middelbaar. Natuurlijk in de Latijn-Griekse, want dat is de enige richting die leert denken in termen van menselijkheid. Humaniora.

Peter is zo fier als een gieter, want hij is verkozen tot “rechter”.

Het zit zo: de school heeft haar eigen rechtbank. Een klaslokaal is daar speciaal voor ingericht.

Ieder jaar worden er onder de laatste jaars 5 rechters verkozen (het getal moet onpaar zijn om gelijkheid van stemmen te voorkomen). Niemand kan zich kandidaat stellen. Wie voor zichzelf of voor een ander propaganda maakt, wordt automatisch uitgesloten. De aanduiding gebeurt op basis van een enquete waarin de leerlingen van het hoger middelbaar aangeven welke leerlingen van het laatste jaar ze vertrouwenwekkend vinden. Deze enquete wordt afgenomen door één leerkracht. De uitslag wordt angstvalling geheim gehouden, behalve het lijstje van de vijf leerlingen die bovenaan stonden. Ook de volgorde van die leerlingen is niet bekend. Maar mijn zoon is daar dus bij.

De leerlingen van het lager middelbaar stemmen niet mee en krijgen geen functie in de rechtbank. Ze moeten leren dat ze daarvoor nog niet volwassen genoeg zijn. Voor pubers is het belangrijk dat ze leren verlangen naar volwassenheid en bewust werken aan hun groei naar die volwassenheid. “Het lerarentekort” verder lezen

Het M-decreet: georganiseerde schande

Knack

‘Ondersteuning voor leerlingen met beperking: ruil expertise niet in voor logistieke efficiëntie’

‘Expertise komt niet met een vaccin, het is het resultaat van jaren werk’, schrijven vertegenwoordigers van vier scholen. Zij hebben geen goed oog in het ontwerp van het vernieuwde m-decreet, over de begeleiding van leerlingen met een beperking

De auteurs hebben gelijk. In feite komt hun pleidooi neer op een verdediging van het bijzonder onderwijs en een kritiek op de pogingen om dat onderwijs af te bouwen en onder te brengen in het reguliere onderwijs.

De m-decreten worden verkocht als bekommernissen om de gehandicapten (ik doe niet mee aan onnozele schoonspraak) te integreren in onze samenleving. Ik ben voor die integratie. Maar hier wordt de burger gewoon bedrogen: de m-decreten gaan over een operatie besparing in het onderwijs; ten koste van de gehandicapten. Dat is schandalig en erger: misdadig.

Om het simpel te stellen: als je de gehandicapten in een gewone klas zet, bespaar je op gebouwen, verlichting, verwarming, en meer nog: op leerkrachten.

Alle Belgische overheden hebben in 2009 het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap geratificeerd en moeten dat nu uitvoeren. Dat bepaalt dat mensen met een handicap – 10% van de bevolking – ook recht hebben op een goed leven en op een volwaardige deelname aan de maatschappij, dus ook aan het onderwijs. (Wikipedia) Het M-decreet werd voorgesteld als een implementatie van dat VN-verdrag. Je moet het kunnen: het recht op onderwijs verwezenlijken door een goed werkend bijzonder onderwijs af te breken en te vervangen door een onderwijs met onvermijdelijk minder kwaliteit voor de gehandicapten, en nog mooier: je schaadt er ook het recht op onderwijs van de “normale” leerlingen mee, want ook dat onderwijs verlaagt in kwaliteit door het M-decreet. Van hypocrisie gesproken !  “Het M-decreet: georganiseerde schande” verder lezen