Wat moet een linkse met de islam ?

Uitpers

Freddy De Pauw

Islamofobie, een Broederlijke meestervondst

Islamisme in en buiten Frankrijk

We moeten eensgezind de Republiek verdedigen, riep de Franse president Emmanuel Macron op na de moord op Samuel Paty in Conflans-Sainte-Honorine. Maar op de eerste grote manifestatie, zondag 18 oktober, was die eensgezindheid al ver te zoeken. Rechts daagde niet op en bij links bekeek men elkaar argwanend. De verdedigers van de “laïcité” (de seculiere staat) verwijten onder meer Jean-Luc Mélenchon, leider van la France insoumise (LFI) te flirten met de islamisten

Wie geregeld mijn blogs leest, weet dat ik het eens ben met de teneur van dit artikel van Freddy De Pauw. Ik heb zelfs de pretentie om dit soort informatie niet nodig te hebben. Mijn eigen analyse volstaat.

Ik vermeld dit omdat dit me confronteert met het feit dat goede vrienden, verstandige mensen, zo links als ik, totaal niet dezelfde analyse maken en enthousiast de strijd aangaan met mensen zoals ik die waarschuwen voor de politieke islam en me dus in het hokje van de verwerpelijke, racistische islamofoben steken Ik begrijp dat niet.

Kijk, je mag me duizend teksten uit de Koran en uitspraken van Mohammed voorleggen waaruit zou blijken dat de islam een totaal vredelievende godsdienst is die een god predikt die barmhartig is voor alle mensen, ook niet moslims, en oproept tot universele broederlijkheid zoals Paus Franciscus doet in zijn recente encycliek Tutti Fratelli.

Ik zal je dan tweeduizend teksten voorleggen waaruit blijkt dat de islam helemaal niet zo vredelievend is. Maar dat is niet terzake.

Het gaat er om dat er een vorm van islam op dit ogenblik, goed georganiseerd, met overvloedige financiële middelen, internationaal actief is en waarvan de aanhang groeit. En die vorm van de islam moet hardnekkig bestreden worden met alle mogelijke middelen, want hij is een bedreiging voor alles waar onze samenleving op gebied van waarden voor staat.

Ik ken mensen die die bedreiging weigeren te zien. Ze geven toe dat die politieke islam bestaat, maar zien die niet als een reële bedreiging. Tenslotte zijn er toch ook de Getuigen van Jehova, niet waar, en ook die zijn het niet eens met onze waarden, maar ze vormen geen bedreiging. Wel, mag ik er dan even aan herinneren dat ook bij de opgang van het Duitse fascisme aanvankelijk er wel wat Duitsers waren die van Hitler dachten dat het een belachelijke gek was en dat heel dat gedoe wel snel terug zou gaan kalmeren ?

Nu is het natuurlijk zo dat er weinig kans is dat de moslimbroeders er in zullen slagen om massaal aanhang te verwerven bij de Vlaamse (belgische) autochtone bevolking. Een overname van het regime lijkt niet zo dadelijk in aantocht. 

Maar als ik naar de huidige tendensen kijkt heb ik ook niet de indruk dat de politieke islam daar dadelijk naar streeft. Hij streeft er wel naar om het recht te krijgen om voor de moslims de sharia in te voeren. Als ik zie hoe nu al concentratiewijken ontstaan lijkt het me duidelijk waar de moslimbroeders op mikken.

Nu kan je wel zeggen: is het dan zo erg dat die mensen in hun wijken hun goesting doen ? Wel ja, dat is erg, want de sharia is een rechtstelsel en je zou dan een land krijgen waarin verschillende rechtstelsels gelden voor verschillende bevolkingsgroepen. Dat is waar Macron het over heeft als hij spreekt over “séparatismen”. Eigenlijk moet ik er mee lachen: dezelfde mensen die me beschuldigen van separatisme als het over belgië gaat, zien geen graten in een moslimseparatisme.

Als je die sharia-gemeenschappen zou aanvaarden, zou je een grondprincipe van onze samenleving overboord kieperen: iedereen gelijk voor de wet. 

Daarbij moet je ook bedenken dat een volledige afscheiding van die wijken gewoon onmogelijk is. Dat betekent dat er onvermijdelijk interacties komen tussen beide rechtstelsels. Als er een conflict tussen een moslim uit zo ’n wijk ontstaat met een autochtoon, welk rechtstelsel gaat dan gelden ?

Merk op dat ik het tot nu toe nog niet heb gehad over het feit dat de sharia onverenigbaar is met de mensenrechten, onder andere omwille van de positie van de vrouw die zwaar gediscrimineerd wordt in haar rechten. Dat er moslimvrouwen zijn die thuis de broek dragen en bazig heersen over hun man, doet er niet toe.

Maar gaan we dus op het (ik durf zelfs niet meer “ons” schrijven) grondgebied dulden dat er een bevolkingsgroep wordt gediscrimineerd ? Hallo, feministen ?  Eigenlijk is het niet te geloven dat de mensen die mij er van beschuldigen dat ik moslims discrimineer, in één beweging de discriminatie van vrouwen aanvaarden.

Zwarten discrimineren mag niet. Vrouwen wel.

Ook nu weer: dat een aantal van die vrouwen er geen graten in zien, en er zelf voor kiesen om in dat stelsel te gaan leven is niet terzake. Of gaan de “black lives matter” activisten ook verdedigen dat een zwarte het recht heeft om slaaf te zijn, en daarmee bestaansrecht geven aan de slavernij ?

En vergis je niet: vanuit hun enclaves zullen de moslimbroeders verontwaardigd eisen dat alles wat een moslim zou kunnen storen uit onze samenleving moet verdwijnen in naam van respect voor hun religie. Dat is al bezig als het over kerststallen en kerstmarkten gaat. Moslimkinderen op school mogen niet geconfronteerd worden met kinderen die varkensvlees eten. Autochtone arbeiders worden er toe aangemaand om mee te doen met de ramadan want anders brengen ze hun moslimcollega’s in bekoring… En wij maar respectvol ja knikken.

Laat me voor de zoveelste keer benadrukken dat ik het niet over de moslim als zodanig heb. Er zijn zeker moslims die de islam proberen te beleven op een manier die weinig problemen stelt. Maar vergis je niet: de moslimbroeders zullen niet zoals Hitler de hele bevolking achter zich krijgen, maar dat ze de moslimbevolking in haar quasi-totaliteit achter zich krijgen is om zijn minst waarschijnlijk.

Tenslotte: we moeten de moslims steunen die op zoek zijn naar een “westerse islam”. Maar rechtuit gezegd, als je de figuur van Mohammed, machtspoliticus en krijgsheer, zoals hij verschijnt in de Koran, vergelijkt met de zachtmoedige Jezus van het Nieuwe Testament, dan weet ik echt niet of een “Westerse islam” wel mogelijk is. Die zou dan veronderstellen dat de kern van de islam verlaten wordt. Is het dan nog wel islam ? Dat is dan toch iets waar Erdogan gelijk in heeft. 

 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *