Over hypocrieten en idioten

Doorbraak

Peter Reekmans

Beeldenstormers dragen ereteken Leopold II: ronduit beschamend

De standbeelden van Leopold II staan (weer) volop ter discussie in het licht van het wereldwijde protest tegen racisme. De hypocriete beeldenstorm op onder andere standbeelden van Koning Leopold II die bepaalde politici nu organiseren gaat voor mij echter een stap te ver. Onze geschiedenis is wat ze is. Verduidelijk ze, leg ze uit, maar verberg ze niet. Door beelden te verwijderen verander je geen gebeurtenissen

Op zich is de hele discussie over de standbeelden van Leopold II, net zoals de lulkoek over Zwarte Piet ongelooflijk onbelangrijk. Ieder denkend mens weet waar het over gaat, ook zonder die heisa. Dat nep linkse politiek correcten zich daarmee bezig houden toont hun onbegrensde bekrompenheid en onnozelheid aan.

Maar goed, de discussie is er. 

Natuurlijk zijn de standbeelden van Leopold II niet onschuldig. Of een koning met zijn botten, gekocht op kosten van de mensen, ergens in de modder gaat staan, een kinderkopje aait, een extreem banaal gesprekje voert met een madammeke met een hoed zonder hersenen onder, of op een standbeeld prijkt… altijd is het propaganda, bedoeld om de domme massa bereid te houden om het toppunt van hebzucht zijn grondwettelijk vastgelegde status van koninklijk profitariaat te blijven betalen.

De standbeelden van Leopold II zijn een verheerlijking van deze eminente vertegenwoordiger van het monarchistisch systeem. Als ik links was, dan zou ik die standbeelden gebruiken om in didactische programma’s met school-uitstappen aan de kinderen door het voorbeeld van Leopold II uit te leggen wat koningschap eigenlijk inhoudt.

Die standbeelden verheerlijken dus niet enkel Leopold II, maar ook de monarchie (althans zo waren ze bedoeld). Ze stellen ook het kolonialisme voor als een vorm van gerechtvaardigde verrijking. Ze maken ook duidelijk dat er een tijd is geweest dat niemand zich vragen stelde bij dat kolonialisme. Ze duiden niet enkel op  gebeurtenissen uit het verleden, maar ook op een tijdsgeest van toen. 

Zowel die gebeurtenissen als die tijdsgeest moeten in ons collectief geheugen bewaard blijven. Het is goed dat onze kinderen van nu weten dat oma en opa ooit zonder er zich veel vragen bij te stellen zilverpapier hebben gespaard voor de arme negerkes van de Congo. Dat zou dan voor hen een aanleiding moeten zijn om zich de vraag te stellen of wat ze nu als normaal beschouwen dat binnen honderd jaar nog zo zal zijn…Of nog: opa en oma waren ook maar slachtoffers van de hersenspoeling door de belgische monarchie, het grootkapitaal dat er mee samengaat en de belgische staat, die het vehikel is waarmee die monarchie en dat grootkapitaal over de voeten van de mensen rollen.

Aan die standbeelden mag dus iets gedaan worden.

Misschien moeten de activisten die standbeelden niet zelf omlaag halen, maar aan Philippe I vragen dat hij ze verwijdert ? Als hij dat weigert, kunnen ze dan bij dat standbeeld een bordje plaatsen met de mededeling van die weigering.

Maar ik denk niet dat de nep linkse politiek correcte nuttige idioten dat zullen vragen/eisen van de koninklijke hark. Ze zijn immers heftige verdedigers van het onland belgië, en dus van het koningshuis en het belgische grootkapitaal.

Ik zou het weghalen van die standbeelden zelfs kunnen aanvaarden als ze vervangen worden door grasveldjes met konijnen. Kinderen kunnen niet genoeg konijnen zien. Konijnen doen me denken aan Verhofstadt en De Wael. Konijnen zijn heel lekker, maar niet met pruimen.

Ja, en dan natuurlijk de hypocrisie die Reekmans terecht aanklaagt.

Wat is er toch aan de hand met mensen die normaal/meestal/in ieder geval geregeld, blijk geven van intellect zoals een Louis Tobback (Marc Eyskens hoort daar niet bij) ?

Tobback is een overtuigd orangist. Hij is een aanhanger van het herstel van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden zoals dat bestond voor de stichting van belgië. In het orangisme heb je twee strekkingen: er zijn orangisten die die Nederlanden als een Koninkrijk zien onder het huis van Oranje. Er is ook een republikeinse strekking. Op dit ogenblik mag je het orangisme laten samenvallen met de republikeinse strekking. Ik kan me niet indenken dat Tobback zich als socialist tot de monarchistische strekking bekent. 

Alhoewel: als socialist ? Willy Claes is ook een socialist, en toch schuurt hij graag tegen het koningshuis en het belgische grootkapitaal aan en liet zich ontvangen door Louis Frère op diens landgoed aan de Côte D’ Azur. De “joviale volksmens” Termont van Gent was ook al in dat bedje ziek. Socialisme betekent niet meer veel. De nieuwe voorzitter van de socialisten die niet meer wil dat ze socialisten worden genoemd, maar Vooruiters, de nep figuur Conner Rousseau, vond dat hij iets moeilijks toch moest proberen: “als de koning het je vraagt, kan je toch niet neen zeggen ?” Die is ook al ingepakt. Ik zeg je: wie zich door het koningshuis laat inpakken kàn vroeg of laat niet anders dan het socialisme verraden.

Is het ijdelheid, een ondeugd, gewoon menselijke zwakheid ? Is de hersenspoeling in ons onderwijs, bij de scouts… die oproept tot verering van vorst en vaderland, dan zo sterk dat je al een ongelooflijk sterke persoonlijkheid moet zijn, zoals ik, om zich daaraan te ontworstelen ?

Of speelt er ook nog macht ? Ja, de politieke macht van de koning is grondwettelijk ingeperkt. Enkel bij de vorming van een federale regering mag hij nog een rol spelen. Maar dat is het openbare. Wat achter de schermen ? Je kan er niet onderuit: de eigenlijke leiders van het land zijn niet de politiekers, maar de superrijken. Of wil je beweren dat een rijke niet meer kans heeft om zijn goesting te krijgen dan een arme ? Rijken zijn slechts rijk omdat ze door hun rijkdom de macht hebben om hun belangen te verdedigen. Ook het koningshuis hoort bij de superrijke families. Ik heb het dan niet over de dotaties via de belastingen –  het geld dat de familie van de staat krijgt -, maar wel over de privé-rijkdom waar angstvallig over gezwegen wordt. Dat privé-kapitaal is gebouwd op het kapitaal dat Leopold II opgebouwd heeft door de kolonisatie. 

En zo is de cirkel rond. De nep linkse politiek correcte nuttige idioten kunnen een standbeeld besmeuren. Maar aan het geld van het koningshuis geraken ze niet. Integendeel: ze verdedigen het bestaan van die superrijke familie, en dus is het allemaal umsonst. Ze willen de bevolking overtuigen van de onaanvaardbaarheid van het kolonialisme, terwijl de bevolking daar al van overtuigd is. Maar het kolonialisme dat onder een dekmantel van koninklijke deftigheid voortwoekert, laten ze buiten schot. Waarom denk je dat ik ze idioten noem ?

PS Ik verwacht nu wel van burgemeester Peter Reekmans dat hij als burgemeester niet meer de belgische sjerp draagt. Ook niet als de koning op bezoek komt in Glabbeek. 

 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *