Het Waalse socialisme: een schande voor links

Doorbraak

Ignace Vandewalle

Wallonië: zorgenkind of belastende Siamese tweeling?

Wie kersen eet met de PS krijgt de pitten in zijn aangezicht gespuwd ‘Gallia est omnis divisa in partes tres‘, of vrij vertaald: ‘Gallië is in zijn geheel verdeeld in drie delen.’ Dit waren de eerste woorden uit De Bello Gallico van Julius Caesar. Hij gaat verder met te zeggen: ‘Zij verschillen onderling op het gebied van taal, instellingen en wetten.’ Alhoewel historisch en ruimtelijk Gallië België niet is, moeten we vaststellen dat in ons land de verdeelde eenheid al meer dan 2000 jaar bestaat. Een verdeelde eenheid die erodeert door een ideologisch spagaat tussen Vlaanderen en Wallonië

Jullie weten dat voor mij belgië zo snel mogelijk moet opgedoekt worden. Het is een land dat nooit had mogen bestaan, omdat het er nooit in zat dat het een land zou worden.

Dat “we” het toch goed hebben is geen argument: dit artikel van Ignace Vandewalle toont mooi aan dat er geen “we” is: er is Vlaanderen en er is Franstalig belgië en in Franstalig belgië hebben veel te veel mensen het niét goed. “Het Waalse socialisme: een schande voor links” verder lezen

De VS, onze bondgenoot

Business AM

Mick Van Loon

Wereldwijde ranglijst beoordeelt de VS als zwakste onder liberale democratieën

Een nieuw onderzoeksrapport geeft een globale beoordeling van de kwaliteit van nationale verkiezingen over de hele wereld van 2012 tot 21, gebaseerd op bijna 500 verkiezingen in 170 landen. De VS is de laagst gerangschikte liberale democratie in de lijst. Het staat slechts 15e in de 29 landen van Amerika – achter Costa Rica, Brazilië, Trinidad & Tobago en anderen – en 75e in het algemeen

Ontluisterend en een blamage voor de hele politieke elite bij ons die de VS als een voorbeeld van democratie voorstelt, een land dat juist omwille van zijn democratie onze bondgenoot moet zijn, anders dan Rusland of China.

Maar het is natuurlijk nog erger. Want deze rangschikking gaat enkel over verkiezingen. 

Verkiezingen zijn natuurlijk belangrijk in een democratie, maar er is veel meer.

Ik kan in een blog geen cursus “democratie” geven. Ik kan het ook niet omdat ik er niet voor opgeleid ben. Ik ben gewoon een burger de probeert ergens over na te denken. “De VS, onze bondgenoot” verder lezen

belgica delenda est

Doorbraak

Mark Deweerdt

Open Vld-voorstel over federale kieskring is juridisch broddelwerk

Open Vld heeft een offensief geopend voor de invoering van een federale kieskring. De Kamerleden Patrick Dewael en Egbert Lachaert, tevens partijvoorzitter, dienden daartoe een voorstel in om de eerste paragraaf van grondwetsartikel 63 te herzien

Het ballonnetje van een federale kieskring wordt opgelaten als de eenheid van het land in gevaar is. Alle peilingen wijzen op een grote verkiezingsoverwinning van het vlaams blok. De N-va zou stand houden. Zo krijg je in Vlaanderen weliswaar nog niet dadelijk een absolute meerderheid voor de splitsing van het land, maar toch een partijpolitieke tendens die niet zo maar kan genegeerd worden. En met wat overlopers uit andere partijen, komt dan zelfs een meerderheid in het Vlaamse parlement in zicht die zelfstandig de Vlaamse onafhankelijkheid zou kunnen uitroepen.

Het koninkrijk is in gevaar en dus kruipen alle lakeien uit hun holen. “belgica delenda est” verder lezen

De VRT, de N-va, en een ACOD dinges

Knack

Michelle Graus

Regisseur en voorzitter van ACOD

VRT Voorpublicatie: ‘De mythe van het rode bastion van de VRT gaat al lang mee, maar de functie is veranderd’

In het boek ‘Debatfiches van de Vlaamse Elite’ (EPO) wordt dieper ingegaan op ‘hoeveel rechtse woorden en slogans de laatste decennia in onze hoofden zijn geslopen’. Dit fragment van Michelle Graus (ACOD) gaat over het verstandshuwelijk tussen N-VA en Christian Van Thillo

Michelle Graus moet solliciteren voor de job van staand komediant. Want is het niet grappig ? Ze begint met de CD&V belachelijk te maken omdat die vond dat de VRT te links was – in die tijd wàs de VRT ook links – en dan doet ze hetzelfde als de CD&V toen en maakt dus ook zichzelf belachelijk, want zij vindt nu dat de VRT te rechts is – de VRT is nu ook te rechts. Niet dat links weg is bij de VRT. Daarvan is Michelle Graus het rondhuppelende bewijs: ze is links en regisseur. “De VRT, de N-va, en een ACOD dinges” verder lezen

belgische levens in gevaar voor de persoonlijke ambitie van De Croo en Wilmès

Business AM

Wouter Verschelden

Na Covid vervelt Vivaldi tot oorlogskabinet: De Croo en Wilmès roeren oorlogstrom terwijl Mahdi de humanitaire kant afdekt, alleen Dedonder moet stoplappen

Na een pandemie, een heuse oorlog: de federale coalitie heeft andermaal de schijnwerpers helemaal op zich, nu het conflict in Oekraïne de volle aandacht van Europa heeft. Daarbij is het ook binnen de federale regering vechten om een plekje onder de zon: premier Alexander De Croo (Open Vld) trok al meermaals het initiatief naar zich, maar naast hem staat Sophie Wilmès (MR) te trappelen om als minister van Buitenlandse Zaken aan haar profiel te bouwen

Ja, ik weet het, ik val in herhaling. Maar deze schande is van dusdanige aard dat ze niet genoeg kan aangeklaagd worden.

En ze wordt alsmaar groter: belgië levert militair materieel aan Oekraïne dat het eigen leger zelf dringend nodig heeft.

Kort samen gevat: belgië stuurt 300 militairen naar Roemenië. Als daar een reëel conflict uitbreekt zullen die belgische militairen een gebrek hebben aan antitankwapens en aan bevoorrading van brandstof voor hun voertuigen, want dat materiaal wordt naar Oekraïne gestuurd.

Het leger en de minister van defensie zijn tegen, maar de tandem De Croo – Wilmès dringt zijn wil op.

Dit is de tweede maal op korte tijd: ook bij de nu afgeblazen missie naar Mali waren de legerstaf en Luduvine Dedonder tegen, maar werden ze overroepen door De Croo en Wilmès.

Mali was een levensgevaarlijk wespennest met totaal onvoorzienbare toestanden en de belgische militairen waren onvoldoende uitgerust om daar in te opereren. Zelfs de Fransen trekken nu hun troepen daar uit terug. En toch moesten en zouden die belgische militairen naar Mali. “belgische levens in gevaar voor de persoonlijke ambitie van De Croo en Wilmès” verder lezen

Oekraïne en belgië, één pot nat

Dwarsliggers

Oekraïne speelbal van oligarchen

Het conflict tussen Rusland en het Westen over de veiligheid in Europa heeft vele aspecten die onderbelicht blijven. Tijd voor een bredere invalshoek

Een ontluisterend verhaal. En interessant, want je kan de bredere invalshoek van Oekraïne, nog breder maken en ook uit strekken over, bijvoorbeeld, belgië.

De Dwarsligger maakt duidelijk dat in Oekraïne de macht ligt bij grootkapitalisten en dat de politici gewoon de schoothondjes zijn die blaffen en schijten als de Rothschilds dat bevelen.

Denk je echt dat het bij ons anders is ?

In ieder geval is belgië in werkelijkheid gesticht door de Rothschilds om hun Europese financiële belangen – vooral in Frankrijk – veilig te stellen. 

Wij leerden in onze lessen geschiedenis dat belgië is gesticht als een buffer-staat tussen Frankrijk en Duitsland om een oorlog tussen die twee landen te vermijden. Dat is juist. Maar de echte reden voor de noodzaak van die bufferstaat, waren de belangen van de Rothschilds. En dus financierden die de Stomme van Portici en plaatsten een persoonlijke vriend, Leopold, op de troon. Zo deden ze hem een plezier en waren er zeker van dat ze een trouwe pion aan het hoofd van het land hadden. “Oekraïne en belgië, één pot nat” verder lezen

Zinzen zwanst

MO*

Walter Zinzen

Hoe minder grenzen, hoe meer vrede zou je denken

Selectieve blindheid

We hebben een pensioengerechtigde generatie die opgroeide zonder oorlog, dankzij het verdwijnen of vervagen van grenzen. Toch, schrijft MO*columnist Walter Zwanzen, is er een politieke klasse die een nieuwe toekomst binnen die grenzen wil. ‘Maar die identitaire klasse is selectief blind op vele vlakken: ze willen grenzen als forten, zijn fanatieke liefhebbers van kernenergie en zijn tegen het cordon sanitaire.

Ik had me voorgenomen om niet meer te reageren op de uitscheidingen van Walter Zwanzen. Walter is een slecht mens. Het is ook niet mogelijk om adequaat te reageren omdat hij de leugens en valse redeneringen zo hoog opstapelt dat er geen beginnen aan is.

Maar ik wil toch even iets zeggen over zijn geleuter over grenzen.

Natuurlijk kunnen grenzen nadelig zijn. Zwanzen zelf geeft een terecht voorbeeld als hij het heeft over het coronabeleid. Het is duidelijk dat bepaalde aspecten van dat beleid veel beter op Europees niveau zouden gebeuren.

Maar een wereld zonder grenzen zoals Zwanzen wil is nonsens.

Overigens is zijn stelling dat grenzen de oorzaken zijn van oorlogen gewoon belachelijk.

Weet je wie een Europa zonder grenzen wilde ? Napoleon. Precies om die grenzen af te schaffen voerde hij een verschrikkelijke oorlog. “Zinzen zwanst” verder lezen

Jacques Brel, artiest en racist

Knack

Vlinks

Vlinks streeft naar een sociaal, rechtvaardig en inclusief Vlaanderen met maximale autonomie.

‘Jacques Brel in het onderwijs? Dat kan zowel voor Vlaamse als Waalse leerlingen een openbaring zijn’

‘Zou het niet mooi zijn als de Waalse studenten in de Nederlandse les Brels Nederlandstalige oeuvre zouden bespreken?’, vraagt Gert Verwilt van Vlinks

Geen haar op mijn hoofd dat er aan denkt om de artistieke waarde van Brel te ontkennen. De kritiek op zijn Frans cultuurimperialisme mag daar geen afbreuk aan doen. Maar zijn artistieke waarde mag ook niet blind maken voor zijn dédain voor “het Vlaams”, en voor de Vlamingen. Dat het niet enkel over de taal ging, blijkt uit een chanson als “Les Flamandes” en een uitspraak als: “Tussen de oorlogen zijn de Vlamingen katholiek, en tijdens de oorlog zijn ze nazistisch.”

Ondertussen kom ik nog altijd Vlamingen tegen die “Mijn vlakke land” interpreteren alsof Brel zich ook Vlaming voelde. Maar dat “mijn” betekent gewoon dat Brel dat mooie land in bezit neemt: het is van ons, Franstalige belgen !

Als het over Vlaanderen ging was Brel gewoon een degoutante figuur, ronduit racistisch. Als ik dit stel kan je dit in deze tijd afdoen als woke, maar het is wel zo. Maar nogmaals: dat mag me niet beletten om de artistieke waarde te appreciëren.

Gert Verwilt legt in dit artikel vooral de nadruk op het aspect taal. In de context van het ecolovoorstel om van Nederlands de verplichte tweede taal te maken in Franstalig belgië, kan ik dat begrijpen. Maar ik had toch graag gezien dat hij wat meer nadruk zou gelegd hebben op het sociale aspect van de Vlaamse Beweging. Nogal wat belgicisten, ook Vlaamse belgicisten, doen die Vlaamse Beweging af als een soort van taal-romantiek en dus belachelijk. Maakt het eigenlijk iets uit in welke taal ik in de wereld sta ? “Jacques Brel, artiest en racist” verder lezen

Hoe links zich belachelijk maakt door belgicisme

De Wereld Morgen

DenisBouwen

Debat over België: zwijgende meerderheid doorbreekt de stilte

België meer en meer opsplitsen en uiteindelijk opblazen is de natte droom van VB, N-VA en aanverwante geesten. Bart De Wever heeft de mond vol van zijn ‘episch project’. Maar er zijn gelukkig nog heel andere meningen en visies in het debat

Het is allemaal zo vermoeiend. Telkens opnieuw krijg je artikels voorgeschoteld die je kan samenvatten in één woord: leugenachtigheid.

Die David Pestiau is zeker een intelligente mens, en als het over sociale thema’s  gaat wil ik zeker een lange weg met hem meegaan. Maar als het over belgië gaat wordt het een leugenaar: hij verzwijgt, verbuigt en handelt vanuit een verborgen agenda.

Tot nu toe heeft  niemand van links me een waardig argument kunnen geven om de eenheid of het voortbestaan van belgië te bepleiten.

Het enige wat er uit komt is: solidariteit.

Pestiau stelt dat je als linkse politicus “niet kan meegaan in scenario’s die de concurrentie onder werknemers in België versterken”. Natuurlijk wil ook ik niet de concurrentie onder werknemers versterken. Maar waarom staat daar “in belgië” bij ? Pestiau wil geen grens tussen Vlamingen en Walen ? Als hij consequent is, voert hij dan ook actie om de grens tussen belgen en Nederlanders af te schaffen. Pestiau ontpopt zich hier tot een bekrompen belgische nationalist, net zo erg als een bekrompen Vlaamse nationalist. Wie daarbij opmerkt dat belgië dan toch groter is dan Vlaanderen, maakt zich belachelijk.

Ja, zeker ik ben voorstander van solidariteit en als ik dat ernstig neem, ben ik voor solidariteit die de landsgrenzen overstijgt. Alle landsgrenzen, of toch zoveel mogelijk.

Ik snap totaal niet waarom er geen Europese vakbonden zijn die stakingen organiseren over gans Europa.  “Hoe links zich belachelijk maakt door belgicisme” verder lezen

Kunnen we echt niet beter ? Ja, maar…

Oikos

Jan Mertens

We kunnen echt niet beter… Seriously?

Het wordt stilaan een mantra van de Vlaamse regering, telkens wanneer zij op haar verantwoordelijkheid wordt gewezen in de klimaattransitie. “We zouden wel willen, maar we kunnen echt niet beter.” Iets in die aard. Meer ingrijpende maatregelen nemen zou ‘te moeilijk’ zijn, zou te veel kosten, en zou bijgevolg dus niet ‘haalbaar’ zijn. Het klinkt misschien voor sommigen vrij redelijk. Ethisch gezien echter, in de context van de internationale klimaatcrisis, is die houding in de feiten vooral cynisch.

Oikos is voor mij een waardevolle bron van informatie en inzicht, ook al ben ik het niet altijd eens. 

Hier valt het me tegen. Ja, ook dit artikel geeft interessante bedenkingen en inzichten. Maar het kadert de zaak in een aanval op de Vlaamse regering.

Nu ben ik zelf op heel veel vlakken ontgoocheld over deze Vlaamse regering. Daar gaat het dus niet over. Ook ik denk dat Vlaanderen op gebied van klimaat meer en beter zou kunnen en moeten doen.

Maar wie een beetje het gehele landschap overschouwt ziet dat ook deze aanval ingepast zit in een strategie van de belgicistische verdediging van het voortbestaan van het onland belgië. Voor dit onland is een Vlaamse regering, gedomineerd door de N-VA, een bedreiging en dus wordt de hele mediameute ingeschakeld in een doorlopende actie van aanvallen op die N-VA en Vlaamse regering. Sommige van die aanvallen zijn terecht. Andere niet. Op zich zou ik geen probleem hebben met terechte aanvallen, maar als ze de verborgen agenda van de belgicisten dienen, steiger ik.

Ook Oikos doet nu hier aan mee. Eigenlijk is dat nergens voor nodig: Glasgow is niet mislukt door het gebrek aan ambitie van Vlaanderen. Er is genoeg stof tot nadenken en actie op gebied van klimaat zonder die focus op Vlaanderen. Of nog: de waardevolle inzichten van dit artikel zou Jan Mertens even goed kunnen aanbrengen zonder het thema Vlaanderen. “Kunnen we echt niet beter ? Ja, maar…” verder lezen