“Ik kan over onze koning geen verkeerd woord zeggen”

Jambon in de Standaard:

“ik kan over onze koning geen verkeerd woord zeggen”.

Ik wel. 

Philippe zelf is er natuurlijk te dom voor, maar hij is wel zo slim geweest om zich te omringen met toppers.

Duidelijk is dat hij een bekwame communicatiespecialist in dienst heeft die alle truken van de foor kent en schaamteloos de technieken van de reclame toepast om het koningshuis populair te maken bij de domme massa – herken jezelf.

Op het autosalon zitten er op de motorkap van de opgeblonken bolides mooie meiden.

Ze spelen de verborgen verleiders.

Je krijgt een associatie van beelden: van de ene kant het beeld van een aantrekkelijke schone, van de andere kant het beeld van een auto.

In de geest van de salonbezoeker associeren die beelden zich met mekaar. Om het eenvoudig te houden: de koper denkt dat hij met de auto ook de schone er bij krijgt. Of: de schone wekt bij hem de macho en de auto wordt voor hem een genoegdoening voor zijn machisme.

Rationeel weet die man (of de lesbische vrouw) dat wel, maar dat is het eigene van dit soort praktijken: ze  spelen zich niet af op het rationele niveau, maar op het niveau van het onderbewustzijn.

De verleiders zijn duidelijk zichtbaar, maar het systeem van verleiding werkt onbewust.

Philippe doet precies hetzelfde als die autoverkoper. Alleen voert hij zijn aantrekkelijke en sympathieke dochter Elisabeth op als schone op de motorkap.

Philippe zelf is een onsympathieke, nogal domme, gefrustreerde hark … Op zich krijg je zo iemand onmogelijk verkocht zelfs niet aan de al even domme massa.

Maar als je in de geest van die massa door associatie van beelden de sympathie voor Elisabeth kunt laten afstralen op de sul, wordt zelfs de hark aantrekkelijk …

Overigens speelt ook Mathilde dezelfde rol als Elisabeth, alleen niet zo goed. Je ziet te duidelijk dat ze komedie speelt als ze sympathiek is.

Jambon mag zeggen wat hij wil, maar ik wil wél véél verkeerde woorden zeggen over een koning die de platte reclametechnieken van een autoverkoper toepast om zichzelf te verkopen.

De koninklijke zurk

De koninklijke zurk zit tien jaar op de troon.

Ik weet wel niet wat het woord zurk betekent, maar het past bij de kont van de zittende. In de gesubsidieerde media wordt hij alom geprezen. De onbenullige meute zingt alleluia. 

Het omgekochte journaille wéét natuurlijk dat de lofzang op de zurk bij de meute de steun aan het profitariële instituut vergroot en mensen doet denken dat De Croot eerlijk is als hij “Tous unis” krijst . De zich links wanenden lopen achter de rattenvangers van de PVDA aan die het deuntje van de solidariteit pijpt en daarmee de zurkige tot oprichting brengt. Lees verder “De koninklijke zurk”

Hoe zit het met het onland ?

De Zondag

Paul Cobbaert

CD&V-kopstuk Koen Geens is scherp voor de Vivaldi-regering: “Godzijdank dat ik geen premier ben geworden”

“Ik ben ontgoocheld in Magnette en Bouchez. Zij wilden deze Vivaldi-regering, maar wat doen ze ermee?” Aan het woord is een ongewoon scherpe Koen Geens. Het CD&V-kopstuk is niet gelukkig met de gang van zaken in de regering – zacht uitgedrukt. “Als Vivaldi niets meer klaar krijgt, is een staatshervorming onvermijdelijk.

Bij mijn weten is Koen Geens geen separatist. Het kan natuurlijk dat hij een crypto-separatist is, maar daar zijn geen aanwijzingen voor. Hij wil het voortbestaan van belgië.

Ik niet. Lees verder “Hoe zit het met het onland ?”

De gezondheidszorg splitsen ?

Knack

Luc Van Gorp, Marc Leemans, Peter Wouters

‘Gezondheidszorg splitsen? Volledige regionalisering is meer dan één brug te ver’

‘De financiering van de gezondheidszorg aan de regio’s overlaten, getuigt van een zelfzuchtige instelling, die armere regio’s hun eigen boontjes laat doppen’, schrijven Luc Van Gorp (CM), Marc Leemans (AC) en Peter Wouters (Beweging.net) in een gezamenlijk opiniestuk

De drie topmannen van de christelijke arbeidersbeweging zijn niet dom en het zal sommigen verwonderen, maar ik kan niet anders dan hen gelijk geven. Toch niet als ik me in hun denkwereld plaats. Lees verder “De gezondheidszorg splitsen ?”

Wallonië, van kwaad naar erger

Doorbraak

Paul Becue

Financieringswet drijft Wallonië in het nauw, maar creëert hefboom voor Vlaanderen

De bijzondere financieringswet regelt de federale dotaties naar de gemeenschappen en de gewesten, en bepaalt welke belastingen de gewesten kunnen heffen. De wet dateert uit 1989, maar ze werd bij de Zesde Staatshervorming van 2011 grondig aangepast. Ze vormde samen met de splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde het stokpaardje van deze hervorming. De kwestie is echter erg ingewikkeld, slechts weinigen kennen er het fijne van

Ben jij er in geslaagd om de getallendans te volgen ? Ik niet. Halfweg heb ik het opgegeven met de bedenking: welke kat kan in dit nest nog haar jongen vinden ? Dat nest is belgië. Of zoals Becue het zegt: de kwestie is erg ingewikkeld, slechts weinigen kennen er het fijne van. Ik kan zelfs niet de moed opbrengen om er het fijne van te willen kennen.

Als je daarbij denkt aan het hele gedoe in het parlement met speciale meerderheden, grendels … dat al even ingewikkeld is, moet je je toch de vraag stellen: waar zijn we mee bezig ? Lees verder “Wallonië, van kwaad naar erger”

De Congocommissie mislukt

Het Laatste Nieuws

Congocommissie komt niet tot akkoord, Wouter De Vriendt betreurt bemoeienissen uit paleis: “Excuses waren no pasaran”

De bijzondere Congocommissie van de Kamer heeft maandag niet gestemd over het verslag en de aanbevelingen, die de afsluiting moesten vormen voor de werkzaamheden die in de zomer van 2020 gestart waren. Verschillende fracties, waaronder de liberalen, hebben de zitting verlaten. Open VLD en MR weigerden mee te werken aan een wisselmeerderheid over het onderwerp dat de Vivaldimeerderheid verdeelt

Excuses openen natuurlijk de deur naar herstelbetalingen. Nu mogen politiekers in hun besluiten wel opnemen dat de excuses die zij aanbieden niet het recht geven op herstelbetalingen, als iemand de zaak dan voor een rechtbank brengt blijft toch alles mogelijk. Lees verder “De Congocommissie mislukt”

De Croo en het land

Business AM

Bart Van Craeynest

belgië moet beter kunnen

In een combinatie van acht internationale rangschikkingen komt België pas op een 20e plaats, slechter dan elk van onze buurlanden en ver achter de toplanden. België moet en kan beter. Dat moet vooral via structurele hervormingen. Verschillende politieke partijen spraken de voorbije dagen ambitie uit op dat vlak. Hopelijk blijft het deze keer niet bij vrijblijvende praatjes, maar wordt er ook echt werk van gemaakt.

Voor de inhoud moet je dit artikel niet lezen. Dat belgië het niet goed doet, weet ieder kind, ook zonder internationale rangschikkingen. Dat er dus structurele hervormingen nodig zijn is een evidente conclusie. Van Bart Van Craeynest had ik echter wat meer doortastendheid verwacht. Tenslotte is hij hoofdeconoom van Voka en niet van het VBO FEB. Ik zou dus van hem verwachten dat hij niet zo maar pleit voor hervormingen, maar gewoon voor het afschaffen van dit onland. Lees verder “De Croo en het land”

De koning sprak

Toen ik nog geen koning was, zei de prins – de prins sprak altijd in de verleden toekomstige tijd – wilde ik nooit koning worden, want toen ik nog een prins was, was ik gelukkiger.

En dus werd hij koning, want je kan geen prins zijn zonder koning te worden.

De kardinaal koppelde hem aan een freule die verstand had van allerlei mentale dinges en ze kregen vier kinderen en deden alsof, zoals het koningsparingen past. Lees verder “De koning sprak”

Waals nationalisme ?

Doorbraak

Jules Gheude

Open brief aan Elio Di Rupo

Meneer de minister-president, In het interview dat u op 17 september ter gelegenheid van de Fêtes de Wallonie aan de krant Le Soir gaf, zei u dat u het debat over de Waalse identiteit nieuw leven wilde inblazen

Elio Di Rupo is een gedegenereerde koboldische satraap.

Het is goed mogelijk dat hij in de normale omgang een aimabel mens is. Ik geloof het niet, maar ik gelukkig ken hem niet persoonlijk, en dus mag ik het niet uitsluiten. Maar als bestuurder is het een monster.

Je kan stellen dat hij al dertig jaar de machtigste man van Wallonië is en de richting van dat gewest heeft bepaald. Het is een ramp, gekenmerkt door twee elementen: voortdurend de aankondiging van grootse plannen voor vooruitgang met als resultaat achteruitgang. Lees verder “Waals nationalisme ?”

Hoe links Vlaanderen naar rechts drijft in naam van het antiracisme

MO*

Gie Goris

Mensenrechten die we zelf beschermen, beschermen we beter?

Vlaanderen verlaat Unia, Unia verlaat Vlamingen niet

Een aantal Vlaamse parlementsleden trekt vandaag naar Nederland om er te leren hoe de overheid daar de mensenrechten beschermt. De komende weken moet er immers een eigen Vlaams Mensenrechteninstituut (VMRI) opgericht worden, omdat Vlaanderen uit gelijkekansencentrum Unia stapte. Over de oprichting van dat VMRI zijn nog veel vragen. ‘Wat we zelf versnipperen, versnipperen we beter?

Een wespennest, ik begeef me in een wespennest door te denken bij dit artikel van Gie Goris.

Laat me allereerst benadrukken dat ik al mooie bijdragen van die Gie Goris heb gelezen en dat ik het zeker eens ben met zijn fundamentele opstelling.

Maar hier slaat hij de bal enthousiast verschrikkelijk mis.

Natuurlijk ben ik tegen racisme, tegen discriminatie. Natuurlijk ben ik voor de implementatie van de mensenrechten, voor gelijkwaardigheid van iedereen. Lees verder “Hoe links Vlaanderen naar rechts drijft in naam van het antiracisme”