De leugens en hypocrisie van de belgicisten

De Wereld Morgen

BE2030 – United for Belgium, B Plus .

VRT is er voor alle kijkers en luisteraars, niet alleen voor Vlaams-nationalisten

In Hongarije bedient het omstreden regime van Viktor Orban zich van de openbare omroep om zijn nationalistische discours, niet gespeend van xenofobe reflexen, te laten insijpelen bij de bevolking. In het noorden van ons land hebben we nu een Vlaamse regering die de openbare omroep VRT wil inschakelen in een Vlaams-nationalistisch project waarbij geen afdoende ruimte wordt gelaten voor het feit dat we Belgen zijn en leven in het land dat België heet

Kijk, van zo iets word ik kwaad. Héél kwaad. Kan het hypocrieter ?

Het begint al smerig: het discours van de n-va wordt gelinkt aan dat van Orban dat ondertussen door iedere democraat als pervers wordt omschreven. Nochtans is er geen enkele aanwijzing dat de n-va zou ijveren voor het inperken van de rechterlijke macht, voor het broodroven of gevangen zetten van journalisten… enzovoort. Je hoeft het niet eens te zijn met het Vlaams nationalisme om dit soort perfide insinuatie van gelijkenis te veroordelen. Een glimp intellectuele eerlijkheid volstaat.

Je kan natuurlijk verwijzen naar een gelijkenis van n-va en Orban in die zin dat ze een openbare omroep willen misbruiken voor hun nationalisme. Maar mag ik de zeer ongeachte belgicisten er op wijzen dat ze eisen dat de VRT wordt misbruikt voor een belgicistisch nationalistisch discours ?

Overigens zit heel hun betoog vol leugens. Het is gewoon niet waar dat de VRT op dit ogenblik geen belgicisme propageert. Integendeel: voortdurend kom je programma’s tegen waarin belgië wordt opgehemeld en de VRT laat geen enkele kans voorbijgaan om het belgische team van De Croo aan te prijzen.

De belgicisten klagen aan dat de VRT verslag zou uitbrengen van Vlaamse nationale feesten. Maar ondertussen  brengt de VRT elke koninklijke scheet in beeld en laat die vergezeld gaan van propagandafilmpjes met het meisje Elisabeth met een zwart kindje in de arm. Het is van groot belang dat we weten dat Mathilde aan kinderen heeft voorgelezen, waarna ze verklaart dat haar kinderen ook lijden onder de coronacrisis. Daarbij heeft de VRT geen enkele kritische bedenking, alsof het lijden van die kinderen ook maar enigszins te vergelijken is met dat van een armoedegezin in een armoedewoning.

Op dit ogenblik is de VRT een pure propagandamachine voor het voorbestaan van belgië als vehikel voor het koninklijke profitariaat en het daarmee verbonden belgische grootkapitaal. Maar dat stoort de belgicisten niet. Als het maar niet Vlaams is.

Mag de VRT een kerstboodschap van de koninklijke hark uitzenden ? Natuurlijk. Hij maakt zich daar wel grandioos belachelijk, maar dat moet kunnen. Moet de VRT duiding geven bij de Vlaams nationale feestdag en de Guldensporenslag situeren in de geschiedenis ? Natuurlijk. Die Vlaamse nationale feestdag is wel grandioos belachelijk. Maar het moet kunnen.

Ik ben er tegen, maar we leven nog altijd in een natiestaat (zowel belgië als Vlaanderen) en dus is enig nationalisme in een openbare omroep waarschijnlijk onvermijdelijk.

Er is een verschil tussen verslaggeving en propaganda. Soms kan de scheidingslijn dun zijn. Maar hier en nu is ze wel duidelijk overschreden ten voordele van dit onland en zijn vorstelijk kapitalistische instelling.

Maar daar zien de belgicisten geen graten in. Ze maken zich druk over iets wat er niet is, en misschien zou kunnen komen. 

Ondertussen getuigt hun actie tegen een Vlaamse omroep met een Vlaams karakter wel van een grondig pessimisme. Want ze gaat er van uit dat ook de volgende verkiezingen zullen gewonnen worden door de n-va en het vlaams blok. Daarmee geven ze ook aan dat hun actie democratisch onaanvaardbaar is. Maar democratie interesseert de belgicisten enkel als ze in het voordeel van het nationale onkruid zingt.

De belgicisten willen dat de openbare zenders van de twee landsdelen over heel het land berichten en hun programma’s ondertitelen. Wel, ik wens ze veel succes. Aan Vlaamse kant zou er nog wel iets kunnen bewegen. Maar aan Franstalige kant is daar geen kans op. Ja, er zijn hier en daar uitspraken van Franstalige politici, maar als je weet dat de meerderheid van de Franstaligen zelfs weinig naar de RTBF kijken, maar helemaal op Frankrijk gericht zijn, weet je genoeg. Al op dit ogenblik merk je op VRT dat ze in het kader van de belgicistische propaganda meer Franstalige programma’s en muziek brengen. Neen, het is niet massaal, maar het is er wel. Maar ik voorspel dat op het ogenblik dat in de Franstalige media geregeld Nederlandstalige programma’s en muziek zullen gebracht worden, er daar een massaal gehuil van protest zal weerklinken. Je gaat de superieure Franstalige cultuur toch niet bevuilen door dat Vlaams minderwaardig patois-taaltje ?

Of zoals ik dat Franstalig Brussel besje op Radio 1 hoorde zeggen: in belgië moet iedereen tweetalig zijn. Ze zei het in het Frans. Op de vraag of ze zelf Nederland kende, antwoordde ze verontwaardigd: natuurlijk niet ! Maar ik geef toe: dat is slechts een voorbeeld en bewijst dus niets.

Als de belgicistische belachelijken consequent zouden zijn met zichzelf, zouden ze streven naar de afschaffing van de VRT en RTBF en die vervangen door een belgische unitaire omroep waarbij Vlamingen en Franstaligen door mekaar spreken, de enen in het Nederlands, de anderen in het Frans. En om het leutig te maken moeten in een aantal passages de rollen omgedraaid worden en spreken de Franstaligen Nederlands…Maar daar pleiten ze niet voor en geven zo toe dat het unitaire belgië gewoon niet bestaat.

Nog niet zo lang geleden zouden de nep linkse politiek correcten me afmaken omdat ik belang hecht aan de taal. Nu kunnen ze dat niet meer, want Calvo zelf heeft samen met de voorzitter van Ecolo, Nollet, gezegd dat taal belangrijk is !

En wat met de VRT ? Misschien moeten we eens nadenken over het Nederlandse systeem. Daar bestaat dat medialandschap uit zuilen: er zijn een aantal omroepen die allemaal een redelijk duidelijk ideologisch profiel hebben. Als je dus naar een bepaalde omroep kijkt, weet je dat die niet neutraal is, en je weet ook in welke richting hij gaat. Dat lost het probleem van de zorg om neutraliteit op. Er zijn ook nadelen aan verbonden. Maar het is het overwegen waard. Alhoewel, als ik zie hoe de Oranje familie, eigenaar van de Shell, wordt vereerd, weet ik het toch niet meer.

Ondertussen wordt meer en meer duidelijk dat de belgicisten zich totaal niets aantrekken van intellectuele eerlijkheid en schaamteloos hun hypocrisie ten toon spreiden. Daarbij minachten ze de intellectuele vermogens van de Vlamingen alsof die hun leugens niet zouden doorzien. Maar ja, wat wil je van dienaars van het grootkapitaal en de koninklijke hark ? 

 

 
 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *