Links gewauwel over extreem-rechts

MO*

Alma De Walsche

Sociologe Cynthia Miller-Idriss over de ‘contrarevolutie’ van extreemrechts tegen mei ’68

Extreemrechts surft op de aantrekkingskracht van de haat

Er rust allang geen taboe meer op extreemrechts. Opvallend veel jongeren voelen zich wereldwijd aangetrokken tot de masculiene cultuur van bloed en bodem, complottheorieën en uitsluiting, al zit het discours van extreemrechts vol tegenstrijdigheden. Vanwaar komt die fascinatie? MO* sprak met de Amerikaanse sociologe Cynthia Miller-Idriss over haar recente boek “Hate in the Homeland. The New Global Far Right”

Wat een zwijnerij !

De slechtmenenden hebben na mijn eerste korte zinnetje al hun oordeel geveld: ik ben extreem rechts, aanhanger van “Blut und Boden”, racist, nazi, fascist en Pinkstergelovige.

Maar maar laat het duidelijk zijn: het is niet omdat ik de bezorgdheden begrijp van de groeiende groep die zich tot extreem-rechts bekeert, dat ik daarom ook de oplossingen die extreem rechts biedt aanvaard.

Het probleem van het soort links dat door Alma De Walsche wordt gepropageerd, bestaat er in dat het weinig of geen oog of begrip heeft voor de bezorgdheden van gewone mensen en er geen enkel antwoord op heeft. Als links geen antwoord heeft en de mensen in de steek laat, keren ze zich tot rechts.

Ondertussen heb ik hier een lang artikel gelezen waarin me wordt duidelijk gemaakt hoe erg extreem-rechts wel niet is, zowel inhoudelijk als door de groeiende aanhang. Niemand die MO¨leest moet daarvan overtuigd worden. 

Intellectuele eerlijkheid is klaarblijkelijk niet nodig. Zo wordt extreem-rechts vereenzelvigd met aanslagen van uit die hoek. Als iemand dat doet met de islam is het kot te klein. Ook ik moet intellectueel eerlijk zijn: er is een verschil: het extreem-rechtse gedachtengoed laat totaal geen plaats voor vrede. Iedereen die zich daardoor laat meeslepen kàn niet anders dan meegaan in een logica van conflict en streven naar macht en suprematie. Ik ben er van overtuigd dat dit ook in de kernboodschap van de islam zit, maar ik kan niet ontkennen dat er moslims zijn die proberen om zich daaruit los te maken. Ik weet niet of dit mogelijk is, maar we moeten die mensen een kans geven en met alle mogelijke middelen steunen. Ik zie geen enkele mogelijkheid dat er extreem-rechtsen zouden zijn die zich proberen los te maken van het streven naar suprematie. Maar dat verschil heft de intellectuele oneerlijkheid van de vereenzelviging van terroristische aanslagen met extreem-rechts niet op.

Ook raar: die Miller-Idriss heeft het over de Indianen in Amerika. Ze stelt dat extreem-rechts de genocide op de Indianen verdedigt, maar dat eigenlijk die Indianen het recht hadden op die “Boden”. Nu wil ik aannemen dat ze hier bewust meegaat in de logica van extreem-rechts om die onderuit te halen. Maar wat er ook van zij: ik lees geen enkel woord van kritiek op de Indianen die hun “Boden” met hand en tand, boog en tomahawk, en “Blutt” hebben verdedigd. Links kiest graag de kant van de Indianen. Als toegewijd lezer van Karl May en bewonderaar van Old Shatterhand staat ook deze May-marx aan de kant van de Indianen. Maar als de Indianen het recht hadden om hun land en cultuur te verdedigen tegen de blanke immigranten, waarom dan de Europeanen niet tegen islamitische immigranten ?

Ik bedoel maar: het slaat nergens op. Het is een teken van zwakte als links intellectueel oneerlijke argumenten moet gebruiken om zijn gelijk te halen. Het ergste is nog dat het die argumenten niet nodig heeft, maar met die oneerlijkheid zichzelf onderuit haalt. Alleen schijnt links dat zelf niet te zien omdat het lijdt aan wat het rechts verwijt: ik kopieer: “

Als je hun redering analyseert en kijkt naar hun motieven, zie je dat ze geloven dat ze het goede doen.”  Geldt dat ook niet voor links ? Dat ik denk dat links fundamenteel het “juiste goede” nastreeft, is niet terzake. Met wat voor dwaasheid zijn we bezig ?

En zo heb ik een lang artikel gelezen dat me wil overtuigen van het gevaar van extreem-rechts, waar ik al lang van overtuigd ben. Op het einde komt dan toch de enige vraag die er toe doet: wat doen we er aan ?

Het antwoord is pijnlijk ontgoochelend: “ik heb het antwoord niet.” En dan begint wat gewauwel over onze jeugd. Dat Amerika een zwarte vrouw als vice-president krijgt is belangrijk. Ja, dat zal extreem-rechts zeker afremmen. Amerika kennende zal het extreem-rechts wind in de zeilen blazen.

We moeten ook onze geschiedenislessen corrigeren. Denk je nu echt dat politiek correcte geschiedenislessen over onze kolonie iets zullen veranderen aan de opgang van het vlaams blok ? Duitsland wordt in deze als een voorbeeld gesteld voor Amerika. Ja, het is dan ook overduidelijk dat extreem-rechts in Duitsland geen voet aan de grond krijgt. (Sarcasme! )

En plots komt de pastoor aan het woord met vroom geneuzel over een opwindende toekomst waarbij iedereen zijn steentje mag bijdragen.

Ondertussen bestaat links nog uit intellectuelen die een bepaalde ideologie hebben ontwikkeld die hen zelfs niet meer toelaat om de problemen van de gewone man te begrijpen, behalve als het over geld gaat.

De enige oplossing ligt er in om te luisteren naar de gewone man en te proberen om zijn problemen, bekommernissen en angsten te begrijpen en niet dadelijk weg te zetten als onredelijk en fout, maar op zoek te gaan naar oplossingen. Bij die oplossingen mag de huidige totaal verstarde politieke correctheid geen hinderpaal zijn. Er zijn nog altijd politiek correcten die de migratie principieel verdedigen. Durven zij die stelling echt bevragen ? Is het echt onmogelijk om de migratie als oplossing van problemen van verre mensen te vervangen door andere, zelfs menselijkere oplossingen ? Moeten we omwille van politieke correctheid blind blijven voor het probleem van een groeiende groep migranten die zich afsluit voor onze samenleving ? Die mensen zijn hier en zullen hier blijven. Wat doen we er aan om dit soort separatistische tendenzen tegen te gaan ? Ook hier weer zal begrip nodig zijn voor de noden van die mensen. Maar ik vrees dat we in de islam een kwade tegenstander hebben. In ieder geval zal steun aan progressieve moslims van levensbelang zijn. Daar wordt nog veel te weinig op ingezet. 

Ik kan zo doorgaan. Maar ik zit al aan mijn 1000 woorden. Het zal dus voor een andere keer zijn.

 

 
 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *