Iedereen naar het Nederlandstalige onderwijs in Brussel

MO*

Geert Van Istendael

Plosj vui alleman!

Ruim baan voor al wie naar de Nederlandstalige school wil in de hoofdstad van Vlaanderen

MO*columnist Geert van Istendael heeft een boodschap voor ‘rechtgeaarde flamingant’ Ben Weyts, Vlaams N-VA-minister voor onderwijs: ‘Laat honderden kinderen door de Brusselse schoolpoorten stromen. Doe niet krenterig!’

Neen, ik ben het niet altijd eens met Van Istendael. Maar nu dus wel. Of toch niet helemaal ?

Brussel is als stad en gewest natuurlijk een regelrechte schande. Dat komt doordat het al veel te lang wordt geregeerd door het meest corrupte politieke volkje dat in dit onland rondstruint: de Franstalige Brusselse socialisten.

Brussel is het centrum van het belgische grootkapitaal. Wil iemand me eens uitleggen hoe dit financieel centrum kan geregeerd worden door socialisten zonder dat die gecorrumpeerd zijn ?

Natuurlijk: we leven in een democratie en dus moet die bende verkozen worden door het gewone volk. Daarvoor heeft de PS een perversie van het socialisme geïnstalleerd, nog erger dan de Waalse.  Ze heeft met een uitkeringspolitiek de armen geholpen om te overleven in hun armoede. Als je dan de toegang tot die uitkeringen laat afhangen van aanhorigheid bij de partij die er over beslist, krijg je een verplicht trouw kiespubliek en is je plaats aan de macht gegarandeerd. Philippe Moureaux, burgemeester van Molenbeek, was waarschijnlijk de meest extreme vormgever van dit socialisme. Wie de naam Molenbeek hoort, weet waar dit toe geleid heeft. 

Wat er ook van zij: in de stad van die socialisten heerst een enorme armoede die je zou verwachten in een stad geregeerd door hardvochtige liberalen.

Die stad is ook de hoofdstad van Vlaanderen. Maar Vlaanderen heeft er niets te zeggen. Officieel zou Brussel tweetalig moeten zijn. Maar zoals zo dikwijls in belgië lappen de Franstaligen overeenkomsten aan hun laars: na onderhandelingen verklaren ze zich akkoord en beginnen dan systematisch de uitvoering van dat akkoord te boycotten. Het resultaat is een massale verfransing van Brussel. De verfransing van belgië is totaal mislukt. Maar in Brussel hebben de Franstaligen hun slag thuis gehaald.

Beeld je nu eens in dat de verfransing van belgië zou gelukt zijn en ook Vlaanderen zou geregeerd geweest zijn zoals Brussel en Wallonië… Vlaanderen zou een Griekenland aan de Noordzee zijn. Of een Brussel…

Vlaanderen is in Brussel bevoegd voor de persoonsgebonden materies: onderwijs, cultuur, jeugd en sport, welzijns-, gezins- en gezondheidsbeleid… voor de Nederlandstaligen.

In het artikel van Van Istendael gaat het over het onderwijs. Welnu het Nederlandstalige onderwijs steekt qua kwaliteit torenhoog uit boven het Franstalige onderwijs. Dat is ook niet zo moeilijk, want dat Franstalig onderwijs is zoals zowat alles wat de Franstaligen aanpakken een regelrechte ramp.

Bewuste Franstaligen die het goed menen met hun kinderen sturen hun kinderen dan ook naar het Nederlandstalige onderwijs.

Moet het Nederlandstalige onderwijs plaats vrij maken voor deze kinderen ? Voor mij is het antwoord volmondig ja !

Ik ben het dus eens met Van Istendael.

Maar het is niet zo simpel.

Officieel is het Nederlandstalige onderwijs er dus voor Nederlandstaligen. Vlaanderen zou dus kunnen zeggen dat enkel Nederlandstaligen welkom zijn (waar ik dus tegen ben). Ondertussen is het zo dat de toevloed naar het Nederlandstalig onderwijs zo groot is dat er niet altijd meer plaats is voor effectief Nederlandstaligen. Dat kan de bedoeling niet zijn.

Vlaanderen heeft dus een regel ingevoerd die voorrang geeft aan kinderen waarvan tenminste een van de ouders Nederlandstalig is. De Franse Gemeenschap heeft daartegen geprocedeerd en vindt dat Vlaanderen zo maar iedereen moet toelaten om op die manier het probleem van het lage peil van het eigen onderwijs op te lossen en Vlaanderen voor de kosten te laten opdraaien. Tegelijkertijd zien de Franstaligen er een manier in om het Nederlandstalige onderwijs te verfransen.

Eigenlijk is heel dat Nederlandstalig onderwijs een vorm van verdoken financiële transfer van Vlaanderen naar de Franstaligen. Je moet het maar kunnen: je aanval op de andere door die andere laten betalen.

Natuurlijk is het niet helemaal correct om zo maar over dé Franstaligen te spreken. Er zijn heel wat Franstaligen waar ik geen kwaad woord kan over zeggen. En er is een enorm verschil tussen een (niet dé) Franstalige bourgeoisie die een meerderwaardigheidscomplex cultiveert tegenover alles wat Vlaams is en de gewone Waal met de pet in de straat. Net zoals er een enorm verschil is tussen die gewone Waalse werkmens en de omhooggevallen socialistische baronnen die hem afhankelijk houden voor eigen profijt.

Maar net zoals ik kan spreken over de Vlamingen terwijl ik de Vlaamse Gemeenschap bedoel, kan ik spreken over de Franstaligen als ik het over de Franse Gemeenschap heb. Merk de  hoofdletters G in Gemeenschap. Het gaat dus over politiek die gevoerd wordt in naam van een gemeenschap.

Daarbij kan je er echt niet buiten dat die twee gemeenschappen (ik vergeet voor het gemak even de Duitse) op veel vlakken met mekaar in concurrentie zijn. Tenslotte gaat het ook over geld dat moet verdeeld worden.

Terug naar het onderwijs.

Heb je je al eens voorgesteld hoe moeilijk het moet zijn voor een leerkracht om les te moeten geven aan leerlingen waarvan hij weet dat ze hem niet verstaan ?

Is het mogelijk om met dit soort situaties de kwaliteit van onderwijs te handhaven ?

Nu kan je pleiten voor meer geld voor onderwijs om dit soort problemen op te lossen. Ook ik doe dat ! Maar de geldvoorraad is niet oneindig. Meer geld voor onderwijs betekent minder geld voor andere zaken. Iedereen pleit nu voor meer geld voor de zorg. Ook ik !

Ook als je geld haalt bij de rijken, blijft die situatie op zich onveranderd.

Gezien de taaltoestanden in Brussel (niet enkel door het Frans, maar ook door al die andere talen) en de eisen aan speciale begeleiding die die toestanden stellen, is het onderwijs in Brussel extreem duur. Misschien is het dan toch niet zo simpel om te eisen dat het voor iedereen plaats heeft.

Zeker niet als je weet dat er nogal wat Brusselse Franstaligen in het Nederlandse onderwijs afstuderen met een perfecte kennis van het Nederlands, maar dat ze hun Nederlands met opzet met een Frans accent spreken om toch maar niet voor Vlaming te worden aanzien.

Kijk: ik kan het toch weer niet laten.

 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *