Ze zijn er. Geef ze dus kansen !

Sampol

Astrid De Bruycker en Roeland Gielen

Investeer in mensen van buitenlandse afkomst

Bijdragen van mensen van buitenlandse herkomst aan onze economie zijn essentieel. Daarom is de beslissing van Vlaanderen om inburgeringstrajecten betalend te maken onbegrijpelijk.

Ooit was ik principieel voorstander van de multiculturele samenleving. Mijn motivatie was filosofisch: een mens wordt slechts mens door gemeenschap met de andere. Het anders – zijn van de andere is dus cruciaal voor mijn mens-wording. Openheid voor het andere in de andere is dus verrijkend en zelfs noodzakelijk voor de vorming van een eigen identiteit. 

Waarom zou wat waar is op individueel vlak niet waar zijn voor culturen ? 

Als er iéts tot de identiteit van Vlaanderen behoort is het precies de openheid voor andere culturen. Alleen al door zijn ligging op de grens van Noord- en Zuid- Europa was en is Vlaanderen een ontmoetingsplaats. De Vlaamse primitieven waren wereldburgers. We hebben geleefd onder het bewind van Fransen, Spanjaarden, Oostenrijkers – Habsburgers – en nu leven we onder dat van Saksen-Coburgers. 

De wereldberoemde Vlaamse theoloog Schillebeeckx werkte in Nederland en verklaarde dat het Nederlands de meest geschikte taal is voor filosofie en theologie omdat het de klaarheid heeft van het Frans en de grondigheid van het Duits… Nieuwkomers vinden het Nederlands een moeilijke taal met meer uitzonderingen dan regels. De reden is simpel: die regels komen de ene keer uit het Frans en de andere keer uit het Duits.

Hoe zou ik als Vlaming dan tegen de multiculturele samenleving kunnen zijn ?

Welnu: ik ben bekeerd. Ik bén tegenstander van de multiculturele samenleving. Toch zoals ze zich nu voordoet. De huidige multiculturaliteit is van die aard dat ze de samenleving afbreekt. De hoofdoorzaak daarvan ligt in de import van de islam cultuur die totaal niet spoort met de hoofdcultuur van onze samenleving. Ik ga hier niet verder in op de islam. Ik weet dat ik door deze uitspraak over de islam nogal wat linksen tegen de borst stoot. Welnu: graag gedaan. Ik heb een diepe minachting voor deze surrogaat linkse politiek correcte nuttige idioten.

Laat me het simpel stellen: ervaring leert dat op het persoonlijke vlak samenleven met de andere slechts mogelijk is als de andere niet té anders is. Voor wie het niet wil begrijpen: hoe zou jij reageren als je dochter thuis komt en aankondigt dat ze wil trouwen met een Hottentot ? Ik veronderstel dat jij, juist zoals ik, niets hebt tegen Hottentotten. Ik heb ze ontmoet. Klein maar dapper. Maar de kans dat mijn dochter levenslang gelukkig wordt met zo’n Hottentot lijkt toch klein. Welnu, de islam is voor onze samenleving wat de Hottentot is voor mijn dochter.

Ik heb zojuist het woord import gebruikt. De oorsprong van onze huidige multiculturaliteit ligt bij de invoer van gastarbeiders, een kapitalistische onderneming.

Daarna is er de vluchtelingen migratie gekomen. Europa probeert nu hopeloos om die migratie onder controle te krijgen, maar ooit heeft het een open grenzen politiek gevoerd. Denk maar aan Merkels “Wir schaffen das”. Ook die open grenzen politiek was ingegeven door de belangen van het grootkapitaal dat hierin een toevloed van goedkope arbeidskrachten zag, een verstoring van de arbeidsmarkt met groter aanbod en dus dalende lonen, en een aanslag op de financiering van de sociale zekerheid die langzaam maar zeker wordt afgebouwd.

Links heeft over deze grootkapitalistische politiek een moreel sausje gegoten. Zo hebben zich links wanenden, echt links verraden. Daarom noem ik ze surrogaat links en in hun morele superioriteit zijn ze blind gebleven voor de dienst die ze het grootkapitaal hebben bewezen. Daarom zijn het nuttige idioten.

Nog altijd zijn er surrogaat linksen die vanuit menselijkheid pleiten voor openheid voor migranten. – Ik heb het niet over mensen die recht hebben over asiel. Asiel is een mensenrecht. – Hun menselijkheid is dom want die migratie lost niets op voor de armoede in de wereld. Integendeel. En als deze migratie tot problemen leidt in de samenleving hier, lost ze op wat langere termijn ook niets op voor de individuele migrant.

Maar goed, we zitten er mee. Ik haat de islam, maar dat betekent niet dat ik de moslims mag haten. Er kan dus geen sprake van zijn om massaal mensen terug te sturen. Mensen die hier een aantal jaren verblijven, kinderen hebben die hier naar school gaan… kan je niet zo maar buiten zetten.

We moeten wel voorkomen dat de migratie zich doorzet en op alle mogelijke manieren proberen te beletten dat migranten hier jaren lang illegaal kunnen verblijven. 

Ik ben blij dat ik in het artikel van De Bruycker en Gielen op Sampol nergens een pleidooi lezen voor verdere migratie. Geregeld wordt er herhaald dat het gaat om mensen die hier toch al zijn. En in die context hebben ze gelijk als ze pleiten voor opwaardering van deze mensen. We moeten deze mensen helpen bij inburgering en alle kansen geven om hun talenten te ontwikkelen zodat ze kunnen meewerken aan de opbouw van onze samenleving.

Of dat betekent dat we de eisen voor de erkenning van diploma’s zo maar moeten verlagen is een andere zaak. Het voorbeeld van de Filippijnse verpleegster die hier moet werken als zorgkundige zegt me niets. Als de auteurs niet kunnen aantonen dat de opleiding van verpleegsters op de Filippijnen van een even hoog niveau is als hier, is hun voorbeeld waardeloos. Of moeten we onze zorgkundigen allemaal als verpleegster laten werken ?

Dat mensen met een vreemde naam het moeilijker hebben op de arbeidsmarkt door een vorm van racisme van de Vlamingen ben ik beu gehoord. Dat racisme zal zeker bestaan. Maar ik ben er ondertussen van overtuigd dat het argument misbruikt wordt door belgicisten die maar al te graag die smerige Vlamingen die onafhankelijkheid willen, afschilderen als racisten en nazi’s.

Ik ben het wel eens met De Bruycker en Gielen als ze kritiek hebben op de kosten voor een inburgeringsproject. Als ons onderwijs gratis is, moet ook die inburgering gratis zijn, want ook die is onderwijs.

Bij mijn weten gaat de Vlaamse overheid er van uit dat deze kostprijs een afradend effect zou hebben op kandidaat migranten. Ik geloof daar niet in. Daar laten die mensen zich niet door tegen houden. Er moeten andere middelen ingezet worden om de hopeloze sukkelaars die denken dat Europa het aards paradijs is, er van te overtuigen dat ook in hun thuisland een waardig leven mogelijk is.

Maar wie eigenlijk heeft de titel boven dit artikel op Sampol bedacht ? Ik gok dat het zo ’n surrogaat linkse is die stiekem de boodschap heeft gebracht dat we onze grenzen toch maar weer moeten open stellen.

 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *