Hoe koud wordt het aan de Poolse grens ?

Streven

Benjamin De Mesel

Migranten zijn geen wapens

Aan de grens van de Europese Unie, tussen Wit-Rusland aan de ene kant en Polen en Litouwen aan de andere, zitten duizenden mensen vast. In erbarmelijke omstandigheden proberen ze de vrieskou te overleven. Er sterven mensen van ontbering. Ze willen naar Europa, maar worden tegengehouden. Hendrik Vos, politicoloog aan de UGent, stelt vast dat er voor velen ‘slechts één beleidslijn overblijft: het moet migranten onmogelijk worden gemaakt om de Unie te bereiken

Benjamin De Mesel heeft gelijk: migranten zijn geen wapens en als je tegenover een mens in nood staat vervallen alle mogelijke overwegingen en blijft er slechts één vraag: wat kan ik doen om die mens te helpen.

Ik ben het dus niet eens met mensen die zeggen dat die migranten zichzelf uit eigen vrije wil in die situatie hebben gebracht en dus zelf verantwoordelijk zijn en hun plan moeten trekken. Veronderstel dat je met je zatte kloten en je auto tegen een paal knalt en in het ziekenhuis terecht komt. Moet de arts dan zeggen: eigen schuld, dikke bult, trek je plan ?

Je kan je daarbij zelfs de vraag stellen of die mensen daar zo maar uit eigen vrije wil zijn. Als die mensen uit hun thuisland vertrokken zijn omwille van grote nood en in wanhoop, is er dan nog sprake van vrije wil ?

Ook overwegingen rond politieke schuldvragen spelen geen rol. Van mij mag je de toestand in Afghanistan in de schoenen van de Amerikanen schuiven. Maar dat wil nog niet zeggen dat je dan ook de verantwoordelijkheid voor mensen in nood naar de Amerikanen kan schuiven. Als de Amerikanen weigeren om hun verantwoordelijkheid op te nemen, blijft er die mens die voor je staat en je aankijkt en hoopt in jouw ogen menselijkheid te zien.

Tot daar het juiste uitgangspunt van Benjamin De Mesel. 

Op dat punt stopt hij.  “Hoe koud wordt het aan de Poolse grens ?” verder lezen

Mensen op de vlucht en de gemeenschap

MO*

Bieke Purnelle

Sinds de asielcrisis van 2015 werden 158 Europeanen vervolgd voor hulp aan mensen op de vlucht

Verboden te redden

Het nieuws dat gewone mensen terechtstaan omdat ze anderen hebben gered, maakt MO*columnist Bieke Purnelle cynisch. Terwijl Europa inzet op grensbewaking en inlichtingendiensten traint die mensen terugbrengt naar detentiecentra waar mensen worden mishandeld en gemarteld. ‘Soms vraag ik mij af of de mensensoort het redden wel waard is.

Purnelle is niet mijn beste vriendin. Vanuit een soort linksige dommigheid (niet dat zij dom is ! ) heeft ze nogal wat belachelijkheden gedebiteerd, en erger: ze heeft ook geen probleem met valsigheid of intellectuele oneerlijkheid.

Maar hier heeft ze natuurlijk gelijk.

Jullie kennen mijn standpunt: de multiculturele samenleving is een grandioze mislukking en de mensheid zal er nog lang de gevolgen van dragen. De migratie maakt deel uit van die mislukking.

De principiële voorstanders van de multiculturaliteit en van de rechten van iedereen om  zich om het even waar op de planeet te gaan vestigen, dragen een verpletterende verantwoordelijkheid.
Of nog: als er aan de Poolse grens doden vallen, zijn de mensen die de boodschap van de open grenzen verkondigen mede schuldig.

Ja, zij hebben recht op hun mening, maar als zij vanuit die mening mensen steunen om aan een hopeloos avontuur te beginnen, zijn ze ook verantwoordelijk voor wat er die mensen overkomt; ook als die mensen sterven van de honger in een kerk.

Laat het dus duidelijk zijn: de grenzen open stellen is geen optie. Fort Europa mag dan op zich een zeer negatief beladen begrip zijn, het is wel nodig om erger te voorkomen.  “Mensen op de vlucht en de gemeenschap” verder lezen

De illegalen en het verraad van links

Knack

Ludo Abicht

‘Van dekolonisering gesproken: als het in Vlaanderen lukte, kan het zowat overal slagen’

Het besef ‘dat we zelf het slachtoffer van onderdrukking en achterstelling geweest zijn, maar dat onze overgrootouders, grootouders en ouders zich met succes daartegen verzet hebben’, moet maken dat we aan de zijde gaan staan ‘van nieuwe groepen van onderdrukten en gediscrimineerden’. Dat argumenteert Ludo Abicht van Vlinks

Ludo Abicht is altijd de moeite waard. Dat betekent niet dat je het met hem eens moet zijn. Maar hij is eerlijk en zet je aan tot denken. En zijn richting is ook de mijne, al zou ik niet durven beweren dat ik slim genoeg ben om zijn richting helemaal te bevatten.

Abicht is lid van Vlinks: Vlaams en Links. Ik denk niet dat het mogelijk is om te overdrijven in het benadrukken van de sociale en emanciperende oorsprong en kracht van de Vlaamse beweging. Wie dat sociale en emanciperende vergeet, heeft niet het recht om zich tot de Vlaamse beweging te rekenen. Misschien moeten een aantal Vlamingen die ijveren voor een onafhankelijk Vlaanderen daar eens over nadenken: Vlaanderen zal pas onafhankelijk zijn als het links zal zijn: sociaal, met aandacht voor de versterking van de zwakken, en gericht op de wereld, bondgenoot van iedereen die onrecht bestrijdt.

Abicht heeft het over bevrijding van kolonialisme, vergelijkbaar met de Vlaamse strijd. Merk daarbij op dat de “onderdrukte” die strijd zélf moet voeren. Niemand kan strijden in naam van een ander. 

De strijd om vrijheid kan je niet vergelijken met een voetbalmatch waarbij de spelers strijden in naam van de supporters die zich dan overwinnaar voelen. Supporters kunnen na een match roepen: “Wij hebben gewonnen !” Dat soort nep-euforie van de zwakken is in het kader van voetbalonnozelheid onschuldig. In het echte leven leidt het tot slavernij. “De illegalen en het verraad van links” verder lezen

De schande van belgisch nep links

Doorbraak

Pieter Bauwens

Waarom is er geen migratie-alarmisme?

Het ene alarmisme is het andere niet. Voor het klimaat moet alles wijken, het is dringend. Maar komen we niet eerder in een problematische gefragmenteerde conflictsamenleving terecht vooraleer het water ons aan de lippen staat? Maatregelen waarvoor alles moet wijken, die komen er niet. Als migratie ter sprake komt is de Apocalyps nog veraf. Hoe lang blijft migratie-negationisme de norm

Gisteren had ik het naar aanleiding van de toestand in Brusselse scholen over de multiculturele samenleving. Ik stelde daarbij ook dat je het probleem van die Brusselse scholen ook moet uitbreiden over gans ons onderwijs.

Uiteraard hangt de multiculturele samenleving samen met de migratie.

Ik denk niet dat ik veel “linkse” vrienden ga tegenkomen die me tegenspreken als ik, zoals gisteren, stel dat de “moeilijke” kinderen in die scholen, ongelukkige kinderen zijn.

Voor rechts is het gewoon krapuul. Maar al ben ik de eerste om op persoonlijke verantwoordelijkheid te wijzen, hier gaat het op de eerste plaats over slachtoffers. Soms zijn situaties zo schrijnend en stellen ze de mensen voor zo ’n overweldigend. moeilijke situaties dat de persoonlijke verantwoordelijkheid (gedeeltelijk) wordt uitgeschakeld. Als het daarbij ook nog over kinderen en pubers gaat, is de reactie van rechts gewoon benedenmenselijk. Niet die kinderen zijn het krapuul, maar de extreem-rechtse reactie is wel krapuleus. 

En neen dus: niet iedereen is even sterk en niet iedereen is een held. Iedereen heeft er recht op om geen held te zijn. Misschien moet iemand eens het verband onderzoeken tussen de huidige rage van films met buitenaardse helden en buitenaardse krachten, en de toestand in onze samenleving… “De schande van belgisch nep links” verder lezen

Migratie, een kans ?

MO*

Walter Zinzen

Het kortzichtige “migratiebeleid” van Sammy Mahdi

‘Bekijk migratie als een kans, niet als een probleem

Het migratiebeleid van Sammy Mahdi is even kortzichtig als de “war on drugs”, schrijft Walter Zinzen. Want net zoals met drugs lukt het niet om migratie tegen te houden. Dat wordt elke dag opnieuw bewezen. Het échte antwoord? Maak migreren legaal. Bovendien valt er dan ook voor mensensmokkelaars niets meer te verdienen

Mamma, hij doet het weer ! 

Wie ? 

Die domme Zinzen !

Maar Zinzen is toch niet dom ?

Als hij niet dom is, is hij toch zeker ziek. In zijn hoofd…

Neen, we moeten Zinzen niet het zwijgen opleggen. Vrije meningsuiting is heilig. Maar moeten we de man niet even in bescherming nemen tegen zichzelf en een behandeling opleggen ? Psychiatrische ingreep tegen ideologische blindheid; doorknippen van bepaalde hersenverbindingen die in de knoop liggen en informatiedoorstroming belemmeren… ?

Natuurlijk is niet alles wat hij vertelt pure dwaasheid. Zijn verhaal over het drugsbeleid is op zijn minst het overdenken waard. Op dit ogenblik zou ik geneigd zijn om hem te volgen in de idee van een legalisering van drugs met productie en verkoop in handen van de staat. Ik weet niet of het praktisch mogelijk is, maar laat ons het onderzoeken. “Migratie, een kans ?” verder lezen

Europese vluchtelingkampen: een verloren generatie

MO*

Ula Idzikowska

Kinderen en jongeren in vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden

Een verloren generatie

Zijn ze verloren, de kinderen die opgroeien in de vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden? Ze gaan niet naar school en kampen met de opgelopen trauma’s. Hoe gaan deze kinderen en jongeren kunnen integreren, in welke maatschappij dan ook? MO*journaliste Ula Idzikowska vroeg het aan psychologen in de kampen op Samos en Lesbos

Ik hou er niet van als men kinderen opvoert om medelijden te wekken om een ideologische of politieke agenda verkocht te krijgen.

Maar hier merk ik niets van die agenda. En dus kan ik ongeremd zeggen: dit is toch onaanvaardbaar ?  ! 

Jullie weten wat ik denk over de opvang van vluchtelingen en migranten. Met alle goede wil en bereidheid tot menselijkheid is het toelaten en opnemen van deze mensen in onze samenleving géén oplossing.

Nu kan ik een dikke boom opzetten over de schande van het Amerikaanse imperialisme en de Europese medeplichtigheid, maar voor het feit dat onze wereld wordt geleid door krapuul in een krapuleus systeem is er geen nabije oplossing, en dus zullen oorlogen mensen op de vlucht blijven jagen, en zullen mensen blijven proberen uitzichtloze armoede in hun thuislanden te ontvluchten.

Op korte termijn bestaat er geen fundamentele oplossing voor het probleem.

Dus wat nu ?

Wie ben ik om een oplossing te bedenken als andere, slimmere, mensen er niet zo dadelijk een vinden ? Maar toch, en wie iets beter weet: welkom ! “Europese vluchtelingkampen: een verloren generatie” verder lezen

De multiculturele samenleving gaat niet over de vraag of couscous lekker is

Knack

Vlinks
Vlinks streeft naar een sociaal, rechtvaardig en inclusief Vlaanderen met maximale autonomie.

Madina Hamidi

‘Taliban of geen taliban, Afghanen kennen toch geen vrede’

Madina Hamidi van Vlinks vluchtte twintig jaar geleden voor de taliban. Ze waarschuwt dat de machtsgreep in haar vaderland niet het enige probleem is voor wie ooit het regime ontvluchtte. ‘Wie als dissident het pad van de vrijheid kiest, botst nog op veel andere obstakels. Binnen de Afghaanse cultuur gelden nog veel ongeschreven, strenge regels.’

Je mag van mij het persoonlijke verhaal van Madina Hamidi als een succesverhaal aanzien dat aantoont dat het kan.

Maar je kan niet ontkennen dat het weinig gebeurt.

Als deze jonge vrouw ook hier te maken krijgt met haar “oude” versmachtende en ontmenselijkende cultuur, betekent dit dat een groot aantal vluchtelingen in die cultuur zijn blijven steken.

Ik wil zelfs respect opbrengen voor die mensen die trouw blijven aan hun identiteit. Wie ben ik om de identiteit van anderen aan te vallen ? Dat ik vanuit mijn cultuur die “vreemde” cultuur of identiteit niet kan aanvaarden, is eigenlijk niet terzake.

Het gaat om ethiek; om opvattingen over goed en kwaad. Die Afghaanse mensen zijn er van overtuigd dat hun opvattingen over goed en kwaad de juiste zijn, en dat het – om concreter te worden – in bepaalde omstandigheden nodig is om iemand te onthoofden om een goed mens te zijn. Ik stel het nu cru om bij jullie een reflex op te roepen: dat is toch nooit en nergens aanvaardbaar !

Welnu, dat is het wél. “De multiculturele samenleving gaat niet over de vraag of couscous lekker is” verder lezen

De wereld zit niet goed in mekaar

Uitpers

Freddy De Pauw

Erdogan lonkt naar Taliban

De Turkse president Recip Erdogan was er na 15 augustus als de kippen bij om graantjes mee te pikken van de Taliban zege. Hij wou van twee ruiven eten: aan de ene kant namen Turkse troepen uitgebreid deel aan de Navo-missie, aan de andere kant bood Ankara snel economische samenwerking aan

Wordt het niet tijd dat Europa Erdogan ontmaskert ? Hoe is het mogelijk dat er nog altijd Europese leiders zijn die er voor pleiten dat Turkije zou toetreden tot de Europese Unie ? Als er al sprake zou kunnen zijn van zo ’n toetreding, dan is ze in ieder geval onbespreekbaar zolang Erdogan of gelijke figuren er de plak zwaaien.

Is het niet grappig dat op dit ogenblik de Europese top eigenlijk hoopt dat Hongarije de Unie zou verlaten en er alles aan doet om Orban zo te pesten dat hij er zelf uitstapt (Europa kan Hongarije er juridisch niet uitsmijten) en Turkije voor sommigen welkom zou zijn ?

Neen, ik heb niets tegen de Turkse mens. De gewone Turk in de straat, zowel ginder als hier, is ook maar een mens die probeert te overleven en een beetje gelukkig te zijn in een wereld die dat erg moeilijk en voor velen gewoon onmogelijk maakt.

Maar Erdogan is geen gewone mens. Hij is een fanatieke moslim met ambities om het Islamitische Ottomaanse rijk (zo veel mogelijk) te herstellen en daar voor zijn voor hem alle middelen goed, tot en met de opbouw van een vijfde colonne in Europa. 

Neen, ik denk niet dat Erdogan probeert de emigratie van Turken naar Europa te bevorderen. Maar hij probeert wel de al aanwezige Turken zo te bewerken dat ze zullen marcheren als ze vanuit Turkije het bevel krijgen. In Beringen oefenen Turkse kinderen al in het marcheren onder een Turkse vlag. “De wereld zit niet goed in mekaar” verder lezen

De kracht van de migrant

MO*

Tine Danckaers

Een pandemie verandert de betekenis van het begrip “thuis”

Rachida Lamrabet: ‘Je welkom voelen is ook een kwestie van zelf je plek te claimen’

MO* trok naar een dorpshuis in het Limburgse Haspengouw, de plek waar stadsmens en schrijfster Rachida Lamrabet een dorpsmens werd. Een zomergesprek over de betekenis van een thuisplek, gemis en het goede van de mens. ‘Mijn poort staat altijd open.

Rachida Lamrabet is een vrouw naar mijn hart. Open en wijs. Ze is een bewijs dat migratie kàn.

Neen, dat verandert mijn visie op migratie niet. Ik blijf tegenstander van de migratie zoals ze zich nu voordoet en van de multiculturele samenleving die er mee samenhangt. Het is niet omdat surrogaat linkse nuttige idioten weigeren om de problemen van de multiculturele samenleving te zien, dat ze er niet zijn. En het ergste: dat ze niet op te lossen zijn.

Lamrabet geeft zelf aan wat die migratie betekent als ze het heeft over haar vader: “‘… Hij sprak een heel andere taal, kende de sociale codes niet, moest andere arbeidsnormen leren kennen, andere manieren van onderhandelen … Dat is enorm…” Ik ben er van overtuigd dat de problemen waarvoor een immigrant zich gesteld ziet geweldig worden onderschat. Het gaat voor mijn part dan zelfs niet over de financiële en praktische problemen. Maar wel over de mentale, psychologische problemen. “De kracht van de migrant” verder lezen

De linkse open grenzen zijn een verraad van écht links

MO*

Bill Mckibben

Wat is onze verantwoordelijkheid ten opzichte van klimaatmigranten?

‘Onze CO2-uitstoot houdt geen rekening met nationale grenzen. Ons medeleven zou dat ook niet moeten doen’ De klimaatbeweging en vluchtelingenactivisten moeten zich verenigen, zegt milieuwetenschapper Bill McKibben. Want wie getroffen wordt door natuurrampen zou het recht moeten hebben om veilig en legaal grenzen over te steken. ‘Het is bovendien erg onrechtvaardig dat wie zo weinig bijdroeg aan de klimaatcrisis zo’n hoge tol moet betalen.

Wat een nonsens. Je kan mij niet proberen te overtuigen van het klimaatonheil door voorspellingen over allerlei rampen die hier zullen plaats vinden, en tegelijkertijd mij voor houden dat mensen van overal in de wereld naar hier moeten mogen komen. Als die rampen hier er echt komen, lopen die mensen van de regen in de regen. En als je er op doordenkt kan het niet anders of ze verzwaren de rampen hier.

Als we meer grond moeten teruggeven aan het water, hebben we minder plaats om te bouwen. Waar gaan die migranten wonen ? Dààr waar wij vertrokken zijn ?

Of maken we van heel belgië één grote stad met huisblokken van ik weet niet hoeveel verdiepingen ?

Laat het duidelijk zijn dat deze Mckibben een idioot is met een ideologie van open grenzen, die denkt in het klimaat een argument te hebben gevonden om zijn open grenzen aan ons te verkopen. “De linkse open grenzen zijn een verraad van écht links” verder lezen