Migratie. Een probleem.

MO*

Toon Lambrechts

Lefteris Papagiannakis (Griekse Raad voor Vluchtelingen) over het Europese migratiebeleid

‘Europa wil meer mensen terugsturen. Maar waarheen?’

Minder mensen binnen, meer terugkeer: de toon over migratie was hard op de recente EU-top in Brussel. In Griekenland, waar pushbacks of gezonken vluchtelingenbootjes schering en inslag zijn, kijkt niemand daar nog van op. Lefteris Papagiannakis, directeur van de Griekse Raad voor Vluchtelingen, ziet zijn thuisland steeds verder afglijden naar een autoritaire staat. ‘De nieuwe kampen op de Egeïsche eilanden zijn gevangenissen.

In de eerste plaats moet ik beklemtonen dat mensen die pleiten voor een humane aanpak van vluchtelingen (of het al dan niet asielzoekers zijn maakt nu even niet uit.) alle respect verdienen.

Als je hart niet bloedt bij het zien van mensen die in vrieskou op staat slapen, is er iets mis met je. Lees verder “Migratie. Een probleem.”

Liefde voor één taal sluit de liefde voor een andere taal niet uit

MO*

Merel Overloop

‘Een andere thuistaal helpt om het Nederlands beter onder de knie te krijgen’

Liefde voor één taal sluit de liefde voor een andere taal niet uit

Recent dreigde Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts met het afnemen van kindergeld van ouders wier kinderen in de derde kleuterklas het Nederlands niet voldoende kennen. Het kan niet op begrip rekenen bij Merel Overloop die een tijdlang taalbegeleiding van jonge kinderen deed. ‘De kennis van het Nederlands verbetert niet door het spreken van andere talen te verbieden.

Merel Overloop is waarschijnlijk een braaf meisje en verdient respect voor haar inzet. Neen, ik zeg dat niet spottend, ik meen dat.

Maar ze heeft het niet goed begrepen en plakt de clichés aan elkaar zonder relevantie.

Voor wie zich nu al begint te ergeren en me in het hok van Weyts wil duwen: ik vind het voorstel van  Weyts ook maar niks. Lees verder “Liefde voor één taal sluit de liefde voor een andere taal niet uit”

Van migratie naar een betere wereld

Uitpers

Frank Slegers

EU: geitenpaadjes en grenzen

De grens tussen Turkije en Griekenland, een van de knelplaatsen. (wikipedia) Op 9 en 10 februari staat migratie op de agenda van de extra Europese Raad. De betrokken ministers bereidden het punt al voor. Op de onderhandelingstafel ligt een crisis die nu bijna tien jaar voort ettert

Nog maar eens de migratie.

Er zijn veel kanten aan dit verhaal.

Laat me eerst wijzen op de schande dat op deze planeet de rijkdom nog zo ongelijk verdeeld is dat miljoenen mensen zich genoodzaakt voelen om hun “eigen land” te verlaten.

Verdedigers van de migranten halen dikwijls het argument boven dat migratie van alle tijden is. En dus ook van deze tijd. Ze suggereren dat migratie bij de mensheid hoort. Lees verder “Van migratie naar een betere wereld”

De multiculturele samenleving brengt problemen bij een voetbalmatch

Knack

Johan Leman

‘Rellen in Brussel? Goede remedie start bij een goede omschrijving van het probleem’

‘Laten we ophouden om 30 jaar lang bij een fenomeen dat we niet opgelost krijgen, elkaar verwijten toe te sturen’, schrijft Johan Leman na de rellen in Brussel afgelopen week, en de politieke reacties die daarop volgden. Hij ziet drie dynamieken die bepalend zijn om het probleem op te lossen

Als er iemand is die weet wat er gaande is en bekwaam om het goed te beoordelen, dan is het Johan Leman. De beleidsmakers zouden beter wat meer naar hem luisteren.

Van de ene kant kan ik de primairen begrijpen die zware straffen eisen. Bij hen gaat het om wraak, en de roep om wraak is een menselijk gevoelen, maar het blijft wel primitief en wie een beetje naar beschaving streeft, probeert het te overstijgen. Lees verder “De multiculturele samenleving brengt problemen bij een voetbalmatch”

Asielbeleid en de immigratiesamenleving

Knack

Patrick Loobuyck

‘Asielbeleid holt van crisis naar crisis: elementair respect voor menselijke waardigheid staat op het spel’

‘De huidige crisis zou aangewend moeten worden om samen na te denken over duurzaam, structureel, humaan en rechtvaardig beleid dat zich niet laat leiden door electoraal gewin, maar door het respect voor menselijke waardigheid’, schrijft Patrick Loobuyck. Hij volgt het beleid al meer dan 20 jaar, en vindt het tijd dat de politiek zichzelf overstijgt en werk maakt van structurele oplossingen

Van een professor, zelfs al is het slechts een moraalfilosoof, zou je verwachten dat hij verstandige praat uitkraamt. Niet dus bij Loobuyck.

Ja natuurlijk moeten de samenleving en de politiek zich laten leiden door respect voor menselijke waardigheid. Ik moet geen moraalfilosoof zijn om dat te beseffen. Maar dan begint het. Lees verder “Asielbeleid en de immigratiesamenleving”

De vakbond verraadt zijn mensen

De Wereld Morgen

Jeroen Permentier

Ann Vermorgen (ACV): “Je moet luisteren naar de mensen en hun ongenoegen”

Het Vlaams ACV hield vorige week de plenaire zittingen van haar congres onder de titel ‘Ruimte maken voor elkaar’. Hoe leven we in 2030, dat was de centrale vraag. De vakbond keek veel verder dan enkel de arbeidsmarkt, en dacht behalve over werken en leren ook na over wonen, mobiliteit, samenleven, zorgen. Wij overliepen de resultaten met nationaal secretaris Ann Vermorgen

Jullie weten dat mijn verhouding met de vakbond dubbel is.

Vakbonden hebben een basisoptie: ze aanvaarden het kapitalisme en proberen dan door de organisatie van samenhorigheid onder arbeiders een tegenmacht te vormen tegen de kapitalisten, tegen het kapitaal; niet tegen het kapitalisme. 

Met die tegenmacht slagen ze er in om de scherpe kantjes van het kapitalisme wat af te ronden, maar fundamenteel veranderen ze niets. En als het kapitalisme, zoals nu, in crisis is, staan de vakbonden machteloos. Lees verder “De vakbond verraadt zijn mensen”

Noreen doet me janken, en de multiculturalist maakt me kwaad

Knack

Noreen Muhammad

‘Mijn generatie vrouwen kan de vicieuze cirkel van intergenerationeel trauma doorbreken’

Onlangs werd Noreen Muhammad 24 jaar. Op dat moment besefte ze dat ze al haar halve leven – sinds haar twaalfde – worstelt met donkere gedachten. Nu is ze vastbesloten om de intergenerationele trauma’s en onderdrukking binnen haar familie met haar generatie te laten uitdoven. ‘Ik ga niet langer zwijgzaam toekijken.

Is het niet om van te janken als je zo ’n verhaal leest ? Het maakt me ook kwaad.

En, sorry, maar als ik kwaad word, word ik gemeen – heel graag ! – en dus: beschuldigde sta op: multiculturalistische dwangbuizers, besef nu eindelijk eens wat jullie mensen aandoen. Lees verder “Noreen doet me janken, en de multiculturalist maakt me kwaad”

Vluchtelingen zijn ook mensen. De Permentiers misbruiken die menselijkheid.

De Wereld Morgen

Jeroen Permentier

‘Terzake’ maakt van vluchtelingen mensen, Nicole de Moor stuurt ze terug

Sterke uitzending van ‘Terzake’ op Canvas afgelopen donderdag 18 augustus, helemaal in het teken van de eerste verjaardag van de Amerikaanse terugtrekking uit Afghanistan, maar vooral gefocust op de situatie van Afghanen die bij ons een nieuw leven uitbouwen. Als afsluiter kregen we te zien hoe de nieuwe staatssecretaris voor Asiel en Migratie een prangende vraag niet hoefde te beantwoorden

Ik vind het mooi dat vluchtelingen een gezicht krijgen en zo mensen worden.

Het is nodig als tegengif tegen de verontmenselijking die als een gif in onze samenleving wordt verspreid door de zich als extreem-rechts vermommende neonazi’s. Dat geldt niet enkel voor de vluchtelingen, maar ook voor de moslims.

Neen, ik ben niet van gedacht veranderd: de islam blijft voor mij een totaal verwerpelijke en in onze samenleving onduldbare ideologie, evenzeer als het nazisme. Maar moslims blijven mensen, net zoals de overgrote meerderheid van de kiezers van het vlaams blok. Als ik de moslims ontmenselijk, moet ik dat ook doen met die kiezers. Laat me dan de extremistische moslims maar op een hoopje gooien met de echte nazi’s. Lees verder “Vluchtelingen zijn ook mensen. De Permentiers misbruiken die menselijkheid.”

Migratie en gemeenschap

Sampol

Hanane Llouh

Marokko: zonder toeristische bril

Vroeger kon ik moeiteloos acht weken doorbrengen in Marokko. Vandaag zijn twee weken het maximum dat ik aankan en verlang ik terug naar België

Een interessant verhaal dat ons met de neus op de feiten duwt: er zijn streken in de wereld waar mensen het gevoelen hebben dat het hopeloos is, en dus willen ze er weg.

Neen, ik heb het nu niet over asielzoekers. Asiel (de conferentie van Genève) gaat oorspronkelijk om mensen die vluchten voor oorlogsgeweld. Later is dat ook uitgebreid tot mensen die gediscrimineerd worden op basis van politieke overtuiging, ras, of behoren tot een bepaalde sociale groep (LGTBQ – geloof…)

Het gaat hier over zogenaamde “gelukzoekers”. Het gaat over mensen die géén recht hebben op verblijf.

Zich links wanenden ijveren er voor dat ook deze mensen “recht” zouden krijgen om zich hier te vestigen.

De discussie hierover wil ik nu even niet aangaan. Lees verder “Migratie en gemeenschap”

De zich links wanenden plaveien de weg naar de hel

Het Observatorium

Normaliseert de VRT vanaf nu extreemrechtse complottheorieën?

Op zondag 12 juni was het kersvers voorzittersduo van Groen te gast in De Zevende Dag. Nadia Naji en Jeremie Vaneeckhout werden er geïnterviewd door Lieven Verstraete die hen maatschappelijke issues voorlegde, netjes verpakt in extreemrechtse framing en discours

Ik beken: normaal kijk ik niet naar de Zevende Dag. Er komen teveel politici aan het woord en die liegen teveel. Neen, niet elke politicus liegt altijd, maar de intellectuele oneerlijkheid spat er zo van af. Af en toe verplicht ik mezelf om toch nog eens de beproeving te doorstaan. Het fragment waar Het Observatorium het over heeft heb ik niet gezien. Ik ga dus verder op wat Het Observatorium vertelt.

Misschien wordt het tijd om ook Het Observatorium op mijn lijstje van te mijden media te zetten. Lees verder “De zich links wanenden plaveien de weg naar de hel”