Van Tigchelt en de migratie

Gazet van Antwerpen

Minister van Justitie Paul Van Tigchelt is tegen migratiestop: “Wie legt mijn waterleiding? Wie kuist er mijn ramen?”

Niet mogelijk, niet nodig en niet wenselijk. In een podcast heeft minister van Justitie Paul Van Tigchelt (Open VLD) verklaard dat hij tegen het Vlaams Belang-voorstel is om een migratiestop in te voeren.

Kijk naar de toestanden in Molenbeek en omstreken. Merk op hoeveel jongeren met migratie-achtergrond met het gerecht in aanraking komen voor toch ernstige feiten.

Een verbijsterend onevenredig groot gedeelte van onze gevangenisbevolking bestaat uit Marokkanen.

De multiculturalisten beginnen dan te goochelen met cijfers om dat te ontkennen. Maar het is wel de werkelijkheid. Er is een probleem en dat probleem wordt ontkend vanuit ideologisch fanatisme. Lees verder “Van Tigchelt en de migratie”

Dat is wat het vlaams blok verwerpelijk maakt: niet dat het de problemen aankaart, maar dat het de schuld naar kleine, machteloze mensen werpt

De Standaard

Ignaas Devisch

Gaat het migratiedebat over feiten of perceptie?

Wie het discours over migratie beheerst, wint de verkiezingen, schrijft Ignaas Devisch. Wat niet betekent dat iedereen het discours van radicaal-rechts moet overnemen. De vraag is hoe we met migratie omgaan en hoe we dat beleid afstemmen op de talloze andere noden van deze tijd.

Toen de slavernij een last werd voor de economische ontwikkeling van het Noorden van de VS, ontdekten de progressieven plots dat slavernij onmenselijk was. Lees verder “Dat is wat het vlaams blok verwerpelijk maakt: niet dat het de problemen aankaart, maar dat het de schuld naar kleine, machteloze mensen werpt”

Migratie

De Standaard

Hendrik Vos

Het migratiedebat wordt vergiftigd met flagrante leugens en groteske overdrijvingen

Het debat over migratie is hatelijk geworden en zit vol venijn, vindt Hendrik Vos. Er doet flagrant foute informatie de ronde, in combinatie met groteske overdrijvingen. Die giftige sfeer komt sommige partijen blijkbaar goed uit

Hendrik Vos hoort bij de kliek zogenaamde intellectuelen die altijd opnieuw worden opgevoerd in programma’s zoals De Afspraak, een vuilbak van intellectuele oneerlijkheid. Het kan natuurlijk ook domheid zijn.

Een van de invoerriolen is de Universiteit van Gent. Lees verder “Migratie”

Bootje varen

Er is veel te doen over de weigering van opvang voor niet-gezindelijke asielzoekers vanwege Nicole de Moor. Drukkingsgroepen vieren feest, want ze hebben weer een reden om van zichzelf te vinden dat ze onmisbaar belangrijk zijn.

Ik ben een onmens. Want ik heb geen hart voor die sukkelende mannen die na zo ’n lange gevaarlijke tocht hier aankomen op zoek naar de vetpotten van Egypte – al past die uitdrukking niet helemaal. Eenzaam dwalen ze hier rond, alsmaar vermagerend en alsmaar meer verlangend naar een vrouw. Dat moet je hen wel nageven: de LGTBQ+ waanzin heeft hen nog niet bereikt. Lees verder “Bootje varen”

Jawel, migratie is een probleem !

Dwarsliggers

Een kruik gaat zolang te water tot ze barst…

Terwijl heel veel aandacht gaat naar de aankomende WO III knaagt het ondergrondse ongenoegen over onbeheersnbare migratie aan de geloofwaardigheid van de leidende klasse

De Dwarsligger heeft natuurlijk gelijk: er loopt iets grondig mis. De mensen voelen dat aan. De politiek weigert het te zien. En de volgende verkiezingen zijn in aantocht. Lees verder “Jawel, migratie is een probleem !”

Migratie. Een probleem.

MO*

Toon Lambrechts

Lefteris Papagiannakis (Griekse Raad voor Vluchtelingen) over het Europese migratiebeleid

‘Europa wil meer mensen terugsturen. Maar waarheen?’

Minder mensen binnen, meer terugkeer: de toon over migratie was hard op de recente EU-top in Brussel. In Griekenland, waar pushbacks of gezonken vluchtelingenbootjes schering en inslag zijn, kijkt niemand daar nog van op. Lefteris Papagiannakis, directeur van de Griekse Raad voor Vluchtelingen, ziet zijn thuisland steeds verder afglijden naar een autoritaire staat. ‘De nieuwe kampen op de Egeïsche eilanden zijn gevangenissen.

In de eerste plaats moet ik beklemtonen dat mensen die pleiten voor een humane aanpak van vluchtelingen (of het al dan niet asielzoekers zijn maakt nu even niet uit.) alle respect verdienen.

Als je hart niet bloedt bij het zien van mensen die in vrieskou op staat slapen, is er iets mis met je. Lees verder “Migratie. Een probleem.”

Liefde voor één taal sluit de liefde voor een andere taal niet uit

MO*

Merel Overloop

‘Een andere thuistaal helpt om het Nederlands beter onder de knie te krijgen’

Liefde voor één taal sluit de liefde voor een andere taal niet uit

Recent dreigde Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts met het afnemen van kindergeld van ouders wier kinderen in de derde kleuterklas het Nederlands niet voldoende kennen. Het kan niet op begrip rekenen bij Merel Overloop die een tijdlang taalbegeleiding van jonge kinderen deed. ‘De kennis van het Nederlands verbetert niet door het spreken van andere talen te verbieden.

Merel Overloop is waarschijnlijk een braaf meisje en verdient respect voor haar inzet. Neen, ik zeg dat niet spottend, ik meen dat.

Maar ze heeft het niet goed begrepen en plakt de clichés aan elkaar zonder relevantie.

Voor wie zich nu al begint te ergeren en me in het hok van Weyts wil duwen: ik vind het voorstel van  Weyts ook maar niks. Lees verder “Liefde voor één taal sluit de liefde voor een andere taal niet uit”

Van migratie naar een betere wereld

Uitpers

Frank Slegers

EU: geitenpaadjes en grenzen

De grens tussen Turkije en Griekenland, een van de knelplaatsen. (wikipedia) Op 9 en 10 februari staat migratie op de agenda van de extra Europese Raad. De betrokken ministers bereidden het punt al voor. Op de onderhandelingstafel ligt een crisis die nu bijna tien jaar voort ettert

Nog maar eens de migratie.

Er zijn veel kanten aan dit verhaal.

Laat me eerst wijzen op de schande dat op deze planeet de rijkdom nog zo ongelijk verdeeld is dat miljoenen mensen zich genoodzaakt voelen om hun “eigen land” te verlaten.

Verdedigers van de migranten halen dikwijls het argument boven dat migratie van alle tijden is. En dus ook van deze tijd. Ze suggereren dat migratie bij de mensheid hoort. Lees verder “Van migratie naar een betere wereld”

De multiculturele samenleving brengt problemen bij een voetbalmatch

Knack

Johan Leman

‘Rellen in Brussel? Goede remedie start bij een goede omschrijving van het probleem’

‘Laten we ophouden om 30 jaar lang bij een fenomeen dat we niet opgelost krijgen, elkaar verwijten toe te sturen’, schrijft Johan Leman na de rellen in Brussel afgelopen week, en de politieke reacties die daarop volgden. Hij ziet drie dynamieken die bepalend zijn om het probleem op te lossen

Als er iemand is die weet wat er gaande is en bekwaam om het goed te beoordelen, dan is het Johan Leman. De beleidsmakers zouden beter wat meer naar hem luisteren.

Van de ene kant kan ik de primairen begrijpen die zware straffen eisen. Bij hen gaat het om wraak, en de roep om wraak is een menselijk gevoelen, maar het blijft wel primitief en wie een beetje naar beschaving streeft, probeert het te overstijgen. Lees verder “De multiculturele samenleving brengt problemen bij een voetbalmatch”

Asielbeleid en de immigratiesamenleving

Knack

Patrick Loobuyck

‘Asielbeleid holt van crisis naar crisis: elementair respect voor menselijke waardigheid staat op het spel’

‘De huidige crisis zou aangewend moeten worden om samen na te denken over duurzaam, structureel, humaan en rechtvaardig beleid dat zich niet laat leiden door electoraal gewin, maar door het respect voor menselijke waardigheid’, schrijft Patrick Loobuyck. Hij volgt het beleid al meer dan 20 jaar, en vindt het tijd dat de politiek zichzelf overstijgt en werk maakt van structurele oplossingen

Van een professor, zelfs al is het slechts een moraalfilosoof, zou je verwachten dat hij verstandige praat uitkraamt. Niet dus bij Loobuyck.

Ja natuurlijk moeten de samenleving en de politiek zich laten leiden door respect voor menselijke waardigheid. Ik moet geen moraalfilosoof zijn om dat te beseffen. Maar dan begint het. Lees verder “Asielbeleid en de immigratiesamenleving”