Zij de nog mee ?

Sampol

Ludo Abicht

Moeten beleidsmakers kunnen lezen en schrijven?

In het voorjaar van 2021 verklaarden zowel de voorzitter van de Vlaamse sociaaldemocraten als die van de Franstalige liberalen dat ze geen boeken lazen. Uiteraard wél dossiers, want daarvoor worden ze betaald, en tweets, want daarmee kunnen ze hun imago en dus hun kans verhogen opnieuw te worden verkozen

Geloof ze niet die voorzitters ! Ik weet zeker dat ze wél een boek lezen, of althans ooit gelezen hebben. Daar gaat het dus niet om. Het gaat er wél om dat ze denken dat ze met zo ’n uitspraak scoren bij de gewone man. Daarin heeft Abicht gelijk.

Zelfs als het waar zou zijn dat de gewone man geen boek zou lezen, getuigt zo ’n uitspraak toch van minachting.

Van de andere kant is het natuurlijk waar dat het cultuur-peil van de gewone man er dank zij ons onderwijs niet op vooruit is gegaan. Als de gewone man toch een boek leest en het is er een van Herman Brusselmans, helpt dat ook niet.

Ik heb de tijd nog meegemaakt van de “volksverheffing”. Uitgevers die als doelstelling hadden om kwaliteitsvolle literatuur betaalbaar bij de mensen te krijgen. Nu doen ze dat met kookboeken. Tv-programma’s die nu als belerend worden afgedaan omdat ze mensen een rijkere taal aanboden. Die programma’s zijn vervangen door gekrijs van presentatoren die er van  uitgaan dat ze enkel aandacht krijgen als ze hard roepen dat het onmogelijk is om ze niet te horen. 

Het hele gedoe heeft geleid tot een jeugd die inderdaad geen aandacht meer kan schenken zonder dat gekrijs.

Toevallig en spijtig verscheen het nieuwe “Vlaanderen Vakantieland” in mijn blikveld. Wat is me dat, zeg ? Items die niet meer langer mogen duren dan één minuut omdat de aandachtsboog van de mensen niet meer groter is. Een paar presentatrices die de dwaaste uitspraken doen in een taaltje op het niveau van achtjarigen en schrik hebben dat ze zonder belachelijke bril en lichaamsgekronkel niet meer “leuk” zijn.

Probeer eens een Vlaamse serie te vinden waarin geen “zij de” voorkomt.

Volksverheffing is vervangen door volksverlaging. Ik heb ze uit de grond weten kruipen, de criticasters van de volksverheffing; de linksen die vonden dat volksverheffing een teken was van minachting voor het volk dat moest verheven worden. Ze waren en zijn te stom om in te zien dat wat geen volksverheffing is, feitelijk volksverlaging is.

In de goede oude tijd, toen de mensen nog naar de kerk gingen, luisterden ze naar orgelspel en zongen ze Gregoriaans. En ze werden geconfronteerd met hoogstaande literaire teksten, zoals die van de psalmen.

De surrogaat linkse onnozelheid ging samen met atheïstische afkeer van een cultuur die getekend was door dat christendom. De links – atheïstische alliantie heeft die cultuur efficiënt afgebroken en er niets voor in de plaats gesteld.

Wat is er in de plaats gekomen van de kerkelijke feestdagen ? Pukkelpop en Tomorrowland.

Ondertussen zijn we zo ver dat een aantal van mijn lezers zelfs niet meer weten waar ik het over heb. Wie kritiek geeft op Pukkelpop is een reactionaire oude zak.

Dieper gravend kom ik er op uit dat de christelijke cultuur vervangen is door de kapitalistische cultuur. De christelijke cultuur was een “gratis” cultuur. “Gratis” hier in de betekenis van: niet gericht op winst of profijt. Nu zitten we met een cultuur die geen plaats krijgt als ze geen geld oplevert. De organisator van Pukkelpop is miljonair. Dat hij in de corrupte kliek van Hilde Claes zit, heeft natuurlijk ook geholpen, maar dat is hier niet terzake.

Of nog: cultuur is net zoals sport totaal vercommercialiseerd. Wat is er nu eigenlijk niet vercommercialiseerd ?

Ook ons onderwijs is van dat kapitalistische denken doordrongen. Algemene kennis en ontwikkeling van gevoelen voor schoonheid is vervangen door nuttigheid. Wat zou je toch een totaal onnuttige taal zoals het Latijn leren ? Gebruik je tijd nuttig en leer computertaal.

Mijn dochter in het tweede jaar middelbaar kwam thuis met de boodschap van haar leraar Nederlands dat ze beter haar best moest doen (Hoe doe je beter dan best ?), want dat ze anders met een twee pk’tje zou moeten rijden in plaats van met een Mercedes. Het is onmogelijk dat zo iemand een goede leraar Nederlands is.

Op schoolfeesten van lagere scholen worden kinderen opgevoerd die denken dat seksuele bekken- bewegingen dans zijn. Als je de juf daarop wijst, begrijpt ze niet waar je het over hebt.

In een film ontmoet de oude Haydn voor de eerste maal Beethoven (enig idee wie Haydn en Beethoven zijn ?) Hij hoort de muziek van Beethoven en roept uit: “ik hoor hier niet de hemel, maar Beethoven zelf”. Nu was Hayden ook niet altijd zo fijn besnaard als zijn viool want in een van zijn symfonieën laat hij via de fagot een scheet los op zijn toehoorders om ze bij de les te houden. Maar hij sloeg wel de nagel op de kop: als de kunst puur de uitdrukking wordt van het innerlijk van een mens, moet die mens al een buitengewoon iemand zijn om die kunst de moeite waard te maken. Er lopen weinig buitengewone mensen rond.

Kapitalisten kunnen buitengewoon zijn en geniaal in het verwerven van rijkdom. Maar ze zijn weinig mens.

Het kapitalistische gedachtengoed is diep doorgedrongen in de geest van nogal wat mensen. Nogal wat mensen zijn kwaad op de rijken, maar niet omdat ze rijk zijn, maar omdat ze naijverig zijn en ook even rijk willen worden.

Tegelijkertijd is dit gedachtengoed puur individualistisch. De surrogaat linkse politiek correcte wokers met hun gedaas over de mensenrechten  verspreiden een individualistisch mensbeeld. 

Ursula von en De Croo hebben het voortdurend over de mensenrechten en over de Europese waarden. Als verdedigers van  het kapitaal en het kapitalisme het over de mensenrechten hebben, word ik wantrouwig. Op die manier houden ze surrogaat links bezig en leiden de aandacht af van de rechten van de gemeenschap.

Cultuur is los gekomen van religie en van op God gericht, totaal mensgericht geworden. Op zich heb ik niets tegen dat gericht zijn op de mens.

Maar als die mens de kapitalistische mens is, is hoogstaande cultuur onmogelijk.

Zij de nog mee ?

 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *