Tinne, minister van energie ? Neen van kernuitstap !

Business AM

Ivo Van Isterdael

Het foute debat

Met stijgende verbazing heb ik het gehakketak gevolgd over de kernuitstap. Dikke rapporten werden er geschreven over de impact op prijzen en bevoorradingszekerheid. De kernvraag gaat echter niet over de verlenging van de twee jongste kerncentrales of de vergunning van de nieuwe gascentrales. De kernvraag is zonder meer hoe duurzaam willen we zijn op lange termijn. De kernvraag en meteen de enige vraag die er in dit debat werkelijk toe doet is niet technisch maar politiek: hoe raken we in de toekomst af van onze koolstof verslaving en CO2-uitstoot. Hoe vullen we het door de Europese commissie pas gelanceerde decarbonisatie pakket concreet in

Tinne Van der Straeten minister van energie ? Neen toch:  ze is minister van sluiting van kerncentrales.

Die sluiting is de kern van haar activisme. Op basis daarvan gaat ze dan nadenken over de zekerheid van onze energievoorziening.

Ieder denkend mens ziet daarvan de dwaasheid in. Maar niet de groenen, want die zitten met een ei: in 1999 zijn ze in de regering Verhofstadt I gestapt met als verkiezingsthema de sluiting van de kerncentrales. Verhofstadt, zijn natuur getrouw, heeft hen dan verraden en van die kernuitstap is niets in huis gekomen. Dat heeft de Groenen toen een enorme verkiezingsnederlaag opgeleverd. Dat scenario moet nu ten allen prijze vermeden worden, en dus moeten en zullen de kerncentrales sluiten.

Het gaat niet om de energiebevoorrading van het land, maar om de partijbelangen van Groen.

Nu kan zelfs Groen het zich niet permitteren om het licht te laten uitgaan en dus verschijnen de gascentrales op het toneel om de onvermijdelijke tekorten van wind en zon op te vangen. Alleen is het spijtig dat die gascentrales CO2 uit stoten… En dus zijn een aantal consequente groenen tegen dat gas. Groen wordt dus in alle scenario’s een verliezer. Ik heb er geen medelijden mee, want hoezeer ik zelf ook Groen denk en leef, toch blijft de Groene partij voor mij nog altijd een verraad van het oorspronkelijke Agalev. En een partij die een liegebeest als Almaci als voorzitter kiest, kan sowieso niet op mijn sympathie rekenen.

Nu heeft dat gas niet enkel als nadeel dat het CO2 uitstoot, het komt ook nog vanuit Rusland. Gezien de geopolitieke ontwikkeling tussen het Westen aan de ene kant en Rusland-China aan de andere kant lijkt het niet verstandig om daarop in te zetten.

Beeld je eens volgens scenario in: Demir bindt in; de gascentrale in Vilvoorde komt er; de kerncentrales sluiten; Tinne moe maar tevreden… En dan draait Poetin aan enkele kraantjes, bijvoorbeeld omdat Oekraïne toetreedt tot de Navo, en de gastoevoer valt stil…

Wie het niet zo drastisch wil zien, moet toch bedenken dat na de sluiting van de kerncentrales Poetin zo ongeveer een monopoly van energielevering in handen heeft omdat wind en zon altijd ruim onvoldoende zullen zijn. Wat houdt hem dan nog tegen om de gasprijs de hoogte in te jagen ? De laatste weken heeft hij het ons al laten voelen. Tinne pronkt er dan mee dat ze er in geslaagd is om niettegenstaande die prijsstijging van het gas de factuur toch onder controle te houden. Recent nog verklaarde ze op TV dat de sluiting van de kerncentrales de factuur niet zal doen stijgen omdat de regering daar maatregelen voor neemt. Ik begrijp niet dat ze daarmee wegkomt in een interview, want dit is puur volksbedrog: de prijs van de factuur stijgt dan wel niet, maar vanwaar komt het geld dat de regering er tegen aan smijt om de factuur stabiel te houden ? Toch niet uit de zak van Tinne ? Toch uit de zak van de burger, van jou en mij ? Het is een vestzak-broekzak-operatie, maar wij betalen. Waarom  stelt de interviewer daar geen vraag over ?

Nu is het zo dat we in een overgangsperiode niet helemaal zonder gas zullen kunnen, want de kerncentrales zijn niet geschikt om snel aan en uit te worden gezet, en dus niet om tijdelijke tekorten van wind en zon op te vangen. Gascentrales kunnen dat wel.

Maar misschien moet het toch eens aan de mensen duidelijk worden gemaakt: bijna de helft van onze energievoorziening op dit ogenlik komt nog van kernenergie. Slechts een klein procent komt van wind en zon.

Tinne stelt het voor alsof de gascentrales enkel tijdelijke tekorten van wind en zon zullen moeten opvangen. Maar wat gaat dan het gat opvullen dat de kernenergie laat ? Zelfs met een grote groei van zon en wind – die overigens blijkbaar nu al stilaan op zijn limieten stuit, blijft een aanzienlijk alternatief voor wind en zon nodig.

Die gascentrales gaan niet enkel tijdelijke tekorten maar ook de bevoorrading door de kernenergie opvangen. Het gaat dus om een enorme productie door gas, en dus om een enorme vervuiling. Met daarbij opnieuw de afhankelijkheid van de luimen van een Rus.

Als je een en ander samen neemt wordt het dus duidelijk dat de kerncentrales inderdaad moeten open blijven en het grootste gedeelte van onze energie moeten leveren. Een gedeelte – voor mijn part zo groot mogelijk – moet ook geleverd worden door wind en zon, en dan zullen er ook nog enkele gascentrales nodig zijn om de uitval van wind en zon op te vangen, maar dat gaat dan over een beperkt aantal gascentrales met beperkte capaciteit, enkel voldoende voor de opvang van wind en zon.

Dat is dan voor de relatief korte termijn, tot het moment dat er geen gas meer nodig zal zijn.

Dat zou kunnen als wind en zon gegarandeerd zijn door een wereldwijd net dat wind en zon levert van daar waar ze volop beschikbaar zijn. Het zal wel niet over de hele wereld tegelijk windstil of bewolkt zijn…

Het probleem van dit systeem is natuurlijk dat het een nieuwe vorm van kolonialisme in gang zet. Want die enorme wind en zon installaties in landen die nu ontwikkelingslanden zijn, zullen eigendom zijn van westerse bedrijven. De arme landen hebben nu eenmaal niet het geld om die installaties te bouwen. Of nog: wij zullen geld in die landen investeren, maar er meer uithalen dan we er in steken. En om de bevoorrading niet te laten afhangen van de goede wil van de leiders van die landen, zullen we daar de juiste leiders en regimes moeten installeren. De Groenen als voorstander van het nieuwe kolonialisme.

Het alternatief is de nieuwe generatie veilige en afvalvriendelijke kleine kerncentrales.

En dan wordt het grappig. Want met die nieuwe kerncentrales hebben we de windmolens en zonnepanelen niet meer massaal nodig.

Tinne zegt dat ze op lange termijn denkt. Wel, dan moet ze nu al stoppen met de bouw van windmolens op zee. Maar ja, dat zullen Colruyt en Anuna natuurlijk niet fijn vinden.

Tenslotte: zullen ze nu sluiten of niet ? Wel, finaal is het De Croo die beslist, en die kruipt in de kont van Macron in zijn ambitie naar een hoog Europees postje, naar het voorbeeld van zijn partijgenoten Michel en Reynders. Of nog: Macron zal beslissen, en die beslissing zal altijd in het voordeel van Frankrijk zijn. Dit is belgië, nietwaar ?

 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *