Wat is het verband tussen Umicore en de koninklijke tuinen ?

VRTNWS

Plotse stijging lood in bloed kinderen die vlak bij Umicore-fabriek (Hoboken) wonen: “Doe uitstapjes buiten wijk”

Kinderen die in de buurt van de Umicore-fabriek in Hoboken wonen, hebben veel meer lood in hun bloed dan een half jaar geleden. Dat schrijft Gazet van Antwerpen. Een langdurige blootstelling aan lood kan schade aan het zenuwstelsel, gedragsproblemen en verminderde intelligentie veroorzaken

In wat voor land leven we eigenlijk als mensen de raad moeten krijgen om niet in hun wijk te gaan wandelen omdat anders hun kinderen het gevaar lopen om vergiftigd te worden met levenslange gevolgen ? Akkoord, ik chargeer nu wat, maar toch…

Want eigenlijk is de discussie over de al dan niet overschrijding van de gevaarlijke waarden niet terzake. In een beschaafd land zou er van mogelijk gevaar gewoon geen sprake mogen zijn. Ik laat de cynicus in mij nu even los: dat soort problemen hoort thuis in de niet-beschaafde landen.

Umicore is de voortzetting van de Union Minière. Sta me toe in dt verband wikipedia te citeren: “ …Nog tijdens het bewind van Leopold II in Congo, werd in 1906 Union Minière (du Haut Katanga, of UMHK) opgericht, de andere grote poot van het toekomstige Umicore. De oprichting gebeurde met kapitaal van Britse investeerders enerzijds en Belgische bedrijven anderzijds. Grote aandeelhouders waren onder andere de Compagnie du Katanga, de CCCI, de Banque d’Outremer en vooral de Belgische Generale Maatschappij. Die Generale Maatschappij had vanaf 1822 de touwtjes van de Belgische economie stevig in handen en had grote belangen in de bedrijven die actief waren in de Congolese kolonie. De raad van bestuur van de Generale Maatschappij bestond dan ook grotendeels uit politici en getrouwen van Leopold II.

Nogal wat mensen denken bij het vermogen van de koning aan de dotatie die hij krijgt van de belgische staat (ons belastinggeld ! ), maar die dotatie is eigenlijk slechts drinkgeld. Buiten de dotatie heeft het koningshuis nog een aanzienlijk vermogen dat zijn oorsprong vindt in de kolonisatie en de uitbuiting van de Congolese bevolking. Maar denk je nu echt dat na de kolonisatie de opbouw van dat vermogen gestopt is ? Op dit ogenblik gaat de uitbuiting van de Congolezen in de Kivu gewoon verder. Ik heb in eerdere blogs al de levensgevaarlijke werkomstandigheden – ook van kinderen – in die mijnen aangeklaagd. Ook nu nog verdient onze geliefde koninklijke hark geld aan die uitbuiting. De Union Minière is van naam veranderd en heeft zijn bedrijvigheid gediversifieerd, maar de rotzooi gaat gewoon verder. Koninklijke rotzooi. “Wat is het verband tussen Umicore en de koninklijke tuinen ?” verder lezen

Marie Bamutese verraden door een redacteur van Knack

Knack

Marie Bamutese

‘Racisme bij ons hangt samen met neokoloniale houding van de Europese landen tegenover Afrika’

Het racisme bij ons is onverbrekelijk verbonden met de neokoloniale houding van de Europese landen tegenover Afrika. Dat betoogt Marie Bamutese, zelf twintig jaar geleden als Rwandese vluchtelinge in België aangekomen. Zij vindt de rol van het onderwijs cruciaal, zowel bij ons als in Afrika. Er moet daarbij ook veel aandacht gaan naar de wantoestanden van vandaag, want die zijn mee een gevolg van het koloniale verleden

Ik weet niet wie de titel en de inleiding voor dit artikel van Marie Bamutese heeft geschreven. Vermits de tekst in de derde persoon spreekt over Marie, is het niet zijzelf. Dat kan ook niet anders want eigenlijk is deze titel en inleiding pure misleiding. Puur formeel kloppen de woorden wel – de knackmanipulator is niet dom – maar de geest van inleiding en artikel is totaal verschillend. Toen ik de titel las was mijn eerste reactie: dit artikel moet ik niet lezen; het is het zoveelste afschijtsel van een gefrustreerde zwarte madam die haar onmiskenbaar intellect misbruikt om haar frustraties op “ons” af te reageren. 

Als je zegt “racisme bij ons”, denkt iedereen spontaan aan discriminatie op de huur-en arbeidsmarkt. De titel suggereert dat die discriminatie samenhangt met een huidig nieuw belgische kolonialisme. Dat is niet zo.

Vorige week heb ik al commentaar gegeven op een artikel van Farah Zardoua die zwaar lijdt  aan die frustratieziekte.

Maar toen ik mijn afkeer overwon was ik blij verrast en ik kan niet anders dan Marie bewonderen om haar kennis, inzicht, en de evenwichtige manier waarop ze deze verwerkt.

Natuurlijk heeft ze groot gelijk dat het oude staatskolonialisme gewoon vervangen is door een economisch kolonialisme. De economische uitbuiting is gewoon verder gegaan. Dit nieuwe kolonialisme is nog erger dan het oude, want het gaat niet samen met de oprichting van scholen en gezondheidscentra door de missionarissen.

Nu kan je dit nieuwe kolonialisme niet zo maar laten samenvallen met racisme. Want als het voor hen nuttig en mogelijk zou zijn, zouden die economische uitbuiters precies hetzelfde doen in onze “blanke” streken. “Marie Bamutese verraden door een redacteur van Knack” verder lezen

Wat hebben kazen van bij ons te maken met anti-racisme ?

VRTNWS

Koning nam zélf initiatief voor spijtbetuiging, zegt premier Wilmès bij onthulling gedenkplaat (met taalfouten)

Op een viering voor de 60e verjaardag van Congo’s onafhankelijkheid in Elsene, heeft premier Sophie Wilmès zich uitgesproken over de brief van koning Filip aan de Congolese president Tshisekedi. Volgens de premier nam de koning zelf het initiatief tot de spijtbetuiging. Ze noemt zijn “erkenning van het leed” een eerste stap. De premier onthulde ook een gedenkplaat in Elsene, maar die bleek een aantal taalfouten te bevatten

Kijk, moest Philippe geen koning zijn, dan zou ik hem misschien nog wel een sympathieke kloot kunnen vinden. Alhoewel… Maar hier gaat het natuurlijk niet om zijn persoon, maar om zijne majesteit. En zijne majesteit heeft een probleem. Dat probleem heeft een naam, of liever, heeft twee namen: n-va en vlaams blok. Want die vormen door de verkiezingsuitslagen een bedreiging voor zijn koninkrijk. Nu kan ik over het vlaams blok geen goed woord uit mijn klavier krijgen, maar daar gaat het niet om. Wat er ook van zij: dat koninkrijk en die majesteit moeten zo snel mogelijk verdwijnen. Ik heb in eerdere blogs al ten overvloede aangegeven waarom.

Maar de koninklijke hark verdedigt zich. Nu is zijne majesteit natuurlijk niet de enige verdediger van zijn koninkrijk. Zo ’n koninkrijk heeft een aantal figuren die binnen dat rijk machtsposities en rijkdom hebben verworven, en die macht en rijkdom komen in gevaar als het rijk in gevaar komt. Vraag je tussendoor ook maar eens af waarom een koninkrijk eigenlijk een “rijk” genoemd wordt. In ieder geval heeft een koninkrijk altijd een rijke koning. Dikwijls heeft een koninkrijk een arme bevolking. En toch heet dat nog een rijk.

En dus wordt er door de koning, het koninkrijkse groot kapitaal en de gevestigde machten van het koninkrijk, alles aan gedaan om het uit mekaar vallen van dit koninkrijk te voorkomen. Daarvoor moet de bevolking liefde voor het rijk en de koning aangepraat worden. Kinderen leren dus op school de brabançonne en de fascistische leuze “Een dracht maakt macht”; ze beoefenen het zwaaien met verkeerd opgehangen Duitse vlaggen; en zelfs een koning die luie negers de handen liet afkappen kreeg zijn standbeelden.

In tijden van veralgemeend verhoogde verdwazing brengt een voetbalploeg de natie tot orgastisch alcoholisme. “Wat hebben kazen van bij ons te maken met anti-racisme ?” verder lezen

De standbeelden van Pol II Pot

Knack

Luc Rasson

‘De enige vraag die we nog stellen, is of mensen in het verleden correct handelden volgens hedendaagse normen’

Professor Luc Rasson pleit voor een serene omgang met het verleden. ‘In geschiedenis is niet alles te vatten in zwart-wittermen’.

Kent u Victor Schoelcher? Deze Franse politicus uit de 19de eeuw schreef in 1833: ‘Zwarten tot slavernij herleiden is een aanslag tegen de menselijke waardigheid, want zwarten zijn volledig gelijk aan blanken’. Op 27 april 1848 schafte een parlementaire commissie onder zijn voorzitterschap definitief de slavernij af

Ik ben tegen het kolonialisme. Maar er is een tijd geweest dat ik er voor was: toen er op de toonbank van de snoepwinkel een negerke stond dat dankbaar knikte als je een cent in zijn gleufje stopte. Was ik toen een slecht mens ? Ben ik nu een goed mens omdat voortschrijdend inzicht me tot de overtuiging heeft gebracht dat het kolonialisme onaanvaardbaar is ?

Ik kan me voorstellen dat binnen vijftig jaar sommige van de huidige beeldenstormers zullen zeggen: ik ben tegen beeldenstormerij, maar er is een tijd geweest dat ik er voor was… 

Een tijdje geleden, ergens op de grens tussen middeleeuwen en renaissance, kenden onze streken ook al een beeldenstorm. Ik ben er zeker van dat de stormers van toen evenzeer overtuigd waren van hun goede bedoelingen als die van nu. Maar ik ken niet veel mensen die de storm van toen nu nog voorbeeldig noemen. Beeldenstormerij is vooral een slecht gecontroleerde redelijk nutteloze uitbarsting. Ook als ze goed bedoeld is. Geen enkele racist of oud-kolonialist zal door het weghalen van de standbeelden van de belgische Pol Pot zijn racisme afzweren. Integendeel.

De stormers hebben de onbedaarlijke neiging om mensen in hokjes te steken. Wie tegen het weghalen van de standbeelden is, is voor hen een fascist. Dezelfde mensen die beestjes uit hokken willen halen, steken mensen er in. “De standbeelden van Pol II Pot” verder lezen

Strijd tegen racisme moet overal gevoerd worden.

MO*

Mariyam Safi

Discriminatie van en geweld tegen Afghanen in Iran is dodelijk

Strijd tegen racisme moet ook in moslimlanden gevoerd worden

Racisme, etnische discriminatie en vreemdelingenhaat kunnen dodelijk zijn, zelfs voor hoogopgeleide mensen. Maar wie er vooral kwetsbaar voor is, zijn mensen die sowieso al geen of weinig rechten en kansen hebben. Vluchtelingen, bijvoorbeeld. En de problemen waarmee zij af te rekenen hebben doen zich zowat overal voor. Mariyam Safi verhaalt de Afghaanse ervaring in Iran

Ik heb eerder al een artikel van Mariyam besproken. Natuurlijk was ik het niet helemaal met haar eens. Maar ik denk wel dat ze iemand is die intellectueel eerlijk op zoek is naar antwoorden op vragen die raken aan onze diepste menselijkheid.

Het vraagt moed om in onze contreien het racisme in moslimlanden ter sprake te brengen. Gewoonlijk wordt dat gedaan door vlaams blokkers die het racisme ginder gebruiken om het racisme hier goed te praten. Zo in de aard van: als zij ginder de kerken mogen sluiten, dan wij hier ook de moskeeën. Dat is natuurlijk nonsens. 

Mariyam is een groene. Bij mijn weten is het in de groene partij niet de gewoonte om kritiek te hebben op de islam. Integendeel. Dat de islam totaal niet compatibel is met de mensenrechten wordt systemisch en partij-structureel even in de vergeet mand gedumpt. De groenen doen graag aan selectief anti-racisme.

Nu moet ik eerlijk zijn: ik heb het nu over kritiek op de islam, maar Mariyam heeft het natuurlijk niet specifiek over de islam als zodanig, maar wel over de moslimlanden. Haar woordgebruik is hier wel wat verwarrend, want door te spreken over de “moslim”landen, suggereert ze zelf een verband met de islam. Ik zou graag weten of dit echt zo bedoeld is, of dat ze de term moslimlanden gebruikt, zoals we ook spreken van “de westerse wereld” waarbij mijn atheïstische vrienden graag benadrukken dat die wereld niet getekend is door het christendom. “Strijd tegen racisme moet overal gevoerd worden.” verder lezen

Waar is links eigenlijk mee bezig ?

De Wereld Morgen

Sven Tuytens

Rechtse oppositie sluit militaire staatsgreep tegen progressieve Spaanse regering niet uit

In een EU-lidstaat komen stemmen openlijk op voor een militaire staatsgreep. Een gepensioneerde generaal vindt een staatsgreep tegen de linkse regering van Spanje nodig. Hij is niet de enige, meerdere rechtse politici verlangen naar het tijdperk van dictator Franco. “Links heeft vandaag de regering, maar niet de macht. De echte macht blijft in handen van steeds diezelfden die al het mogelijke zullen doen om deze coalitieregering ten val te brengen, een regering die ze als ‘onwettelijk’ beschouwen omdat ze niet aan hun belangen beantwoordt.” Sven Tuytens analyseert de situatie vanuit zijn woonplaats Madrid

Enkele dagen geleden waarschuwde Jens Stoltenberg, de secretaris-generaal van de navo, voor de Chinese dreiging en riep op tot meer bewapening. Met de n-va en de liberalen aan de macht zal belgië daar enthousiast in meegaan. In Europa zijn er mensen die twijfelen aan de betrouwbaarheid van de Amerikanen. Ik twijfel daar niet aan. Ik ben er zeker van dat ze niet betrouwbaar zijn. Er zijn ook een aantal mensen die wel meewillen, maar niet mee willen betalen. Maar wees er maar zeker van dat als puntje bij paaltje komt Europa de kant van de navo zal kiezen. Het is nu wachten op de publieke hersenspoeling die de domme massa moet klaar maken om enthousiast ten strijde te trekken tegen het gele gevaar.

Wat heeft dat met Spanje te maken ? Op zich niets, maar het valt me wel op dat Europa oog wil hebben voor de Chinese dreiging, maar het blijkbaar niet belangrijk vindt dat in een lidstaat partijen die officieel in het Europese parlement vertegenwoordigd zijn oproepen tot een militaire staatsgreep.

Het is een denkoefening en retorische vraag: wat is te verkiezen: leven onder het Chinese regime, of onder dat van Franco ?

Sven Tuytens denkt dat er weinig kans is dat die staatsgreep er komt. Ik weet dat niet zo. In het verleden zijn er nog al wel staatsgrepen geweest waarvan men dacht dat ze er niet zouden komen. Coup plegers houden gewoonlijk van het verrassingseffect. Maar of die kans er nu is of niet, is eigenlijk niet terzake. Het feit alleen al dat leidinggevende figuren er totaal geen graten in zien om on het openbaar te dreigen met een militaire staatsgreep is verontrustend. Ze zien daar geen graten in omdat de aanhangers van Franco zo talrijk zijn dat een staatsgreep in Spanje tot de gewone mores behoort. Met zo ’n grote aanhang is het verrassingseffect zelfs niet nodig. “Waar is links eigenlijk mee bezig ?” verder lezen

Eén land, één minister !

VRTNWS

Waarom niet enkel de staatsstructuur de Belgische corona-aanpak hindert: “De attitude is te conservatief”

Ooit, in minder verdachte tijden, vertelde Mieke Vogels (Groen) een tekenende anekdote over de Belgische volksgezondheid. Tijdens haar periode als Vlaams minister van Welzijn – begin noughties – zaten de acht ministers en de ene staatssecretaris bevoegd voor volksgezondheid op een podium voor de voorstelling van een gezondheidsenquête. Probleem: het podium was te klein, en er tuimelde er eentje met stoel af.

Dat een minister van zijn stoel valt is grappig. Dat ook zijn stoel valt is een teken dat die overbodig was. In de anekdote van Mieke Vogels zijn er veel te weinig ministers met stoel van het podium gevallen. De toestand is niet veranderd. Integendeel.

Van Ranst gaat natuurlijk wel in de fout omdat hij als viroloog een politieke slogan propageert. Maar ik denk dat we hem die fout moeten vergeven. Van een politieke extremist moet je geen genuanceerde politieke boodschappen verwachten, en zeker niet dat hij een gelegenheid zou laten voorbijgaan om zijn boodschap te verkondigen. En vermits ik zelf misschien toch ook wel een heel klein beetje de extremistische kant op ga, wil ik zeker niet gaan zagen aan de poten van de stoel van Van Ranst.

Overigens heeft hij inhoudelijk groot gelijk: één land en één minister ! “Eén land, één minister !” verder lezen

Ik hou van racisten

Doorbraak

Darya Safai

Zit racisme in het DNA van de Vlaming?

Samen blijven bouwen aan een warm en inclusief Vlaanderen

Racisme in het DNA van de Vlaming? Niet in mijn ervaring. Als ik sommige commentaren mag geloven, zou racisme ingebakken zitten in de Vlaamse volksaard. Niets is echter minder waar! Wij wonen hier nu twintig jaar en de Vlamingen die wij hebben leren kennen, waren vriendelijke, openhartige mensen. Ze gunden ons alle kansen om hier een nieuw leven op te bouwen

Darya Safai is gevlucht uit Iran, en parlementslid voor de n-va. Is dat relevant ?

Een antiracist kan niet beweren dat racisme in het DNA van de Vlaming zit, want dat is racisme tegen het Vlaamse ras. De Vlaamse mens is niet racistischer dan de zwarte mens. Of wil er iemand beweren dat er geen racisme bestaat bij zwarten ? Dat zou dan positief racisme tegenover de zwarten zijn, zoals Hitler naast het negatieve racisme tegenover de Joden, ook een positief racisme over het superieure Arische ras verspreidde.

Antiracistische idioten hebben het over institutioneel of structureel racisme. Wikipedia zegt daar over: Institutioneel racisme (ook bekend als structureel racisme, staatsracisme of systemisch racisme) is rassendiscriminatie door overheden, bedrijven, religies of onderwijsinstellingen of andere grote organisaties met de macht om het leven van veel individuen te beïnvloeden.

Wie heeft de antiracistische idioten het woord structureel racisme in de mond gelegd ? Om zo ’n woord te gebruiken, moet je al wat letters gegeten hebben. Je mag dan verwachten dat zo iemand ook weet waar hij het over heeft. Welaan dan: als hij het weet, liegt hij, want je kan onmogelijk beweren dat er structureel racisme is in Vlaanderen.
“Ik hou van racisten” verder lezen

George Floyd

Gerard: Vuile zwette !

Dieumerci: smerige rosse !

Gerard: rosse hemme betere seks !

Dieumerci: die van zwette is langer !

Racisme ? Neen, pestgedrag. Een pester zoekt een opvallend kenmerk van zijn slachtoffer. Zwart zijn is (nog) redelijk opvallend in onze streken…

En toch lees ik nu weer in onze kranten artikels waarin hoog opgeleide zwarte vrouwen (het zijn altijd vrouwen) getuigen dat ze te maken hebben gehad met racisme in Vlaanderen. Daarbij halen ze dan situaties aan zoals ik hierboven beschreven heb. Racisme !

Nu kan je mijn stelling dat dit geen racisme is bestempelen als een semantische discussie. Het gaat niet om de strikt juiste betekenis van het woord racisme. Toch is het woordgebruik belangrijk. Want die Gerard ziet helemaal geen graten in zijn gedrag. Voor hem is dat volstrekt aanvaardbaar. Als je hem dan vertelt dat dit racisme is, zal hij niet het besluit trekken dat zijn gedrag niet aanvaardbaar is, maar wel dat racisme aanvaardbaar is. En zo heb je van een pester een racist gemaakt. Als hij later geconfronteerd wordt met echt racisme zal ook dat voor hem aanvaardbaar zijn.

Ik begrijp de gevoeligheid van deze zwarte mensen die gepest worden. Maar ik denk dat er in dit geval twee zaken moeten gebeuren: je moet een pester laten inzien dat pesten niét ok is; en je moet aan de zwarte duidelijk maken dat dit wel pesten, maar geen racisme is. “George Floyd” verder lezen

Zijn transfers solidariteit ?

Doorbraak

Geert Jennes en Klaas Staal

Een transferunie voor de eurozone?

Liever een mini-VS dan een maxi-België

De gebrekkige economische integratie en de grote culturele verschillen tussen de lidstaten van de eurozone pleiten tegen substantiële inkomensverzekering op het niveau van de eurozone. Het zou het Belgische model van permanente solidariteit tussen noord en zuid kopiëren naar een hoger niveau

Voortdurend stel ik vast dat nogal wat mensen eigenlijk niet weten wat het woord solidariteit betekent en het verwarren met liefdadigheid.

Ik wordt getroffen door de armoede in Afrika en wil er iets aan doen om die mensen te helpen. Dat is liefdadigheid. Essentieel daarin is dat ik niets terug verwacht van die armen. Ik kan natuurlijk verwachten dat ze mijn geld goed gebruiken. Ik kan hen leren vissen in plaats van hen vis te geven. Als ik bij hen een waterpomp heb geïnstalleerd, verwacht ik natuurlijk dat ze die onderhouden. En als ik moet vaststellen dat mijn/hun pomp er na een jaar verroest en niet meer werkbaar bijlig, kan ik mijn hulp ontgoocheld stopzetten. Maar ik verwacht geen tegenprestatie die mij ten goede komt. Dat is liefdadigheid. “Zijn transfers solidariteit ?” verder lezen