Wapenstilstand

Deze blog wordt een heikele onderneming, want ik kan in dit bestek onmogelijk alle aspecten en nuances weergeven.

Maar goed: de grote lijnen.

Wapenstilstand is geen vrede

Vrede is een heilzame toestand van rust en harmonie en de afwezigheid van stoornis, twist of strijd . (Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal, 2005)

Als je vrede zo bepaalt, is het een ideaal dat misschien, ooit, ergens, heel even kan bestaan, maar eigenlijk geen werkelijkheid kan zijn. 

Er wordt wel eens beweerd dat het leven een strijd is. Dat is het ook. Leven is overleven en dat betekent strijd. Of nog: overleven is slechts mogelijk door ander leven op te offeren, al zijn het dan ook gras of insecten. Ook een begin van leven is slechts mogelijk omdat er ook de dood is. “Wapenstilstand” verder lezen

Sinterklaas

De kwaliteitskrant De Standaard van Gisteren meldt grote heibel in het Antwerpse stadsbestuur. Vele inwoners van de stad hebben hun verontwaardiging uitgesproken over het feit dat bij zijn aankomst Sinterklaas een bruine merrie bereed. Zowel uit feministische als uit allochtone hoek komen felle protesten die dadelijk de steun hebben gekregen van zowel de Groenen als de Socialisten. “Sinterklaas” verder lezen

Demir doet het weer !

Ze doet het weer en ze doet het goed !

Ja, ik weet dat na mijn eerste zin sommigen al afhaken. Ze doen maar, ik heb niets vandoen met mensen die niet objectief kunnen denken, maar in alles geleid worden door een partijhoofdkwartier.

Ze doet het en ze doet het goed omdat Demir een van de uitzonderlijke politici is die vertrekt van een correcte doelstelling, daarvoor een plan uitwerkt en er dan voor vecht om haar plan er door te krijgen. En: dat is haar karakter: ze vecht harder dan de meesten. Daar houd ik van. “Demir doet het weer !” verder lezen

Ethiek in gevechtssituaties ? Een jezuïet lult er op los.

Ignis

Jan Peters SJ.

Ethisch blijven denken in gevechtssituaties

Het is van groot belang dat officieren ook ethische afwegingen kunnen maken als er eigenlijk geen tijd voor is. Désirée Verweij doceerde 25 jaar het vak Militaire ethiek aan de officiersopleiding. “Als het kritische denken verdwijnt krijgen gedachteloosheid en onnadenkendheid vrij spel.”

Ik zeg het niet gemakkelijk van een jezuïet, maar wat Jan Peters hier presenteert is pure dwaasheid.

Hij roept mensen op om kritisch te denken, maar als het over Oekraïne gaat lult hij zelf slaafs de Amerikaanse propaganda na.

Ook de manier waarop hij de beslissingen om een oorlog te beginnen voorstelt als een politieke keuze waarbij de overheid een beslissing neemt namens de bevolking, is van een beschamend geïndoctrineerd niveau.

Vooral dat namens de bevolking is om te lachen. Maar daar wil ik hier niet verder op doorgaan. “Ethiek in gevechtssituaties ? Een jezuïet lult er op los.” verder lezen

Mag/moet er bespaard worden op kunst ?

Knack

Tom Garcia

‘Het maatschappelijke én economische belang van cultuur wordt steevast onderschat’

‘Staat die boekhoudkundige winst wel in verhouding met het mogelijke verlies dat in de toekomst ligt?’, schrijft Tom Garcia van Vista over het schrappen van projectsubsidies voor de kunstensector in Antwerpen.  ‘Cultuur is de ziel van de samenleving; kan en wil je die zomaar opofferen aan de portemonnee?

Normaal heb ik het wel voor die mensen van Vlinks die nu een nieuwe partij – Vista – hebben opgericht.

Vlaams en links: daar kan ik me in terug vinden, al zal mijn Vlaams en al zeker mijn links wel niet helemaal aansluiten bij dat van de Vlinkse Vista’s.

Maar deze bijdrage van Tom Garcia brengt niet veel bij. Het maatschappelijk en economisch belang van cultuur is een evidentie. Beweert Tom dat de Antwerpse schepen van cultuur en het Antwerps gemeentebestuur dat belang niet inzien ? “Mag/moet er bespaard worden op kunst ?” verder lezen

Asielbeleid en de immigratiesamenleving

Knack

Patrick Loobuyck

‘Asielbeleid holt van crisis naar crisis: elementair respect voor menselijke waardigheid staat op het spel’

‘De huidige crisis zou aangewend moeten worden om samen na te denken over duurzaam, structureel, humaan en rechtvaardig beleid dat zich niet laat leiden door electoraal gewin, maar door het respect voor menselijke waardigheid’, schrijft Patrick Loobuyck. Hij volgt het beleid al meer dan 20 jaar, en vindt het tijd dat de politiek zichzelf overstijgt en werk maakt van structurele oplossingen

Van een professor, zelfs al is het slechts een moraalfilosoof, zou je verwachten dat hij verstandige praat uitkraamt. Niet dus bij Loobuyck.

Ja natuurlijk moeten de samenleving en de politiek zich laten leiden door respect voor menselijke waardigheid. Ik moet geen moraalfilosoof zijn om dat te beseffen. Maar dan begint het. “Asielbeleid en de immigratiesamenleving” verder lezen

De nonsens van Tinne en de vergissing van Raoul

LSP

door Boris Malarme uit maandblad De Linkse Socialist

Publieke controle, publieke pool, nationalisatie van de hele sector. Hoe kunnen we de energieprijzen controleren?

In september gaf de Nationale Bank in haar maandelijkse rapport aan dat het consumentenvertrouwen op een historisch dieptepunt staat, nog slechter dan in de eerste golf van Covid-19. Kort voor de militantenconcentratie van de vakbonden op 21 september onthulde de ‘Grand Baromètre Le Soir-RTL-Ipsos’ dat 64% van de Belgen vreest hun energierekening niet te kunnen betalen

Ik snap het niet.

Waarom heeft  Boris Malarme het pas in zijn laatste alinea over waar het écht om gaat ? Om de energiesector in handen van de gewone mensen ?

De zich links wanenden pleiten nu voor een nationalisering van de energiesector. Ik kan daar begrip voor opbrengen. Het zou waarschijnlijk een beetje dadelijk soelaas brengen.

Een beetje – dadelijk… Maar geen echte oplossing. “De nonsens van Tinne en de vergissing van Raoul” verder lezen

Als de CIA de vrijheid predikt, moet de vredelievende boer op zijn ganzen passen.

De Wereld Morgen

Lieven De Cauter

Tweede grote vrijheidsmars roept op tot solidariteit met protesten in Iran

In naam van vrouw, leven vrijheid stapte een tweede grote Belgische vrijheidsmars van het Troonplein naar het Schumanplein. De mars roept op tot solidariteit met en vrijheid in Iran. Een grote groep liep mee onder feministische vlag

Niemand kan me er van verdenken dat ik tegen het feminisme ben, of voorstander van de hoofddoek. Wie mijn blogs leest, weet dat ik de islam onaanvaardbaar vindt (de islam valt niet samen met de moslim). Het regime in Iran is niet mijn vriend.

En dus mag ik al dadelijk de knuppel in het hoenderhok gooien: de betogers in Brussel (en in Iran) zijn nuttige idioten. “Als de CIA de vrijheid predikt, moet de vredelievende boer op zijn ganzen passen.” verder lezen

De legerdienst terug invoeren is niet in het belang van de burgers

Uitpers

Ludo De Brabander

Waarom herinvoeren legerdienst geen goed idee is

Stafchef van het Belgisch leger Hofman liet onlangs voor de TV-camera’s een ballonnetje op. Hij vindt dat we moeten nadenken over het herinvoeren van de militaire dienstplicht. Minister van Defensie Dedonder schoot het idee weliswaar onmiddellijk af, maar in de media borduurden bekende koppen van het militair-academische milieu erop voort

Laat het al maar dadelijk duidelijk zijn: een leger is er om oorlog te voeren en een legerdienst om dat leger genoeg kanonnenvoer te leveren.

Al de rest is praat voor de vaak en naast de kwestie. “De legerdienst terug invoeren is niet in het belang van de burgers” verder lezen