Gelijkheid tussen mannen en vrouwen ? Ja, maar…! :-)

Doorbraak

Tom Vandendriessche

Een ideologische heksenjacht

Liesbet Stevens is directeur van het Instituut voor de Gelijkheid tussen Mannen en Vrouwen. In zijn bijdrage oordeelt Tom Vandendriessche (MR) dat het instituut bevolkt wordt door ‘ideologische extremisten’

Tom Vandendriessche is Europees parlementslid voor het Vlaams blok. Dat moet me natuurlijk alert maken. In hoeverre is zijn betoog propaganda voor dat vlaams blok en verspreiding van fascistisch-nazistisch gedachtengoed ?

Toch moet ik in grote lijnen meegaan in zijn betoog.

Voor de mensen die me al dadelijk in het fascistische hokje zetten omdat ik niet radicaal inga tegen de mening van Vandendriessche: merk op dat ik consequent weiger te spreken over het vlaams belang, omdat die partij onder de naam vlaams blok ooit is veroordeeld voor racisme en de naamsverandering enkel een cosmetische ingreep is. Het vlaams belang is dus eigenlijk nog altijd het vlaams blok. 

Weinig mensen beseffen wat die term “blok” eigenlijk betekent. 

Om die betekenis te beseffen kan je best kijken naar de fascistische propagandafilm Triumph des Willens uit 1935, van Leni Riefenstahl, een verslag van de Parteitag in Neurenberg. Laat je niet vangen door de propaganda, maar bewonder wel het filmische meesterwerk. En vooral: zie hoe de aanhangers van Hitler staan opgesteld in blokken voor de Führer, waarbij ieder blok zich voorstelt: het blok uit Westfalen; het blok uit Beieren; het blok uit Saksen… Het vlaams blok ziet zichzelf daar ook opgesteld als het blok uit Vlaanderen… De naam blok maakt voor de goede verstaander duidelijk waar de partij voor staat.  “Gelijkheid tussen mannen en vrouwen ? Ja, maar…! :-)” verder lezen

Wat denken over de privatiseringsgolf ?

De Wereld Morgen

Lode Vanoost

Proefballon minister Diependaele (N-VA) voor privatisering sociaal woonbeleid is vals en laf

Met zijn voorstel om 500 miljoen euro overheidsgeld voor sociale woningbouw aan de privé-sector cadeau te doen, laat Vlaams minister van Begroting, Financiën en Wonen Matthias Diependaele (N-VA) een ideologische proefballon op. Hij wil testen hoe de andere partijen reageren op dit sluikse voorproefje van de privatisering van het sociaal overheidsbeleid. De dingen bij hun echte naam noemen durft hij (nog) niet

Wat is dat toch met die Lode Vanoost ? Natuurlijk is wat Diependaele doet een schande. Maar de manier waarop Vanoost er over bericht is al evenzeer te misprijzen. Om te beginnen is zijn betoog één groot intentieproces. Vanoost wéét hoe Diependaele denkt en kan in het diepst van zijn hart kijken en natuurlijk is wat Vanoost daar ziet niet fraai, want Vanoost wil er niets fraais zien. Erger nog is dat Vanoost hier niets bijbrengt om te begrijpen waar het eigenlijk om gaat.

Laat mij het dan maar doen.

Er is inderdaad een geweldige privatiseringsgolf aan de gang. 

Die golf kadert in de fase waarin het kapitalisme op dit ogenblik verkeert.

Gisteren heb ik het al gehad over de kapitaalaccumulatie die eigen is aan het kapitalisme: door de concurrentie gaat het kapitaal zich meer en meer concentreren in de handen van steeds minder kapitalisten. Vergelijk het met een sportcompetitie die begint met 32 deelnemers.Bij elke ronde valt de helft weg. Via opeenvolgende finales (32/16/8/4/2) leidt het systeem tot één winnaar. In de economische competitie neemt  de winnaar van de ronde de winst mee van de verliezer. Op het einde krijg je dus een winnaar die alles heeft. “Wat denken over de privatiseringsgolf ?” verder lezen

De dictatuur van de wetenschap

Business AM

Louis Peckstadt

Meer dan honderd Belgische academici ondertekenen manifest tegen pandemiebeleid

Meer dan honderd Belgische wetenschappers, academici en kunstenaars ondertekenden het “Wintermanifest voor een collectief pandemiebeleid“. Daarmee wil het collectief zijn zorgen bekendmaken over het pandemiebeleid van de Belgische overheid

Weer wordt er uitgepakt met het aantal. “Meer dan honderd…” dat het ergens over eens is. Ik hou daar niet van. Toen Einstein met zijn relativiteitstheorie kwam, was zowat niemand het met hem eens. Wat betekent dus het aantal ?

Als het over wetenschap gaat, zegt dat aantal dus eigenlijk niets. Maar hier gaat het natuurlijk niet over een wetenschappelijke stelling (zoals bij het klimaatprobleem), maar over een samenlevingsprobleem, en dan speelt het aantal wel een rol, want het betekent dat er een belangrijke groep mensen een probleem onderkent. In een democratie speelt het aantal wél.

Misschien nog belangrijker is de kwaliteit van de ondertekenaars, en die lijkt me toch wel indrukwekkend.

In feite ondertekenen ze hier het falen van Frank Vandenbroucke. Neen: dat falen is niet absoluut. Frank heeft, zeker bij de aanvang van de crisis kordaat en adequaat het roer in handen genomen en na de grandioze mislukking Wilmès – De Block was dat maar goed ook.

En ja, hij heeft zich af en toe vergist, maar dat kan niemand hem kwalijk nemen. Het grote voordeel voor Frank in die tijd bestond er in dat hij, als wetenschappelijk denkend mens, zich volledig kon toespitsen op dat wetenschappelijke: de bestrijding van een virus en een pandemie. De enige raadgevers die hij toen echt nodig had, waren de virologen en epidemiologen… dacht hij. Het maatschappelijk probleem was toen van mindere orde. Iedereen aanvaardde dat we in een soort oorlogstoestand leefden en dan verdwijnt de democratie die niet geschikt is voor het oplossen van overweldigende, urgente problemen, en neemt de dictatuur het even over. In oorlogstijd maakt niemand problemen over een lockdown, samenscholingsverboden, nachtklokken, of op-hok-plicht. “De dictatuur van de wetenschap” verder lezen

De energiefactuur

VRT NWS

Deze vrouw ziet haar energiefactuur stijgen van 400 naar 1.289 euro per maand: “Dit is onbetaalbaar”

Voor sommige mensen lopen de forse stijgingen van de energieprijzen echt uit de hand. Dat is onder meer het geval bij Kris Van Eeckhout. Zij ziet haar voorschotfactuur stijgen van 400 naar 1.289 euro per maand, zo vertelt ze bij “De inspecteur” op Radio 2. “Dat is toch onbetaalbaar?”

Ok, dit is een extreem voorbeeld, maar dat er een probleem is, is wel duidelijk. Anders zou de hele politieke wereld niet op zijn kop staan. Politiekers hebben niet de gewoonte om problemen aan te pakken als ze niet bestaan.

Ondertussen is heel de discussie totaal irrelevant.

Iedereen is het er over eens dat er dadelijk iets moet gebeuren. En dan komen natuurlijk de ballonnetjes. Daling van de BTW, de energiecheques… En vermits het om “dadelijk” gaat, wordt er ook bijgezegd dat het om voorlopig moet gaan.

Maar iedereen is het er ook over eens dat de prijsstijgingen nog niet gedaan zijn. Ze zullen nog verder oplopen. Gaan ze dan de BTW nog verder verlagen of de cheques wat zwaarder maken ?

De prijzen zullen niet enkel nog verder oplopen, maar er is geen enkel vooruitzicht dat ze op korte termijn ook weer gaan dalen… 

Zeker de geopolitieke spanningen met Rusland maken het zeer onwaarschijnlijk dat de gasprijs nog zal dalen. Mooi toch dat in deze tijd van absurd stijgende gasprijzen, Tinne volop inzet op gas. Nog mooier wordt het als je bedenkt dat de kans elke dag groter wordt dat Poetin de kraan helemaal dicht draait.

En dan komtTinne in Terzake en maakt zich daar belachelijk, want Jonathan Holslag countert haar met het grootste gemak. Tinne mag blij zijn dat die Jonathan een vriendelijke mens is, want hij heeft haar nog gespaard.  “De energiefactuur” verder lezen

Het covidbeleid doorgelicht

Doorbraak

Pieter Bauwens

Ego’s en narcisme zijn leidraad in covidbeleid

De voorbije twee jaar hebben we de kracht gezien van de media. Twee durvers die hun nek boven het maaiveld uitstaken, zijn publiekelijk gelynched. De Eerste was Lieven Annemans, de tweede was Sam Brokken. Sindsdien zwijgen virologen of andere wetenschappers die een mening hebben die afwijkt van wat de tv-experten vertellen en herhalen. Zij hebben gezien wat de gevolgen zijn

Eergisteren had ik het er over dat de toppolitici in een bubbel leven. Vandaag hoor je het ook eens van een ander. En het beeld van die bubbel is ontluisterend. 

De politici

Het is inderdaad een bubbel van extreem hypocriete egotrippers die in de media de redelijke, medelevende regeerder uithangen en binnen hun bubbel veranderen in ruziemakers die smerig taalgebruik niet mijden om mekaar de duvel aan te doen. Neen, ze zijn niet begaan met het algemeen belang. Ze zijn enkel begaan met zichzelf, de belangen van hun partij en de belangen van de groepen waarvoor ze zelfs niet verkozen, gedropt zijn in de machtsposities. Of dat nu de belangen zijn van het VBO, VOKA, de horeca… maakt niets uit. Wie geen belangenbehartigers heeft in de bubbel betaalt de rekening. Vandenbroucke heeft het zelf gezegd: als we het ene openen, moeten we het andere sluiten. Bij dat andere hoort dan altijd de cultuursector omdat die voornamelijk links ge-oriënteerd is en de minister, Jambon, zich rechts situeert. Die linkse cultuursector werkt Jambon al lang op de zenuwen, en dus gebruikt hij die als pasmunt om voordelen weg te kapen voor de andere sectoren die voor hem belangrijker zijn.

Dat de Raad van State dan de beslissingen van dat zogenaamde overlegcomité terugdraait is het beste bewijs van het falen van Jambon. “Het covidbeleid doorgelicht” verder lezen

De achtergrond van de betoging van vorige zondag

Het Observatorium

Medeorganisatoren coronabetoging 9/1 en hun extreemrechtse connecties

Op 21 november 2021 liepen 35.000 mensen mee in een betoging tegen allerhande coronamaatregelen. Achteraf onthulde Het Observatorium dat de hoofdorganisatoren nauwe banden hadden met Feniks. Een aantal kranten zoals De Morgen en Het Laatste Nieuws werkten verder op de onthulling en kwamen tot de conclusie dat extreemrechts via Feniks de organisatie van de demonstratie stevig in handen had. Naast Feniks zijn twee andere organisaties, Katholiek Forum en Civitas Belgique, overduidelijk van extreemrechtse signatuur. Drie andere organisaties hebben sterke connecties met extreemrechts

Het valse meisje Sarah Melis en haar nog valsere vriendje ontkennen het in alle toonaarden, maar dit artikel van Het Observatorium toont het overduidelijk aan: het zijn fascisten en de al dan niet terechte onvrede over het beleid van de overheid inzake corona wordt misbruikt voor de doelstellingen van extreem-rechts in ons land. Of nog: de oprechte en/of linkse betogers voor de vrijheid zijn nuttige idioten.

Typisch ook dat de strijd voor de onvrijheid die het fascisme is, wordt voorgesteld als strijd voor vrijheid. Het doet denken aan het ministerie voor vrede uit 1984 van George Orwell dat eigenlijk een ministerie van oorlogsvoering was. Orwell noemde dat taalgebruik Newspeak. Het speelde een belangrijke rol bij de hersenspoeling die de bevolking murw maakte zodat ze het totalitaire regime en de totale onvrijheid ging aanvaarden. Er is geen tammere onvrije dan de onvrije die er van overtuigd is dat hij vrij is. “De achtergrond van de betoging van vorige zondag” verder lezen

Onze politiekers leven in een bubbel

Zojuist hoorde ik Frank Vandenbroucke op de radio bezig over de zelftesten die kinderen zouden moeten ondergaan om de scholen open te houden.

Het komt er op neer dat de politiek de taak over laat aan de ouders. 

Ook Weyts verwijst naar de ouders “van wie toch ook een kleine inspanning mag worden verwacht”…

Beiden hebben het over de financiële kost voor de ouders. De gezinsbond berekent dat die kost voor een gezin met een paar kinderen toch wel aanzienlijk is en voor mensen die het al niet te breed hebben een grote belasting.

Er wordt dan geschermd met goedkoop testmateriaal voor mensen met een medische maximumfactuur. Dat zou de kost voor de meer behoeftige medemens draaglijk moeten maken.

Maar ik heb nog niemand gehoord over een probleem van een totaal andere orde: de vele gezinnen waarin de ouders mentaal, psychologisch, intellectueel, cultureel niet in staat zijn om hun gezin fatsoenlijk te organiseren, laat staan om de discipline op te brengen die nodig is voor een wekelijkse zelftest van hun kinderen.

De armoedecijfers in ons welvarende land met zijn schitterende sociale zekerheid stijgen en blijven stijgen.

Voor welstellenden komt armoede neer op gebrek aan geld. Maar armoede gaat samen met zoveel meer. Financiële armoede is misschien zelfs slechts het topje van de ijsberg. “Onze politiekers leven in een bubbel” verder lezen

De onnozelheid van Hoeyberghs overstegen door die van zijn tegenstanders

LSP

Hoeyberghs terecht veroordeeld, strijd tegen seksistische haat verder opvoeren

Jeff Hoeyberghs kreeg van de rechter een zware straf voor de seksistische haat die hij verkondigde op een extreemrechtse meeting aan de UGent. De rechter oordeelde terecht dat er sprake was van aanzetten tot haat en discriminatie

Jef Hoeyberghs is een walgelijke vent; vulgair, platvloers, anderen minachtend…

Vwala, na deze uitspraak kan ik met een gerust geweten ook eens gaan kijken naar de mensen die tegen hem actie voeren, de auteur(s) van dit artikel, de rechter die hem heeft veroordeeld…

Laat Hoeyberghs dus een totaal verwerpelijk sujet zijn, tegelijkertijd is hij ook niet meer dan een clown, een stand up comedian, een narcist die bereid is om de goorste praat uit te kramen als hij er maar succes mee heeft.

Daar stoten we op de onnozelheid van de actievoerders en organisaties zoals het Instituut voor de gelijkheid van mannen en vrouwen.

Het heeft geen zin om hier een discussie te beginnen over wat nu eigenlijk haat is of aanzetten tot haat.

Maar wil iemand me eens aantonen dat er door de uitspraken van Hoeyberghs mannen die nu vrouwvriendelijk zijn veranderd zijn in vrouw-onvriendelijk ?

Puberende jongens zoeken hun identiteit tegenover meisjes. Heeft Hoeyberghs een negatieve invloed op deze puberende jongens ?

Is Hoeyberghs de leider van een beweging ter onderdrukking van de vrouw ? Probeert hij zo ’n beweging op gang te trekken ?

Is Hoeyberghs een leider van een religie die vrouwen onderdrukt ? “De onnozelheid van Hoeyberghs overstegen door die van zijn tegenstanders” verder lezen

Tinne, minister van energie ? Neen van kernuitstap !

Business AM

Ivo Van Isterdael

Het foute debat

Met stijgende verbazing heb ik het gehakketak gevolgd over de kernuitstap. Dikke rapporten werden er geschreven over de impact op prijzen en bevoorradingszekerheid. De kernvraag gaat echter niet over de verlenging van de twee jongste kerncentrales of de vergunning van de nieuwe gascentrales. De kernvraag is zonder meer hoe duurzaam willen we zijn op lange termijn. De kernvraag en meteen de enige vraag die er in dit debat werkelijk toe doet is niet technisch maar politiek: hoe raken we in de toekomst af van onze koolstof verslaving en CO2-uitstoot. Hoe vullen we het door de Europese commissie pas gelanceerde decarbonisatie pakket concreet in

Tinne Van der Straeten minister van energie ? Neen toch:  ze is minister van sluiting van kerncentrales.

Die sluiting is de kern van haar activisme. Op basis daarvan gaat ze dan nadenken over de zekerheid van onze energievoorziening.

Ieder denkend mens ziet daarvan de dwaasheid in. Maar niet de groenen, want die zitten met een ei: in 1999 zijn ze in de regering Verhofstadt I gestapt met als verkiezingsthema de sluiting van de kerncentrales. Verhofstadt, zijn natuur getrouw, heeft hen dan verraden en van die kernuitstap is niets in huis gekomen. Dat heeft de Groenen toen een enorme verkiezingsnederlaag opgeleverd. Dat scenario moet nu ten allen prijze vermeden worden, en dus moeten en zullen de kerncentrales sluiten.

Het gaat niet om de energiebevoorrading van het land, maar om de partijbelangen van Groen.

Nu kan zelfs Groen het zich niet permitteren om het licht te laten uitgaan en dus verschijnen de gascentrales op het toneel om de onvermijdelijke tekorten van wind en zon op te vangen. Alleen is het spijtig dat die gascentrales CO2 uit stoten… En dus zijn een aantal consequente groenen tegen dat gas. Groen wordt dus in alle scenario’s een verliezer. Ik heb er geen medelijden mee, want hoezeer ik zelf ook Groen denk en leef, toch blijft de Groene partij voor mij nog altijd een verraad van het oorspronkelijke Agalev. En een partij die een liegebeest als Almaci als voorzitter kiest, kan sowieso niet op mijn sympathie rekenen.

Nu heeft dat gas niet enkel als nadeel dat het CO2 uitstoot, het komt ook nog vanuit Rusland. Gezien de geopolitieke ontwikkeling tussen het Westen aan de ene kant en Rusland-China aan de andere kant lijkt het niet verstandig om daarop in te zetten. “Tinne, minister van energie ? Neen van kernuitstap !” verder lezen

Er is een oorlog in de maak. Dat hoort nu eenmaal bij het systeem.

Grenzeloos

Wapens voor Oekraïne

Sinds jaren zijn de NAVO en NAVO-lidstaten Oekraïne aan het bewapenen. Die evolutie zit nu in een stroomversnelling, en Duitsland komt onder toenemende druk om hierin mee te stappen. Robert Habeck (Grünen), de nieuwe Duitse minister van Economische Zaken, pleit daar al langer voor

Haal er een landkaart bij en je ziet dadelijk het strategisch belang van Oekraïne voor de Russen. 

Het Krim-schiereiland huisvest de enige belangrijke Russische haven. Die haven is voor de Russen van levensbelang, gewoon op commercieel vlak, maar ook militair omdat de Russische Zwarte Zeevloot er gelegerd is. Onder de Zwarte Zee loopt de alternatieve South Stream aardgaspijpleiding die door de Zwarte Zeevloot wordt beschermd.

Het is ondenkbaar dat de Russen de Krim opgeven. Het is even ondenkbaar dat ze aanvaarden dat Oekraïne toetreedt tot de Navo.

Geen enkel antiraketsysteem kan raketaanvallen vanuit Oekraïne op Moskou onderscheppen. Als die raketten in Oekraïne zouden geïnstalleerd worden, kan Poetin even goed dadelijk de nederlaag toegeven en Rusland onder Amerikaanse voogdij laten plaatsen.

Alhoewel Oekraïne officieel niet tot de Navo is toegetreden, betekent de levering van wapentuig die in het artikel op Grenzeloos wordt beschreven, dat de Navo Oekraïne de facto reeds als militair bondgenoot beschouwt. Het is wachten op de kleine stap te ver in die wapenleveringen die de Russen zal verplichten om militair in te grijpen.

Poetin heeft dit met zoveel woorden aan de wereld duidelijk gemaakt: een toetreding van Oekraïne tot de Navo is voor Rusland totaal onaanvaardbaar. “Er is een oorlog in de maak. Dat hoort nu eenmaal bij het systeem.” verder lezen