Wereldproblemen vragen een wereldregering

Knack

Belga

Wereldwijd stevenen we af op nieuw crisistijdperk, waarschuwen vredesonderzoekers

Een gevaarlijk samenspel van milieu- en veiligheidscrisissen vormt een complex risico voor de wereldvrede en luidt een nieuw tijdperk van onvoorspelbare risico’s in, waar onze beleidsmakers niet voldoende op zijn voorbereid. Dat zeggen onderzoekers van het in Stockholm gevestigde vredesonderzoeksinstituut SIPRI maandag.

Je moet geen helderziende zijn om te kunnen voorspellen dat de toekomst op korte en middellange termijn er niet goed uit ziet.

In de vorige eeuw is de armoede en ongelijkheid in de wereld lange tijd als het voornaamste grote wereldprobleem gezien. Hierbij moeten we wel goed beseffen dat het gaat over het zicht op de wereld vanuit ons rijk westers standpunt. 

Er waren natuurlijk de crisissen van het kapitalisme (de banken, de recessie) dat zich naar een eindfase sleept, maar die werden relatief goed opgevangen, toch in West-Europa. In feite bestond die opvang vooral in het bijdrukken van geld zonder reële tegenwaarde en was dus een voor zich uitschuiven van het probleem. Nu stoten we op de limieten van die praktijk. En zo komen we terecht in een wereldwijde economische crisis waar ditmaal géén oplossing voor is. (Tenzij een wereldoorlog.)

Politici geven graag de schuld van die crisis aan Poetin. Dat is natuurlijk gemakkelijk. Maar ook zonder de oorlog in Oekraïne zouden we met grote problemen van verarming zitten. Ik heb het hier over West-Europa. Die verarming was al lang bezig voor de oorlog in Oekraïne. Oekraïne is slechts het schepje bovenop.

Ondertussen zijn er de milieu- en klimaatproblemen bij gekomen. Ook daarop heeft het kapitalisme geen fundamenteel antwoord. Wat ons wordt voorgeschoteld als antwoord is schone schijn. Tegenover elke maatregel die de politiek neemt in naam van milieu of klimaat staat een veel sterkere realiteit van vervuiling, opgedrongen door het economisch systeem. Ik heb het al gezegd: zolang er met steenkool of olie winst te rapen valt, zullen er nieuwe ontginningen ontstaan. Noteer daarbij ook maar dat de oorlog op zich olie al winstgevend maakt. Elke liter benzine die ik enthousiast niet gebruik omdat Anuna het mij bevolen heeft, wordt honderden malen gecompenseerd door een ritje van een tank. Iedere vliegvakantie die ik aan mij laat voorbijgaan betekent niets vergeleken met de start van een gevechtsvliegtuig, zelfs zonder dat het vliegt.

En ja dus: de hele boel hangt aan mekaar en overal in de wereld komen mensen tot het besluit dat het leven niet meer leefbaar is en hangen dus hun povere bezittingen op hun rug om elders betere oorden op te zoeken. Migratie is niet enkel een Europees probleem. Als je puntje bij paaltje zet, hebben wij, in Europa er nog weinig last van vergeleken met veel armere landen.

Corona is wel een wereldwijd probleem, en we hebben het niet fijn gevonden, maar op zich is het een relatief gemakkelijk op te lossen probleem. Toch zullen pandemieën in de toekomst tot echt zware problemen leiden. Want wat vroeger een epidemie was, een uitbraak in een beperkt gebied, zal nu door de globalisering een wereldwijde uitbraak worden. We staan voor een opeenvolging van pandemieën, waarbij we de vorige nog niet verteerd hebben als de volgende al losbarst. Dàt wordt wel een serieus wereldprobleem.

Dan heb ik het nog niet gehad over de dreiging van de derde wereldoorlog. Jullie kennen mijn mening: Oekraïne is de eerste grote veldslag in die wereldoorlog. De beslissing dat die oorlog er moet komen is, zeker al door Obama genomen. Tenzij er wonderen gebeuren is hij onvermijdelijk.

Die oorlog in Oekraïne toont ook het wereldprobleem dat voor mij misschien nog wel het zwaarst weegt: de mogelijkheden tot manipulatie van enorme massa’s mensen door de nieuwe technologische mogelijkheden van de mainstream – en sociale media en het feit dat manipulatie een universitaire wetenschap is geworden, verkocht onder de schoonspraak “communicatiewetenschappen”. Meest verontrustend is dat die mogelijkheden wereldwijd in handen zijn van kapitalisten die enkel uit zijn op eigen belang en macht.

Voor geen enkel van die problemen is er op dit ogenblik een oplossing in zicht. Die oplossing is al gewoon onmogelijk binnen het kapitalisme omdat al die problemen menselijkheid vragen. Het kapitalisme is niet bezig met menselijkheid. Als er al menselijkheid is in onze samenleving, dan is dat niettegenstaande het kapitalisme.

Ik zie niet in dat het kapitalisme snel zal verdwijnen. Een alternatief heeft geen zin als het niet menselijker is, en dus vraagt het meer menselijkheid van de mensheid. Ik geloof echt dat de mensheid in evolutie is naar meer menselijkheid, maar ik geloof even zeer dat ze nog lang niet toe is aan een menselijkheid die nodig is voor een alternatief voor het kapitalisme. Ik heb een kleine hoop dat de derde wereldoorlog voor de mensheid een “word wakker moment” zal zijn en de mensheid een schop onder haar kont zal geven zodat ze een sprong voorwaarts naar menselijkheid maakt, maar dat is slechts hoop.

Voorlopig moeten we dus verder in de wereld zoals hij is.

Alles hangt samen met alles. En het is allemaal wereldwijd. Wereldwijde problemen vragen een wereldwijde aanpak en dus een wereldwijd gezag.

De elite die Davos bevolkt heeft dat begrepen en het Wereld Economisch Forum is een vehikel geworden voor de vestiging van een wereldregering. Probleem: die elite is niet begaan met menselijkheid, maar met macht. Ze streeft naar een regering, samengesteld uit fascistische staten, de grote wereldbedrijven, en de wereld ngo’s, met daarbij de VN. Die regering zal een wereldstaat leiden waarin de gewone burger zich goed zal voelen in een toestand van constante verdoving door de manipulatie (en brood en spelen) door de machthebbers. 

Geen enkele van die deelnemers, net zoals die regering zelf, heeft ook maar enig democratisch gehalte. De gewone mens wordt een door de machthebbers “behandeld” deel van de wereld.

Voor wie zou denken dat de ngo’s een positieve factor zouden zijn: ngo’s zijn géén democratische organisaties. Ze zullen het democratisch deficit van de WEF regering dus niet oplossen. De grote ngo’s zijn verworden tot multinationale ondernemingen, bovenal bezig met manipulatie.

Maar ik heb gemakkelijk kritiek geven. Misschien wordt het hoog tijd dat links zich eens gaat bezinnen over een echt democratisch alternatief voor de plannen van de nieuwe fascisten van het WEF.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *