De perversie van de media en het systeem

De Wereld Morgen

Lode Vanoost

Zwijgende journalisten, medeplichtig aan uitlevering Julian Assange aan VS

Brits minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel heeft de uitlevering van Julian Assange aan de VS goedgekeurd. Van een beroepsprocedure voor het Brits gerecht valt niets te verwachten. Alle journalisten en redacties die vandaag nog steeds niet degelijk op de hoogte zijn van het belang van zijn zaak en deze uitlevering niet veroordelen en aanklagen dragen mee schuld voor deze aanslag tegen de persvrijheid

Lode Vanoost is niet mijn beste vriend. Ik heb hem eerder hard aangepakt. Maar hier heeft hij gelijk en deel ik zijn verontwaardiging.

Assange is een verloren zaak.

Het hele Engelse systeem is door en door corrupt. Dat iemand als Johnson premier kan worden zegt alles. Dat geldt voor de politiek. Dat geldt voor het gerecht. Dat geldt voor de pers.

Neen, ik zeg niet dat alle rechters corrupt zijn. Het zou me zelfs niet verwonderen dat de rechters die Assange naar de VS sturen ook slachtoffers zijn. 

De CIA is een officieel Amerikaans orgaan, bedoeld om via omkoping en chantage de Amerikaanse “belangen” in het buitenland te verdedigen.

Ja, het lijkt op een complottheorie, en neen, ik kan het niet bewijzen. Maar als er een dienst bestaat die opgericht is om complotten te smeden, mag ik er van uitgaan dat er complotten gesmeed worden.

Als het over Amerikaanse chantage gaat, ben ik er van overtuigd dat die ook bij ons aan het werk is. Het kan toch niet dat sinds de Tweede Wereldoorlog àlle belgische premiers, ministers van buitenlandse zaken en van landsverdediging, uit eigen inzicht absolute voorstanders waren van de Navo, van dienstbaarheid aan de VS; en die de schande van de atoomwapens in Kleine-Brogel hebben meegespeeld. Dat doet me vermoeden dat een aantal van hen die niet zo Navo-gezind waren, door de CIA zijn bewerkt.

Nu, de overgrote meerderheid van de hedendaagse journalisten moét niet bewerkt worden met dreigementen. Ze worden zelfs niet feitelijk omgekocht: ze functioneren in een systeem dat omgekocht is. Wie het spel niet meespeelt, vliegt er uit. Maar het  blijft lafheid.

En dus ja: het volkje dat op de VRT het nieuws maakt en presenteert bedriegt ons, net zoals de commentatoren van de kranten. Over VTM moet ik het niet hebben. Die zender levert voer voor idioten. Overigens levert de VRT steeds meer aan dezelfde trog als VTM.

Als je dieper doordenkt kom je natuurlijk bij het feit dat àlles tegenwoordig vercommercialiseerd is. Dus ook de media.

Dat alles vercommercialiseerd is betekent dat het in handen is van het kapitaal en dus in dienst staat van het kapitaal.

Ik heb niets tegen kapitaal. Maar alles tegen kapitaal in het kapitalisme. Want in het kapitalisme is het kapitaal in handen van individuen die de concurrentiestrijd gewonnen hebben. Die individuen worden gekenmerkt door een sterke winnaarsmentaliteit die samen gaat met de bereidheid om anderen in de put te duwen. Psychologisch onderzoek bevestigt dat rijke kapitalisten psychopaten zijn.

Deze psychopaten zijn de eigenaars van de media. De media in het kapitalisme staan per definitie in dienst van psychopaten en de jongens en meisjes van de VRT nieuwsdienst zijn hun slaafjes. Dat is zo, zelfs als ze het niet zelf beseffen.

Nog meer ten gronde moeten we het natuurlijk niet meer over de individuen hebben, maar over het systeem. Dat zit zo in mekaar dat mensen niet anders kunnen dan mekaar te beconcurreren. Alles wat op de markt komt, is onderhevig aan concurrentie. Tegenwoordig komt alles op de markt.

Of nog: overal zie je protesten van burgers over van alles. Meestal terecht. Maar bij veel van die protesten kan je de opmerking maken dat ze ijdel gekwaak in de lucht zijn omdat de wantoestanden finaal terug te brengen zijn tot het systeem. Ik heb dan de neiging om te zeggen dat wie protesteert ook het systeem moet aanvallen om zinvol actie te voeren. Als ik dat in een discussie aanvoer begrijpen die mensen me niet omdat ze gewoon niet begrijpen waar het systeem voor staat.

Assange zullen we niet redden. De aanklacht van Vanoost tegen onze journalisten is terecht, maar zal niets uithalen: de lafheid zal de journalistengilde blijven teisteren want die zit ingebakken in het mediasysteem van nu.

Als links er iets wil aan doen, zal dat niet kunnen gebeuren binnen het huidige medialandschap. Een diepgaande linkse boodschap zal door onze media nooit verspreid worden.

De PVDA verspreidt op dit ogenblik haar kernboodschap niét in de media, doch enkel binnen de partij. Als ze die kernboodschap toch in de media zou willen brengen, zal ze in de kortste keren op een cordon médiatique stuiten.

Er is dus slechts één weg: de organisatie van verspreidingsmiddelen, los van de kapitalistische structuur.

We moeten naar eigen linkse kranten die niet enkel onrecht aanklagen maar ook naar de fundamentele oorzaken ervan gaan: de perversie die het kapitalisme is. Journalisten moeten daar doordrongen zijn van de opdracht om doorheen de concrete berichtgeving mensen te laten groeien in inzicht in het kapitalisme en zijn benedenmenselijkheid.

Tegelijkertijd moeten deze kranten propaganda voeren om mensen er toe te brengen om verenigingen te vormen die solidariteit organiseren, los van overheid en kapitaal: coöperatieven die ziekenkassen, werklozenkassen, pensioenkassen… organiseren zonder inbreng van overheid of ondernemers. Die coöperatieven worden breekijzers in de sociale strijd en de strijd tegen het systeem. Ze worden de basis van Europese stakingen.

Rerum Novarum met zijn boodschap van samenwerking van kapitaal en arbeid, is nuttig geweest, maar voorbij.

Ook die linkse media kaderen in die onafhankelijke organisatie van macht van de arbeid.

Aandacht voor kleinschaligheid hierbij is cruciaal, maar dit vraagt wel enorme schaalgrootte en zal dus enkel op Europees niveau kunnen.

Concreet: we moeten naar een Europese linkse krant, TV… eigendom van de Europese antikapitalistische beweging die uitkomt in de verschillende Europese talen met aparte  landelijke katernen.

Hallo Hedebouw, werk aan de winkel ! De strijd om een rijkentaks moet gevoerd worden en de aanwezigheid in de overstroomde vallei van de Vesder is belangrijk. Maar die zaken mogen niet gaan ten koste van de strijd tegen het systeem. 

En daarin is bewustwording van de massa van essentieel belang.

 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *