Armen hebben hun armoede niet zo maar aan zichzelf te wijten. Maar…

Logia

Saskia Van den Kieboom

‘Onwetendheid over armoede geeft ruimte aan het idee dat armen hun situatie vooral aan zichzelf te danken hebben’

‘Zonder een confrontatie met armoede geef je ruimte aan onwetendheid’, schrijft Saskia Van de Kieboom naar aanleiding van de Werelddag van Verzet tegen Armoede. ‘De perceptie is hardnekkig dat mensen in armoede foute keuzes gemaakt hebben, en dat ze uiteindelijk maar de verantwoordelijkheid daarvoor moeten dragen.

Veel heeft Saskia Van den Kieboom niet te vertellen. Toch niet in dit kort artikel. Haar betoog komt er op neer dat mensen niet altijd arm zijn door eigen schuld.

Daarin heeft ze natuurlijk gelijk: de kinderen (en volwassenen) in de mijnen van Oost-Congo die in levensgevaarlijke omstandigheden onbeschermd giftige boel uit de grond schrapen krijgen daarvoor een hongerloon. Ze werken kei-hard, maar zijn tegelijkertijd kei-arm. De winst van hun arbeid gaat naar de belgische grootkapitalisten, verbonden met het belgische koningshuis. “Armen hebben hun armoede niet zo maar aan zichzelf te wijten. Maar…” verder lezen

Demir doet het weer !

Ze doet het weer en ze doet het goed !

Ja, ik weet dat na mijn eerste zin sommigen al afhaken. Ze doen maar, ik heb niets vandoen met mensen die niet objectief kunnen denken, maar in alles geleid worden door een partijhoofdkwartier.

Ze doet het en ze doet het goed omdat Demir een van de uitzonderlijke politici is die vertrekt van een correcte doelstelling, daarvoor een plan uitwerkt en er dan voor vecht om haar plan er door te krijgen. En: dat is haar karakter: ze vecht harder dan de meesten. Daar houd ik van. “Demir doet het weer !” verder lezen

De strijd tegen het kapitalisme

LSP

Wat is “het systeem” waartegen we strijden?

Ideeën voor socialistische verandering uitgelegd In de populaire cultuur steekt rebellie soms de kop op als strijd tegen ‘het systeem’. Luister naar rap- of rocksongs die dwepen met vlijmscherpe agitatie tegen onderdrukking. ‘Fight the system’, is het motto. Kunstenaars met enig gevoel voor hun tijd wijzen doorheen hun creaties naar een dominerende structuur van ongelijkheid en onderdrukking. De gemeenschappelijke noemer? Een systeem waarin ‘de macht van het geld’ de plak zwaait en politici voor de rijken door het stof kruipen

Ik ondervind het telkens opnieuw: het onvermogen van mensen om te denken in termen van “systeem”. Blijkbaar is er een graad van abstractie die het denkvermogen van veel mensen te boven gaat. Ver van mij om die mensen dom te vinden, maar het schept wel een probleem.

Daarbij worden de mensen natuurlijk niet geholpen en gestimuleerd om te denken in termen van systeem: de vakbonden concentreren de sociale strijd op concrete omstandigheden met een duidelijke tegenstander: de kapitalist van dienst. “De strijd tegen het kapitalisme” verder lezen

Kunnen onze bedrijven de concurrentie aan als ze niet meer mogen samenwerking met uitbuiters ?

Doorbraak

Anneleen Van Bossuyt

Bedrijven mogen niet geofferd worden op het altaar van de duurzaamheidsagenda

Pierre Wunsch, de voorzitter van de Nationale Bank, wees er naar aanleiding van de regeerverklaring van premier De Croo op dat in België de bedrijven de volledige schok van de energiecrisis moeten opvangen. Precaire tijden voor onze bedrijven, die de motor zijn van onze economie en voor de inkomsten van de burgers moeten zorgen

Kijk, dat vind ik mooi van Anneleen Van Bossuyt: ze vindt dat het onze ethische plicht is om ons uit te spreken tegen kinderarbeid, mensonwaardige omstandigheden, gedwongen arbeid, milieuschendingen en corruptie.

Niet mooi is dat ze na zich uitgesproken te hebben maatregelen weigert die iets proberen te doen aan die kinderarbeid, mensonwaardige omstandigheden… en er niet voor in de plaats stelt.

Maar ik denk wel dat ze gelijk heeft: wat de zich links wanenden voorstellen is niet realistisch. “Kunnen onze bedrijven de concurrentie aan als ze niet meer mogen samenwerking met uitbuiters ?” verder lezen

Armoede bij mensen die werken

VRT NWS

Alleenstaande mama Sandra (54) werkt voltijds, maar komt niet rond: “Ik val uit de boot voor elk sociaal tarief, toch kan mijn kind niet mee op schoolreis”

Veel alleenstaanden met of zonder kinderen die voltijds werken hebben het moeilijk om de eindjes aaneen te knopen. Bovendien verdienen ze soms net te veel om recht te hebben op allerlei vormen van (financiële) steun. Een van hen is Sandra, een vrouw van 54 die haar zoon van 19 in haar eentje opvoedt. In een pakkende brief aan “De inspecteur” doet ze haar verhaal

Het is toch om van te janken als je dit leest ?

En moet een De Wever of een Jambon niet van schaamte in de grond kruipen als hij het riedeltje herhaalt: de beste manier om de armoede te bestrijden is iedereen aan het werk krijgen. Niet dus. “Armoede bij mensen die werken” verder lezen

Het IPCC liegt

Dwarsliggers

CO2 is een zegen voor de mensheid en niet de baarlijke duivel

Stel even dat u politicus bent en een beleid voert op basis van een leugen en dat u dank zij voortschrijdend inzicht tot het besef komt dat het bedrog is. Zal u dan kiezen voor een ander beleid of uit gemakzucht bijven kiezen voor de gemakkelijkste weg: die van de bedrogen meerderheid?

Er zijn mensen die enkel mijn blog lezen, en niet het artikel dat aanleiding is voor mijn blog. Het streelt mijn ijdelheid.

Maar vandaag moet ik je toch vragen om echt het artikel van de Dwarsligger te lezen. Het is misschien wel lang, maar daarom zal ik mijn blog kort houden.

De Dwarsligger heeft gelijk in zijn visie op wetenschap. Daarover kan er geen twijfel zijn. “Het IPCC liegt” verder lezen

Als de Oeso het zegt, moet de boer op zijn ganzen letten.

Minerva

Stan De Spiegelaere

Versterk het sociaal overleg! …. zegt de OESO

Volgens de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) moet het sociaal overleg dringend versterkt worden. Alleen zo kunnen we de gevolgen van de stijgende inflatie de baas en komen we tot eerlijkere economieën. De OESO zet zich daarmee op dezelfde lijn als de Europese Unie: onze economie moeten we vormgeven, niet zomaar overlaten aan de markt. Sociaal overleg en collectief onderhandelen speelt daarin een sleutelrol

De Oeso is een organisatie in dienst van het wereldkapitalisme.

Als de Oeso het zegt, moeten alle wantrouw-haren op de kop van een linkse recht gaan staan ! Maar dat gebeurt niet bij Stan De Spiegelaere. Raar.

Alhoewel: ik begrijp De Spiegelaere wel, want de Oeso stelt nu voor waar Stan en de organisatie waarvoor hij werkt (de Uni Europa, een Europese vakbondsorganisatie) de essentie van hun denken vinden: de organisatie van vormen van solidariteit en samenwerking onder de werkers om zo een tegenmacht te vormen tegen de macht van het kapitaal. “Als de Oeso het zegt, moet de boer op zijn ganzen letten.” verder lezen

Waar gaat “armoede” echt over ?

Sampol

Wouter Ryckbosch

Een spook uit het verleden: de terugkeer van armoede

Met simplistische grafieken lieten vooruitgangsdenkers voorbije jaren uitschijnen dat armoede binnenkort definitief naar de geschiedenisboeken verwezen zou zijn. Niets blijkt minder waar.

Armoede is een relatief begrip, gekoppeld aan ongelijkheid.

Armoede is relatief.

Ze is relatief in tijd en ruimte.

In tijd: in mijn vroegste kindertijd hadden we geen auto, geen koelkast, geen TV of internet, geen centrale verwarming. Als toespijs bij de boterham kregen we geen reep chocolade, maar één blokje. Mijn moeder stuurde me naar het kaaswinkeltje voor 100 gr. jonge Hollandse kaas. Zeker geen oude, want die was duurder. En met 100 gr. aten we met vier… En we waren niet arm ! Mijn vader was ambtenaar en enige kostwinnaar. “Waar gaat “armoede” echt over ?” verder lezen

Links knock-out. Niet alleen in Brazilië !

Uitpers

Francine Mestrum

Brazilië: Links knock-out

De overwinningsroes van links begon vrij vroeg op zondagavond 2 oktober. De resultaten uit het buitenland kwamen binnen en nagenoeg overal won Lula met vlag en wimpel. Een paar uitzonderingen, zoals Japan, Israël, Oost-Timor. Uiteraard betekende dit alles zo goed als niets. De stemmen uit het buitenland tellen voor minder dan één procent van het totaal

Van mij mag je stellen dat de uitslag van de verkiezingen in Brazilië je niet interesseert. Ver van mijn bed, nietwaar ? Nochtans: Brazilië wordt een belangrijk land bij de vorming van de bondgenootschappen als de oorlog van de VS met China, dichterbij komt. Ook onze oorlog, want onze Europese en nationale leiders hebben ons gedegradeerd tot kanonnenvlees in dienst van de VS.

Maar Francine Mestrum heeft het over iets anders: ze vraagt zich af hoe het mogelijk is dat een land in zo diepe crisis, met zoveel armoede toch kiest voor een liberaal regime ? Zou je niet verwachten dat armoede de mensen naar links drijft ? “Links knock-out. Niet alleen in Brazilië !” verder lezen