Wat denken over de privatiseringsgolf ?

De Wereld Morgen

Lode Vanoost

Proefballon minister Diependaele (N-VA) voor privatisering sociaal woonbeleid is vals en laf

Met zijn voorstel om 500 miljoen euro overheidsgeld voor sociale woningbouw aan de privé-sector cadeau te doen, laat Vlaams minister van Begroting, Financiën en Wonen Matthias Diependaele (N-VA) een ideologische proefballon op. Hij wil testen hoe de andere partijen reageren op dit sluikse voorproefje van de privatisering van het sociaal overheidsbeleid. De dingen bij hun echte naam noemen durft hij (nog) niet

Wat is dat toch met die Lode Vanoost ? Natuurlijk is wat Diependaele doet een schande. Maar de manier waarop Vanoost er over bericht is al evenzeer te misprijzen. Om te beginnen is zijn betoog één groot intentieproces. Vanoost wéét hoe Diependaele denkt en kan in het diepst van zijn hart kijken en natuurlijk is wat Vanoost daar ziet niet fraai, want Vanoost wil er niets fraais zien. Erger nog is dat Vanoost hier niets bijbrengt om te begrijpen waar het eigenlijk om gaat.

Laat mij het dan maar doen.

Er is inderdaad een geweldige privatiseringsgolf aan de gang. 

Die golf kadert in de fase waarin het kapitalisme op dit ogenblik verkeert.

Gisteren heb ik het al gehad over de kapitaalaccumulatie die eigen is aan het kapitalisme: door de concurrentie gaat het kapitaal zich meer en meer concentreren in de handen van steeds minder kapitalisten. Vergelijk het met een sportcompetitie die begint met 32 deelnemers.Bij elke ronde valt de helft weg. Via opeenvolgende finales (32/16/8/4/2) leidt het systeem tot één winnaar. In de economische competitie neemt  de winnaar van de ronde de winst mee van de verliezer. Op het einde krijg je dus een winnaar die alles heeft. “Wat denken over de privatiseringsgolf ?” verder lezen

Stop de groei ! Binnen het kapitalisme ? Is dat een mop of zo ?

Grenzeloos

Freek Blauwhof

Stop de groeigekte! Maar hoe?

Groene groei – het idee dat de mensheid telkens meer producten en diensten kan consumeren zonder ecosystemen meer te belasten – is een fata morgana. Achter de onophoudelijke uitbouw van de economie staat een ontwikkelingsmodel dat de natuur en grondstoffen steeds verder uitput. Permanente groei is een centraal bestanddeel van het kapitalisme. De zogenaamde degrowth-beweging stelt dit probleem aan de kaak, maar heeft er uiteindelijk geen sluitend antwoord op

Echt Groen – niet dat van Tinne – komt onvermijdelijk uit op vermindering van menselijke last op de aarde en dus op “ontgroeiïng” van de economie.

Het is niet moeilijk: elke productie vraagt om grondstoffen en energie en de aarde heeft daarvan slechts een beperkte voorraad. Het is duidelijk dat de mensheid op dit ogenblik al de draagkracht van de aarde overschrijdt. Méér kan er niet meer bij.

Vergroening van de energie of de economische klimaattransitie veranderen daar niets aan. Dat we weggaan van olie of steenkool voor onze energiewinning kan goed zijn voor het klimaat, maar verandert fundamenteel niets aan de belasting op onze aarde.

Neen, Tinne van der Straeten zit niet op dat juiste spoor. Ze blijft steken in vergroening die er in bestaat de ene belasting te vervangen door de andere, waarbij de nieuwe belasting dan wel klimaatvriendelijker is. Misschien kan je het haar zelfs niet verwijten. Als je een advocatenkantoor leidt dat zowat alle energieleveranciers als klant heeft, kàn het niet anders of je gaat denken volgens de schema’s van die bedrijven, en die zijn gericht op groei. Dat Tinne toen ze minister werd, ontslag heeft genomen uit haar kantoor verandert daar niets aan. In een gezonde samenleving zou iemand als Tinne nooit minister kunnen worden omwille van een vermoeden van belangenvermenging. Of die er al dan niet is, is niet terzake. “Stop de groei ! Binnen het kapitalisme ? Is dat een mop of zo ?” verder lezen

De energiefactuur

VRT NWS

Deze vrouw ziet haar energiefactuur stijgen van 400 naar 1.289 euro per maand: “Dit is onbetaalbaar”

Voor sommige mensen lopen de forse stijgingen van de energieprijzen echt uit de hand. Dat is onder meer het geval bij Kris Van Eeckhout. Zij ziet haar voorschotfactuur stijgen van 400 naar 1.289 euro per maand, zo vertelt ze bij “De inspecteur” op Radio 2. “Dat is toch onbetaalbaar?”

Ok, dit is een extreem voorbeeld, maar dat er een probleem is, is wel duidelijk. Anders zou de hele politieke wereld niet op zijn kop staan. Politiekers hebben niet de gewoonte om problemen aan te pakken als ze niet bestaan.

Ondertussen is heel de discussie totaal irrelevant.

Iedereen is het er over eens dat er dadelijk iets moet gebeuren. En dan komen natuurlijk de ballonnetjes. Daling van de BTW, de energiecheques… En vermits het om “dadelijk” gaat, wordt er ook bijgezegd dat het om voorlopig moet gaan.

Maar iedereen is het er ook over eens dat de prijsstijgingen nog niet gedaan zijn. Ze zullen nog verder oplopen. Gaan ze dan de BTW nog verder verlagen of de cheques wat zwaarder maken ?

De prijzen zullen niet enkel nog verder oplopen, maar er is geen enkel vooruitzicht dat ze op korte termijn ook weer gaan dalen… 

Zeker de geopolitieke spanningen met Rusland maken het zeer onwaarschijnlijk dat de gasprijs nog zal dalen. Mooi toch dat in deze tijd van absurd stijgende gasprijzen, Tinne volop inzet op gas. Nog mooier wordt het als je bedenkt dat de kans elke dag groter wordt dat Poetin de kraan helemaal dicht draait.

En dan komtTinne in Terzake en maakt zich daar belachelijk, want Jonathan Holslag countert haar met het grootste gemak. Tinne mag blij zijn dat die Jonathan een vriendelijke mens is, want hij heeft haar nog gespaard.  “De energiefactuur” verder lezen

De onnozelheid van zelfgenoegzame goedwillenden

MO*

In gesprek met Gentse schepen voor Internationale Solidariteit Hafsa El-Bazioui en haar voorgangster Tine Heyse

‘Democratisering, niet liefdadigheid, kan een systeem veranderen’ – ‘En een beleid dat geen dat geen kwaad doet’

Het aantreden van Hafsa El-Bazioui als schepen in Gent kreeg over heel Vlaanderen aandacht, nog voor ze ook maar iets kon wegen op het beleid. MO* blikt samen met haar en haar collega-schepen Tine Heyse, van wie ze de bevoegdheid Internationale Solidariteit overnam, terug en vooruit. Wat betekent internationale solidariteit in een stad als Gent? Wat is er gerealiseerd en wat komt eraan

Wat een geleuter !

Neen, ik ga het niet over die hoofddoek hebben, al kan je ook daar een boompje over op zetten, maar ondertussen ligt dat boompje natuurlijk al lang afgezaagd tegen de vlakte. Toch nog even.

Maar het gaat er om dat deze dames overlopen van goede bedoelingen en helemaal thuis zijn in het jargon van de narcistische strijd voor een betere wereld, maar ik nergens iets lees wat echt tot die betere wereld zou leiden. Of nog: ze hebben er geen enkel benul van waar het over gaat.

Weet je waar dat volkje mee bezig is ? Met woordgebruik. Zo bijvoorbeeld komt het woord “ontwikkelingslanden” niet voor in dit interview. Het gaat voornamelijk over die landen, maar ze worden niet vernoemd. Ze spreken over internationale solidariteit en over dekolonisatie en vermijden zo om een term te gebruiken die niet meer hip is.

Laat me het cru stellen: de armoede in de ontwikkelingslanden zou geen thema mogen zijn. Internationale solidariteit is een term die past in wat ik graag nep-links noem. “De onnozelheid van zelfgenoegzame goedwillenden” verder lezen

Het kapitalisme het minste kwaad ?

Uitpers

Antoine Uytterhaeghe

Grote eensgezindheid voor 770 miljard militaire uitgaven.

Met een overweldigende meerderheid van 88 tegen 11 stemde de Amerikaanse Senaat het grootste militaire budget in de geschiedenis, bijna $770miljard. Ongeveer $25 miljard meer dan wat de regering Biden had gevraagd. Het Huis van Afgevaardigden had eerder met een vergelijkbare meerderheid van 363-70 dit budget goedgekeurd. Het gaat nu naar het Witte Huis voor de handtekening van president Joe Biden. Gewoon ter vergelijking: in 2020 kwam volgens Sipri het militair budget van Rusland uit op 61,7 miljard dollar, d.i. 8% van dit nieuwste VS budget

Is het nog wel nodig dat ik hier een commentaar bij schrijf ?

Van bij de aanstelling van Biden heb ik tegen alle linkse euforie in aangegeven dat Biden een oorlogspresident zou zijn. Zijn hele voorgeschiedenis wijst daarop. Als je daarbij zag dat hij zich vooral omringde met “experten” die als haviken bekend stonden en/of verbonden waren of belangen hadden met het militair-industrieel complex, was het wel duidelijk.

Ook van bij zijn aanstelling heeft Biden dadelijk aangegeven dat hij de troepen uit Afghanistan wilde terugtrekken om alle middelen beschikbaar te hebben voor de strijd tegen China.

Wat dat militair-industrieel complex betreft: al de opperbevelhebber van de geallieerden, generaal Eisenhower, later president, heeft daar tegen gewaarschuwd. 

Wie zich afvraagt wie de echte machthebbers zijn op deze planeet, moet bij dat Amerikaanse militair-industrieel complex zijn. De namen van deze pathologische misdadigers komen niet in de media. Ze zijn er niet op uit om beroemd te zijn. Machtswellust is wat hen drijft. En voor wie nog in de democratie gelooft: die machthebbers zijn op geen enkel vlak verkozen en leggen aan niemand verantwoording af. “Het kapitalisme het minste kwaad ?” verder lezen

Jongeren in armoede

Trends

Dirk Vandenberghe

Yasmien Naciri: ‘Hoeveel jongeren in of op de rand van armoede leven, wordt heel hard onderschat’

Als Yasmien Naciri tijdens de coronacrisis één ding extra duidelijk is geworden, dan is het wel dat het armoedebeleid faalt. Politici, experts en beleidsmakers hebben te weinig voeling met mensen in armoede. En toch blijft ze optimistisch. “De jongeren hebben het fantastisch gedaan tijdens deze crisis, terwijl hen bijna alles werd afgenomen.

Die Yasmien Naciri lijkt me een verstandige vrouw. En ik kan haar op geen enkel punt van haar verhaal tegenspreken.

Dé grote ontgoocheling van de coronacrisis voor mij is de ontmaskering van onze politici: ze zijn verworden tot een elitaire bende, die het contact met de gewone mensen is kwijtgespeeld. Of tenminste met heel veel van die gewone mensen.

Van de ene kant wil ik proberen het te begrijpen. Iedereen wordt geboren en groeit op in een bepaald milieu en de meesten van ons blijven heel hun leven “opgesloten” in dat milieu. Om écht te beseffen hoe mensen leven en het leven zien in andere milieus moet je al concreet met hen gaan meeleven, en dat is voor weinigen weggelegd. 

Het kan waarschijnlijk niet anders.

Een aantal van onze politici komen uit de meer begoede milieus, zeg maar de families die verbonden zijn met het kapitaal. De overgrote meerderheid van het politieke personeel komt uit de zogenaamde betere middenklasse. Als je zou gaan zoeken naar de ouders van onze ministers, zal je daar weinig truckchauffeurs, havenarbeiders of poetsvrouwen bij vinden.

Hoe zou ik als kind van een hogere ambtenaar (dat ben ik niet) kunnen begrijpen wat het leven inhoudt voor een migrant in Molenbeek ? “Jongeren in armoede” verder lezen

Er is een oorlog in de maak. Dat hoort nu eenmaal bij het systeem.

Grenzeloos

Wapens voor Oekraïne

Sinds jaren zijn de NAVO en NAVO-lidstaten Oekraïne aan het bewapenen. Die evolutie zit nu in een stroomversnelling, en Duitsland komt onder toenemende druk om hierin mee te stappen. Robert Habeck (Grünen), de nieuwe Duitse minister van Economische Zaken, pleit daar al langer voor

Haal er een landkaart bij en je ziet dadelijk het strategisch belang van Oekraïne voor de Russen. 

Het Krim-schiereiland huisvest de enige belangrijke Russische haven. Die haven is voor de Russen van levensbelang, gewoon op commercieel vlak, maar ook militair omdat de Russische Zwarte Zeevloot er gelegerd is. Onder de Zwarte Zee loopt de alternatieve South Stream aardgaspijpleiding die door de Zwarte Zeevloot wordt beschermd.

Het is ondenkbaar dat de Russen de Krim opgeven. Het is even ondenkbaar dat ze aanvaarden dat Oekraïne toetreedt tot de Navo.

Geen enkel antiraketsysteem kan raketaanvallen vanuit Oekraïne op Moskou onderscheppen. Als die raketten in Oekraïne zouden geïnstalleerd worden, kan Poetin even goed dadelijk de nederlaag toegeven en Rusland onder Amerikaanse voogdij laten plaatsen.

Alhoewel Oekraïne officieel niet tot de Navo is toegetreden, betekent de levering van wapentuig die in het artikel op Grenzeloos wordt beschreven, dat de Navo Oekraïne de facto reeds als militair bondgenoot beschouwt. Het is wachten op de kleine stap te ver in die wapenleveringen die de Russen zal verplichten om militair in te grijpen.

Poetin heeft dit met zoveel woorden aan de wereld duidelijk gemaakt: een toetreding van Oekraïne tot de Navo is voor Rusland totaal onaanvaardbaar. “Er is een oorlog in de maak. Dat hoort nu eenmaal bij het systeem.” verder lezen

Gemeenschapsdienst ? Ja, maar…

LSP

Gemeenschapsdienst? Als er werk is, zorg dan voor deftige contracten en lonen!

Het stond al in het Vlaams regeerakkoord waarbij de hete aardappel van verplichte gemeenschapsdienst voor werklozen naar CD&V-minister Crevits werd doorgeschoven. Deze week kwam Crevits effectief met een voorstel. Het werd ingepakt als een maatregel om werklozen te helpen en er werd zelfs een aalmoes van 1,3 euro per uur tegenaan gegooid. Het is echter niet omdat je een slecht voorstel zo probeert te verpakken dat het minder slecht wordt. Onze mening blijft klaar en duidelijk: als er werk is, zorg dan voor degelijke arbeidsvoorwaarden en bijhorend loon. Welke gemeente zal nog eigen personeel aanwerven als het beroep kan doen op quasi gratis dwangarbeid door ‘werklozen’? En ben je nog ‘werkloos’ als je ervoor moet werken? Hieronder een reactie door een delegee

Wel, laat me nu maar even met plezier de rechtse zak uithangen.

Ik ben voor verplichte gemeenschapsdienst.

Alles wat Crevits, andere politiekers of links ratten er over vertellen interesseert me niet. De idee is simpel: van iedereen die daartoe bekwaam is, mag je verwachten dat hij meewerkt aan de opbouw van de samenleving in de mate van zijn mogelijkheden. Of is dat geen linkse idee ? Gaat een linkse me daarin tegenspreken ?

Ik laat nu even zieke mensen en mensen die door handicap of leeftijd niet bekwaam zijn buiten beschouwing. Wie niet kan bijdragen tot de opbouw van de samenleving door reguliere arbeid, moet dat, in de mate van zijn mogelijkheden, doen door gemeenschapsdienst. Of liever: samenlevingsdienst, want gemeenschap en samenleving vallen niet samen. Als je die laat samenvallen, verzeil je in het nationalisme.

De fundamentele fout die deze linksen maken, bestaat er in dat ze meegaan in de kapitalistische logica waarin arbeid enkel bedoeld is als meerwerking aan de winstcreatie van de kapitalist waar dan een inkomen voor de werker tegenover staat. “Gemeenschapsdienst ? Ja, maar…” verder lezen

Van flitspalen naar zorg met twee snelheden

LSP

Neoliberaal surrealisme: privatisering boetes bedreigt verkeersveiligheid

Verschillende gemeenten besteden verkeersboetes uit aan het private bedrijf TaaS (Trajectcontrole-as-a-Service). Dat bedrijf installeert trajectcontroles, stelt overtredingen vast, laat de gemeente de boetes innen en krijgt zelf 24 euro per overtreding. Daarbij wordt meer winst geboekt als er meer overtredingen zijn, kortom als er sneller gereden wordt. TaaS vraagt gemeenten daartoe onder meer om geen verkeersremmers te installeren

Wel ja, ik ben voor trajectcontroles en tegen verkeersdrempels. Als trajectcontroles er toe kunnen leiden dat al die verkeersdrempels verdwijnen, mag ons heel wegennet van mij onder trajectcontrole komen.

De linksen die aanklagen dat de privé-beheerder van de trajectcontroles eist dat de drempels verdwijnen, hebben ten gronde dus ongelijk ! Die drempels mogen en moéten weg !

Zijn verkeersovertredingen een melkkoe voor de overheid ? Mensen die zich zo weinig mogelijk aantrekken van de verkeersregels pakken daar graag mee uit. Ik ben het echter eens met de verdedigers van controle van het verkeer als ze stellen dat die koe heel gemakkelijk droog te leggen is:  volg gewoon de regels.

Dat is het grappige: de controles komen er omdat er veel te veel idioten hun eigen leven en dat van anderen in gevaar brengen door onverantwoord gedrag. Het zijn dan juist de mensen die oorzaak zijn van de controles die er tegen in opstand komen. Neen, de menselijke dwaasheid kent geen grenzen. “Van flitspalen naar zorg met twee snelheden” verder lezen

Van de boycot van Amazon naar de opbouw van een nieuwe beweging

Uitpers

Francine Mestrum

Platformbedrijven: Reguleren of Boycotten?

‘Amazon! Bij die misdadigers koop ik nooit iets!’ of ‘AirBnB, ze maken onze steden kapot!’ ‘Wat!? Gebruik jij soms Uber!’ Ja, ik gebruik soms Uber

Francine Mestrum heeft het hart op de juiste plaats. Blijkbaar heeft ze een gewetensprobleem: als ik weet dat arbeiders uitgebuit worden, mag ik dan nog kopen bij bedrijven die die arbeiders uitbuiten ? Mag Francine een Ubertaxi nemen ?

Het siert haar dat ze daar een probleem mee heeft. Er zijn twee soorten mensen die er geen problemen mee hebben: de asocialen die enkel aan hun eigen portemonnee denken en de activisten die stoppen met denken als er ergens onrecht of discriminatie opduikt en zich laten leiden door hun reptielenbrein dat hen beveelt om aan te vallen.

Over die asocialen moet ik het niet hebben. Als asocialiteit aangeboren en erfelijk was, zou ik pleiten voor sterilisatie. Maar zo simpel schijnt de wereld niet in mekaar te zitten.

Wat die activisten betreft: ik weet dat het hopeloos is om met denkwerk en argumenten af te komen, precies omwille van dat reptielenniveau, maar er zijn ook wel mensen die ergens tussen in zwalpen, en misschien moeten die toch eens bedenken dat het voor de overgrote meerderheid van de werkers van Amazon of Uber nog erger zou zijn, als ze er géén werk zouden hebben.

Wil dat zeggen dat ik me zo maar moet neerleggen bij het onrecht ? Natuurlijk niet. Daar vindt Francine de juiste weg: zonder de werkers te treffen door een boycot, voert ze wel actie om door regulering tot betere werkomstandigheden en loon te komen. “Van de boycot van Amazon naar de opbouw van een nieuwe beweging” verder lezen