Ruimtelijke ordening. Iets om over te dromen.

Sampol

Peter Renard

Vlaanderen heeft meer dan 40 jaar autonomie inzake ruimtelijke ordening, maar heeft er niets van terechtgebracht

Hoogtijd voor een doortastend en uitvoerbaar noodplan. ‘De betonstop die zo niet meer genoemd mag worden, is het beste voorbeeld van het aankondigingsbeleid van de Vlaamse regering betreffende ruimtelijke ordening. Vanaf 2050 mag geen extra vierkante meter ruimte meer worden bebouwd. Correctie: vanaf 2040, zo verkondigde de toenmalige minister na allerhande protest. De betonstop die er niet komt, illustreert het beleid van de jongste decennia

Peter Renard heeft natuurlijk gelijk: de ruimtelijke ordening in Vlaanderen is een ramp en in de veertig jaar Vlaamse autonomie is er niets verbeterd.

Alleen spijtig dat hij een sneer moet geven naar de Vlamingen die voorstander zijn van eigen Vlaamse verantwoordelijkheid. Neen, Vlaanderen doet het niet goed, maar belgië doet het niet beter. Wallonië doet al evenmin iets, maar daar hebben ze zoveel bos dat het niet veel uitmaakt en Brussel is een nog grotere ramp, daar heeft een Vanden Boeynants de helft van de stad verkocht aan zijn vriend bouwpromotor Charlie De Pauw die de lelijkste torens van dit halfrond heeft gebouwd.

Daarmee komen we bij de grondoorzaak van het verhaal: nogal wat van onze politici zijn corrupt of verkocht aan bouwpromotoren.

We kennen allemaal het verhaal van de burgemeester of schepen die een boer een stukje landbouwgrond aftroggelt voor een vriendenprijsje. Een jaar later is het gewestplan veranderd en is die landbouwgrond oneindig veel meer waard, want bouwgrond geworden.

Ik weet niet in hoeverre dit soort zaken ook nu nog gebeurt, maar ze hebben wel mee geleid tot de huidige toestand.

Als de banden tussen de bouwpromotoren niet worden losgeknipt, zal er niets ten goede veranderen.

Belgicisten beginnen nu over de N-VA en het Antwerpen van De Wever, maar dat spel heeft zich ook al afgespeeld voor de N-VA mee aan de macht kwam en de overgrote meerderheid van de burgemeesters zijn nog altijd CD&V-ers. Natuurlijk: socialisten staan er om bekend dat ze niet vatbaar zijn voor corruptie…

Er zijn niet zoveel VLD-er burgemeesters, maar die soort vind je dan wel massaal bij de bouwpromotoren…

En beticht me er nu niet van dat ik een N-VA-er ben.

En ja dus: het moet veranderen.

Groenen promoten fanatiek het openbaar vervoer. Daarbij heb ik twee bedenkingen: het openbaar vervoer is het vervoer van de armen. Zie jij ooit een rijke op de bus ? Wat voor toestanden zijn dat in de overvolle bussen op piek-uren ?

Wie écht openbaar vervoer wil, moet ijveren voor echt comfortabel openbaar vervoer.

Bij dat comfortabele hoort een voldoende frequentie.

Een en ander is niet mogelijk in de huidige ruimtelijke ordening van Vlaanderen.

Stop dus met zeveren over een fatsoenlijk openbaar vervoer dat niet haalbaar is, en begin met volledige inzet op de ruimtelijke ordening. In de mate dat de omschakeling van het huidige wangedrocht vordert, kan je dan openbaar vervoer installeren.

Renard heeft het er over dat 40% van het aardoppervlak “wilde” natuur moet zijn. Hij stelt daar tegenover dat in Vlaanderen slechts 10% beschermd natuurgebied is. Dat is een valse tegenstelling. Er is in Vlaanderen geen wilde natuur – géén halve vierkante meter – en met de bevolkingsdichtheid is er geen enkele kans dat er ooit nog wilde natuur komt. Vergeet dus de wilde natuur.

De mensen hebben groen nodig, véél groen. Ze hebben ruimte nodig, véél ruimte, en ze hebben propere lucht nodig. En het is niet goed voor mensen als ze hoog en boven op mekaar wonen.

De hele huidige meute experten in ruimtelijke ordening wil iedereen naar de steden.

Welnu, in de steden is noch dat groen, noch die ruimte, noch die propere lucht te vinden.

Een stad is per definitie een ruimte waarin mensen dicht op mekaar wonen. Daar zijn mensen niet voor gemaakt. De tendens moet andersom gaan: in plaats van te verstedelijken, moeten we de steden uit mekaar halen. We moeten verdorpelijken.

Mensen moeten niet in steden wonen met hier en daar een beschermd natuurgebied.

Mensen moeten in kleine woonkernen wonen.

Ieder huis moet aan de straatkant een voortuintje hebben waarin vader aardappelen kan kweken en een achtertuintje voor knusse naaktheid, met achter de haag een steegje waarin kinderen kunnen denken dat niemand ze ziet.  In iedere kern vind je een warme bakker, een slager, kleine kruidenier… en de brouwer en melkboer brengen de flessen aan huis en halen die ook weer terug op…

Is dat nostalgie ? Ja en dan ? Wat is er op tegen om terug te keren naar wat goed was ?

In die kern moet er een ruimte zijn voor stilte en ruimtes voor religieuze samenkomsten, met daarnaast een cultuurhuisje waar de plaatselijke toneelvereniging en de bridgeclub een thuis vinden. Stop met de grote sportclubs en de opgefokte ambities. Wout Van Aert is een bewonderenswaardige renner, maar wie hem gebruikt om kinderen aan ’t koersen te krijgen perverteert de sport. We hebben geen nood aan een wereldkampioen, maar aan duizenden kampioentjes van het dorp.

Héél Vlaanderen moet één groot parklandschap worden waarin die dorpen plaats vinden… Beschermde natuurgebieden zijn dan overbodig. Héél Vlaanderen is dan beschermd natuurgebied en wat nu natuurgebied is kan bijdragen om de nodige ruimte te creëren voor de verdorpelijking van de steden.

Ik zou nu ook een boompje moeten opzetten over het openbaar vervoer in dat parklandschap, maar mijn woorden voor deze blog zijn bijna op. Denk er zelf maar over na. 

Ja, ik droom…

Renard beweert dat Demir goede beslissingen heeft genomen, maar dat ze geen structuur heeft in haar beleid. Hij heeft gelijk.

Dé grote fout in het beleid ligt er in dat er maatregelen worden genomen die voor heel Vlaanderen gelden.

Je kàn de omzwaai, weg van verstedelijking niet maken over gans Vlaanderen. Je moet geen maatregelen nemen die voor gans Vlaanderen gelden. Je moet een plan hebben en gebied per gebied aanpakken. Voor mijn part begin je met de Westhoek om daar het parklandschap te creëren, en schuift zo door tot je in de Noorderkempen uitkomt. Of andersom. Je mobiliseert niet gans Vlaanderen, maar de mensen van een streek…

En ja, je zal op onnoemelijke weerstand stuiten, maar als er één project gerealiseerd is zullen de mensen elders zien hoe mooi wonen en leven het daar is… En na enkele projecten zullen die van de Noorderkempen komen klagen dat ze achtergesteld worden.

Droom ik ? Ja ik droom.

Voor mijn part mag jij een andere droom dromen. Maar zonder dromen zullen we nooit het Vlaanderen creëren waarop de Vlamingen recht hebben.

En Brussel ? En Wallonië ? Ja zeg, we gaan toch niet aan kolonialisme doen ?

 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *