Manipulatie

Wat me opvalt in de kerstboodschappen van koning, kardinaal, en andere Jannekes en Miekes :  ze sommen allemaal de grote wereldproblemen op : natuurlijk de oorlog, even natuurlijk het klimaat … de vluchtelingen, de armoede … Maar niemand heeft het over de manipulatie.

Nochtans : zolang de manipulatie haar huidige macht blijft behouden is er voor geen enkel van die problemen een oplossing.

Manipulatie is van alle tijden.

Maar in deze tijd is de manipulatie zo machtig geworden dat ze een echt wereldprobleem is.

Ze bereikt enorme massa’s mensen en is verbijsterend ingrijpend geworden in het denken en vooral voelen van de mensen.

Intellectuelen verworden tot gewillige nazeggers van de meest simplistische boodschappen.

Dat komt natuurlijk door de technologische mogelijkheden ; maar ook doordat manipulatie een universitaire discipline is geworden waarbij topwetenschappers de kennis van de manipulatie ontwikkelen in een faculteit met de mooie naam die de lelijke werkelijkheid verbergt : communicatiewetenschappen.

En die macht tot manipuleren is in handen van machthebbers die totaal niet begaan zijn met het welzijn van de mensheid, doch enkel met hun eigen belangen en behoud van overheersingskracht.

Ik heb al iemand horen beweren dat de manipulatie toch wel in handen is van concurrerende machthebbers zodat er soort van evenwicht ontstaat.

Wie dat denkt, heeft niet begrepen hoe dodelijk elke manipulatie is voor de ontwikkeling van menselijkheid.

Ze ontwikkelt de zwaarst mogelijke vorm van onvrijheid : ze maakt mensen onvrij zonder dat ze zelfs maar beseffen dat ze onvrij zijn. In dat soort onvrijheid is elk verzet onmogelijk. 

En het eindresultaat is dat je mensen de vreselijkste dingen kunt laten doen terwijl ze denken dat ze goed doen.

Erger kan niet.

Manipulatie voor het goede doel bestaat niet. 

Manipulatie is hét wereldprobleem van deze tijd.

Ik roep alle zogenaamde communicatiewetenschappers op om hun studies te concentreren op de vraag : hoe kunnen we mensen weerbaar maken tegen manipulatie ? Hoe kunnen we mensen hun onvrijheid door manipulatie leren beseffen ?

Een opdracht voor de decanen van de faculteit aan alle universiteiten.

Als ze die opdracht niet opnemen, zijn ze medeschuldig aan de ondergang van de menselijkheid in dienst van het WEF.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *