Gaan we naar een Derde Wereldoorlog ?

Het Laatste Nieuws

“Het alternatief is dat we naar een Derde Wereldoorlog wandelen”: PVDA-voorzitter tegen militaire steun aan Oekraïne

PVDA-voorzitter Raoul Hedebouw is geen voorstander van nog meer militaire steun aan Oekraïne. “Als het economische steun is, kan ik daarmee leven. Maar niet met ­militaire steun”, zegt hij in een interview met ‘De Tijd’. Het PVDA-standpunt over de Russische invasie lokt wel vaker kritiek uit.

Iemand vraagt me wat te denken over deze uitspraak van Hedebouw. 

Allereerst: Hedebouw is niet mijn vriend. De PVDA is niet mijn partij.

Maar als het over Oekraïne gaat, is de PVDA de enige partij met een redelijk standpunt.

1. Alleen is het totaal irrelevant.

De PVDA zal nooit aan de macht komen en in die zaak iets te zeggen hebben. Alleen al haar standpunt nu zal er voor zorgen dat alle machten in belgië haar zullen weghouden van de macht.

Dat Hedebouw dat standpunt herhaalt is natuurlijk geen toeval: de partij stevent af op een serieuze verkiezingsoverwinning, zeker in Wallonië. In de propaganda van de andere partijen wordt dan altijd aangehaald dat een stem voor de PVDA geen zin heeft omdat die partij zelf niet wil meeregeren. Hedebouw countert dat en zegt dat hij wel wil meeregeren. Dat is natuurlijk niet zo. Hier liegt hij. Maar als het er op aankomt zal hij na de verkiezingen altijd kunnen zeggen dat hij wel wilde meeregeren maar dat de anderen – zéér ondemocratisch – zijn deelname hebben geboycot. Die boycot omwille van het standpunt over Oekraïne komt hem dus goed uit.

2. De stelling van de PVDA is – veel erger – ook irrelevant omdat de derde wereldoorlog er sowieso komt. Of “wij”, Europa, nu al dan niet Oekraïne steunen verandert daar niets aan. In de VS is al lang geleden, zeker al onder Obama  – waarschijnlijk vroeger – besloten dat China militair moet uitgeschakeld worden. De reden is niet moeilijk te begrijpen: de Amerikanen willen in geen geval de dominantie over de wereld kwijt spelen. De economische strijd om die dominantie kunnen ze tegen China niet winnen, en dus blijft enkele de militaire optie over.

3. Eigenlijk is de derde wereldoorlog al begonnen: Oekraïne is de eerste grote veldslag, bedoeld om de grote bondgenoot van China economisch en militair te verzwakken zodat Rusland niks meer kan betekenen als de VS China aanvalt. De Oekraïners spelen hier de rol van nuttige idioten.

Ondertussen is Europa zich tegen een versneld tempo aan het bewapenen om, als de oorlog in de Indische Oceaan begint, hier een tweede front te openen dat de Russen hier bezig houdt.

4. Er is ook al een tweede grote veldslag bezig in het Midden-Oosten. Hier zijn de rollen omgekeerd: de Palestijnen zijn de nuttige idioten voor Rusland (en de bondgenoot van de Russen: Iran). Hier is het de bedoeling dat de grote bondgenoot van de VS, Israël verzwakt wordt. Poet wederom poets.

In dat kader is het interessant om te zien dat het juist Zuid-Afrika is dat Israël voor het internationaal gerechtshof wil brengen: Zuid- Afrika is een bondgenoot van de Russen en Chinezen.

5. Komt er nog een derde grote veldslag in voorbereiding van de echte oorlog ? Het is natuurlijk koffiedik kijken, maar het zou me niet verwonderen dat er binnen korte tijd ernstige gevechten uitbreken in Afrika. Nu al zijn er schermutselingen. De Fransen zijn al verdreven uit de gebieden in Afrika die ze militair controleerden. De houding van Zuid-Afrika vraagt om vergelding. Afrika speelt een ongemeen belangrijke rol in de levering van de grondstoffen (uranium) nodig voor de wapens. Het lijkt me aannemelijk dat de strijd om die grondstoffen al zal gevoerd worden nog voor de aanval op China.

6. Mensen die denken dat niemand die derde wereldoorlog zal beginnen omwille van de nucleaire vernietigingskracht, vergissen zich. China zal de oorlog niet beginnen. Het heeft er geen enkel belang bij. De Amerikanen zullen een situatie creëren waarbij ze de Chinezen de schuld kunnen geven (Taiwan), maar dat is dan bedrog. De oorlog komt vanuit de VS.

Daar gaan ze er van uit dat ze genoeg zee rond zich hebben zodat hun antiraketsystemen genoeg tijd hebben om aanvallen af te slaan. De nucleaire dreiging schrikt de Amerikanen dus niet af.

Voor Europa is de toestand gewoon hopeloos: er zijn wapensystemen geïnstalleerd tegen raketaanvallen, maar de afstanden zijn zo kort en de snelheid van de Russische raketten zo groot dat die antiraketsystemen onmogelijk de grotendeelse vernietiging van Europa kunnen tegen houden.

Het lot van Europa interesseert de Amerikanen geen barst. De Europese leiders zijn verkocht aan de Amerikanen. Sinds de Tweede Wereldoorlog is er in Europa nooit iemand aan de macht geweest die niet meeheulde met de VS. Enkel De Gaulle in Frankrijk ontsnapte daaraan, maar die is in Europa mooi buiten spel gezet.

7. Nochtans is er een mogelijkheid om de derde wereldoorlog te vermijden: een neutraal Europa.

De Amerikanen hebben Europa nodig als tweede front dat de Russen bezig houdt aan hun westelijke grenzen, zodat ze de Chinezen niet kunnen steunen vanaf hun oost-grenzen. Zonder dat westelijke front kunnen de Amerikanen niet winnen in het Oosten.

Als Europa uit de Navo zou stappen en zich neutraal zou opstellen, zowel tegenover de VS als tegenover China-Rusland, zouden de Amerikanen dat tweede front niet hebben en is de derde wereldoorlog niet meer mogelijk.

8. Aan de basis van dit denken liggen ook overwegingen van geopolitieke aard.

Daarbij kan je denken aan een wereld, gedomineerd door één machtsblok; een wereld, verdeeld in twee machtsblokken; een wereld met meer dan twee machtsblokken.

Een wereld met één machtsblok leidt altijd tot een vorm van onderwerping van de anderen.

Een wereld met twee machtsblokken is een wereld die voortdurend in een toestand van oorlog verkeert. Op zijn minst een koude oorlog, die vroeg of laat escaleert.

Enkel een wereld met meerdere machtsblokken die mekaar in evenwicht houden kàn een vredevolle wereld zijn. Hij zal niet noodzakelijk vredevol zijn. Maar het kàn.

Europa kan die multipolaire wereld doen ontstaan door neutraliteit tegenover de twee machtsblokken van nu: de VS en China-Rusland.

Met de huidige Europese leiders is deze wereld onmogelijk.

9. Tenslotte: wie zich afvraagt op wie te stemmen bij de volgende verkiezingen: in ieder geval niet op een partij of kandidaat die voorstander is van de Navo.

De Vredesbeweging is geïnfiltreerd door de CIA. Maar als er daar nog integere vredesactivisten zitten, houden ze zich niet bezig met pleiten voor onderhandelingen in Oekraïne, maar voor bewustwording bij en ons en een oproep tot burgerlijke weigering om mee te stappen in de oorlogslogica.

In mijn blog van morgen probeer ik een spiritueel antwoord te vinden op de uitdaging die deze wereld ons stelt.

PS. De belgische overheid roept de bevolking op om jodiumpillen in huis te halen. Daarbij wordt verwezen naar nucleaire situaties zoals Doel, Tihange, Dessel … Ben ik te wantrouwig als ik me afvraag waarom de overheid dit doet, juist op het moment dat in andere landen burgers worden opgeroepen om zich voor te bereiden op oorlogstoestanden … ? 

 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *