Christenen aller landen, verenig je tegen De Wever !

Knack

‘Religie en christendom vormen een blinde vlek in het denken van Bart De Wever’

‘Ik vind het eigenaardig dat Bart De Wever als zelfverklaard conservatief en Burke-aanhanger zo weinig waardering heeft voor de humaniserende kracht van het christendom, vroeger en nu’, reageert Jan De Volder na het lezen van het essay ‘Over identiteit’ van Bart De Wever.

Ik ben het eens met De Volder dat je de Europese identiteit niet kan loskoppelen van het christendom.

Voor De Volder is het duidelijk dat De Wever dat wél doet. Ik heb het essay van De Wever niet gelezen, en ik zal dat ook niet doen. Maar uit wat De Volder zelf schrijft kan ik niet zo maar opmaken dat De Wever de rol van het christendom in de Europese identiteit ontkent. Lees verder “Christenen aller landen, verenig je tegen De Wever !”

1 miljard euro. Wat zouden wij daarmee kunnen doen ?

Doorbraak

Betalen maar niet bepalen

Groenlinkse politici pleiten voor loskoppeling van Brussel en Vlaanderen Vlaanderen steekt veel geld in het Brussels Gewest. Problemen en uitdagingen zijn er in Brussel genoeg. Vreemd genoeg lijken partijen als Groen en de Brusselse sp.a er vooral op gericht om Vlaanderen minder en de Franstaligen meer controle te geven over die Vlaamse middelen. De feiten zijn bekend. De Vlaamse Gemeenschap investeert enorm veel in Brussel. Zo pompt Vlaanderen jaarlijks bijna 1 miljard Euro in de Brusselse gemeenschapsvoorzieningen.

Veel mensen willen niet horen van een Vlaams discours. De hele rotzooi van de staatshervormingen interesseert hen niet. Sommigen omdat ze nu eenmaal romantisch dom emotioneel gebonden zijn aan het vaderland belgië, gehersenspoeld door verering voor nationale vlag en lied, voor koning en koningin, voor de glorierijke geschiedenis die in feite officieel verankerd bedrog is in de geschiedenislessen in onze scholen. In dit verband alvast dit: ook wie emotioneel gebonden is aan “Vlaanderen”, hoort in die categorie van domheid thuis.  Lees verder “1 miljard euro. Wat zouden wij daarmee kunnen doen ?”

Waarom toch al dat gif in ons voedsel ?

Natuur en mens

TOXICOLOOG HENK TENNEKES: “WE HEBBEN DE DENKFOUT GEMAAKT VOEDSEL MET GIF TE PRODUCEREN.”

Toxicoloog Henk Tennekes  (1950) is universiteitsdocent, doctor en ingenieur en heeft een succesvolle loopbaan als hij in 2009 wereldkundig maakt dat de massale bijen- en vogelsterfte samenhangt met neonicotinoïde pesticiden, ook wel neonics genoemd. Hij publiceerde zijn boek ‘A disaster in the making‘ waarin hij het grote publiek waarschuwde voor een dreigende milieucatastrofe.

Ik heb de neiging om Tennekes te geloven. Maar ik moet oppassen. Ik sta kritisch en met grote twijfels tegenover de klimaathetze. Of beter: ik ben er zeker van dat er iets veel ergers aan de hand is dan het klimaatprobleem zelf: een massale volksverlakkerij. Dat blijft ook zo als het klimaatprobleem ernstig is. Maar als ik kritisch sta, en niet zomaar de berichtgeving over resultaten van wetenschappelijk onderzoek aanvaard, dan moet ik ook kritisch zijn tegenover het verhaal van Henk Tennekes. Ik zou dus graag horen over wetenschappelijks studies die het verhaal van Tennekes bevestigen. Toch heeft Tennekes een belangrijke geloofwaardigheid. Hij heeft veel geld verdiend met wetenschap in dienst van grote bedrijven. Maar na een aantal levenservaringen heeft hij zijn eigen zelfstandig wetenschappelijk bedrijf opgericht. Die zelfstandigheid is belangrijk. Lees verder “Waarom toch al dat gif in ons voedsel ?”

Bedenkingen bij de dood van Julie Van Espen

Niemand kan onbewogen blijven bij de gruwelijke misdaad die Julie Van Espen getroffen heeft. Dat blijft zo, ook als het eigenlijk onmogelijk is om de gruwel ervan te beseffen, en te beseffen wat Julie heeft meegemaakt. Dat mensen schreeuwen om wraak is gewoon menselijk. Ook al wéét ik dat wraak mensen niet gelukkiger maakt, en het loslaten van de wraakzucht nodig is om tot een zuivere relatie met de overleden Julie te komen, toch is het niet gemakkelijk. Waar we er naar moeten streven om de wraakzucht te overwinnen, is dat niet zo voor de verontwaardiging over de omstandigheden die de misdaad hebben mogelijk gemaakt. Verontwaardiging is een gevoelen dat we moeten koesteren en in stand houden. Lees verder “Bedenkingen bij de dood van Julie Van Espen”

Pleidooi voor het bijzonder onderwijs

Doorbraak

Laat ons gewoon buitengewoon zijn

Het zijn topdagen voor het onderwijs. Nooit stond dit thema zo hoog op de politieke agenda, en dat is een goede zaak. Het is dan ook een genoegen om de talrijke voorstellen te lezen die de historische chaos moeten doen keren. Het gaat dan over het niveau van het onderwijs, de ambitie van de leerlingen, de koepels, centrale examens, vrije schoolkeuze, de kennis van het Nederlands, begrijpend lezen, wiskunde, het loopbaanpact, enzovoort. Iedereen heeft wel een mening over hoe het onderwijs het best wordt georganiseerd. Sta mij dan toe daar één thema uit te filteren: het buitengewoon onderwijs.

Het gebeurt zelden of nooit: een artikel waarmee ik het volledig eens ben. Het is nu eenmaal mijn roeping om te wringen en tegen schenen te schoppen. Maar deze Mike Verhaeghe heeft gelijk. 100% gelijk !

Hij gaat wel niet echt in op de vraag wat er aan de grondslag ligt van de hele miskleun. Dat kan je hem ook niet verwijten. Je kan in een artikel nu eenmaal niet alles behandelen.

En dus wil ik daarover iets zeggen. Lees verder “Pleidooi voor het bijzonder onderwijs”

Bezinning op zondag

Arm schaap !

Johannes 10,27-30.

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: ‘Mijn schapen luisteren naar mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij.

Ik geef hun eeuwig leven; zij zullen in eeuwigheid niet verloren gaan en niemand zal ze van Mij wegroven.

Mijn Vader immers, die ze Mij gegeven heeft, is groter dan allen; en niemand kan iets uit de hand van mijn Vader roven.

Ik en de Vader, Wij zijn één.’

Ik heb dit altijd een moeilijke tekst gevonden. Tegen een brave katholiek heb ik ooit gezegd: nu weet je wat je bent: een arm schaap… Die mens was daar niet blij mee. Maar als ik zo iets zeg, lees ik de tekst met de ogen van een mens van nu, en met een opvatting over een schaap zoals we dat nu zien ronddrentelen, tot iemand het met zijn kont naar ons gekeerd de strot open snijdt. Lees verder “Bezinning op zondag”

Aandacht, de uitgang is versperd !

Doorbraak

Salafisme is de oorzaak, terrorisme het symptoom

De Staatsveiligheid rapporteert dat er in dit land meer dan honderd salafistische moskeeën, religieuze centra en onderwijsinstellingen actief zijn. Een verontrustend cijfer, dat bovendien nog lijkt te stijgen. Ook op sociale media neemt het aantal salafistische boodschappen toe. Verder bevestigt de Staatsveiligheid dat er nog steeds moskeeën in ons land steun krijgen van de Golfstaten. We hebben de imams van Saudi-Arabië langs de voordeur uit de Grote Moskee in Brussel buiten gewerkt, maar langs de achterdeur komen ze nog steeds binnen… Hoe komt het toch dat we als Westers land zo zwak staan tegenover deze dreiging?

Als ik het over de islam heb, probeer ik altijd te spreken over de islam zoals hij zich nu voordoet. Het is duidelijk dat ik die islam niet positief benader. Maar de uitdrukking laat wel de deur open voor een andere, (meer) aanvaardbare islam. Lees verder “Aandacht, de uitgang is versperd !”

Voor iedereen die oprecht begaan is met het klimaat

Dwarsliggers

Klacht wegens eenzijdige berichtgeving door de VRT-nieuwsredactie

Geachte, Naar aanleiding van mijn recente correspondentie met de ombudsman van de VRT, kan ik alleen maar vaststellen dat hij in zijn antwoord duidelijk toegeeft dat er voor de VRT-nieuwsdienst maar één geloofwaardige bron is inzake de problematiek van de klimaatverandering, namelijk het IPCC.

Ja, mijn temperament speelt me soms parten, en dan leidt verontwaardiging over leugen en onrecht wel eens tot verbale agressiviteit, maar ik weet natuurlijk ook wel dat de overgrote meerderheid van de “groenen”, oprecht begaan is met onze toekomst. Lees verder “Voor iedereen die oprecht begaan is met het klimaat”

De VRT liegt over Waalse wapens

VRT nws

Beelden tonen aan: Belgische wapens gebruikt in oorlog in Jemen

Het onderzoek naar de wapenhandel werd uitgevoerd in samenwerking met het internationale onderzoeksteam van Bellingcat en het Nederlandse journalistencollectief Lighthouse Reports. Honderden video’s uit het conflict in Jemen en andere plaatsen zijn geanalyseerd. Conclusie voor ons land: Saudi-Arabië gebruikt wel degelijk Belgische wapens in de oorlog in Jemen. En sommige van die wapens zijn ook in handen van de tegenpartij gevallen

De titel van dit artikel is een leugen. En die leugen wordt heel het artikel door herhaald, want telkens opnieuw spreekt het over belgische wapens, terwijl het over Waalse wapens gaat. Er zijn géén belgische wapens gebruikt in de genocide oorlog in Jemen. Er zijn enkel Waalse wapens gebruikt. Om het duidelijk te stellen: het Vlaamse aandeel bestaat uit onderdelen van Europese wapens. Als je Vlaanderen daarop wil pakken, dan moet je alle Europese wapens afschaffen. Het gaat dus enkel over Waalse wapens omdat die wapens totaal in Wallonië worden geproduceerd en enkel Wallonië bevoegd is voor productie en handel. Vlaanderen heeft aan die productie en handel niets te zeggen. Lees verder “De VRT liegt over Waalse wapens”