Over Europa en leegte

Dwarsliggers

Serge Desouter

Europa is me dierbaar gebleven

Europa was ooit de bakermat van het Christendom. Vatikaanstad is de zetel van de katholieke kerk. Overleeft de christelijke cultuur het wegdeemsteren van het katholieke geloof in Europa

Zoals zo dikwijls  ben ik het eens en toch ook oneens Natuurlijk ben ik het er mee eens dat Europa gevormd is door het christendom van de katholieke, later ook de protestantse kerk(en). Lees verder “Over Europa en leegte”

De fout van het na-oorlogse socialisme

Sampol

Eric Corijn

Over de moeilijkheid nog socialist te zijn

Zoals de Derde Weg zich inschreef in de liberale dominantie, zoekt de ‘Vierde Weg’ het nu binnen een nationalistisch protectionisme

Eric Corijn brengt een mooie analyse van onze samenleving en het socialisme vandaag.

Zijn stelling dat in Vlaanderen onder impuls van Elchardus (die Conner Rousseau inspireert) het socialisme van de derde weg geëvolueerd is naar een nationalistisch protectionisme is juist.

Maar let op zijn formulering: nationalistisch protectionisme.

Protectionisme ? Dus geen socialisme meer ? Lees verder “De fout van het na-oorlogse socialisme”

Staat en natie

Nogal wat mensen blijken geen duidelijk idee te hebben van de begrippen staat tegenover natie of samenleving tegenover gemeenschap.

Nochtans is dit onderscheid van essentieel belang als je wil nadenken over de samenleving en de organisatie er van; zeker voor mensen die streven naar een “sociale” samenleving. Lees verder “Staat en natie”

Waals nationalisme ?

Doorbraak

Jules Gheude

Open brief aan Elio Di Rupo

Meneer de minister-president, In het interview dat u op 17 september ter gelegenheid van de Fêtes de Wallonie aan de krant Le Soir gaf, zei u dat u het debat over de Waalse identiteit nieuw leven wilde inblazen

Elio Di Rupo is een gedegenereerde koboldische satraap.

Het is goed mogelijk dat hij in de normale omgang een aimabel mens is. Ik geloof het niet, maar ik gelukkig ken hem niet persoonlijk, en dus mag ik het niet uitsluiten. Maar als bestuurder is het een monster.

Je kan stellen dat hij al dertig jaar de machtigste man van Wallonië is en de richting van dat gewest heeft bepaald. Het is een ramp, gekenmerkt door twee elementen: voortdurend de aankondiging van grootse plannen voor vooruitgang met als resultaat achteruitgang. Lees verder “Waals nationalisme ?”

Europa als grote kans

Uitpers

Francine Mestrum

Het Europa van verkeken kansen Grosso modo mag je rustig stellen dat radikaal links slechts af en toe, in periodes van directe verandering, geïnteresseerd is in Europese politiek. Dat was zo rond ‘Maastricht’, 1992, het eindpunt van een proces dat jaren eerder was gestart, en dat was zo met de ‘Grondwet’, 2005, het resultaat van een democratische oefening waar radikaal links de neus voor ophaalde

Francine slaat de nagel op de kop als ze het heeft over het falen van radikaal links bij de geopolitieke analyses. 

Neen, ik heb het nu niet over de PVDA. De analyse over Oekraïne van deze partij  is verfrissend, vergeleken bij het ziekelijk gedaas van de anderen. Maar wat de Trotskisten er van gebakken hebben is bedroevend: ze zijn blijven steken in een ideologisch dwergwereldje van marxisme. Lees verder “Europa als grote kans”

Ter verdediging van Conscience en als aanval op de tot wokers verworden zich links wanenden

Streven

Ludo Abicht

Recensie: Het slechte geweten van Vlaanderen. Nationalisme, racisme en kolonialisme in de tijd van Hendrik Conscience  

Kevin Absillis doceert Nederlandstalige literatuur en literatuurwetenschap aan de Universiteit Antwerpen. Hij publiceerde onder meer een studie over het uitgevershuis van Angèle Manteau en bezorgde edities van Pallieter van Timmermans en De verwondering van Claus. Hij is geen polemist of ideoloog van om het even welke cultureel-politieke factie, wat niet belet dat hij met zijn nieuwe boek over Hendrik Conscience en de recente receptie van diens werk een aantal bekende Vlaamse schrijvers en scribenten serieus tegen de haren in zal strijken

Het is niet moeilijk: voor een aantal zich links wanenden is alles wat Vlaams is des duivels, en dus moet ook Conscience er aan geloven. Ondertussen moet het ons van zich links wanenden niet verwonderen dat ze bedrog en leugens normaal vinden. Zeker als ze de belgicistische toer op gaan, hebben ze er een patent op. Lees verder “Ter verdediging van Conscience en als aanval op de tot wokers verworden zich links wanenden”

Staat, gemeenschap en solidariteit

Doorbraak 

Mark Elchardus

Op de dag van de Vlaamse gemeenschap: wat is ‘gemeenschap’?

Op de Vlaamse feestdag past het even stil te staan bij dat mooie woord gemeenschap. Een aantal mensen heeft het daar moeilijk mee. Het past niet bij hun individualisme

Om te beginnen: ik schrijf deze blog niet rond de Vlaamse nationale feestdag. Vermits ik tegen elk nationalisme ben interesseert de Vlaamse feestdag me niet, en al zeker niet in deze blog. 

Maar het thema gemeenschap in verband met nationalisme is wél belangrijk.

Als er één denker is die ik in onze streken rond de sociale thema’s waardeer, is het Mark Elchardus. Waar haal ik de pretentie om Elchardus tegen te spreken ? En toch moet ik het doen.

Laat me eerst benadrukken dat ik het eens ben met Elchardus als hij de noodzaak aan gemeenschap benadrukt. Lees verder “Staat, gemeenschap en solidariteit”