Nog maar eens de Molenbeekse jongeren

VRT NWS

Yassine Tanouti (19) uit Molenbeek: “De verantwoordelijkheid van de ouders is heel groot”

Anders dan zoveel anderen is Yassine terzake. 

De grootste idioten geven de politie de schuld. Anderen zoeken een verklaring in de sociale achterstand van die jongeren, al is die natuurlijk wel een feit. Maar Yassine geeft de oorzaak van die sociale achterstand aan: de thuissituatie.                                       

Je kan van haar niet verwachten dat ze ook de volgende stap zet en een verklaring geeft voor die thuissituatie.

Welnu, ik zal het in haar plaats doen:  het is de islam. Of liever: de combinatie van immigratie en islam. 

Dit houdt in dat je de schuld niet zomaar bij de ouders kan leggen. Ook zij zijn slachtoffers van het Mohammedisme. Daarmee zijn ze natuurlijk niet totaal vrijgepleit, want er blijft nog altijd verantwoordelijkheid, maar er zijn dus zeker verzachtende omstandigheden. Yassine heeft dus niet helemaal gelijk. Maar toch wel een beetje.

Immigratie stelt sowieso altijd al een probleem van aanpassing aan de samenleving. En als je onaangepaste mensen in een samenleving binnen brengt, krijg je onaangepast gedrag. Bij alle groepen immigranten zijn er mensen die zich gemakkelijker aanpassen, en anderen die het daarmee moeilijker hebben. Bij de islamitische migranten is de aanpassing per definitie moeilijker dan bij de meeste andere groepen omdat de islam – zeker in combinatie met de Arabische cultuur – een imperialistische, discriminerende ideologie is die per definitie niet strookt met de mensenrechten.

Uit het voorgaande mag duidelijk zijn dat ik niét beweer dat alle moslims onaangepast zijn. En ik heb alle respect voor de moslims die er niettegenstaande de islam toch in slagen om als fatsoenlijke mensen in onze samenleving te functioneren. Maar je kan er niet omheen: als er problemen zijn, zijn ze in de overgrote meerderheid van de gevallen gelinkt aan de islam.

Ik ben er van overtuigd dat multiculturaliteit een verrijking kan zijn voor onze samenleving. Ik ben dus niet per se tegen immigratie. Maar die moet onder controle zijn, want elke massale immigratie ontwricht een samenleving. En vooral: die immigratie mag niet islamitisch zijn.

Ondertussen zie ik geen oplossing voor het probleem in Molenbeek.

In andere artikels wordt er gepleit voor wijkpolitie; voor steun aan het verenigingsleven… en uiteraard worden de straathoekwerkers nog maar eens opgevoerd. Uiteraard terecht. En natuurlijk zal ook het onderwijs weer eens opgevorderd worden. Ook terecht. Maar dit soort zaken kan enkel een aantal individuele jongeren bereiken en verandert niets aan het basisprobleem: de opvoeding thuis, en de islam als rem op integratie. En de feiten, bijvoorbeeld in het onderwijs, bewijzen dat dit basisprobleem er toe leidt dat de inspanningen van idealistische leerkrachten gedoemd zijn om te mislukken. Al deze relschoppende jongeren hebben de kans gekregen op goed onderwijs…
Ik ben benieuwd naar de bijdragen van slimmeren dan ik om de toestand te remediëren. Als het gaat om preventie, ben ik zeer pessimistisch: de nep linkse politiek correcte idioten weigeren het probleem te zien dat door de islam wordt gesteld, en het kapitaal heeft niets liever dan dat er zoveel mogelijk arbeidskrachten op de markt komen.

 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *