Over Anuna

Charles denkt !

Anuna is nog een kind, en, anders dan Beke en consoorten, moet ik haar sparen. En, ik zal het verder nog herhalen: ik heb echt wel respect voor haar.

En toch is er iets wat me wringt. Bij een van haar tv optredens werd ze door iemand tegengesproken, en toen veranderde dat onschuldige gezichtje even, heel even maar, het was slechts een zweem, maar ik zag toen wel een kwade feeks. Het was zo kort dat ik me kan vergist hebben, en dus geef ik haar het voordeel van de twijfel. Maar er is dus wel die twijfel.

Ondertussen wordt het kind opgevreeën door hypocrietsel Almaci. Ik heb Almaci horen ontkennen dat ze dat deed, en dus is het zeker wél zo.

Wat die acties betreft: de hele zaak zou winnen aan geloofwaardigheid als ze hun actie zouden organiseren in het weekend. Of, als het niet anders kan, op woensdag zodat ze slechts een halve dag “moeten” spijbelen. Nu lijken ze op de treinbestuurders die hun stakingen ook altijd organiseren zodat het een verlengd weekend wordt. Ik twijfel er niet aan dat een groot aantal jongeren oprecht begaan zijn met het milieu. Die bekommernis wordt hen van in het lager onderwijs ingelepeld. Het zou een fiasco zijn voor ons onderwijs, indien die bekommernis er niet zou zijn. Maar bij wat nu gebeurt is de massa een bende opportunisten die een reden hebben gevonden om te kunnen spijbelen. Dat geldt natuurlijk niet voor iedereen, en zeker niet voor Anuna. En er zijn zeker scholieren die ook echt met het milieu begaan zijn, maar tegelijkertijd ook opportunistisch spijbelen. Maar ergens is er toch iets manipulatiefs of populistisch aan Anuna, want ze maakt zeker bewust van de spijbelgoesting een middel om volk achter zich te krijgen. Helemaal onschuldig is ze dan toch niet. Politici zoals liegster Rutten zullen dat manipulatieve wel kunnen waarderen en er politiek talent in zien. Maar dat is geen compliment voor Anuna.

En, zoals altijd, rijst de vraag: wie zit daar achter ? Anuna manipuleert, maar door wie  wordt  Anuna gemanipuleerd ? Ik kan me voorstellen dat haar eerste actie spontaan van haar zelf kwam. Maar ondertussen ? Of binnenkort ? En wie zal haar actie accapareren ? De pogingen zijn nu al bezig. Vroeg of laat zal in het kader van haar actie de belgische verdeling van de politieke verantwoordelijkheid over vier ministers worden aangeklaagd, gevolgd door een eis om de federalisering van het onland terug te draaien en de slogan “Eenheid maakt macht” weer boven te halen. En wat gaat Anuna doen als dat soort spelletjes begint ?

Over de klimaatproblematiek zelf: als je ziet hoe de hele klimaatproblematiek in handen is van sterke lobbygroepen, groeit toch wantrouwen. Natuurlijk is de grote meerderheid van de mensen die actie voeren in die lobbygroepen eerlijk van goede wil. Maar dat soort mensen noemde Lenin dan ook nuttige idioten omdat ze zich eerlijk voor de kar van een ander laten spannen. Is Anuna een nuttige idioot ? (Dit is dus géén scheldwoord !) Ik vrees er voor, en ik sta dus wantrouwig tegenover dat hele klimaatgedoe. Daar zijn teveel (dure) public relations mee gemoeid. En als een krapuul zoals Macron er voorstander van is, geloof ik er helemaal niets meer van.

Ja, maar zegt het meisje dan: er zijn toch de wetenschappelijke rapporten ! Welnu, ik zou haar willen vragen of ze ook maar één van die rapporten zelf gelezen heeft ? En of ze bekwaam is om, bijvoorbeeld statistieken en de interpretatie er van op hun waarde te beoordelen ? En als ze dat niet kan moet ze haar mond houden over die rapporten. Dat geldt ook voor mijzelf, en voor zoveel anderen die evenmin bekwaam zijn om die rapporten te lezen en de gegevens te interpreteren. Het enige wat ik kan, is vaststellen dat er rapporten zijn die een probleem signaliseren, en andere rapporten die die tegenspreken. Dat de alarm-rapporten veel talrijker zijn, is niet terzake. Dat is enkel een kwestie van geld. Want die rapporten moeten allemaal besteld en betaald zijn. En wie heeft die betaald ?

Wat de klimaatproblematiek zelf betreft: anders dan Anuna, moet ik dus zeggen: ik weet het niet.

Wat me ook wringt: als een rechtse zak de gevaren van de islam aankaart, wordt hij er door de nep linkse politiek correcte nuttige idioten dadelijk van beschuldigd dat hij angst zaait, en dat dit populisme is. Welnu: de klimaatlobby doet niets anders dan angst zaaien.

Maar ik heb heel dat klimaatgedoe niet nodig om zorg te willen dragen voor onze planeet. Als christen neem ik het scheppingsverhaal van de bijbel ernstig en daarin staat duidelijk vermeld dat God de aarde aan de mens toevertrouwt als een tuin, en de mens de opdracht krijgt om die te bewerken en te bewaken. Bewaken betekent: ongeschonden bewaren. En als je een tuin bewerkt kan je een nuttigheidseffect nastreven en groenten kweken, maar moet je toch ook altijd bloemen planten en de tuin verfraaien. Als ik dit ernstig neem, heb ik het gevaar van de opwarming van de aarde niet nodig om verantwoordelijk om te gaan met moeder aarde en daarbij ook uit respect soberheid na te streven.

Maar natuurlijk: in een systeem waarin de concurrentie tot industriële massaproductie leidt en de massa (door reclame) op alle mogelijke manieren manipuleert om méér te consumeren heeft mijn christelijke overtuiging niet veel invloed.

Of nog: Anuna moet eens wat verder nadenken en beseffen dat haar actie, gericht tegen de politiek eigelijk voorbij gaat aan de kern van het probleem. Als ze daarbij bedenkt dat de politiek in ons systeem in dienst staat van de macht, en die in handen is, niet van het volk, maar van het kapitaal, moet haar toch duidelijk worden dat ze eigenlijk een nogal dwaas kind is. Dat betekent niet dat ik geen respect voor haar heb. Ook al omdat ook de grote meerderheid van de volwassenen zich laat vangen aan de illusie van onze democratie. Eigenlijk kan je Anuna haar dwaasheid dus niet verwijten.

Misschien toch nog een tip voor Anuna: een van de grootste vervuilers in de wereld is de Shell Company. Misschien moet ze daartegen ook eens gaan mobiliseren. Ze spreekt zelf van internationale uitstraling van haar actie. Welnu, ik zou haar adviseren om haar mobilisatie ook op de Nederlandse scholieren te richten. Dan wordt het pas echt interessant. Want de hoofdaandeelhouder van de Shell Company is het Hollandse koningshuis dat daardoor zowat het rijkste ter wereld is.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *