Melikan Kucam vroeg geld voor humanitaire visa ? Is dat verkeerd ?

Charles denkt !

Ook bij mij was mijn eerste reactie op het bericht over Kucam, er een van grote verontwaardiging. Maar als ik daar over begin na te denken, is het toch niet meer zo duidelijk.

Is het eigenlijk niet normaal dat mensen die het zich goed kunnen permitteren, betalen voor een dienst die hun wordt bewezen ? Ook als dat een humanitaire dienst is ? Tenslotte betalen we allemaal voortdurend voor humanitaire diensten. Bijvoorbeeld voor een ziekenhuisopname.

Natuurlijk: als die dienst enkel zou verleend zijn aan mensen die het zich kunnen permitteren, zou er een enorm probleem zijn. Als Kucam zou geweigerd hebben om mensen te helpen die niet een minimumsom op tafel konden leggen, zou de zaak heel duidelijk zijn. Maar tot nu toe is er geen enkele aanwijzing dat dit gebeurd is. En dus kom ik terug op mijn vraag: waarom zou je de rijken sparen ? Meer fundamenteel: is het wel normaal dat die rijken hier een nieuw leven beginnen, maar niet helemaal nieuw, want nog altijd rijk ? Moeten die mensen hier geen nieuw leven beginnen op het vermogens- en inkomensniveau van de gemiddelde belg ? Dat houdt natuurlijk in dat de arme christenen, hier ook dat leven zouden moeten kunnen beginnen op het niveau van de gemiddelde belg. Maar daar heb ik echt geen probleem mee. Dàt zou pas humanitair zijn. Je kan de zaak ook omdraaien: ik pleit er voor dat de armen omwille van humanitaire redenen hier op het belgische niveau mogen beginnen, en dat geldt dus ook voor de rijken.

Dit voor de zaak op het niveau van Kucam die niet in dienst staat van de belgische bevolking maar optreedt als privépersoon, weliswaar met interessante contacten. Verdedig ik hiermee de mensensmokkelaars ? Neen, want die maken precies de fout dat ze enkel helpen als ze er voor betaald worden.

Op het niveau van Francken liggen de zaken natuurlijk anders. Want Francken staat wél in dienst van de belgische bevolking, en van hem zou je dus kunnen verwachten dat hij visa uitreikt aan iedereen die er recht op heeft, ongeacht het inkomen of vermogen van die mens. Maar voor zover ik weet is Francken op dat vlak niet in de fout gegaan. Die rijke christenen hebben geen euro betaald aan de belgische staat.

En ook dat is niet zo simpel. Want heeft Francken door die mensen niet te laten betalen eigenlijk niet de belgische burger benadeeld ? Want hij heeft de belgische staat inkomen ontzegd. Daardoor moeten wij allemaal meer belastingen betalen. En dat om rijken die het zich kunnen permitteren te helpen ? Als een belg financiële problemen heeft en naar het OCMW stapt, wordt daar ook onderzocht welke zijn inkomsten en vermogen zijn, en wordt de humanitaire hulp daar op afgestemd. En ook nu weer: als betaling van een vaste (grote) som een voorwaarde zou zijn voor het verkrijgen van dat visum, zou dat wél een schande zijn. Maar daar is voor zover we nu weten geen sprake van. Inderdaad: Francken draagt dus politieke verantwoordelijkheid, maar dan wel wegens benadeling van de belgische burger !

Er zijn hypocriete idioten die vinden dat die rijken eigenlijk geen humanitair visum hadden mogen krijgen omdat ze geen kwetsbare personen zouden zijn. Aan Francken wordt dan verweten dat hij dat niet genoeg onderzocht heeft.

De idioten vergeten echter dat er in Aleppo een genocide op til stond, en die mensen niet wilden wachten tot het zo ver en te laat was. Welnu, bij een genocide sterven niet enkel de armen, maar ook de rijken. Of die mensen al dan niet rijk zijn speelt dus geen rol. Maar zover hebben de idioten nog niet nagedacht.

Ik zit te wachten op de eerste fundamentalistisch atheïstische kloot die aanklaagt dat het toch niet kan dat christenen voorrang krijgen, en die de christenen er van beschuldigt dat ze hun geloofsgenoten laten voorgaan. Toen Egidio zoveel maanden geleden met zijn project naar buiten kwam, zijn er vanuit de loge wel dat soort berichten de wereld in gestuurd.

Ter attentie van deze atheïsten:

1. Het is normaal dat mensen eerst de behoeftigen in hun eigen gemeenschap helpen. “Eigen volk eerst ” is een perfect verdedigbare slogan. Iedereen doet het voortdurend, binnen zijn familie, sportclub… en zelfs de oh zo nobele logebroeders doen daar gewetenloos aan mee. Natuurlijk: als je alléén eigen volk zou helpen, is er wel een probleem van menselijkheid.

2. Er is een perfect objectieve reden om die christenen voorrang te geven: de dreiging van een genocide. Voor wie het even zou vergeten: een genocide gaat over het uitmoorden van een bevolking of bevolkingsgroep. En de dreiging van moord is nog wat anders dan de dreiging van levensgevaar, bijvoorbeeld door oorlogsomstandigheden, en zeker dan de dreiging op armoede. Ik vind het dus geen enkel probleem om die christenen voorrang te geven. En dat heeft er niets mee te maken dat ik zelf ook christen ben.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *