Sharia is in tegenspraak met mensenrechten

Doorbraak

STRAATSBURG — Is de sharia, de islamwetgeving, compatibel met de Europese Verklaring van de Rechten van de Mens (EVRM)? Daarover debatteerde de Raad van Europa (RvE) in Straatsburg. Ze boog zich eerder vandaag over de ‘Sharia, de Verklaring van Caïro en de Mensenrechtenconventie’ en hoe die zich tot elkaar verhouden. De Raad van Europa zou de Raad van Europa niet zijn als nog voor het debat de toon niet wat afgezwakt werd. Maar het debat zelf was pittig.

Het zal u al wel duidelijk zijn dat ik niet islamofoob ben. Want ik heb geen angst voor de islam. Ik ben islammisoob. Ik haat de islam. Dat wil niet zeggen dat ik moslims haat. Want dat zijn mensen. Maar de islam zoals die zich nu voordoet is een imperialistische, discriminerende staatkundige ideologie die zich vermomt als godsdienst, en daarbij geen enkele aanknoping heeft met de mensenrechten. De islam en het gedachtengoed van de islam zoals die zich nu voordoet, moeten met alle mogelijke middelen bestreden worden. Dat houdt dus ook de verspreiding van de islam in, zoals die zich nu voordoet.

Je kan de islam niet zo maar vergelijken met het nazisme, omdat de islam niet volksnationalistisch is, en in zich niet racistisch. In naam van de islam worden er geen “rassen” uitgemoord. Maar de islam als veroveringsideologie die niet-moslims als minderwaardig en hoogstens duldbaar ziet, is wel even verwerpelijk als het nazisme. Misschien moeten we een voorbeeld nemen aan onze houding tegenover het nazisme (het Vlaams Blok) voor onze houding tegenover de islam.

Als ik mag verder gaan op het artikel in Doorbraak spreekt de Raad van Europa eigenlijk niet over de islam, maar enkel over de sharia, de islamitische wetgeving. Welnu, ik denk dat je die twee niet los kan zien van mekaar. De sharia hoort bij de islam, net zoals de Tien Geboden bij het katholicisme. De afwijzing van de sharia houdt dus ook een afwijzing van de islam in. Ik ben er van overtuigd dat het een vergissing is om de sharia af te wijzen, maar niet de islam.

Het zal je al zijn opgevallen dat ik het heb over de islam “zoals die zich nu voordoet”. Daarmee bedoel ik de islam zoals hij op dit ogenblik door een overgrote meerderheid van de moslims wordt “geloofd”. “Geloofd” is niet hetzelfde als “beleefd”. Een aantal moslims beleeft de islam op zo’n manier dat er geen acute problemen zijn. Maar dat wil niet zeggen dat hun geloof OK is. OK kan de manier van beleven zijn , maar daarom is het “geloof” nog niet OK. Het is niet omdat die mensen de sharia niet consequent beleven, dat de sharia aanvaardbaar is. En je kan en moet je de vraag stellen waarom die mensen de sharia niet consequent beleven. Ik ben er van overtuigd dat daar verschillende motieven voor zijn, waar ik hier niet uitputtend kan op ingaan. Maar het is altijd zo dat een aantal gelovigen, in welke religie dan ook, de eisen van het geloof niet aankunnen, en “soepel” zijn in de beleving. Maar er zijn zeker ook moslims die de sharia wél consequent zouden willen beleven, maar het niet doen omdat het in onze samenleving (nog) niet mogelijk is. En dan zitten we met een probleem, want de dag dat ze die mogelijkheid wél zien, zullen ze de sharia invoeren. Door de islamofilie en tolerantie van de nep linkse politiek correcte nuttige idioten zitten we in een proces waarin de beleving van de sharia meer en meer mogelijk wordt. Zoals de Raad van Europa stelt, speelt deze beleving zich nu al af in een aantal getto’s. Het is zeker dat een aantal moslims er van dromen om de sharia uit die getto’s te bevrijden en op te leggen aan de hele samenleving, ook aan de niet-gelovigen. Het lijkt me niet waarschijnlijk dat dat snel zal gebeuren, maar het is niet omdat wij niet zo dadelijk last zullen hebben van de sharia, dat we er ons niet tegen moeten verzetten. Een beetje ernstige feminist kàn niet anders dan de sharia en dus ook de islam met hand en tand bestrijden. En in ieder geval zijn getto’s onaanvaardbaar omdat ze een samenleving ontwrichten en de rechtstaat afbreken.

In het artikel is sprake van de Caïro verklaring. Zie hiervoor deze link naar wikepedia : Caïro verklaring van de mensenrechten in de islam

Ik denk dat het duidelijk is dat deze verklaring totaal de mensenrechten ontkent. Landen die deze verklaring aanvaarden, moeten dus als vijandig worden aanzien, net zoals we een nazistaat als vijand beschouwen.

En dan kom je natuurlijk uit bij schurkenstaten zoals Saöedi-Arabië. Het is dus onaanvaardbaar dat we nog betrekkingen onderhouden met dit land. Hier dringt zich een “cordon sanitaire” op. Onze Waalse broeders zien er geen graten in om FN wapens te leveren aan die schurkenstaat. Nochtans zou het heel gemakkelijk zijn om die leveringen stop te zetten, want FN is volledig in handen van de Waalse staat. Maar het superkrapuul Di Rupo zet hier even zijn socialistische principes opzij uit opportunisme , want met de Vlaamse miljarden komt hij niet toe. En laat me nu even cynisch zijn: als we dan toch echt de Saöedische olie nodig hebben, moeten de Amerikanen die maar gaan halen. Ze hebben het al overal in de wereld gedaan, waarom dan daar niet ?

Het argument dat de mensenrechten bindend zijn, en de verklaring van Caïro niet , is net zo belachelijk als bij het Marrakesh pact. Dat argument is een illustratie van de “taqiyya”, het recht en zelfs de plicht van de moslim om de “ongelovige” te bedriegen als dat goed is voor de islam. In dit kader is de vraag van het Europese parlement aan islamitische landen om zich terug te trekken uit de verklaring van Caïro van een ongekende naïviteit: ik kan me goed voorstellen dat een land zich inderdaad terugtrekt en ondertussen vrolijk de “taqiyya” toepast en de boel grondig verziekt.

Moeten we sancties nemen of bruggen bouwen ? Chamberlain heeft geprobeerd om een brug te bouwen met het nazisme. Chamberlain

Over die brug is de Tweede Wereldoorlog Europa binnen gerold. Het enige wat hij bereikt heeft, is dat Hitler er toen van overtuigd was dat hij verder kon gaan in zijn veroveringen. Chamberlain heeft een brug gebouwd en bijgedragen tot het uitbreken van de oorlog, en tot de holocaust.

Neen, we moeten dus geen bruggen bouwen met de islam als ideologie, noch met overtuigde islamisten, zoals de Saöedi’s. Maar we moeten wél bruggen bouwen met moslims die oprecht op zoek zijn naar een progressieve islam met een historisch tekstkritische lezing van de koran. Gezien de aard van de islamitische teksten betwijfel ik of zo ’n lezing wel mogelijk is. Maar toch moeten we deze moslims steunen. Ze zijn uitzonderingen, en helden, want ze doen dit met gevaar voor hun leven. Zelfs als het niets uithaalt, die lezing onmogelijk blijkt, en de smerige islam de baas blijft, moeten we die mensen steunen waar we kunnen.

Nota: er zijn naïevelingen die geloven dat je de islam kunt “normaliseren” via het onderwijs. Vergeet het: hier en daar zal een begenadigd leraar er in slagen om uitzonderlijk een moslimleerling tot dieper inzicht te brengen. Maar de invloed van de moslim gemeenschap, de imams, en de door Saöedi-Arabië gesponsorde moskeeën, samen met de eveneens gesponsorde websites is te groot. Als we dan ook nog leerkrachten islamitische godsdienst subsidiëren zonder dat we weten waar die voor staan, is het helemaal hopeloos.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *