Zittenblijven

 

Het aantal zittenblijvers in ons onderwijs stijgt weer, en dat is goed nieuws. Want het is een teken dat ook het peil van ons onderwijs weer stijgt. De voorbije jaren daalde het aantal zittenblijvers. Tegelijkertijd ging die daling gepaard met berichten over de daling van het peil van ons onderwijs.  Op dit ogenblik wil ik nog niet spreken over een oorzakelijk verband, maar er is wel een verband.

Ook opvallend: het aantal zittenblijvers ligt beduidend hoger in gebieden met een sterke moslimconcentratie. Maar dat mag zo niet gezegd worden. Sommigen krijgen nog wel uit hun pen dat er een verband is met migratie. Maar dat het over moslims gaat is een taboe.

Om zeker goed begrepen te worden: uiteraard zijn er moslimleerlingen die goed presteren op school. Maar de cijfers zijn te relevant om ze niet te herkennen.

Zittenblijven is een probleem. ik ben het daar mee eens. Maar altijd opnieuw wordt er verwezen naar ons onderwijs. Dat moet veranderen om het zittenblijven tegen te gaan. Die veranderingen gaan dan over regelgeving omtrent klassenraden en de procedure om te oordelen over de resultaten van de leerlingen. Tot zover geraken de zogenaamde onderwijsspecialisten, waarvan ik denk dat ze zelf meer hadden moeten zitten blijven. Maar zelfs als je de oorzaak van het zittenblijven in het onderwijs gaat zoeken,  komt dat procedure gedoe neer op achter de feiten aanlopen: de procedure komt pas na de resultaten. Niet de procedure moet dus veranderen, maar de resultaten. En dat betekent dat er iets moet gebeuren in de klas. Als die specialisten hun redenering zouden doortrekken, zouden ze dus op zoek moeten gaan naar oorzaken van het zittenblijven in het klasgebeuren. Maar ik ben er nog geen enkele tegengekomen die daar echt aan toe komt. Want wat zou er de oorzaak van kunnen zijn dat zoveel moslimleerlingen moeten zittenblijven ? Racisme van de leerkrachten ? Moslimfobie ? Leermethodes die niet aangepast zijn aan de specifieke manier van denken van moslims ? Met die vraag moet ik oppassen, want de nep linkse politiek correcte nuttige idioten staan al klaar om mij van een vorm van racisme te beschuldigen.

Ja maar, zegt dan een Liliane Casagrande in het Belang van Limburg, dat ik overigens niet lees. (Ik weet het van de krantencommentaren op Klara.) Ja maar, in Nederland kunnen ze het wél. Genk blinkt uit met een procentueel groot aantal zittenblijvers. En enkele kilometers verder, in Maastricht, doen ze het beter ?

Neen, in Maastricht doen ze het niet beter. Het is niet voor niets dat zoveel begoede en hoog opgeleide Nederlanders in de grensstreek hun kinderen naar het Vlaams onderwijs sturen: het peil ligt er veel hoger.

En daar komen we bij de kern van de zaak: het aantal zittenblijvers is gelinkt aan het peil van het onderwijs. Je moet geen groot denker zijn om te begrijpen dat een hoog peil leidt tot meer falen. Als je de lat hoog legt, kunnen er minder kinderen er over.

De enige manier om het zittenblijven tegen te gaan is dan het verlagen van het peil. Een vleesgeworden dwaasheid zoals Georges Monard en volgelingen, heeft daar geen probleem mee. Maar ik wel.

Er is natuurlijk nog een ander aspect: hoe komt het dat er vroeger minder zittenblijvers waren, terwijl de lat toen wél nog hoog lag ? Het enige antwoord kan zijn: het peil van de leerlingen.

Ja, ik weet wel dat ook het peil van de leerkrachten is gedaald, maar dat is het resultaat van de daling van het peil van het onderwijs.

Nu wil ik echt de moslim persoonlijk niets verwijten. Die mens kan er ook niets aan doen dat hij is opgegroeid in achterlijk analfabetisme en een vast geloof in allah die het beter weet dan de wetenschap. Ga in Waterschei (Genk) binnen bij een Turkse slager, en die mens zal heel vriendelijk zijn, maar je amper verstaan. Want zijn leveranciers zijn Turken, net zoals zijn klanten. Nederlands heeft hij eigenlijk nergens voor nodig. En thuis staat de hele dag de Turkse TV of radio op en Erdogan is zijn dinges. En als hij dan toch een onwaarschijnlijke poging tot integratie zou doen, krijgt hij bezoek van Grijze Wolven, die hem vertellen hoeveel nieuwe etalageruiten wel niet kosten. Bij de Marokkanen is het nog erger.

Laat het duidelijk zijn: er is geen haar op mijn hoofd dat er aan denkt om te beweren dat Turkse of Marokkaanse kinderen, of moslimkinderen, intellectueel minder begaafd zijn dan Vlaamse kinderen.

Maar zo’n kind groeit op in een huis waar nergens plaats of rust is om te studeren, met ouders die het belang van onderwijs niet inzien en het dus niet motiveren om zijn les te leren of huiswerk te maken. Zo ’n kind komt dan in het onderwijs aan met een ernstige taalachterstand en geen enkele culturele ondersteunende bagage. In de klas in Waterschei vormen die leerlingen een grote groep en bepalen dus het tempo en de kwaliteit van het leerproces.

Die leerkracht kan onmogelijk de eindtermen halen. Op het einde van het jaar staat hij dus voor het dilemma: die leerlingen “buizen” of water in zijn wijn doen, en ze toch maar naar het volgend jaar laten doorgaan in de hoop dat de leerkracht daar wél zal slagen waar hij mislukte. Ondertussen heeft de hele situatie er voor gezorgd dat ook “normale” kinderen van bij ons de eindtermen niet gehaald hebben. Maar ook dat mag niet gezegd worden.

En dan zeggen de nep linkse politiek correcte nuttige idioten dat zittenblijven niet mag, want dat het geen oplossing is. Dikwijls is het ook geen oplossing – soms wel -, maar er is gewoon geen oplossing binnen het onderwijs. Want wat heb je aan leerlingen met een diploma en geen kennis ? Maar daar hebben de nep linkse politiek correcte nuttige idioten nog niet aan gedacht.

De oplossing moet dus gezocht worden in de thuissituatie van die leerlingen. Maar dat mag niet van de nep linkse politiek correcte nuttige idioten, want dan ben je islamofoob, tast je de identiteit van die mensen aan (Vlamingen integendeel hebben geen recht op Vlaamse identiteit), heb je geen respect voor andere culturen en ben je een bekrompen rechtse zak die tegen de oh zo verrijkende multiculturaliteit is.

Ik ben voor een multiculturele samenleving. Maar dan wel met culturen die mekaar verrijken. Ik zie totaal niet in hoe de islamitisch-arabische cultuur voor onze samenleving een verrijking is.

We zitten er dus mee.

Maar het is wél duidelijk: er zijn binnen het onderwijs geen oplossingen. Die moeten gezocht worden waar de oorzaak ligt: in de thuissituatie. En het heeft geen enkele zin om het peil van ons onderwijs te laten zakken om het aantal zittenblijvers terug te dringen.

Ik heb eerder gezegd dat de onderwijsspecialisten niet toekomen aan nadenken over het klasgebeuren. Dat is niet helemaal juist. Er zijn mensen die er voor pleiten om een gedeelte van de lessen in de moedertaal van de leerlingen te geven. Daar is iets voor te zeggen. Maar ga je dan Oezbeekse kinderen discrimineren tegenover Marokkaanse ? Zitten er géén Oezbeekse kinderen in ons onderwijs ? Wacht maar, als je de nep linkse politiek correcte idioten los laat, komt dat nog. Maar als er echt wetenschappelijke gegevens zouden zijn die aantonen dat onderwijs in de moedertaal een oplossing zou zijn, zou ik daar wel willen over denken. Het probleem hierbij is dat de taalachterstand een belangrijke factor is, maar niet de enige: er is ook nog de thuissituatie, het gebrek aan culturele bagage en de weigering van het wetenschappelijk denken van de islam, en daaraan verandert onderwijs in de moedertaal niets.

Vanuit moslimhoek wordt er gepleit voor een apart onderwijsnet van islamitische scholen, in navolging van het katholiek onderwijs. In principe ben ik daar voor. Maar gezien de islam eigenlijk niet compatibel is met onze samenleving, lijkt me dat toch geen goede oplossing. Of, anders gesteld: die scholen gaan een groot aantal fundamentalisten afleveren, en daar zijn we ook niet mee gediend. En ook dan weer: die scholen veranderen niets aan de thuissituatie. Er zijn al enkele van die scholen die goed werk leveren, en bekwame leerlingen afleveren. Maar ze bereiken slechts een elite van de moslimleerlingenpopulatie, met andere woorden: de leerlingen die ook in ons gewoon onderwijs zouden slagen. Ook dat is dus geen oplossing.

Als iemand wél een oplossing kent, is hij bij mij altijd welkom !

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *