Longartsen: EU-eisen voor fijnstof in Duitse steden onzinnig

Duitsland instituut

Meer dan 100 longartsen betwijfelen het nut van grenswaarden voor fijnstof en stikstofoxiden in Duitse steden, zoals de EU die heeft opgelegd. Volgens hen is daar geen wetenschappelijk bewijs voor.

Zie ook: 

Climategate. nl

Jaarlijks vallen in Nederland duizenden doden door fijnstof, becijferde het RIVM. Moeten we dus dankbaar zijn voor de strenge Europese normen op dat gebied? Toxicologen vinden in proefdieren en vrijwilligers niet of nauwelijks effecten, zelfs bij veel hogere concentraties. Niemand kan één concreet fijnstofslachtoffer aanwijzen.Het flinterdunne bewijs dat fijnstof fataal kan zijn, berust op het vergelijken van sterftecijfers in ‘vieze’ en ‘schone’ steden.

En wie heeft nu gelijk ? De mensen die ons angst aanjagen of de mensen die ons geruststellen ?

In deze tijd worden politiekers er dikwijls van beschuldigd dat ze ons angst aanjagen. Dat lijkt dus fout te zijn. Maar als het over fijnstof, luchtvervuiling, het milieu en het klimaat gaat, mag het wél ? De politiekers mogen het niet, maar Anuna wél ?

Anuna en de groenen schijnen het te weten. Maar ik weet het niet.

Mag ik de Duitse longspecialisten geloven die beweren dat fijnstof eigenlijk onschadelijk is ? Of ten minste dat het niet bewezen is dat het schadelijk is ? Maar spelen die specialisten niet, al dan niet bewust, in de kaart van de Duitse autoconstructeurs, die nog veel geld kunnen verdienen aan diesel auto ‘s.  Ik weet het niet.

En spelen de specialisten die het fijn stof aanklagen niet,  al dan niet bewust, in de kaart van de mensen die klaar zijn met alternatieven voor de diesel ? Ik weet het niet. Waar ik wél van overtuigd ben: in Vlaanderen hebben een aantal mensen van fijn stof een thema van de gemeenteraadsverkiezingen gemaakt, omdat ze weten dat dat thema nadeling is voor de N-VA, en dus voordelig voor het voortbestaan van dit onland. En ook de niet genoeg te minachten groenen, hebben hun succes aan deze manipulatie te danken. Maar ja, dat zijn dan ook fervente verdedigers van het belgische groot-kapitaal. Calvo heeft het zelf gezegd.

In ieder geval is het triestig dat ik voortdurend moet zeggen dat ik het niet weet, gewoon omdat elk wetenschappelijk onderzoek gecommercialiseerd is: het is besteld en betaald door mensen die belangen hebben bij de uitslag van dat onderzoek. En wiens brood men eet, diens woord men spreekt. Ik beweer niet dat al die wetenschappers met opzet de resultaten van hun onderzoek manipuleren om hun broodheren plezier te doen. Maar je kan natuurlijk die resultaten wél zo presenteren dat een goede propagandamachine daarmee aan de slag kan. Dan heb je in zich correct wetenschappelijk werk gedaan, maar tegelijkertijd ook je broodheren geplezierd.

Hoe zijn we eigenlijk in zo’n toestand van commercialisering terecht gekomen ? Merk op dat deze commercialisering een algemeen verschijnsel is. Zowat alles is gecommercialiseerd. Het is dus geen fenomeen dat zich beperkt tot de wetenschap. Het geldt ook voor ontspanning, pretparken, muziek, cultuur, sociale diensten, sport, enz.

Deze commercialisering komt neer op een “economisering”: alles wordt in de economische sfeer getrokken. Dat sluit aan bij de reductie van de mens tot producent en consument. En dat is iets wat men vervreemding zou kunnen noemen: een mens is meer dan een factor in de commerce, en als men hem daartoe herleidt, wordt hij een vreemde voor zichzelf. En dat fenomeen is eigen aan het kapitalisme. We kunnen daar enkel uit geraken door uit het kapitalisme te stappen. En, raar maar waar, dezelfde nuttige idioten die de milieuproblemen aankaarten, verdedigen tegelijkertijd dat kapitalisme, of zien op zijn minst het kapitalisme niet als dé beslissende factor. Over idiotie gesproken.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *