Verbijsterend !

Dwarsliggers

Hoe een kleine fout een dramatische wending gaf aan het klimaatdebat

De spijbelende klimaatjongeren hebben wetenschappers gevraagd om hun klimaateisen om te zetten in concrete beleidsmaatregelen. Dat is een stap in de goede richting. Om ook te slagen is er één belangrijke voorwaarde: dat de wetenschappers onafhankelijk zijn en de wetenschap de énige basis is en niet een politieke interpretatie ervan.

Eigenlijk moet hier niet veel commentaar bij. Er blijft natuurlijk de vraag of de verbijsterende informatie in dit artikel correct is. ? Daarom zou  het goed zijn dat de duizenden wetenschappers die geen klimaatwetenschappers zijn en die de spijbelmeisjes steunen op dit artikel antwoorden. En wel precies op wat hier staat.

Voorlopig ga ik er van uit dat dit artikel juiste informatie geeft. Sommige punten zijn evident: het IPCC is inderdaad een politieke organisatie met een politieke agenda, en dus op voorhand al verdacht. Ook denk ik dat de schrijver van het artikel van de Dwarsliggers het zich niet kan permitteren om onjuiste informatie te geven over de kern van zijn betoog: het rapport van het IPCC bevat ernstige fouten.

De auteur stelt een knik in de curve vast, netvoor het jaar 2000, en stelt de vraag wat is daar gebeurd ? Dat is een belangrijke vraag. Hij beantwoordt zelf de vraag door te wijzen op een andere meetmethode. Welnu, ik zou van de spijbelmeisjessteunende klimaatwetenschappers willen horen wat er toen is gebeurd op gebied van de factoren die zij zelf als relevant voorstellen in de klimaatverandering. Bijvoorbeeld: is er op dat ogenblik een plotse forse stijging van de CO2 uitstoot ? En waar is die aan te wijten ? Als die klimaatwetenschappers daar niet kunnen op antwoorden, kunnen ze beter helemaal hun mond houden, want dan zijn ze totaal onbetrouwbaar. 

En altijd komt de vraag terug: wie gaat er rijker worden van alles wat de spijbelmeisjes en de niet zo wetenschappelijke wetenschappers ons willen opdringen ? Niet jij en ik: wij zullen er onvermijdelijk armer van worden.

Mijn slecht karakter verplicht me er toe om toch nog even aan de Dwarsliggers te vragen of ze a.u.b. uitdrukkelijk te bevestigen dat ze geen banden hebben met de kern-energie-sector.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *