De domheid van Bart Eeckhout in dienst van het stijfsel van Laeken

De Morgen

De staatshervorming heeft een veelkoppig monster gecreëerd

Bart Eeckhout is hoofdredacteur. 

Het Overlegcomité, waar de federale regering en de deelstaatregeringen knopen doorhakken en vaak ook niet doorhakken, is er niet in geslaagd om een akkoord te vinden over de veiling van de frequenties voor onder meer het aanstormende 5G-netwerk. Dat moet supersnel internet mogelijk maken, maar dat feest van vooruitgang gaat – voorlopig – dus niet door. Aan de basis van het oponthoud ligt onenigheid over welke regering hoeveel van de koek krijgt. Kort gezegd wil Vlaanderen meer dan het nu op papier toebedeeld krijgt. Of die eis gerechtvaardigd is, is nog niet zo eenvoudig uit te maken.

Dit is een betalend artikel op de website van De Morgen. Een trouwe lezer weet al dat ik weiger te betalen voor artikels in De Morgen omdat De Morgen verraad is van het socialisme en een voorbeeld is van volksverlakkerij.

Het uitrollen van het 5G netwerk voor mobiele telefonie loopt vertraging op door de versnippering van de bevoegdheden als gevolg van de staatshervorming. En dus pleit de niet genoeg te minachten Bart Eeckhout die van zijn eerste leugen niet gebarsten is, er voor om terug te keren naar het unitarisme.

Dezelfde roep hebben we al gehoord bij de klimaatproblematiek. Elke discussie tussen de verschillende deelstaten van dit onland wordt aangegrepen om te pleiten voor terugkeer naar een (meer) unitair belgië. Dat kadert perfect in de belgicistische propaganda machine die op gang is gekomen in voorbereiding van de volgende verkiezingen. Ook de klimaathetze past in deze propaganda. Het stijfsel van Laeken en het belgisch-nationalistisch groot kapitaal zijn als de dood voor een grote verkiezingsoverwinning van de n-va die het voortbestaan van dit onland in gevaar zou brengen. Daarom worden alle middelen ingezet. En ook het Eeckgedoe laat zich vrolijk en winstgevend voor die kar spannen. Ondertussen smeden de cd&v, de liberalen, en de groenen in dienst van het koninklijk profitariaat, in achterkamertjes al plannen om een regering te vormen zonder de n-va, zelfs al zou die de verkiezingen duidelijk winnen, maar niet sterk genoeg is om incontournable te zijn.

De versnippering van bevoegdheden leidt tot trage besluitvorming. En dus zegt de logica van de Eeckhoutse simpelheid dat die versnippering moet worden stopgezet. Dat betekent een terugkeer naar het unitaire belgië, althans op zo veel mogelijk terreinen.

Maar waarom leidt de huidige versnippering ten gronde tot trage besluitvorming ? Het antwoord is niet moeilijk: de belangen van Vlaanderen, Wallonië en Brussel vallen niet samen, en dus moet er onderhandeld worden. Maar gaan die belangen plots wél samenvallen in een unitaire structuur ? Neen, toch ? Ook in een unitaire structuur zal er moeten onderhandeld worden, en zal dat leiden tot trage besluitvorming.  In de federalistische structuur zijn die onderhandelingen toch een beetje transparant en onder een democratische controle van de deelstaatparlementen. In het unitarisme zullen die onderhandelingen worden gevoerd in wandelgangen, op canapés en in pissoirs. Dat betekent dus dat een unitaire structuur niets zal oplossen, en alles minder transparant zal gebeuren. 

Maar natuurlijk zou het beter zijn dat de bevoegdheden niet versnipperd zijn. Daarvoor is er een andere eenvoudige en klare oplossing: schakel de onderhandelingen uit. Laat Vlaanderen zijn eigen beslissingen nemen, net zoals Wallonië, en voor mijn part ook Brussel, al had dat nooit zo veel macht mogen krijgen. Is het een probleem dat Vlaanderen zijn eigen beslissingen neemt ? Welnu, dan is het ook een probleem dat Nederland zijn eigen beslissingen neemt. Is Vlaanderen daarvoor te klein ? Denemarken is niet groter. 

Eeckdinges pleit er voor om toch zeker materie met internationale dimensies terug te unitariseren. Welnu, als er dan toch teveel niveau’s zijn, laat ons er dan een dadelijk afschaffen: het belgische. Nu moet Vlaanderen telkens opnieuw langs het belgische niveau. Laat ons rechtstreeks naar het Europese niveau gaan. Een niveau minder, en minder versnippering. Het probleem is op die manier veel efficiënter opgelost dan door een unitarisering.

Van mij mag iedereen belgicist zijn. Ik houd van tegenstand. Maar ik haat domheid, en tot nu toe heb ik de verdedigers van het koninklijk stijfsel nog niet kunnen betrappen op intelligentie. Laat me er van uitgaan dat het Eecksel van nature gezegend is met intelligentie. Ik ben niet zo cynisch dat ik denk dat iemand hoofdredacteur van een krant kan worden, zonder goede hersenen. Maar het is triestig dat die hersenen worden uitgeschakeld door… Ja, door wat eigenlijk ? Het antwoord is duidelijk: net als alle andere media (de vrt uitgezonderd) is De Morgen een commerciële onderneming in  handen van het belgische grootkapitaal. Alle ronkende verklaringen over redactionele onafhankelijkheid ten spijt, is het onmogelijk dat de eigenaar geen invloed uitoefent op de stellingnamen van de krant. Eecksel is een trouwe dienaar van zijn kapitalist. En van zijne koninklijke stijfheid.

 

 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *