Misleiding of domheid ?

VRT NWS

Politici leveren wereldwijd en ook in ons land munitie voor islamhaat

Afgelopen vrijdag vonden er terroristische aanslagen plaats op twee moskeeën in het Nieuw-Zeelandse Christchurch waarbij ondertussen 50 doden en 32 gewonden vielen. De 28-jarige Brenton Tarrant publiceerde voor zijn uitgevoerde executies een manifest waarin hij verwijst naar de toenemende islamisering en dreiging van de islam zoals het ook hier bij ons getwitterd of uitgesproken wordt door Vlaamse politici.

Wat een domheid. Als ik niet al een islamhater was, zou ik het worden na lezing van dit artikel. Het is onmogelijk alle denkfouten en leugenachtige stellingen te bespreken. Ik pik er enkele uit.

Gamal Cheddad schrijft: “Islamhaat is, zoals het antisemitisme, van alle tijden…” Het zou de acteur sieren als hij daarbij ook de christenhaat zou vernoemd hebben. Erger is zijn denkfout als hij antisemitisme en islamhaat als gelijke categorieën behandelt. Antisemitisme is een racisme. Islamhaat gaat over een ideologie. Het zou juister geweest zijn als hij nazisme-haat en islamhaat gelijk gesteld had. Want beiden zijn ideologieën. Of een ideologie nu religieus geïnspireerd is, of niet heeft in deze geen belang.

En ja, ik haat het nazisme. Je kan vallen over het woord haat, maar wie van goede wil is, begrijpt wat ik bedoel. En buiten neonazi’s ken ik niemand die mij zal aanvallen over mijn nazisme-haat. De reden hiervoor is simpel: de overgrote meerderheid ziet de onmenselijkheid in van deze ideologie. Welnu, ik zie ook de onmenselijkheid in van de islam. Ik moet het hier niet voor de zoveelste maal uitleggen, maar kan het heel simpel formuleren: de islam is niet compatibel met de mensenrechten, en dus mag ik op zijn minst stellen dat hij tekort schiet in menselijkheid, en ik haat dat.

De acteur haalt ook voortdurend islamhaat en moslimhaat door mekaar. Welnu, dat onderscheid is voor mij van levensbelang.

“Die Gedanken sind frei”. Maar als ik een bepaald mening verwerpelijk vind, kan ik niet anders dan die mening bekampen. Dat is niet enkel mijn recht, maar ook mijn plicht. Het kan een futiel onderscheid zijn, maar als ik een mening bekamp, bekamp ik niet ook dadelijk de mens die die mening deelt. Zolang het bij die mens bij een mening blijft, en hij niet tot verwerpelijke daden overgaat, moet ik hem als persoon gerust laten. 

Ik kan dit toepassen op het nazi’sme. Ik weet dat ik nu andere nazisme-haters tegen de schenen ga schoppen, maar tegen schenen schoppen doe ik graag. Neem een brave boer in Duitsland die zich laat overhalen door de nazi-propaganda, en de overtuigingskracht van Hitler, en op het partijcongres in  Neurenberg in het blok van de boeren staat, gewapend met een riek (Zie de prachtige film van Leni Riefensthal Triumph des Willens)   Na het partijcongres gaat hij naar huis om zijn land te bewerken; hij werkt niet mee aan de Jodenvervolging; hij vecht wel mee met het Duitse leger maar begaat geen oorlogsmisdaden. Moet ik die nazi na de oorlog als een misdadiger beschouwen ? Is er een reden om die mens re haten ? Voor mij is die reden er niet. Ja, ik weet het er is een grijze zone: die mens heeft door zijn aanwezigheid in Neurenberg propaganda gemaakt voor het nazisme, maar als hij niettegenstaande zijn nazi-overtuiging niet expliciet tot Jodenhaat heeft opgeroepen, wil ik hem niet veroordelen.

Hetzelfde geldt voor de moslims. Telkens ik mijn haat voor de islam ter sprake heb gebracht, heb ik ook herhaald dat mijn islamhaat niet samenvalt met moslimhaat. De islam is een ideologie, en de moslim is een mens, en dat aspect mogen we nooit uit het oog verliezen, want anders verworden we tot nazi’s die in de Joden geen mensen meer zagen.

In de laatste alinea roept de acteur de beleidsmakers op om op te treden tegen de islamhaat. Ik zou het eens met de auteur als hij islamhaat zou vervangen door moslimhaat. Want, opnieuw: als ik het recht, en meer nog de plicht heb om het nazisme te bestrijden, heb ik ook het recht en de plicht om de islam te bestrijden.  Of mag ik het nazisme niet bestrijden omdat er ook menselijke nazi’s zijn (geweest) ?

Eerder heb ik gezegd dat het woord haat misschien niet helemaal correct is. Maar ik heb het niet uitgevonden. Het is uitgevonden door nep linkse politiek correcte nuttige idiotische propagandisten voor de islam, en ik heb het gewoon overgenomen. Maar ik wel mezelf corrigeren en het woord haat vervangen door “bestrijding”. Ik haat de islam wordt dan: ik bestrijd de islam, en ik doe dat met al mijn krachten. Als er moslims zijn die het onderscheid tussen bestrijding van de islam en bestrijding van de moslim niet inzien, is dat niet mijn fout, maar een teken dat de islam niet enkel onmenselijk is, maar ook dom maakt.

Dat laatste moet ik nog uitleggen. Het gaat om identificatie: iemand identificeert zich met een ideologie. Of nog: een bepaalde ideologie maakt deel uit van iemands identiteit. Dat is een normaal menselijk gegeven. Niets op tegen. Het wordt wel een probleem als die identificatie zo intens wordt dat elke aanval op de ideologie ook als een aanval op de persoon wordt ervaren. Zeker bij godsdienst is dat gevaar groot. Hoe begrijpelijk ook, samenleven met zulke mensen is eigenlijk niet mogelijk, want in dat geval zou ik geen kritiek meer mogen geven op om het even welke ideologie of mening. Met andere woorden: de vrije meningsuiting wordt uitgeschakeld. En dan ook het samenleven van vrije individuen. En zeker als het gaat om een ideologie die ontmenselijkt, is deze vrije meningsuiting belangrijk. Het eerste wat Hitler heeft gedaan toen hij aan de macht kwam, was de beknotting van de vrije meningsuiting. In het programma van de islam staat dezelfde beknotting ingeschreven. Het is enkel wachten op genoeg macht. Nog eens: hiermee beweer ik niet dat elke moslim zit te wachten op genoeg macht om de eigen ideologie op te leggen. En zo kan ik blijven doorgaan…

Ik wil dus in in ieder geval iedere moslim met respect tegemoet treden, maar hij moet van mij niet verwachten dat ik tolereer dat hij de mensenrechten schendt en dat ik me akkoord verklaar met de islam. Ik vind dat we de verspreiding van de islamideologie met alle middelen moeten bestrijden. Ja, als dat islamhaat is, ben ik islamhater.

In ieder geval is het artikel van deze acteur van een beschamend intellectueel niveau. Het kan natuurlijk ook zijn dat hij bewust en met opzet islamhaat, en moslimhaat door mekaar haalt. Dan is hij niet enkel meer een slecht acteur, maar ook een volksmisleider. En dan doet hij me aan Hitler denken, al speelde die natuurlijk hors catégorie.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *