De schande van de eenentwintigste eeuw

Doorbraak

Betogen tegen de zon of betogen tegen de kou? De natuur gaat beslissen.

Open brief aan mijn kleinkinderen Beste kleinkinderen (en Anuna mag meelezen)

Drie jaar geleden ben ik al tegenspartelend aan de studie van het klimaat begonnen. Enerzijds omdat het economisch ontzettend belangrijk is, en anderzijds omdat er slechts één geluid in België wordt gehoord. En meest van al begon ik me vragen te stellen toen mijn kleinkinderen van school thuis kwamen met wat ik indianenverhalen noem.

Wie heeft gelijk ? Van Broekhoven of van Yperdinges ? Ik kom mensen tegen die zeggen: wie moet je nu nog geloven ? En inderdaad, als wetenschappers mekaar tegenspreken, wordt het moeilijk. Natuurlijk kan je dan zeggen dat je geen keuze maakt. Maar er kunnen omstandigheden zijn waarin je verplicht bent om een keuze te maken, bijvoorbeeld omdat er vanuit één stelling dringend maatregelen moeten genomen worden. Dat is nu het geval.

De klimaatpanikeurs houden ons telkens opnieuw voor dat het eigenlijk al te laat is. We worden daarbij om de oren geslagen met allerlei redeneringen die ons er toe moeten brengen om ons schuldig te voelen als we niet “de goede kant” kiezen. En dan word ik kwaad, want dan ben ik niet meer vrij in mijn denken. 

Ja, de beschuldigende panikeurs hebben het recht om te denken dat er een klimaatprobleem is; dat de mens daarvan de oorzaak is; dat de mens het kan oplossen. Maar ik wil niet door een Anuna op stang gejaagd worden. En ik wil niet dat een Anuna op aanstoken van een leugenachtige wetenschappelijk gediplomeerde adellijke parvenu in dienst van het braaksel van Laeken, mijn volksvertegenwoordigers wil dwingen om haar stelling te volgen. Als de wetenschappelijke wereld het eens was, zou ik kunnen volgen. Maar dat is niet zo. Het is triestig en misdadig dat het Anunagespuis ons voorhoudt dat het gelijk heeft omdat de wetenschappelijke wereld het eens is, want dat is niet zo, zoals dit artikel van Van Broekhoven aantoont. Ja, het is mogelijk dat er een meerderheid is van klimaatwetenschappers die Anuna gelijk geeft. Maar op zich betekent dat niets. In de tijd van Galilei was er een overweldigende meerderheid van wetenschappers die er van overtuigd was dat de zon rond de aarde draait… En ook Einstein heeft bij verschillende theorieën een veelheid van wetenschappers tegen zich gehad. Met andere woorden: het Anunagespuis bedriegt ons met een denkfout. Van wetenschappers zou ik dit niet verwachten. Ik wil dus nog altijd aannemen dat er een opwarming bezig is, dat die het resultaat is van CEO2 stijging, en dat die CEO2 stijging veroorzaakt is door de mens. Maar ik wil dit niet aannemen omdat een meerderheid van wetenschappers dat verkondigt.

Een fundamenteel probleem bij het huidige wetenschappelijke onderzoek is de commercialisering: er gebeurt bijna geen onderzoek meer dat niet gesponsord is door bedrijven. Ik heb in een eerdere blog al gesteld dat die commercialisatie een logisch kapitalistisch verschijnsel is, en ook terug te vinden is in de commercialisatie van schoonheid, cultuur, ontspanning, sport… Maar zeker in de wetenschap heeft ze nefaste gevolgen. Ik wil elke individuele wetenschapper geloven die me met de hand op het hart beweert dat hij zich niet heeft laten beïnvloeden door zijn commerciële opdrachtgevers. Maar ik ben ervan overtuigd dat het geheel van het wetenschappelijk onderzoek wel lijdt onder die beïnvloeding. Ik durf dus stellen dat het wetenschappelijk onderzoek voor een groot gedeelte in dienst staat van het kapitaal. En laat me nu toch niet af en toe denken dat zeker het kapitaal niet uit menslievendheid geïnteresseerd is in milieuproblematieken en volksgezondheid. Als het kapitaal menslievend was krepeerden er niet zoveel mensen door uitbuiting. Als het kapitaal geïnteresseerd is, is dat omdat het denkt daaruit winst te kunnen halen. Dan is de stap naar de stelling dat de hele hetze is ingegeven door kapitalistisch winstbejag niet groot meer. Op zich betekent dat natuurlijk nog altijd niet dat het winstbejag geleid heeft tot vervalsing van het wetenschappelijk onderzoek, maar sta me toe om toch wantrouwig te zijn.

Een van de motoren achter de hetze is Greenpeace. En laat dat nu niet toevallig een multinational zijn, volledig ingebed in het kapitalistische nest.

En dus lees ik de bijdrage van Van Broekhoven met een open geest. Voor mij is hij overtuigend. Ik mag niet in jouw plaats spreken. Maar ik ben er ook van overtuigd dat de hetzers aan de verkeerde kant van de geschiedenis staan – om het met de woorden van een niets zoals Charles Michel te zeggen. Ooit zal de hele klimaatpaniek een schande genoemd worden.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *