De koning voert ons ten oorlog

De Wereld Morgen

Parlement heeft al bijna 2 eeuwen niets te zeggen over staat van oorlog en militaire missies

Oorlogsvoering behoort in België al bijna twee eeuwen lang exclusief tot het domein van de koning en de regering. De parlementaire controle op een militair optreden, zowel in ‘vredestijd’ als in staat van oorlog, is in de grondwet dus strikt ingeperkt. Dit strookt uiteraard niet met een moderne democratie. Tijd voor een herziening van artikel 167 van de grondwet.

Ik ben het dikwijls niet eens met Ludo De Brabander. Maar nu dus wel. Ik heb mijn best gedaan om kritisch te lezen, maar vind geen enkele bewering waarmee ik het niet eens ben.

Ik wil er dus gewoon een schepje boven op doen. 

Het is schandalig dat ons wordt voorgehouden dat we in een democratie leven, terwijl de democratisch verkozen parlementsleden hun taak van controle van de regering, niet mogen uitoefenen in een zaak van levensbelang.

Daarbij ook deze bedenking: het recht van de koning (de regering) om zonder parlementaire instemming ten oorlog te trekken, bestond ook al toen er nog dienstplicht was. De koning kon dus de levens van zijn onderdanen opofferen aan de verdediging van zijn belangen. Dat is nu nog zo, maar het is wel minder schrijnend omdat onze militairen nu allemaal vrijwilligers zijn. Ik wil niet beweren dat de dienstplicht daarom is afgeschaft, want de motivatie daarvoor is uiteraard complex, maar het komt de koning en zijn trawanten wel goed uit in deze tijd van oorlogen, ver van ons bed, waarbij de bevolking zelfs niet beseft dat het land in oorlog is, en aan andere landen de oorlog heeft verklaard.

“Ik zweer dat ik de Grondwet en de wetten van het Belgische volk zal naleven, ’s Lands onafhankelijkheid handhaven en het grondgebied ongeschonden bewaren.”

Dat is de eed die de koning aflegt bij zijn kakpotbestijging. Eigenlijk is het onvoorstelbaar dat er van de koning wordt geëist dat hij, in dienst van het volk, zweert dat hij zijn eigen belangen zal verdedigen. Want wat betekent “de onafhankelijkheid handhaven” anders dan er voor zorgen dat hij koning blijft ? Of zou het voor jou en mij iets uitmaken, moesten wij nu Duitsers of Hollanders zijn ? Maar voor de koning is het van levensbelang. Ik weet het: het belang van het belg zijn, is ons met de paplepel in de strot geduwd, maar eigenlijk slaat het nergens op. Of wil iemand beweren dat de Hollanders of de Duitsers slechter af zijn dan wij, onlandbewoners ? 

De koning zal het grondgebied ongeschonden bewaren. Het gaat om het grondgebied van het koninkrijk. Wat is een koninkrijk anders dan het rijk van de koning ? Of dan de rijkdom van de koning ? De rijkdom van de de koning hangt af van de oppervlakte van zijn grondgebied: het gebied waarin hij aan de bewoners belastingen (vroeger: tienden) kan opleggen. Daar speelt dan natuurlijk ook de bevolkingsdichtheid en de productiviteit van de bevolking in mee. Voor de koning is het dus van levensbelang, of liever, van rijkdombelang, dat zijn grondgebied niet krimpt. En dus zal hij dat met hand en tand verdedigen. Of liever: volgens onze grondwet kan hij de burgers verplichten om hand en tand op te offeren, in het belang van de koning. De macht van de koning om zelf zijn belastinginkomsten te bepalen is nu wel ingeperkt. Maar bij mijn weten lijdt hij nog altijd geen honger.  En leeft hij nog altijd op kap van de bevolking. Eigenlijk is er niets veranderd.

Maar ik moet me niet enkel concentreren op de koning. Want in de moderne staat hebben zich naast de koning ook nog andere rijken genesteld. Ook die teren op de productiviteit van een bevolking op een bepaald grondgebied. Ook die hebben er dus alle belang bij dat het grondgebied ongeschonden bewaard blijft. En die verdedigen dat belang via de politiek. Maar daarvoor moet wel de controle van het parlement worden uitgeschakeld, want dat zou misschien toch nog aan de belangen van de gewone man durven denken. En voor die uitschakeling van het parlement, zorgt dan onze grondwet. Prachtig toch ?

Nu hebben de recente oorlogen waarin belgië is verwikkeld niets te maken met het ongeschonden bewaren van het grondgebied, maar met de verdediging van economische belangen, verbonden met de olietoevoer.  En ook daar gaat het weer voornamelijk om de belangen van de rijken, en krijgt de gewone man slechts wat kruimels die van de tafel vallen, en dit dan nog enkel in Europa…  voor zolang het nog duurt.

Daarbij is er iets raars aan de hand. Waarom werden er nog zeer recent oorlogen omwille van olie gevoerd, terwijl de hele klimaathetze er op gericht is om het belang van de olie te verminderen ? Ik kan slechts één reden bedenken: de VS bereiden zich voor op een oorlog, en in een oorlog zullen de duurzame alternatieven voor olie altijd tekort schieten. In een oorlog is olie onmisbaar, en vermits de olievoorraden slinken, is het nodig om de voorraad voor te behouden voor de oorlog, en daarom is de hele klimaathetze en zoektocht naar alternatieve energiebronnen, een voorbereiding op oorlog. En dan kan het braaksel van Laeken, in samenwerking met zijn politieke lakeien weer eens grondwettelijk zijn bevolking voor zijn kapitalistische kar spannen.

Hallo Anuna en consorten ? Een grondwetsherziening in functie van het milieu ? Een grondwetsherziening betreffende de beslissing tot oorlogsvoering is even noodzakelijk. Of denkt er iemand dat oorlogsvoering goed is voor het klimaat ?

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *