De arrogantie van de achterlijkheid

Knack

De etnische kloof in ons onderwijs wordt onderbelicht

Het dalende niveau in ons onderwijs is vaak het voorwerp van discussie. Aangezien het aantal jongeren met een migratieachtergrond steeds toeneemt, verdient de etnische kloof in ons onderwijs volgens masterstudent Rith Tshimanga minstens evenveel aandacht.

Daar gaan we weer. Het peil van ons onderwijs daalt en dan stelt zich de vraag: waaraan ligt dat ? Deze Rith is alvast zo eerlijk om te erkennen dat de etnische afkomst van een aantal leerlingen daarbij een rol speelt. Maar zoals altijd wordt uiteindelijk de schuld toch weer bij ons onderwijs en onze leerkrachten gelegd.

Altijd opnieuw wordt er op gewezen dat de kloof tussen de autochtone leerlingen en de leerlingen van etnische afkomst in belgië groter is dan in andere landen. En dus ligt de schuld bij belgië, want die andere landen doen het wel goed. Nooit wordt het verband gelegd tussen de grotere kloof en het hogere peil van ons onderwijs. Nochtans moet je geen genie zijn om in te zien dat als de lat hoger wordt gelegd, er meer mensen onderdoor moeten. Dat dit verband systematisch wordt genegeerd duidt op intellectuele oneerlijkheid bij mensen, zoals hooggeschoolde Rith, van wie je zou verwachten dat ze bekwaam zijn om dit soort verbanden te leggen. 

Het is geen toeval dat het juist de allochtone leerlingen zijn die niet over de lat geraken. Ik beweer daarbij niet dat de schuld daarvan bij de leerling met migratie-achtergrond als persoon ligt. Maar de zeverende Rith stelt het inderdaad juist: die leerling heeft een achtergrond die niet geschikt is voor ons onderwijs. Maar dan gaat ze echt in de fout. Ze stelt dat het de schuld is van de onderwijzers en scholen die te weinig bereid zouden zijn om rekening te houden met de voorkeuren en interesses van de leerlingen met migratie-achtergrond. En dat is dikke zever.

Om dat probleem op te lossen, zou men volgens de zeverende Rith de verschillende gemeenschappen moeten betrekken bij het opstellen van de leerplannen.

Nu moet ik een voorafgaande opmerking maken. Zeverende Rith vermijdt angstvallig te vermelden dat het probleem van de achterblijvende leerlingen zich zeer uitdrukkelijk vooral stelt bij leerlingen met een moslimcultuur. Toch is dit van belang.

Want als men de moslimgemeenschap inspraak gaat geven in de opstelling van de leerplannen, wat doet men dan, onder andere, met de evolutietheorie, of met het wetenschappelijk denken in het algemeen waarbij niet Allah, de regels bepaalt ?

Wat doet men met de mensenrechten, de gelijkheid van man-vrouw, de scheiding kerk/religie – staat, de houding tegenover homo’s ? Worden al die thema’s dan “open” onderwerpen waarbij de leerkracht niet meer mag verklaren dat het ene standpunt juist is, en het andere voor verbetering vatbaar?

Zeverende Rith wil dan dat er meer aandacht komt voor niet-westerse wetenschappers… Wil iemand me dan eens komen uitleggen wat de bijdrage is van de moslimwereld aan de moderne wetenschappelijke ontwikkelingen ? En is het mogelijk dat er een islamitische manier is om aan wetenschap te doen, die zich onderscheidt van de westerse manier ? Als die er niet is, is het toch niet relevant of de leerkracht nu westerse of niet-westerse geleerden opvoert ? Eigenlijk getuigt het van een wij-zij denken bij de zeverende Rith dat ze al maar durft spreken over westerse en niet-westerse wetenschappers.

Zeverende Rith wil ook niet-westerse rolmodellen integreren in ons onderwijs. Van mij mag en moet in alle scholen het aantal leerkrachten van allochtone afkomst sterk groeien. Maar die leerkrachten moeten geen rolmodellen zijn van achterlijkheid. Ik wil geen moslima als leerkracht die met haar hoofddoek propaganda maakt voor een ideologie die totaal niet compatibel is met onze samenleving en de mensenrechten. Dat rolmodel gedoe heeft zin als de leerkracht van allochtone afkomst aan de leerlingen toont dat ook iemand van allochtone afkomst de westerse waarden en inzichten kan verwerven en het op die manier kan maken in onze samenleving. Maar dat is niet wat zeverende Rith bedoelt.

Op het einde laat zeverende Rith zich kennen: ze gaat er van uit dat het aantal studenten met een migratieachtergrond gestaag zal blijven toenemen.  Moet ik dat interpreteren als dat ze dat ook wenst ? Welnu, van mij mag dat, maar niet als het over leerlingen gaat die door hun islamitische achtergrond en de soort van islam die ze belijden, totaal ongeschikt zijn voor ons onderwijs. Ik vind het vreselijk dat ik zo moet spreken over kinderen. Want het zijn niet die kinderen die fout zijn, maar mensen zoals misdadig zeverende Rith die het hen moeilijk maken om zich te integreren in wat nog altijd degelijk onderwijs is.

Ouders hebben voor hun zoontje een “multiculturele” school gekozen, kwestie van het te laten genieten van de verrijking van de multiculturaliteit. Dat jongetje is nu tien en komt thuis met de boodschap dat het het niet fijn vindt dat er zoveel Turkse jongens op school zijn. “Die luisteren niet, doen voortdurend van alles wat niet mag, leren hun lessen niet, maken geen taken, en je moet oppassen of ze slaan je op je gezicht”. Die Turkse jongens groeien op in een gezin met een moeder die geen woord Nederlands spreekt, en de vader “een bietje Vloms”. De schotelantenne  jammert de hele dag Turkse dinges. Er is geen leescultuur, geen leercultuur. De kinderen worden niet gestimuleerd om iets te doen voor school. En als het kind thuis komt met de wetenschap dat bergen ontstaan zijn door de botsing van aardplaten, krijgt het te horen dat dat niet waar is, want Allah heeft de bergen geschapen.

Dit is geen karikatuur, en bestaat nu. En op zo’n thuissituatie bijt iedere school haar tanden stuk. Natuurlijk is het niet overal zo inTurkse gezinnen. Maar slechts enkele van deze leerlingen per klas, en het peil van het onderwijs daalt. En daar zal de verwijzing naar een islamitische wetenschapper niets aan veranderen.

Waarom hoor ik zeverende Riths en consoorten daar niet over ? Nooit hoor ik over inspanningen van de etnische gemeenschap om daar iets aan te doen. Misschien luister ik niet genoeg, maar als die inspanningen er wél zouden zijn, zou zeverende Rith ze toch wel vernoemen ? Maar ja, wat verwacht ik eigenlijk ? Tot de cultuur van Rith hoort ook dat verantwoordelijkheden worden afgeschoven; dat het altijd de schuld van anderen is. In ieder geval wil ik niet dat zo’n gemeenschap, met zo’n cultuur, die zo haar eigen mensen in de steek laat, meeschrijft aan onze schoolprogramma’s.

Dit is echt pijnlijk: je zou er moeten kunnen van uitgaan dat kinderen zich gemakkelijk aanpassen aan nieuwe omstandigheden. Maar als de culturele omgeving van die kinderen er alles aan doet om die aanpassing te boycotten komen we tot de triestige toestand van tegenwoordig. En misdadig zeverende Rith doet daar graag aan mee. In naam van het belang van het kind, maakt ze het moeilijk voor dat kind om hier gelukkig te zijn. Triestige figuur.

2 Antwoorden op “De arrogantie van de achterlijkheid”

 1. Indertijd (ik ben 10 jaar op pensioen)gingen mijn collega s naar alle mogelijke bijscholingen en werkgroepen . Ze behaalden getuigschriften van dhos-en remedial-cursussen om toch maar voor elk kind het beste te doen .
  Voor en na school en tussen de lestijden waren ze druk bezig met
  bijles geven aan ¨etnisch andere¨ leerlingen.
  Het ging zover dat ook de leesmoeders extra kwamen helpen en zelfs bij de kinderen thuis gingen voorlezen en helpen om een goede leeromgeving te scheppen .
  Rith heeft allicht niet met hen gesproken…..

  1. Dank je wel, meester Fluwijn. En je hebt gelijk. Ik had in mijn blog meer aandacht moeten besteden aan de speciale inspanningen die er al worden gedaan om de slaagkansen van kinderen van vreemde origine te vergroten. Het is inderdaad indrukwekkend met hoeveel idealisme het onderwijzend personeel in zijn vrije tijd onbetaald bijlessen geeft, huisbezoeken doet om de ouders te overtuigen van het belang van school en leren, die leerlingen thuis gaat begeleiden om hun huiswerk te maken, enz. Als je dan bedenkt hoeveel miljoenen de Vlaamse Gemeenschap ieder jaar steekt in de speciale subsidiëring van scholen met veel leerlingen van vreemde afkomst, dan is het een schande dat iemand als die Rith durft beweren dat ons onderwijs te weinig doet, en dat het (weer !) onze schuld is. Als ik directeur was van een school, of leerkracht, daagde ik dat mislukt schepsel voor de rechtbank wegens laster en eerroof.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *