Van Reybrouck schrijft een brief

De Morgen

Parlementsleden van CD&V, N-VA of Open Vld, negeer de jongeren, de studenten en de vele tienduizenden betogers

Vanmiddag mag u dan eindelijk stemmen. U bent een van de 62 parlementsleden van CD&V, N-VA of Open Vld en u zult zich naar goede Belgische gewoonte houden aan wat uw partij heeft beslist: niet instemmen met een aanpassing van artikel 7bis van de Grondwet om een bijzondere klimaatwet mogelijk te maken.

Het is triestig dat iemand van academisch niveau tot zulke intellectuele onzin in staat is. Dat kan enkel door ideologische blindheid, die de ratio en de openheid voor argumenten uitschakelt.

Ik geef toe: Van Reybrouck heeft zijn lessen Latijn en Grieks van de Retorica goed onthouden, en past de regels van de welsprekendheid toe. Ik lees dat graag. Maar de mooiste welsprekendheid is waardeloos als de inhoud op niets trekt.

Van Reybroouck begint met aan te klagen dat de parlementsleden de partijtucht (moeten) volgen. Hij heeft gelijk. In mijn boek Eutopia ga ik zelfs zo ver in mijn aversie voor partijen dat ik nadenk over een democratie zonder partijen. Maar zijn argument slaat nergens op. Laat het duidelijk zijn dat ik aan geen enkele partij gebonden ben, en zeker geen tucht aanvaard. En toch ben ik tegen die grondwetsherziening. Gewoon omdat ik onafhankelijk heb nagedacht over die zaak. En mag ik Van Reybrouck vragen of de voorstanders van de grondwetsherziening allemaal vrij zijn ? Is er bij de PS, MR, cdH, ecolo-groen géén partijtucht ? Om niet te spreken van de pvda-ptb waar tucht tot het DNA behoort. Beseft Van Reybrouck dat hij zich belachelijk maakt met zo’n argument ?

En hoe vrij zijn die jongeren, studenten, tienduizenden betogers ? Het is toch duidelijk dat er al maanden een intensieve propagandacampagne op gang is om de klimaatpaniek te promoten ? Ik word er ziek van om telkens opnieuw te horen dat een overgrote meerderheid van wetenschappers voor de klimaathetze zijn. In de reguliere media is niets anders te lezen. Ze laten me slechts één klok horen. Als ik meer informatie wil, kan ik niet terecht bij onze “kwaliteitskranten”, of TV stations. Ik hoor of lees geen enkel argument tégen de klimaatpaniek. Dat kàn toch niet ? En wat is het argument waard van die meerderheid van wetenschappers ? Galilleï had zowat de hele wetenschappelijke wereld van die tijd tegen zich. En voor wie dit te ver terug in de tijd vindt: ook Einstein heeft voor verschillende van zijn bevindingen lange tijd geen gehoor gevonden  bij zijn collega’s. Als ik daarbij vast stel dat die wetenschappers allemaal steunen op de rapporten van één instantie (die ik voor geen haar vertrouw), mag ik dan zo stout zijn om te twijfelen aan hun geloofwaardigheid ? En toch wordt het me door de strot geduwd: er kan geen twijfel over bestaan dat de klimaathetzende wetenschappers gelijk hebben.

In zijn onnozel enthousiasme gaat Van Reybrouck schandalig in de fout als hij het heeft over de Raad van State. Die heeft inderdaad gesteld dat er een aanpassing van de grondwet nodig is voor een efficiënte klimaatwet. Maar betekent dat ook dat de Raad van State die klimaatwet wil ? Het is zelfs niet de rol van de Raad van State om zich daarover uit te spreken. Moet ik nu echt geloven dat Van Reybrouck dat niet weet of is hij de boel gewoon aan ’t belazeren ? Dit alleen al is een reden om zijn hele betoog in de vuilbak te smijten. Ok, ik neem wat gas terug: om zijn betoog met zeer kritische blik te bekijken. Maar als ik hoor dat dit artikel van Van Reybrouck massaal wordt gedeeld door de groene sekte, denk ik dat deze zelfs niet meer tot kritisch lezen in staat is.

En dan wordt Van Reybrouck gewoon belachelijk. Ja, natuurlijk is een efficiënt klimaatbeleid in dit onland niet mogelijk. En ja, dat land heeft zich op internationale conferenties belachelijk gemaakt. Maar hoe komt het dat de verschillend klimaatministers of de verschillende gewesten, niet tot akkoorden komen ? Denkt Van Reybrouck nu echt dat als de overheden structureel verplicht worden tot akkoorden, plots alle verschilpunten tussen de verschillend bestuursniveaus zullen opgelost zijn ? Zullen de discussies en meningsverschillen dan plots verdwijnen ? En als er onder druk, van bijvoorbeeld dwangsommen dan toch akkoorden zouden afgesloten worden, wat gaan die dan waard zijn ? Ik voorspel nu al dat die akkoorden dode letter zullen blijven omdat er altijd wel een manier kan gevonden worden om de toepassing te omzeilen. En dan kan het zwarte pieten beginnen.

Is er sprake van herfederalisering ? Van Reybrouck kan zeggen wat hij wil, maar wie de zaak wat ontleedt – zoals ik in mijn blog “de dictatuur van groen” van 28 maart heb gedaan – kan niet anders dan besluiten dat er een heimelijke herfederalisering in de maak is. Maar Van Reybrouck is slim, want hij zegt dat een geïntegreerde aanpak niet gelijk staat aan herfederalisering. En dat is waar. Maar er is meer dan enkel een geïntegreerde aanpak. Er zit een verschuiving naar het federale niveau . Daar fietst Van Reybrouck vrolijk aan voorbij. De grondwetswijziging houdt in dat de gemeenschappen en gewesten de bindende klimaatstellingen… dienen te eerbiedigen. Dat bindende gebeurt op federaal vlak. Het komt er dus op neer dat het federale niveau hiêrarchisch hoger staat dan dat van gemeenschappen en gewesten. Wat op federaal niveau wordt beslist, moét door de gewesten worden uitgevoerd. Dat is nergens anders in de belgische structuur het geval. We gaan dus van een toestand van niveau’s zonder hiërarchie naar niveau’s mét hiërarchie, met het federale niveau als baas. Als dat geen herfederalisering is, weet ik het niet meer. Maar Van Reybrouck weet het wél ! En hij liegt. Wat me van een belgicist niet verwondert. Voor wie het nog niet begrijpt:  het advies van de Raad van State is een reactie op een klimaatwet die door ecolo-groen als is ingediend op 1 februari van dit jaar. De Raad van State vond die klimaatwet niet kunnen omdat het grondwettelijk ontbreken van een hiërarchie tussen de beleidsniveau’s, niet gerespecteerd werd. Om die hiërarchie, en de overmacht van het federale niveau mogelijk te maken, moest dus de grondwet gewijzigd worden. Of nog: het beslissingsrecht over de klimaatpolitiek wordt weggehaald van de gemeenschappen en gewesten en overgebracht naar het federale niveau.

Is het niet opvallend dat de franstalige partijen in blok voor de grondwetsherziening en de (federale) klimaatwet zijn ? En waarom zijn aan Vlaamse kant enkel de groenen en de pvda voorstander ? Het antwoord is simpel: groen-ecolo en pvda -ptb zijn belgicistische partijen: de niet genoeg te misprijzen liberaal Calvo heeft zelf gezegd dat hij voor een unitair belgië is. De franstaligen zijn dat ook, want die hebben een duivelse schrik om de miljarden liefdadigheid die ze ieder jaar van Vlaanderen  toegestopt krijgen, te moeten missen. Ik ga daar hier niet verder op in, maar weet dat ik een absolute afkeer heb van verborgen agenda’s. En dus ook van Van Reybrouck. 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *