Marcheren voor de Colruyt

Doorbraak

Klimaatzaak is een winstzaak

Groene ondernemers pleiten voor lucratief klimaatbeleid

Klimaatzaak, de vzw die een rechtszaak inspande tegen diverse overheden in België, is vooral een commercieel project. Zowel voorzitter Serge De Gheldere, hoofdfinancier Piet Colruyt als diverse ambassadeurs van Klimaatzaak zijn groene ondernemers die na het eventuele winnen van deze rechtszaak potentieel heel wat commercieel voordeel kunnen halen.

Marcheren voor de Colruyt en denken dat je de wereld redt. Hoe dwaas kan een mens zijn ? Een groene mens kan het !

Ik geloof niets meer van Anuna. Het is een verkochte feeks. En haar actie is volksverlakkerij in dienst van het kapitaal en het koningshuis. In dat verband: Jef Colruyt is door de koning in de adelstand verheven, en mag zich baron noemen.

De as ecolo-groen met de liberalen is in de maak. En de hele klimaathetze staat in functie daarvan, wat haar een onmiskenbaar politieke actie maakt. Ik wacht op de tuchtmaatregelen van Crevits tegen de scholen die op die manier aan politiek hebben gedaan.

Deze subsidies voor winstmakende bedrijven zijn een perfecte illustratie van de stelling dat de politiek in dienst staat van het kapitaal. Iemand van slechte wil en met weinig verstand zou nu kunnen opmerken dat dit dan toch enkel voor belgië geldt omdat de windmolenparken in Holland géén subsidies krijgen. Maar wie zegt dat de Hollandse politiek geen andere manieren heeft om de kapitalisten te bedienen ? En dat deze overgesubsidieerde profiteurs de belgische staat nog voor het gerecht willen brengen, toont enkel aan dat het voor die witteboordcriminelen nooit genoeg is. Om intellectueel eerlijk te zijn: de stelling dat de politiek in dienst staat van het kapitaal slaat niet echt op politiekers die kapitalisten een dienst bewijzen. In de stelling zijn politiek en kapitaal begrippen in een context van de tegenstelling arbeid-kapitaal. Daarom zeg ik hierboven ook niet dat de subsidies een bewijs zijn van de stelling, maar enkel een illustratie.

Ik ben benieuwd hoe mijn groene vrienden hierop gaan reageren.  Ik zal hen al helpen: het is niet omdat er profiteurs op de kar springen, dat de kar op de verkeerde weg zit. Maar wie durft nu nog zeggen dat die profiteurs de kar ook niet sturen ?  Zelfs als de klimaatopwarming een bewezen feit zou blijven (ze is dat in mijn ogen nooit geweest), blijft het zo dat de massa zich heeft laten manipuleren door rijken die nog rijker willen worden. Als Anuna en consoorten het écht menen, moeten ze zich nu niet enkel van de gele hesjes, maar ook van dat rijk krapuul distantiëren. Maar het ziet er niet naar uit dat ze dat zinnens zijn als ik lees dat ook Anuna en Kyra ambassadeurs zijn geworden van het vehikel van Colruyt. Ambassadeurs van dieven die zich verrijken op kap van de gewone man.

Dat deze bedrijven een proces willen inspannen tegen de belgische staat is een illustratie van het gevaar van de klimaatgrondwetwijziging die aan rechters het recht zou geven om de staat te verplichten om de klimaatdoelstelingen te halen. Nu is Colruyt er niet zeker van dat hij het proces wint dat hij wil aanspannen. Mét de grondwetswijziging, is die zekerheid praktisch totaal. Het is niet voor niets dat Colruyt zich teleurgesteld heeft getoond, toen die grondwetswijziging er niet kwam. Ook daar hebben de nuttige idioten zich voor de kar van de profiterende en stelende kapitalisten laten spannen.

Tenslotte wordt hier ook de manipulerende rol van de reguliere media duidelijk. Je leest wel kritiek op de subsidiëring van de windmolenparken, met de commentaar dat het in Holland zonder die subsidie kan. Maar daar staat dan niet bij dat Colruyt eigenaar is van die parken. Net zoals je dat niet leest als Colruyt wordt voorgesteld als een idealistische klimaatactivist die Anuna steunt. Ik kan niet geloven dat een beetje bekwame journalist (of hoofdredacteur) niet op de hoogte is van het verband tussen de commerciële belangen van Colruyt en de klimaathetze. Waarom hoor of lees ik daar dan niet over ? De enige reden kan zijn dat de reguliere media het spel bewust meespelen. Ook zij zijn een werktuig van manipulatie. En nu mogen die hoofdredacteuren zo hard en zo veel schreeuwen als ze willen dat de redactie onafhankelijk is, en dat de commerciële eigenaar hen vrij laat, dat is gewoon onmogelijk. En de hele klimaathetze toont dat ook aan. Het kapitalisme heeft àlles vercommercialiseerd: de cultuur, de sport, de ontspanning, de gezondheidszorg en ook de media en de informatiekanalen. En dan durven ze zelf ook nog “fake news” aanklagen ? Ze verkopen zelf voortdurend fake news: het nieuws dat de kapitalist goed uitkomt. Moet ik dan verwonderd zijn over mezelf omdat ik stilaan echt begin te geloven dat ook de hele klimaathetze fake news is ? En de massa marcheert.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *